ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓

 
                 เรียบเรียงบทกลอนโดย  นายสมนึก  ธนการ  

ตอนที่  ๑๓ ธรรมานุปัสสนา  หมวดสภาวธรรม  (ขันธบรรพ  เท่าทันความเกิดดับของขันธ์  ๕)
(๔๐๘)  ขันธบรรพ  พุทธพจน์
      พึงเห็นธรรม  ในธรรม  อุปาทาน    เพื่อก้าวผ่าน  ขันธ์ห้า  สิ่งมุ่งหวัง
เพียงสักว่า  ไว้รู้  ไม่จีรัง                         เพียงสักครั้ง  ได้เห็น  ความเป็นไป
(๔๐๙)  นิยาม
      กายใจคือ  ขันธ์ห้า  มายาวนาน       “อุปาทาน”  นึกคิด  ตามนิสัย
เพราะตัณหา  ครอบงำ  ทั้งกายใจ          ยากลืมได้  จำได้  เสมอมา 
ส่วน “ขันธ์”  นั้น  หมายว่า  เป็นกองกอง  เหมือนกับของ  กองรูป  เวทนา
(๔๑๑)  รูปขันธ์
  ส่วนที่เป็นร่างกายและส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด
      “รูปขันธ์” คือ  ทุกส่วน  ของกายา   กองเบื้องหน้า  เห็นชัด  เป็นรูปธรรม
มีธาตุดิน  ธาตุน้ำ  และธาตุไฟ               ส่วนพัดไหว  ธาตุลม  ช่างลึกล้ำ
อัศจรรย์   เราเห็น  เป็นประจำ               ร่วมน้อมนำ  ปรุงแต่ง  เปลี่ยนแปลงไป
(๔๑๑)  เวทนาขันธ์  ที่เป็นความรู้สึกทุกข์ สุข ดีใจ พอใจ
      “เวทนา”  คือขันธ์  เวทนา               จิตนำพา  ทุกข์สุข  คือนิสัย
ความรู้สึก  เกิดมี  เปลี่ยนว่องไว            เปลี่ยนตามใจ  ตามจิต  คิดละวาง
(๔๑๑)  สัญญาขันธ์  ส่วนที่เป็นการจำได้  หมายรู้สิ่งที่ได้รับ
      “สัญญาขันธ์”  กองขันธ์  แห่งความจำ ความลึกล้ำ  จำได้  หมายสะสาง
ว่าสิ่งนั้น  สิ่งนี้  ทุกสิ่งอย่าง                   มิเว้นว่าง  จดจำ  นำทางไป                        
(๔๑๒)  สังขารขันธ์
  ส่วนที่เป็นการคิดปรุงแต่ง แยกแยะสิ่งที่รู้สึกหรือจดจำได้
      “สังขารขันธ์”  สภาพ  ปรุงแต่งจิต  แต่งความคิด  แต่งจิต  ให้สดใส
เจตนา  ปรุงแต่ง  ทุกอย่างให้                มืดมิดได้  สว่าง  อย่างมารยา
เจตนา  ทางกาย   กายสังขาร                วจีผ่าน  ถ้อยคำ  ทางภาษา 
มโนผ่าน   ตรองตรึก   นึกออกมา         เจตนา  ผ่านกาย  วาจาใจ 

(๔๑๓)  วิญญาณขันธ์  วิญญาณ หรือ จิต ที่ผ่านการรู้แจ้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
      “วิญญาณขันธ์”  คือจิต  ที่รู้แจ้ง     รู้ถึงแหล่ง  กำเนิด  แยกแยะได้
สิ่งกระทบ  กระทบ  กับสิ่งใด                ความเป็นไป  รู้แจ้ง  แหล่งเกิดธรรม 
(๔๑๔)  จุดมุ่งหมาย
      เพื่อให้เห็น  กายใจ  ในรูปขันธ์       ให้รู้มัน  ไม่เที่ยง  เฝ้าตอกย้ำ
เหตุแห่งทุกข์  ทั้งหลาย  ได้จดจำ         ทุกถ้อยคำ  ไม่เที่ยง  อนัตตา
สักแต่เป็น  เพียงรูป  ให้เราเห็น            สักแต่เป็น  ความคิด  ให้เรียกหา
สักแต่เป็น  รูปขันธ์  เวทนา                  ทั้งสัญญา  สังขาร  และวิญญาณ
อย่าลุ่มหลง  ยึดติด  ภาพอดีต              อย่าไปกรีด  แผลช้ำ  ให้เลือดพล่าน
ให้เบื่อหน่าย  ให้คลาย  ความต้องการ  คอยล้างผลาญ  ใจเรา  เหมือนเผาไฟ
(๔๑๖)  แนวทางฝึก   
      ประสบการณ์  เมื่อเห็น  ขันธ์เกิดดับ  เกี่ยวเนื่องกับ  สิ่งเห็น  จับต้องได้
อุปมา  เหมือนอย่าง  สิ่งเปลี่ยนไป        คิดว่าใช่  เมื่อเกิด  เวทนา 
เหมือนดั่งฝน  กระทบ  ผิวแผ่นน้ำ       กระทบซ้ำ  เกิดฟอง  เสียงฟู่ฟ่า
เพียงเดี๋ยวเดียว  แตกโป๊ะ  อุปมา          หมดเวลา  ไม่เหลือ  แม้เยื่อใย
สัญญาขันธ์  เหมือนเงา  พยับแดด       ความร้อนแดด  เผาส่อง  ถึงไหนไหน
เต้นระยิบ  ระยับ  อวยกลิ่นไอ              ธารน้ำใส  กลางทุ่ง  ทะเลทราย
แท้จริงแล้ว  เป็นเพียง  ภาพลวงตา      คิดขึ้นมา  ลวงตา  น่าใจหาย
สังขารขันธ์  ไร้แก่น  พยุงกาย              คิดดีร้าย   ทางกาย  วาจาใจ
วิญญาณขันธ์  เหมือนเล่น  มายากล     เพื่อนฝูงชน  รับรู้  แปลความได้
สิ่งกระทบ  กระทบ  กับสิ่งใด               แล้วก็ไม่  หลงเหลือ  อะไรเลย
ปรากฏการณ์  ลวงใจ  ขันธ์เกิดดับ       ใจตอบรับ  ปรุงแต่ง  แล้วเฉลย
สิ่งผ่านมา  ผ่านไป  เห็นจนเคย            เพียงเปรียบเปรย  ให้เห็น  ความเป็นไป
(๔๑๙)  ขันธ์ที่ควรเห็นในชีวิตประจำวัน
      ขันธ์ที่เห็น  ไม่เน้น  เพียงเพ่งเล็ง  ไม่ต้องเกร็ง  ต้องฝืน   หรือขับไส
เมื่อต้องพูด   ต้องทำ   ต้องเข้าใจ         สิ่งอื่นใด  ให้ดู  ผู้กระทำ
“ลมหายใจ”  เข้าออก   บอกให้รู้          ว่ายังอยู่  ธาตุลม   ยังตอกย้ำ
สิ่งที่มา  กระทบ   เป็นประจำ               มิใช่อำ  รู้พร้อม  กล้ายอมพลี
“ความเป็นสุข”  รู้สึก  ไม่สบาย            ก็กลับกลาย  “เป็นทุกข์”  ให้หมองศรี
ทั้งกายใจ  ห่อเหี่ยว   ไร้ชีวี                   ความฟุ้งนี้  เกาะกุม  กลุ้มใจกาย
แต่ทุกย่าง   ไม่เที่ยง  เพียงเกิดดับ        แม้เกิดกับ  ตัวเรา  ก็ห่างหาย
เพราะยึดมั่น  ถือมั่น  เลยกลับกลาย    มาทำร้าย  แม้ยัง  ไม่ตั้งใจ
เจตนา  เฝ้าดู  ความไม่เที่ยง                กำหนดเพียง  ทิศทาง   ที่เคลื่อนไหว
สภาวะ  ผูกพัน  กับสิ่งใด                    อาจหลุดได้  เกิดได้  อุปาทาน
สภาวะ  รู้สิ่ง  มากระทบ                      มาบรรจบ  ปรุงแต่ง  ร่วมประสาน
ความรู้แจ้ง   ทางกาย  ทางวิญญาณ     สัมผัสผ่าน  รู้เห็น  หรือได้ยิน
ตาไว้ดู   ส่วนหู  เอาไว้ฟัง                    จมูกยัง  สูดปล่อย  คอยดมกลิ่น
ลิ้นรับรส  อร่อย  ค่อยตักกิน               กายรู้สิ้น  ร้อนเย็น  อุ่นอายไอ
เมื่อรู้ชัด  รู้ซึ้ง   สิ่งเหมาะสม               ไม่นิยม  มุ่งร้าย   ทำลายใคร
การรับรู้  วิญญาณ  รู้จิตใจ                   รู้นิสัย   กระทั้ง ทิศทางลง
(๔๒๓)  ขันธ์ที่ควรเห็นขณะนั่งสมาธิ
      สมาธิ   นั่งลง  พิจารณา                 เพียงหลับตา  ตัดจาก   สิ่งประสงค์
ไม่รับรู้  จำเพาะ  เจาะจำนง                 หวังเพียงส่ง  ศึกษา  ลมหายใจ  
หายใจเข้า  ว่าเข้า  ไม่วอกแวก             ตีให้แตก  กองลม  อยู่ที่ไหน   
สติรู้  ตั้งมั่น   อยู่ภายใน                      มองเข้าไป  ถึงขันธ์  ที่ครอบครอง
ปล่อยวางได้   เพราะฟัง  หรือเพราะคิด  สิ่งหลงผิด  ปลดปล่อย   คืนสนอง
เมื่อเห็นแจ้ง  ในขันธ์  ที่เข้าครอง       ตามครรลอง  เกิดดับ  สลับไป
รูปไม่เที่ยง   เปลี่ยนแปลง  จึงเป็นทุกข์  นั่งเจ่าจุก  เพราะจิต   มันอ่อนไหว
เวทนา  ลำเอียง   เปลี่ยนว่องไว          ยากตามใจ  ตามจิต  คิดไม่ทัน
ทั้งสัญญา  สังขาร  และวิญญาณ        สิ่งพบพาน   ไม่เที่ยง  เพียงกระสัน
เกิดเป็นทุกข์  ทางใจ   ในเร็วพลัน      ความทุกข์นั้น  ฝังแช่   แผ่ไปไกล
รู้เถิดว่า  ขันธ์ห้า  นั้นไม่เที่ยง             เป็นความเสี่ยง  เป็นทุกข์  จิตหมองไหม้
หากเลิกยึด  เลิกคิด  เลิกอาลัย             สุขทางใจ  ย่อมเกิด  เป็นทวี 
(๔๒๕)  เคล็ดลับเห็นขันธ์ผ่านอานาปานสติ
(๔๒๕)  รูปขันธ์

      การฝึกลม  หายใจ  ในรูปขันธ์      ฝึกให้มัน  เข้าออก   ตามวิถี
จับกองลม  เข้าออก   ตามวิธี              เริ่มต้นมี  หยุดลง  ตรงจุดใด
ลักษณะ  ขณะ  เริ่มเกิดลม                  สูดแล้วจม  เลื่อนลง  หรือเลื่อนไหล
จากจมูก  สู่ท่อ   ลมหายใจ                 หยุดก่อนไป  หยุดก่อน  แล้วผ่อนคลาย
(๔๒๖)  เวทนาขันธ์
      ความรู้สึก  โล่งใจ  สุขสดชื่น        เมื่อจิตตื่น   ตั้งมั่น   แล้วจมหาย
เมื่อเกิดสุข  สงบ  จิตสบาย                 เพียงร่างกาย  อย่าเกร็ง  เร่งทันที
(๔๒๖)  สัญญาขันธ์
      เมื่อจิตนิ่ง  สงบ  บางขณะ            “อนิจจสัญญา”  กลับบ่งชี้
ว่าไม่เที่ยง   ไม่คง  อยู่อย่างนี้              ทุกอย่างที่  เกิดขึ้น  ต้องดับลง
(๔๒๗)  สังขารขันธ์
      เป็นอาการ  ตรึกนึก  ลมหายใจ      ผุดขึ้นได้   ตามใจ  ความประสงค์
เจตนา  มุ่งมั่น  ไม่เจาะจง
                   ไม่เสริมส่ง   เร่งเร้า  อนัตตา
(๔๒๘)  วิญญาณขันธ์
      จิตสงบ  ตั้งมั่น  ให้ตรึกนึก           ความรู้สึก   สงบ   จะเรียกหา
สุขสว่าง  ขาวโพลง  อยู่ตรงหน้า         รู้ชัดว่า  มิใช่  จิตของเรา
มันเกิดขึ้น  ด้วยเหตุ  ด้วยปัจจัย         หากหลงใหล   ถือว่า  ยังโง่เขลา
อย่าหลงผิด   อย่าติด  เชื่อคำเก่า          อย่าหูเบา  ติดหลง  ความต้องการ
(๔๓๐)  เคล็ดวิชาเห็นขันธ์ผ่านกสิณนิมิต
(๔๓๐)  เวทนาขันธ์

      จิตสงบ  รู้สึก   ว่าสบาย                 จิตซัดส่าย   หนักหน่วง  ไม่ล่วงผ่าน
เวทนา  เพราะจิต  เริ่มหย่อนยาน        ยังมีมาร  จากขันธ์  เวทนา
ให้วางเฉย   อย่าหลง  ตื่นเต้นตาม      อย่าประณาม  อย่าหลง  คำพรรณนา
ว่าต้องเป็น  ต้องทำ   ย้ำหนักหนา       ที่ผ่านมา  ต้องทำ  เพราะจำใจ             
(๔๓๐)  สัญญาขันธ์
      การจำได้  หมายรู้  ดวงกสิณ        ความเคยชิน  ความเห็น  เป็นไฉน
นิมิตเห็น  สีขาว   ก็เปลี่ยนไป            เกิดขึ้นได้  ตั้งอยู่  แล้วดับลง
(๔๓๑)  สังขารขันธ์

      เจตนา  ขยาย  ดวงกสิณ               เคยได้ยิน   ทำได้  ตามประสงค์
ควบคุมได้  ทำได้  อย่างจำนง             ไม่มั่นคง  ทุกอย่าง  ต่างเปลี่ยนไป

(๔๓๒)  วิญญาณขันธ์
      ดวงกสิณ   นิมิต  รู้จักสี                 รู้ว่ามี  สิ่งนั้น   หรือสิ่งไหน
มีรูปร่าง  หน้าตา   เป็นอย่างไร           ก็เพียงใจ   จำได้  หมายยืนยัน
(๔๓๓)  การจำแนกขันธ์เป็นต่างหากจากกัน
      การจำแนก   แยกขันธ์  นั้นแสนยาก เพราะต่างฝาก  อยู่ร่วม  รวมสร้างสรรค์
เพราะทุกขันธ์  นั้นต้อง  อาศัยกัน      ทั้งห้าขันธ์   ยังต้อง  คล้องกันไป
แต่ทุกขันธ์  ทุกอย่าง  นั้นไม่เที่ยง       เกิดแต่เพียง  ตั้งอยู่   แล้วตักษัย
จะตั้งอยู่  รู้สึก  เพียงอึดใจ                  ตั้งอยู่ได้  อึดใจ  แล้วจืดจาง
(๔๓๕)  ขันธ์ที่ควรเห็นขณะเดินจงกรม
      เมื่อสติ  รู้ชัด   ลมหายใจ               ก่อนก้าวไป  ระวัง  ทุกก้าวย่าง
ให้สำรวม  สติ  ทุกทิศทาง                  ก่อนก้าววาง  ก่อนเท้า  ก้าวออกไป
(๔๓๕)  เคล็ดวิชาเห็นขันธ์ในอิริยาบถเดิน
(๔๓๕)  รูปขันธ์

      เห็นอาการ  ย่างเท้า  สลับขา         ทุกท่วงท่า   อาการ  ที่เคลื่อนไหว
เมื่อต้องหยุด  ต้องพัก  เพียงอึดใจ      รู้สึกได้  ขณะ  เดินจงกรม
ว่ายกเท้า  วางเท้า   สลับข้าง                ความแตกต่าง   จุดยืน  จุดประสม
มิได้เป็น  จุดเดิม  ดั่งคำคม                  เหมือนดั่งลม  หายใจ  ใช่กลุ่มเดิม
(๔๓๗)  เวทนาขันธ์
      เกิดภาวะ  คงที่   แค่เคลื่อนไหว     กวัดแกว่งไกว  เพียงจิต  ที่คอยเสริม
ความรู้สึก  ทั้งหลาย  คล้ายของเดิม     สิ่งที่เพิ่ม  รู้ชัด  เวทนา
ว่าความสุข  ความทุกข์  ต้องมีเหตุ      เปิดดวงเนตร   รู้ชัด  สิ่งเรียกหา
เหตุสุขทุกข์  เพราะใจ  คอยนำพา       ค่อยศึกษา  ค่อยคิด   อย่าติดใจ
(๔๓๗)  สัญญาขันธ์
      อย่าสำคัญ  ว่าเรา  เป็นตัวตน         ธาตุรวมพล  ดินน้ำ  ลมและไฟ
แค่สัญญา   เกิดดับ  สลับไป                 สิ่งเกิดใหม่   ก็ดับ  สลับกัน
(๔๓๘)  สังขารขันธ์
      เจตนา  เร่งเร้า  เท้ากระทบ             เมื่อประสบ   ใจกาย  ไม่ตั้งมั่น
กำหนดรู้  อย่างไร  ยิ่งไหวหวั่น           สังขารขันธ์  ต้องหมั่น  สังเกตดู

(๔๓๙)  วิญญาณขันธ์
      วิญญาณขันธ์  เกิดเมื่อ  เดินจงกรม สติข่ม  ประสาน  ฌานหยั่งรู้
ยกเยื้องย่าง   จิตว่าง  ดำรงอยู่              ทั้งตาหู  จมูก  ลิ้นกายใจ
กำหนดรู้  เมื่อต้อง   เท้ากระทบ           เมื่อค้นพบ  รูปรส  เสียงสดใส
วิญญาณขันธ์   รู้ชัด  ความเป็นไป       เกิดดับได้  ปล่อยวาง  อย่างเคยมี

                                             เด็กนิโคร
                                         w – nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com