ReadyPlanet.com


ประกาศผลสอบนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี


นักเรียนที่สอบนักธรรมศึกษาได้ 55 คน ชั้น ป.5จำนวน 24 คน และ ชั้น ป.6 จำนวน 29 คน รายละเอียดสอบถาม ได้ที่วัดนิโครธารราม

ผู้ตั้งกระทู้ ครูพระ :: วันที่ลงประกาศ 2006-12-24 15:25:38


1

ความเห็นที่ 1 (471328)
ป.5 มี ด.ช จักรพงศ์ อารีการ ด.ช ธนชาติ ชุมทอง ด.ญ เบญจมาภรณ์ ชูศิริ ด.ญ อภิชญา ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นต้น
ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2006-12-24 15:34:33


ความเห็นที่ 2 (471330)
ป.6 มี ด.ช วรรณุรัตน์ ธนการ ด.ช ยุรนันท์ จันทร์เพ็ชร ด.ช อภิวัฒน์ อรุณโชติ ด.ญ พิมใจ ป้องญาติ ด.ญ อาริยา จันทร์เพ็ญ ศิรินรัตน์ อารีการ เป็นต้น
ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2006-12-24 15:41:46


ความเห็นที่ 3 (471331)
ติดตามรายชื่อผู้สอบได้ ที่ห้องคอมของโรงเรียน นะจ๊ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ครูพระ วันที่ตอบ 2006-12-24 15:48:04


ความเห็นที่ 4 (471347)
รายชื่อนักเรียนผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรีได้ โรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เลขที่ ชื่อ นามสกุล ๑ เด็กชายวรรณุรัตน์ ธนการ ๒ เด็กชายยุรนันท์ จันทร์เพ็ชร ๓ เด็กชายวัชระพงษ์ บุญมาก ๔ เด็กชายชยานนท์ รื่นจิตต์ ๕ เด็กชายวีระยุทธ ผดุงทรัพย์ ๖ เด็กชายภาณุวิชญ์ สิทธิศิลป์ ๗ เด็กชายวงศ์ขจร ณ ตะกั่วทุ่ง ๘ เด็กชายอภิวัฒน์ อรุณโชติ ๙ เด็กหญิงพิมใจ ป้องญาติ ๑๐ เด็กหญิงอาริยา เพชรฤทธิ์ ๑๑ เด็กหญิงอาริยา จันทร์เพ็ญ ๑๒ เด็กหญิงศิรินรัตน์ อารีการ ๑๓ เด็กหญิงศิริโสภา ศรีโสภณ ๑๔ เด็กหญิงพิมพ์พิน บางอวด ๑๕ เด็กหญิงวีราภรณ์ ทองกอบ ๑๖ เด็กหญิงสกาวรัตน์ คงรักษา ๑๗ เด็กหญิงแนนวดี จันทศรี ๑๘ เด็กหญิงกัณฐิกา ทองคำ ๑๙ เด็กหญิงเกศราภรณ์ แสงศรี ๒๐ เด็กหญิงสุทามาศ ทองเล็ก ๒๑ เด็กหญิงปวีณา แรงกล้า ๒๒ เด็กหญิงการเกต โกยสิน ๒๓ เด็กหญิงสวรส ทองเจิม ๒๔ เด็กหญิงจารุวรรณ ทองเจิม ๒๕ เด็กหญิงศุภดา ชูเชื้อ ๒๖ เด็กหญิงเบญจมาศ สูบแสง ๒๗ เด็กหญิงอมิตา ประกอบสิน ๒๘ เด็กหญิงอมิตตา สวนรักษา ๒๙ เด็กชายฉัตรมงคล จันทร์แก้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น วันที่ตอบ 2006-12-24 16:59:14


ความเห็นที่ 5 (471349)
ชั้น ประถมศึกษาปี ที่๕ มี ๒๔ คน๑ เด็กชายภราดร จันทวี ๒ เด็กชายจักรพงศ์ อารีการ ๓ เด็กชายสมศักดิ์ พิลึกเรือง ๔ เด็กชายชัยวัฒน์ สว่างวงษ์ ๕ เด็กชายศุภเชษฐ์ การเริว ๖ เด็กชายธนชาติ ชุมทอง ๗ เด็กชายนพรัตน์ ชูพล ๘ เด็กชายฉัตรชัย สมขันธ์ ๙ เด็กชายตะวัน ผลากิจ ๑๐ เด็กหญิงนุชจรี อาจกิจ ๑๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ชูศิริ ๑๒ เด็กหญิงรสสุคนธ์ ขอบพิมาย ๑๓ เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผลทวี ๑๔ เด็กหญิงฐิติชญา เทพเสฐียร ๑๕ เด็กหญิงณัฐวดี เลี่ยวตระ***ล ๑๖ เด็กหญิงนฤมล อินทวงค์ ๑๗ เด็กหญิงนริศรา พุมฤทธิ์ ๑๘ เด็กหญิงพรนภา เพิ่มพูน ๑๙ เด็กหญิงอภิชญา ณ ตะกั่วทุ่ง ๒๐ เด็กหญิงทิพย์วรรณ ชุนจำรัส ๒๑ เด็กหญิงวัลลาวดี คงรักษา ๒๒ เด็กหญิงกนกพร แก่นเมือง ๒๓ เด็กหญิงกรรณิการ์ อุปลา ๒๔ เด็กหญิงศิริลักษณ์ นาคะพิทยาภรณ์
ผู้แสดงความคิดเห็น ครูพระ วันที่ตอบ 2006-12-24 17:01:50


ความเห็นที่ 6 (471351)
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนผู้สอบได้ทุกๆคนและ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่เข้าสอบทุกคนแม้จะสอบไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร นะขอให้ตั้งใจกันใหม่นะและเป็นเด็กดีกับพ่อแม่ กับคุณครูและเพื่อนกันต่อไป จ้า
ผู้แสดงความคิดเห็น ครูพระ วันที่ตอบ 2006-12-24 17:07:42


ความเห็นที่ 7 (566731)

ครูพระพระค่ะวันใหนจะมาสอนพวกหนูอีกค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ด.ญ.เบญจมาภรณ์*** วันที่ตอบ 2007-04-10 14:34:51


ความเห็นที่ 8 (928768)
รายชิ่อผลสอบนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม  ด้วยนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ด.ช. ไปร์ วันที่ตอบ 2008-01-24 09:50:08


ความเห็นที่ 9 (1091560)

ดูของโรงเรียน ดรุณากาญจนบุรี ด้วยน่ะคะ

พระอาจารญ์ ขอบพระคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กโรงเรียนดรุณากาญจน์ วันที่ตอบ 2008-03-20 10:08:06


ความเห็นที่ 10 (1415193)

คิดถึงดรงเรียนวัดนิโครมาก


ผู้แสดงความคิดเห็น ทิพย์วรรณ ( ice1392005-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-13 17:00:12


ความเห็นที่ 11 (2952694)

พระอาจารย์ค๊า

ดูรายชื่อนักเรียน ร.ร.ดรุณาด้วยนะค่ะ

หนูรอมานานไม่เห็นผลสักที

เมื่อไรจะบอกค่ะ

ถ้าไม่ผ่านเป็นอะไรป่าวค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็ก ด.ร.ก ป.5 วันที่ตอบ 2009-03-01 15:35:44


ความเห็นที่ 12 (2956291)
รายชื่อผลสอบนักธรรมชั้นตรีโรงเรียนห้วยยอดด้วยนะค่า
ผู้แสดงความคิดเห็น นัร วันที่ตอบ 2009-03-06 09:47:39


ความเห็นที่ 13 (2970573)

รายชื่อผลสอบนักธรรมชั้นตรีโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กบ้าน วันที่ตอบ 2009-03-28 13:08:21


ความเห็นที่ 14 (3054912)

ไงกากจ๊ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไงเอาสักหน่อย (l;sfgslg-at-h,-dot-njs-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-31 12:42:47


ความเห็นที่ 15 (3140996)

ขอดูผลสอบและคะแนนของนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาชั้นชั้นตรีหน่อยค่ะรอนานแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น Amonrat (Gennie1774-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-09 19:10:50


ความเห็นที่ 16 (3181352)

สกาเลกเก้

ผู้แสดงความคิดเห็น เพดดี วันที่ตอบ 2010-02-02 13:42:06


ความเห็นที่ 17 (3205448)

 

รักนะจุ๊บบ่ายยยยยยยย   5555555555

ผู้แสดงความคิดเห็น คนน่ารัก วันที่ตอบ 2010-03-17 20:15:34


ความเห็นที่ 18 (3232615)

เมื่อไรจะผลสอบธรรมมชั้นตรีปี2552จะออกอะคะรอนานาแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น ด.ญ.ศกุนตลา วันที่ตอบ 2010-07-21 20:14:09


ความเห็นที่ 19 (3299928)

เมื่อไรไหรจะเก่งวิชาของครูพระสักทีนะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วนิดา มณีธนากร (miewyka_7973-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-11 17:11:01


ความเห็นที่ 20 (3419828)

 

lรักคุณครู

ผู้แสดงความคิดเห็น วันนิสา วันที่ตอบ 2014-08-23 19:09:431


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.