ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕

 
                 เรียบเรียงบทกลอนโดย  นายสมนึก  ธนการ  

ตอนที่  ๑๕  ธรรมานุปัสสนา  หมวดสภาวธรรม  (โพชฌงคบรรพ  สำรวจความพร้อมบรรลุมรรคผล)
(๔๕๗)  โพชฌงค  ๗ ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้  พุทธพจน์
      ธรรมในธรรม  คือธรรม  โพชฌงค์เจ็ด   กลเม็ด  แห่งธรรม  กำหนดไว้
มี  “สติ”  คือความ  ระลึกได้                   สำนึกใน  ความคิด  จิตในธรรม
สืบค้นหา  “ธัมมวิจยะ”                          หลักสัจจะ  แก่นธรรม  ที่ลึกล้ำ 
วิริยะ”  พากเพียร   ใฝ่จดจำ                  และน้อมนำ  หลักธรรม  มาใส่ตน
ปัสสัทธิ”  สงบ  กายและจิต                  “ปิติ”  คิด  ฝักใฝ่  และฝึกฝน
สมาธิ”  แน่วแน่  ไม่ยินยล                     ไม่สับสน  ละวาง  “อุเบกขา
เมื่อสติ  ตั้งมั่น  อยู่ในธรรม                     ให้จดจำ  ระลึก  เฝ้าศึกษา
ทั้งตัณหา  ทิฏฐิ  ไม่นำพา                        อนัตตา  เชื่อมั่น  ไม่หวั่นใจ
(๔๖๐)  นิยาม
      โพชฌงค์เจ็ด  องค์ธรรม  ตรัสรู้         หากตั้งอยู่  ครองอยู่  ไม่หวั่นไหว
ทั้งมรรคผล  นิพพาน  คงไม่ไกล             อยู่ที่ใคร   จดจำ  ไว้นำทาง
สาธุการ  หากแม้  มีบุญถึง                       ใคร่ขอพึ่ง  พระธรรม   แม้ปลายหาง
จะจดจำ  ศึกษา  ไม่ละวาง                       รู้ว่าห่าง  แต่หวัง  และตั้งใจ            
(๔๖๓)  จุดมุ่งหมาย
      จุดมุ่งหมาย  ปลายทาง   แห่งมรรคผล  รู้จักตน  รู้จัก   ถึงนิสัย
ไม่หลงคิด  หลงผิด   จนเผลอไผล          ตั้งอยู่ใน  หลักธรรม  พุทธองค์
(๔๖๔)  แนวทางฝึก
      ถามตัวเอง  เย็นเช้า   เข้าใจไหม         ธรรมข้อใด  ยังค้าง   ยังประสงค์
ยังอยากรู้  อยากเห็น  รีบเจาะจง              ยังจำนง  แยกแยะ   อธิบาย  
ไม่ปล่อยใจ  ฟุ้งซ่าน  จนเหม่อลอย          จะเฝ้าคอย  ศึกษา  มิห่างหาย
ไม่ทิ้งร้าง  ห่างลืม   จนบานปลาย            เพราะสุดท้าย  ไม่เหลือ  แม้เยื้อใย
(๔๖๕)  มีสติเป็นอัตโนมัติ
      ความสามารถ  สติ  ระลึกรู้                กายตั้งอยู่   ได้รู้  ได้อาศัย
จะเปลี่ยนท่า  เปลี่ยนทาง   หรือเปลี่ยนใจ ก็รู้ได้  ว่าเปลี่ยน  เพียงรู้ตาม
ไม่ไปเพ่ง  ไปฝืน  จนกายเกร็ง                 ไม่เสแสร้ง  เพียงแค่  พยายาม
ทุกคำตอบ  นั้นต้อง   มีคำถาม                 อยู่ที่ความ  ตั้งใจ   ให้กับตน 
“มีสติ  รู้ตาม  ที่ปรากฏ”                          มิใช่กด  ให้เกิด  จนสับสน
เมื่อจิตโล่ง  ปลอดโปร่ง  ไม่ร้อนรน          จะวิ่งชน  สติ  แตกกระจาย
(๔๖๗)  มีการพิจารณาสิ่งถูกรู้ด้วยปัญญา
      เมื่อสติ  คิดได้  ทำได้เอง                     ไม่กริ่งเกรง  รู้ชัด  สิ่งทั้งหลาย
สิ่งที่เกิด  ตรงหน้า  อีกมากมาย                สิ่งที่ตาย   ไปแล้ว  ก็มากมี
เพราะทุกอย่าง  ไม่เที่ยง  อนิจจัง              เพียงได้หวัง  ได้รู้  เพียงเท่านี้
ไม่ยึดมั่น  ถือมั่น   ว่าตัวดี                         ไม่ข่มขี่   แบ่งชั้น  วรรณะเลย
ลมหายใจ  เข้าออก  ก็ไม่เที่ยง                   แม้แต่เสียง  ยังเปลี่ยน  ไม่อยู่เฉย
สกปรก   กลิ่นกาย   ไม่คุ้นเคย                  ยากเปรียบเปรย  เปลี่ยนแปลง  ทุกเวลา
(๔๖๘)  มีความเพียรพิจารณาธรรม
      สภาวะ  แห่งธรรม  ที่เกิดขึ้น             ปลุกให้ตื่น  จากสิ่ง  ที่เรียกหา
แม้ขี้เกียจ  ฟุ้งซ่าน  อวิชชา                      รู้ชัดว่า  มันเป็น  เช่นนั้นจริง
ความเพียรนั้น  มิใช่  การทำซ้ำ                แต่การย้ำ  สิ่งเดียว  เหมือนถูกสิง
มันหมายถึง   ตั้งมั่น  ไม่ทอดทิ้ง              ทั่วทุกสิ่ง   ขอบเขต  ของกายใจ
(๔๗๐)  มีความอิ่มใจในการเท่าทันสภาวธรรม
      เมื่อความเพียร  เห็นธรรม  เริ่มแกร่งกล้า สิ่งตามมา  อบอุ่น  และสดใส
มิใช่เป็น  เหยื่อล่อ   หวังกำไร                   หรืออยากได้  มรรคผล  จึงทนทำ
สภาวะ  แห่งธรรม  ที่เข้าใกล้                    รู้สึกได้   อยากหยุด  มิอยากย้ำ
ได้เห็นทรัพย์  ภายใน  เป็นกอบกำ            เริ่มอิ่มหนำ  ไม่อยาก  ทะยานไกล
(๔๗๐)  มีความสงบระงับเยือกเย็น
      เมื่ออิ่มเอม  เปรมใจ  จนเต็มที่            ไม่อยากมี  อยากได้  อีกต่อไป
ความสงบ  เยือกเย็น  เกิดภายใน              เบากายใจ  ย่อมเป็น   ธรรมดา
กายขยับ  เท่าที่  อยากขยับ                       ใจตอบรับ  แค่เพียง  ส่งภาษา
จิตอิ่มบุญ  ในธรรม   ที่รู้มา                      ขอเลิกรา  ยั่วยวน  สิ่งกวนใจ
(๔๗๑)  มีความตั้งมั่น
      ความตั้งมั่น  แห่งจิต  สงบเย็น          ไม่กระเซ็น   ซัดส่าย   หรือสั่นไหว
ความปลอดโปร่ง  คงมั่น  อยู่ภายใน         ความเป็นไป  ไร้สิ้น  อุปาทาน
(๔๗๒)  มีความเป็นกลางวางเฉย
      จิตตั่งมั่น  วางเฉย  สิ่งที่เกิด               ไม่เตลิด   เติมต่อ   หรือประสาน
จิตตั้งมั่น  วางเฉย   ต่อเหตุการณ์             ปล่อยให้ผ่าน  เลยไป  ตามใจมัน
เพียงรับรู้  ปล่อยวาง  เพียงได้เห็น           ร้อนหรือเย็น  ได้รู้   สิ่งแปลผัน
สภาวะ  แห่งรูป   นามเท่านั้น                  พร้อมยืนยัน  เป็นเพียง  อนัตตา
                                             เด็กนิโคร
                                         w – nikro.com

ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com