ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เด็กหญิงกานต์ณภัทร  แก้วน้อย (ใบเฟิร์น)
 ประธานกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗
เกิดวันที่  ๑  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๔๕
บุตรของนายถาวร  แก้วน้อย (ติ) นางเฉลิมศรี  แก้วน้อย (จุก)
 อยู่บ้านเลขที่  ๘๗ หมู่ ๑ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐

ความใฝ่ฝันในอนาคต  อยากเป็นแพทย์  เพราะจะได้รักษาพ่อแม่ในยามที่ท่านป่วย

เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญไทย (บีม)
รองประธานกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗
เกิดวันที่  ๑๐  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๔๕
บุตรของนายปรีชา  บุญไทย (ชา) นางพัชรี  บุญไทย (พัด)
 อยู่บ้านเลขที่  ๓๗/๑ หมู่ ๘  บ้านสวนพลู  ตำบลโคกเจริญ  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐

ความใฝ่ฝันในอนาคต  อยากเป็นแพทย์  เพราะจะได้รักษาญาติพี่น้องให้หายป่วย

เด็กชายศุภเลิศ  เพชรดำ (กรรมการ)    เด็กชายธนกฤต  นาวีวงศ์ (กรรมการ),เด็กชายธีรเดช  ถือทอง (กรรมการ)
เด็กชายนฤธวัช  เชื่อมแก้ว (กรรมการ), เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญไทย (รองประธานกรรมการ)
เด็กหญิงกานต์ณภัทร  แก้วน้อย (ประธานกรรมการ),เด็กหญิงปรารถนา  งานสม (กรรมการ)  


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
  ห้อง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 


เด็กชายศรัณญ์ภัทร  ทัดแก้ว (ขิ้ง)
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

 


เด็กชายสิทธิพร  เดชสุภา
(เพชร)


เด็กชายนนทวัฒน์  บัวพันธ์
(นนท์)


เด็กชายชนาธิป  ศรีรักษ์
(ปลื้ม)


เด็กชายเฉลิมวงศ์  สอนรัตน์
(ปังปอนด์)


เด็กชายปิยวัฒน์  อารีชน
(ปอม)


เด็กชายจารุทัศน์  แรงกล้า
(ปลื้ม
)


เด็กชายธนถัทร  ทิพย์บุญ
(ดอม)


เด็กชายศรัณย์ภัทร  ทัดแก้ว
(ขิ้ง)


เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำ
(นัท)


เด็กชายวรรณฉัตร  นัยคูณ
(กัปตัน)


เด็กชายธีรเดช  ชุ่มจิตร
(โอ๊ด)


เด็กชายพรภิรุณย์  บุญศรี
(ปังปอนด์)


เด็กชายธีรดนย์  ปั้นทอง
(โก๊ะ)


เด็กหญิงสุภัทราวดี  ภัยพักตร์
(น้ำ)


เด็กหญิงศิริวรรณ  พูลศิริ
(เฟิร์น)


เด็กหญิงนิรชา  ธัญรส
(พลอย)


เด็กหญิงอนัญญา  บุญเลิศ
(น้ำหวาน)


เด็กหญิงพิยดา  ทองกวม
(พั้นช์)


เด็กหญิงนันท์ธิรา  คล่องการ
(ฟิล์ม)


เด็กหญิงญาณิศา  ชื่นพระแสง
(ควีน)


เด็กหญิงณิชาภัทร  พรหมทองบุญ  (ชมพู่)


เด็กหญิงธัญญาทิพย์  หอมหวล
(หนิง)


เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ศิริ
(ฟาง)


เด็กหญิงจิตราวรรณ  อ่อนสนิท
(ไกด์)


เด็กหญิงถนอมจิต  แก้วน้อย
(พลอย)

เด็กหญิงศศิธร  แมนปล้อง
(วุ้น)


เด็กชายชูวิทย์  ถิ่นบางเตียว
(ชูวิทย์)

 

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ห้อง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 


เด็กหญิงกานต์ณภัทร  แก้วน้อยและเพื่อนๆ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

 


เด็กชายจักรพล  อนุพงศ์ก่อกิจ
(กาย)


เด็กชายอภิชาติ  โกยกิ้ม
(ตัวเล็ก)


เด็กชายสุรพงษ์  ณ นคร
(เวฟ)


เด็กชายทศพร  ประสพมิตร
(กั้ง)


เด็กชายธีรเดช  ถือทอง
(อาร์ม)


เด็กชายศุภเลิศ  เพชรดำ
(เจเจมส์)


เด็กชายนฤธวัช  เชื่อมแก้ว
(ต๋อง)


เด็กชายชูศักดิ์  ตันชูพานิชย์
(โกเบย์)


เด็กชายอรรถพร  ผลากิจ
(ไอซ์)


เด็กชายธนภัทร  อารีการ
(นิว)


เด็กชายอนันต์  สมานกิจ
(ซีม)


เด็กชายเกริกเกียรติ  ปั้นทอง
(อั๋น)


เด็กหญิงพธิตา  แก้วน้อย
(ปาล์ม)


เด็กหญิงชนิสรา  ใสคำ
(เอิร์น)


เด็กหญิงเสาวรัตน์  เทพณรงค์
(แพร)


เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เทพเสฐียร
(มุก)


เด็กหญิงกานต์ณภัทร  แก้วน้อย
(ใบเฟิร์น)


เด็กหญิงนิติยา  คุณกระ
(น้ำ)


เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญไทย
(บีม)


เด็กหญิงปรารถนา  งานสม
(มด)


เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิชัย
(มายด์)


เด็กหญิงชุติมา  ประกับสิน
(บัว)


เด็กหญิงอินทิรา  แสนบัวคำ
(กิ๊ก)


เด็กชายธนกฤต  นาวีวงศ์
(ไข่เลี่ยม)

 

 

 

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
นักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com