ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

       ประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑


เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ช่วยหวัง ( บิว )

เกิดวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๙
บุตรของนายฉัตรดนัย ช่วยหวัง และ นางสาวอนุพร ทองมี
อยู่บ้านเลขที่ ๘๙/๑๖ หมู่ ๑  ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ความใฝ่ฝันในอนาคต  อยากเป็นหมอ
เพราะ เป็นอาชีพที่ชอบมาตั้งแต่เด็ก และอยากช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเจ็บป่วย
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

๑. ด.ญ.จุฬาลักษณ์ ช่วยหวัง             ตำแหน่ง          ประธานสภานักเรียนนักเรียน

. ด.ญ.กนกพร ทองเจิม                   ตำแหน่ง          รองประธานสภานักเรียน

๓. ด.ญ.สิรินทิพย์ นาคจำรูญ              ตำแหน่ง          กรรมการ

. ด.ญ.พิชชาภรณ์ ช่วยบำรุง           ตำแหน่ง          กรรมการ

๕. ด.ช.กัมปนาท         คงแก้ว            ตำแหน่ง          กรรมการ

๖. ด.ช.ศุภกร               ผดุงสิน           ตำแหน่ง          กรรมการและเลขานุการ

-----------------

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

นางมันทนา ปัญจเมธีกุล
(ซาร่า)
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
ด.ช.สิทธิชัย ประกับสิน 
(ภูมิ)
ด.ช.นฤพนธ์   พันธเสน
(บีม)
     
ด.ช.กัมปนาท   คงแก้ว
(ก้าน)
ด.ช.ศิริวัชระ   กะเตื้องงาน
(บิ๊ก)
ด.ช.วรเมธ   เครือสมบัติ
(กีตาร์)
     
ด.ช.กฤษฎา   อารีการ
 (แม็ก)
ด.ช.ธนพัฒน์   ขลิกคำ
(ตะวัน)
ด.ช.ณัฐพล ทองกอบ
 (นัฐ)
     
ด.ช.เอกรินทร์ ป้อซ้อน
 (เจเจ)
ด.ช.ภาณุพงศ์ ทองเจิม
 (เมฆ)
ด.ช.สันติภาพ   ประคองเกื้อ
(ต้นกล้า)
     
ด.ช. ณฐพล รามอินทร์
 (ฟิล์ม)
ด.ช.นนทกร ประสมกิจ
 (ปอนด์)
ด.ช.อภิสิทธิ์   เพ่งกิจ
 (ก้อง)
     
ด.ช.ศุภกร ผดุงสิน
 (อาร์ม)
ด.ช.ศุภกร พุมฤทธิ์
 (จา)
ด.ช.ทัศน์ชวารินทร์ ครองสิน
 (ไดมอนด์)
     
ด.ช.จิตติพัฒน์ คงแดง
 (พัฒน์)
ด..ช.อภิเดช ผ่องแผ้ว
 (อาร์ม)

ด.ช.โชคชัย ยาจอ

(โชคชัย)
     

ด.ช.ภูริณัฐ นันตา

(ภู)

ด.ช.ปรมินทร์ บุญมา

(กัส)
ด.ญ.ชาลิสา ถิ่นพังงา
(ต้นหอม)
     
ด.ญ.ภาณิศา   ภู่อมร
(ปิ่น)
ด.ญ.นลินทิพย์   ชูร่วง
(ลูกหว้า)
ด.ญ.สุดารัตน์   ทองคำ
(เอมมี่)
     
ด.ญ.สิรินทิพย์    นาคจำรูญ
 (น้ำว้า)
ด.ญ.มัลลิกา ประสบมิตร
(แพรว)
ด.ญ.จุฬาลักษณ์    ช่วยหวัง
(บิว)
     
ด.ญ.ปริยา มงคลบุตร
(แก้ม)
ด.ญ.พิชชาภรณ์ ช่วยบำรุง
(นิ่ม)
ด.ญ.จันทร์ศิริ ภัยพักตร์
(ปู)
     
ด.ญ.อนิสา อีซอ
(อนิส)
ด.ญ.กนกพร ทองเจิม
(พั้นช์)
ด.ญ.ศรัณย์พร แซ่อิ๋ว
(ชมพู่)
     

ด.ญ.น้ำตาล ปั้นทอง

(น้ำตาล)

ด.ญ.ศรัณย์พร เทพปาน

(มายด์)

ด.ญ.ณปภา ศรีนอก

(ตังเม)

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com

                
นักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com