ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เด็กหญิงวิลาสินี   ประดิษฐ์การ (เพลง)
 ประธานกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐
เกิดวันที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘
บุตรของนายปรึกษา  ประดิษฐ์การและ นางกัญญา  ประดิษฐ์การ
อยู่บ้านเลขที่  ๑๕/๓  หมู่ที่  ๒ อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา

ความใฝ่ฝันในอนาคต  อยากเป็นคุณครู
เพราะเป็นอาชีพสุจริต  ได้เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนและ
ได้สร้างคนดีให้กับประเทศชาติ

"มั่นคง"

เด็กหญิงธนาภา  เชื่อมแก้ว,เด็กหญิงกนกพร  รุณอุไร,เด็กชายธนากรณ์  นิลบุตร
เด็กหญิงวิลาสินี  ประดิษฐ์การและเด็กหญิงสวิชญา  แทนณรินทร์

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
  
ประจำปีการศึกษา
  ๒๕๖๐

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ด.ญ.วิลาสีนี  ประดิษฐ์การ(เพลง)
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 

 


ด.ช.วรพจน์  ประกับสิน
(เพ็ชร)


ด.ช.ฐิติพงศ์  อารีการ
(พีท)


ด.ช.ธีรวัฒน์  ชูร่วง
(ที)


ด.ช.ดิเรกฤทธิ์  ภัยพักตร์
(ก๊อต)


ด.ช.ธนากรณ์  นิลบุตร
(บิว)


ด.ช.สุปิยะ  คงแก้ว
(มิว)


ด.ช.พงศธร  บุญรักษ์
(เต้ย)


ด.ช.อนุชา  ณ ตะกั่วทุ่ง
(เปรม)


ด.ช.ธนภูมิ  แก้วน้อย
(ภูมิ)


ด.ช.ทิโมธี  ใจกระจ่าง
(ทิโมธี)


ด.ช.กฤษฎา  แซ่ก้าว
(ตี๋)


ด.ช.อภิวิชญ์  เจริญสุข
(บีม)


ด.ช.อธืราช  คงถิ่น
(วิค)


ด.ช.กิรติ  นุ้ยชวดี
(เต้)


ด.ช.ธีรนันท์  แดงนุ้ย
(นัน)


ด.ช.สุรเชษฐ์  พึ่งกุศล
(เชด)


ด.ช.ปัณณวิชญ์  คงรักษา
(ฟิว,บาว)


.ช.ธรรมรัตน์  แก้วน้อย
(บอล)


ด.ช.ต้า  พม่า
(ต้า)


ด.ช.ชานนท์  พม่า
(ชานน)


ด.ญ.วรัชยา  ไชยนาคิน
(ไอซ์)


ด.ญ.กนกพร  รุณอุไร
(นุ่น)


ด.ญ.อริสา  ไชยกุล
(อิง)


ด.ญ.ปรมาภรณ์  ภู่อมร
(ลินลี่)


ด.ญ.วิลาสินี  ประดิษฐ์การ
(เพลง)


ด.ญ.จุฑาทิพย์  พชรคูหา
(ซันนี่)


ด.ญ.ธนาภา  เชื่อมแก้ว
(ตอง)


ด.ญ.ภัทรธิด่า    เตชะวรนันทฺชัย
(นิว)


ด.ญ.สุวิชญา  แทนนรินทร์
(อัญ)


ด.ญ.นิศาชล  พม่า
(น้ำ)


ด.ญ.กนกวรรณ  ดวงเกิด
(อิง)


เด็กนิโคร

wnikro@gmail.com

 


ด.ญ.กัญญาพัชร  ปานกุล
(เตย)

 
นักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com