ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑

 
      เริ่มเขียนเป็นบทร้อยกรองเมื่อวันศุกร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑


                                                                มหาสติปัฏฐานสูตร

ตอนที่  ๑  อารัมภกถา  จากคุณดังตฤณ
      ในทางโลก  ชีวิต  มีเป้าหมาย         แต่สุดท้าย  เป้าหมาย  ใช่ทุกอย่าง
สิ่งที่หวัง   เป็นเพียง  แค่แนวทาง        ใช่ทุกอย่าง  สมหวัง  ดั่งตั้งใจ
ในทางธรรม  ชีวิต  มีเป้าหมาย            แต่มิใช่ ทุกอย่าง  จะสดใส
ต้องละทิ้ง  ตัวตน  ของตนไป              สู่สิ่งใหม่  ทิ้งความ  เป็นตัวตน
เพื่อเข้าถึง  ภาวะ  ไร้ความทุกข์           ก้าวพ้นสุข  จากเหตุ  ที่ฝึกฝน
ให้ตื่นรู้  ความจริง  ความหลุดพ้น       สิ่งสูงล้น  พลิกกลับ  สลับกาย
จากที่หนึ่ง  ไปสู่  อีกที่หนึ่ง                  เป็นที่ซึ่ง  แตกต่าง  เกินคาดหมาย
มิได้สอน  สิ่งแปลก  สิ่งแยบคาย          แต่จากง่าย  เห็นได้  เข้าใจกัน
ว่าอยากสุข  หรือว่า  อยากเป็นทุกข์     ตอบอยากสุข  สนุก  อยากสุขสันต์
ทุกคำตอบ  คงชอบ  และยืนยัน           เพราะว่ามัน   เที่ยงแท้  และเป็นจริง
แล้วอยากสุข  ชั่วคราว  หรือถาวร       ทุกคำสอน  พิสูจน์  ได้ทุกสิ่ง
สิ่งให้เลือก  เลือกได้  ไม่ประวิง            ไม่เกรงกริ่ง  ตอบได้  ในทันที
ถึงจุดตัด  อันน่า  พิศวง                       ให้คิดปลง สัจจะ  สิ่งบ่งชี้
ให้ได้รู้  ได้เห็น  ทุกวจี                         ว่ากายนี้   มีใจ  คอยนำพา
หากสงบ  ลงได้  เหมือนไฟดับ            ทุกอย่างกลับ  เยือกเย็น  เหมือนเรียกหา
ไม่ต้องร้อง  ต้องขอ  เจรจา                 ถึงเวลา  ก็คลาย   แล้วหายไป
ถ้ายังรับ  ไม่ได้  กายใจนี้                     ว่าทุกข์ที่  เกิดก่อ  เป็นไฉน
มันจะเกิด  จากเรา  เสียเมื่อไร             ยังมั่นใจ  ในสิ่ง  ที่รู้มา
ก็แค่สุข  ชั่วคราว  เท่าที่เห็น              ทำใจเย็น  ไม่สน  สิ่งตรงหน้า
ไม่ตอบโต้  ขึ้นเสียง  เจรจา                 จะรู้ว่า  สุดท้าย  สบายใจ
เหตุแห่งความ  ลำบาก  ทั้งกายจิต      อยู่ที่คิด  ยึดมั่น  มากแค่ไหน
หากทำตัว  ตระหนี่  มากเกินไป          สิ้นเยื้อใย  เพื่อนพ้อง  ต้องมลาย
ทั้งเป็นผู้  ทุศีล  กล้าฆ่าสัตว์                ความวิบัติ  เกิดแก่  สัตว์ทั้งหลาย
เที่ยวลักทรัพย์  ละเมิด  ผิดทางกาย    พูดใส่ร้าย  โกหก  ดื่มสุรา
แม้เพียงเริ่ม  ทุศีล  ระยะแรก             ความเหลวแหลก  มากมาย  พุ่งเข้าหา
ทั้งกายใจ  ลำบาก  สุดพรรณนา          สำคัญว่า  คนบาป  ไม่เห็นจริง
ไม่เชื่อว่า  กายใจ  นั้นเป็นทุกข์           กลับสนุก  เพิ่มแรง  เหมือนผีสิง
เหตุแห่งความ  สบาย  เพียงหยุดนิ่ง  ไม่ทำสิ่ง  เป็นบาป  อกุศล
มีน้ำใจ  ถือศีล  ไม่ฆ่าสัตว์                  ความวิบัติ  จักไม่  เกิดกับตน
ไม่ลักทรัพย์  มุ่งแต่  ความหลุดพ้น    ไม่ร้อนรน  คิดร้าย  ทำลายใคร
ไม่พูดเท็จ  ประพฤติ  ผิดในกาม        ไม่หยาบหยาม  ดื่มเหล้า  พูดเหลวไหล
รักษาศีล  สะอาด  ทั้งกายใจ               มลทินใด  ไม่คิด  จิตไตร่ตรอง
อย่าเก็บไว้  แบกไว้  เป็นภาระ            ยอมสละ   สลัด  สิ่งเกี่ยวข้อง
จะมองเห็น  ความสุข  อีกก่ายกอง     ที่จับต้อง  มองเห็น  ความเป็นจริง 
ศาสนา  พุทธนั้น ว่าเชื่อยาก               แต่แปลกมาก  พิสูจน์  ได้ทุกสิ่ง
ลมหายใจ  เข้าออก  ที่ว่านิ่ง                ยังไม่ทิ้ง  สัจจะ  อนิจจัง
อนัตตา  ตัวตน  ก็หาไม่                     บังคับได้  หรือเปล่า  แม้เพียงครั้ง
หายใจยาว  ตลอด ก็อย่าหวัง             ต้องสั้นบ้าง  ยาวบ้าง  ตามแต่ใจ
เป็นแค่ลม  หายใจ   ยังแค่นี้              บังคับซี  ร่างกาย  สุดทนไหว
จะปั่นป่วน  เกิดทุกข์  จุกภายใน        ยากทนได้  มองเห็น  ไม่เว้นวัน
อันร่างกาย  ก็เหมือน  ลมหายใจ        รู้สึกได้  เปลี่ยนได้  มิใช่ฝัน
อนิจจัง  ทุกขัง  เป็นเหมือนกัน         ที่สำคัญ  เหมือนกัน  อนัตตา
เพราะคนเรา  เชื่อมั่น  ว่ามันใช่          จึงมิได้  เฝ้ามอง  สิ่งล้ำค่า
ความเปลี่ยนแปลง  ที่เกิด  เสมอมา    หวังเพียงว่า  ให้รอด  และปลอดภัย
ผู้เข้าถึง  ความจริง  อันประเสริฐ       ย่อมเลอเลิศ  ยิ่งกว่า  จะหาไหน
อริยะ  บุคคล  เมื่อถึงวัย                     บรรลุได้  มรรคผล  คือนิพพาน
รู้ความจริง   ยังมี  กายใจอยู่               ต้องต่อสู้  กับทุกข์  มหาศาล
ความปรวนแปรเปลี่ยนไปอีกยาวนาน ความหย่อนยาน  หูตึง  ก็เรียกหา
ไร้เรี่ยวแรง  เดินเหิน  แสนลำบาก      ยิ่งยุ่งยาก  นัยน์ตา  ก็มัวพร่า
ไม่อาจสั่ง  บังคับ  ให้กลับมา              อนัตตา  อีกหนึ่ง  กำลังใจ
หลับตามอง  ให้เห็น  อนิจจัง             ยังมีหวัง  ทุกอย่าง  ยังสดใส
เพียงชั่วคราว  เดี๋ยวมัน  ก็หมดไป     เริ่มต้นใหม่  ค่อยเสริม  เติมพลัง
ไม่ต้องทน  รับผล  ความลำบาก        ความยุ่งยาก  ลืมสิ้น  สิ่งหนหลัง
มองให้เห็น  ความเป็น  อนิจจัง         สร้างความหวัง  ให้เกิด  ขึ้นในใจ
ปัจจุบัน  ทั้งพระ  ฆราวาส                ต่างหวังวาด  ให้ถึง  ความสดใส
ถึงมรรคผล  นิพพาน  โดยเร็วไว       ตามแต่ใคร  บัญญัติ  โฆษณา
ความเป็นจริง  แม้เพียง  แค่คำพูด     อาจพิสูจน์  ความจริง  ที่ใฝ่หา
สติชอบ  รู้กาย  ใจวาจา                      ให้รู้ว่า  ความจริง  เป็นเช่นไร
สมาธิ  สติ  การรับรู้                           การตั้งอยู่  เห็นแล้ว  หายไปไหน
ความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอย่างไร   ให้เข้าใจ  ตัวตน  อนัตตา


                                             เด็กนิโคร
                                         w – nikro.com

ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com