ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
 
 
 
เด็กหญิงยุพเรศ ขจร (หยก)
ประธานกรรมการสภานักเรียน
 


เด็กหญิงสุภารัตน์ ทัดแก้ว (เมย์)
รองประธานกรรมการ


เด็กหญิงสมฤทัย  หอมหวน(แนน)
กรรมการ


เด็กหญิงศุภิสรา แก้วน้อย (มุก)
กรรมการ


เด็กหญิงปอรรัชม์ แซ่ตั้ง (อร)
กรรมการ


เด็กหญิงสโรชา พลันการ (แจน)
กรรมการและเลขานุการ


คุณครูสุนทร  พลายสิน
คุณครูที่ปรึกษา
 
เด็กหญิงสโรชา พลันการ(แจน)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดนิโครธาราม 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านร้อยแก้ว ประเภทสารคดี 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพังงา 
การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
ตามโครงการสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน 
ประจำปี ๒๕๕๓รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ห้อง  ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
 
คุณครูสุนทร  พลายสิน
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
 
เด็กหญิงยุพเรศ ขจร (หยก)
หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
 

เด็กชายอนุชา มีเพียร (อ๊อฟ)

เด็กชายนนทวัฒน์ บุญเชื้อ (นน)

เด็กชายธนาวิน
 ทองพันธ์ (เอ็กซ์)

เด็กชายพรศักดิ์ นาคพันธ์(ก๊อต)

เด็กชายพุทธินันท์ ผลทวี (ตู้)

เด็กชายฤทธิชัย ขาวทอง (มาร์ย)

เด็กชายนาวิน โชคอำนวยผล (กล)

เด็กชายสมศักดิ์ เอียดทองใส (เอ็ม)

เด็กชายประสิทธิ โพธิเศษ (ด้า)

เด็กหญิงแก้วกานดา โกยสิน (เคี่ยม)

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองเจิม (อุ้ม)

เด็กหญิงจรีรัตน์ แรงกล้า (เปิล)

เด็กหญิงชลธิดา แสงขวัญ (มิ้วล์)

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทำนักผล (กาญจน์)

เด็กหญิงมนัญชยา มธุรส (แป้ง)

เด็กหญิงนนทินี ภู่กลาง(แมงปอ)
เด็กหญิงเรวดี เนียมสุวรรณ (เร)

เด็กหญิงวรรณดี คล่องการ (กุ้ง)

เด็กหญิงวินิตา ทองคำ (ไนท์)

เด็กหญิงยุพเรศ ขจร (หยก)

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แมนปล้อง (วิว)
 
 
 
เด็กหญิงฐิรกานดา สอนแก้ว (วิว)
 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
 
คุณครูสุพรรณี  อาวุธเพ็ชร
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
เด็กหญิงสโรชา พลันการ (แจน)
หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
 

เด็กชายนนทวัฒน์ เชิงชาย (นน)

เด็กชายปิยะวงศ์ มีพร้อม (ด้วง)

เด็กชายรัชชานนท์ บัวผุด (อ้ำ)

เด็กชายธันวา นาคพันธ์ (ออม)

เด็กชายวุฒิพร จันทร์ศรี (เน)

เด็กชายศราวุธ อารินทร์ (ฟอร์ด)

เด็กชายปิยศักดิ์  บรรจงกิจ (บอล)

เด็กหญิงสุชาวดี ดวงเกิด(ถั่วเขียว)

เด็กหญิงสุภารัตน์ ทัดแก้ว (เมย์)

เด็กหญิงสมฤทัย หอมหวน (แนน)

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สมขันธ์ (น้อง)

เด็กหญิงอรฤทัย ดวงดาว (อร)

เด็กหญิงสโรชา พลันการ (แจน)

เด็กหญิงศศิประภา ทองเจิม (แนน)

เด็กหญิงศุภิสรา แก้วน้อย (มุก)
 

เด็กหญิงสิริรัตน์ พุ่มพวง (ส้ม)

เด็กหญิงศิรินยา บางเตียว (โม)

เด็กหญิงปอรรัชม์ แซ่ตั้ง (อร)
 
 
 
เด็กหญิงน้ำฝน ศิริวัย (ฝน)
 
 
 
 
 

 เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
นักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com