ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗

 
                 เรียบเรียงบทกลอนโดย  นายสมนึก  ธนการ  

ตอนที่  ๗  กายานุปัสสนา  หมวดกาย  (ธาตุมนสิการบรรพ  เห็นกายโดยความเป็นธาตุ)
(๑๕๐)  ธาตุมนสิการบรรพ
(๑๕๐)  พุทธพจน์

      ล้วนแต่ธาตุ  ดิน  น้ำ  ลมและไฟ หมักอยู่ใน  ถุงไถ้   นี้ทั้งนั้น
สักไว้รู้  ไว้ดู  ความผูกพัน                ด้วยเชื่อมั่น  ศรัทธา  ไม่ยินดี
(๑๕๑)  นินาม  จินตนาการ  ความสามารถในการสร้างภาพในสมอง
      เมื่อสมอง  สร้างภาพ  เทียบหยั่งรู้  ยิ่งเข้าสู่  เนื้อธรรม  ในทุกที่
(๑๕๑)  ธาตุดิน  ปฐวีธาตุ
      ปฐวี   ธาตุดิน  ในกายนี้       ล้วนแต่มี  เคราะห์กรรม  คอยหักหาญ
ให้กำเนิด  เกิดมา  เพื่อตอกย้ำ    ผลแห่งกรรม  ฝังอยู่  ในวิญญาณ        
แต่พื้นเท้า  ปลายผม  ทุกประการ     แค่มองผ่าน  ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
เนื้อ เอ็น ตับ กระดูก ม้าม  หัวใจ      อีกลำไส้ อาหาร ทั้งก่อนหลัง    
ทั้งปอด ไต เนื้อเยื้อ พังผืดยัง           ทุกอย่างตั้ง ปรุงแต่ง  ดั่งวจี
(๑๕๒)  ธาตุน้ำ  อาโปธาตุ
      ทั้งน้ำมูก น้ำลายเป็นของเหลว เหงื่อ มันเปลว หนอง เลือด และน้ำดี
น้ำมันข้น เสมหะ ไขข้อมี                ต่างหน้าที่ ยึดเกาะ หล่อเลี้ยงกัน             
ทั้งน้ำมูตร น้ำตา สิ่งที่เห็น           ล้วนเน่าเหม็น  เปรี้ยวเค็ม  เสียทั้งนั้น 
อาโปธาตุ  ธาตุน้ำ  ธาตุแบ่งปัน       ล้วนยืนยัน  ความเป็น  อนัตตา
(๑๕๒)  ธาตุไฟ  เตโชธาตุ
      เตโชธาตุ  ธาตุไฟ ธาตุรุ่มร้อน กรรมปางก่อน  เกาะติด  ย้อนมาหา
อาศัยตน  ยึดมั่น  เฝ้าพรรณนา     กรรมหนักหนา  จึงเกิด  ความร้อนรน
ไฟในกาย  วุ่นวาย  ไม่จบสิ้น          เพียงได้ยิน  หิวโหย  ทุกแห่งหน
เพราะเวรกรรม ตามหลอน ให้ทุกข์ทน  หลีกไม่พ้น  จากจิต  อนิจจา
(๑๕๓)  ธาตุลม  วาโยธาตุ
      วาโยธาตุ  ธาตุลม  เกิดแต่กรรม  มันรุกล้ำ  จู่โจม  พัดมาหา
พัดขึ้นลง   แล่นไป  ในกายา          กรรมนำพา  กิเลส  เข้ายึดครอง
กรรมของเรา  ที่เรา  นั้นเคยสร้าง    มิเว้นว่าง  รอการ  ตอบสนอง
กรรมของเรา  เคยสร้าง  เคยเกี่ยวข้อง    หากพร้อมต้อง  ทำลาย  อนัตตา
เพราะคนเรา  มีกรรม  เป็นกำเนิด   เป็นแดนเกิด  มาพร้อม  กับตัณหา
มีกรรมเป็น  เผ่าพันธุ์  จึงนำพา       กำเนิดมา  มีกรรม  เป็นของตน
มีกรรมเป็น  ที่พึ่ง  ที่อาศัย             อยู่ที่ไหน   ก็ยาก  จะหลุดพ้น
แม้กรรมใด  ใครทำ   จะกลับย้อน   ยิ่งดิ้นรน  หลีกเร้น  ยิ่งเป็นไป
(๑๕๕)  จุดมุ่งหมาย
      เมื่อรู้กาย  โดยความ  เป็นธาตุสี่ แล้วยังมี  เคราะห์กรรม  เข้าอาศัย
เป็นเพียงรูป  ตามจริง  ทั้งกายใจ    ย่อมเห็นได้  รู้ได้  ในกายา 
(๑๕๘)  แนวทางฝึก
      หากเห็นกาย  โสโครก   ในความคิด  อาจน้อมจิต  นำใจ  เข้าไปหา
กายในกาย  เพียงธาตุ   ภาพมารยา  อนิจจา  เคราะห์กรรม  น้อมนำไป
หากเห็นกาย  เจโต  สมาธิ              ใช่สติ  มองเห็น  เครื่องอาศัย
สามสิบสอง  อาการ  กล่าวโดยนัย    เพ่งเห็นได้  กสิณ  ปฐวี                  
(๑๕๘)  การพิจารณาปฐวีธาตุ  ของแข็ง
      สำรวจจิต  มั่นคง  แล้วปิดตา     รับรู้ว่า  ขบฟัน  เปลี่ยนวิถี
จับความแข็ง  ประคอง  ไว้ให้ดี         กำหนดที่  ตำแหน่ง  ความแข็งวาง
ทิศเบื้องซ้าย  เบื้องบน  ทิศเบื้องขวา  ทิศเบื้องหน้า  เบื้องหลัง  ทิศเบื้องล่าง
รัศมี  แห่งจิต  ทุกทิศทาง                 เพียงตัวอย่าง  แห่งจิต  ที่คิดไป
ถอนอากาศ  กสิณ   ถอนความคิด     ภาพยังติด  เห็นชัด  หนักแค่ไหน
โครงกระดูก  ความแข็ง  อยู่ภายใน    สัมผัสได้  รู้ชัด  มิเป็นอื่น
(๑๖๐)  การพิจารณาอาโปธาตุ  ของเหลว
      ตั้งกายตรง  มั่งคง  แล้วปิดตา     สำรวจว่า  น้ำลาย  ช่างชุ่มชื้น
อาโปธาตุ  อวบอิ่ม  และไหลลื่น        อย่ารีบกลืน  ประคอง  เพ่งพลัง
จนน้ำท่วม  เต็มไป  ทั่วทุกทิศ           เพ่งจากจิต  เบื้องหน้า  สู่เบื้องหลัง
ปล่อยให้ตื่น   จากน้ำ  ในภวังค์         สัมผัสยัง  น้ำเหลือง  เลือดนองไหล
(๑๖๑)  การพิจารณาเตโชธาตุ  ความร้อน
      ตั้งกายตรง  ประคอง  ความรู้สึก  ความชัดลึก  รับรู้  จากอุ่นไอ
อุณหภูมิ  แปรปรวน  จากภายใน       รู้สึกได้  กระจาย  ทั่วทิศทาง
ถอนอากาศ  กสิณ  เตโชธาตุ            ความร้อนอาจ  เห็นชัด  แม้แตกต่าง
ความสามารถ  เผาผลาญ  เป็นแนวทาง เปรียบเหมือนย่าง เหมือนเผา  ย่อมเข้าใจ
แม้ความร้อน  ที่เกิด  ภายในกาย       ก่อนสลาย  หายโกรธ  หายป่วยไข้
เตโชธาตุ  หลั่งสาร  เกิดผลใด           ย่อมเผาไหม้  สุดท้าย  อนิจจัง    
(๑๖๓)  การพิจารณาวาโยธาตุ  ลมหายใจ
      นั่งตัวตรง  สำรวจ  จิตคงมั่น       ไม่ไหวหวั่น  ปิดตา  ลงอีกครั้ง
ลมหายใจ  รู้ชัด  ถึงพลัง                  อาจหยุดยั้ง  แปรเปลี่ยน  หรือแกว่งไกว
ความรู้สึก  ระยะ  และทิศทาง           ความแตกต่าง  ของลม  ทั้งไกลใกล้
ความหนักเบา  สัมผัส  ชัดภายใน      ย่อมรู้ได้  จากแรง  ความกังวล
(๑๖๕)  การรู้กายโดยความเป็นองค์รวมแห่งธาตุ
      ฝึกรู้กาย  จนเห็น ธาตุภายใน      เปรียบเทียบได้  กับธาตุ  ทุกแห่งหน
ธาตุภายนอก  วัวควาย   ก็เหมือนคน  ล้วนปะปน  ธาตุสี่  มิเว้นวาย
ธาตุดิน  น้ำ  ไฟ  ลม  ก็มิต่าง            เพราะทุกอย่าง  เหมือนกัน  มิขาดหาย
มีวิญญาณ  ครอบครอง  ยังมิตาย       หากสลาย  ทุกอย่าง  ก็ต่างไป
ยิ่งพินิจ  แยกแยะ  ได้ว่ากาย              ธาตุทั้งหลาย  อยู่รวม  ร่วมอาศัย
มหาภูติ  รูปสี่   มีจิตใจ                     ควบคุมให้  เป็นไป  ตามแต่กรรม
สิ่งที่เห็น  เป็นกาย  เอาไว้รู้                เอาไว้ดู  เอาไว้  ได้ตอกย้ำ
ความยึดมั่น  ถือมั่น  เครื่องจองจำ      ให้ถลำ  เพราะกรรม  ที่ทำมา    
(๑๖๗)  การรู้กายใจโดยความเป็นธาตุ   ๖  ปฐวี อาโป เตโช วาโย อากาศ และวิญญาณ
อย่างแยบคาย (มนสิการะ)  ในสิ่งที่ได้ยิน  ได้ฟัง
      รู้กายใจ  แห่งธาตุ  โดยแยบคาย   จากความหมาย ธาตุหยาบ  ที่ฉาบทา
กายหยั่งรู้  จากการ  ภาวนา               รวมถึงว่า  ช่องว่าง  และวิญญาณ
มหาภูต  รูปสี่  หรือธาตุสี่                  เกิดจากที่  มีใจ  เป็นประธาน
มีวิญญาณ  ครอบครอง  บริวาร          จึงอาจหาญ  ฮึกเหิม  เพิ่มชิงชัย
เพราะแรงกรรม  แรงเวร  ที่เคยสร้าง  กำหนดทาง  กำหนด  ถึงนิสัย
เมื่อวิญญาณ  หลุดออก  จากกายไป    ดิน  น้ำ  ไฟ  และลม  หมดพลัง
ความรู้สึก  ทุกข์สุข  เวทนา                เคยเกิดมา  คงเหลือ  เพียงความหลัง
เมื่อวิญญาณ  หลุดลอย  จากภวังค์      เข้าถึงฝั่ง  สลาย  กายจากลา

                                             เด็กนิโคร
                                         w – nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com