ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ article

อาคารเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ตามประวัติการสืบค้นของ

คุณครูสมนึก   ธนการ

อาคารเรียนหลังแรก
ใช้ศาลาโรงธรรมของวัดไทรเลียบ
เกิดขึ้นเมื่อ
ขุนชำนาญชนุวัฒน์ (เน้า)  นายอำเภอทับปุด
ได้ปรึกษากับ
หลวงปู่พรม  เจ้าอาวาสวัดไทรเลียบ
เริ่มใช้เป็นอาคารเรียน
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
ต่อมา
เมื่อมีจำนวนนักเรียนมากขึ้น
ขุนบุญลิปตานนท์ศึกษากร (ขุนบุญ)
ได้ประสานงานกับ  นายทิม  อารีการ  กำนันตำบลทับปุด
เกณฑ์ชาวบ้าน
สร้าง
โรงเรือน 
ขนาด ๓๐ x  ๒๐ เมตร
หลังคามุงจากสาคูเพิงหมาแหงน
กั้นฝาไม้ไผ่ขัด มีประตู หน้าต่าง
โต๊ะและม้านั่ง
ใช้ไม้ปักลงดิน ตีทับด้วยไม้กระดานหนาๆ
โต๊ะตัวหนึ่ง นั่งได้ประมาณ ๕ คน
ดังสำนวนบทหนึ่ง กล่าวว่า
"
โต๊ะ เก้าอี้ ใช้ไม้กระดานหนา    เป็นไรหวาห้าคนทำเป็นหึ่ง
อย่าทำหน้าทำตาเป็นบึ้งตึง           มือไม้ถึงเดี๋ยวหากูไม่เตือน”

คุณครูเฉิม คำเอียด
เล่าให้ฉันฟังว่า
พ.ศ ๒๔๘๒
ไม้เคร่าโครงหลังคาผุ หักตกลงมาถูกนักเรียนชายจนศีรษะแตก
ขุนบุญลิปตานนท์ศึกษากร (ขุนบุญ)
ได้รายงานงานให้
นายนาค ณ นคร 
นายอำเภอทับปุด
อนุมัติเงินศึกษาพลี
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ได้ขอแรงงานชาวบ้านช่วยกันสร้าง
โรงเรือน
ขนาด ๑๐ x ๒๐ เมตร
หลังคามุงจากสาคูเพิงหมาแหงน
กั้นฝาไม้ไผ่ขัด สูง ๑.๕๐ เมตร มีประตู หน้าต่าง
มีโต๊ะ,ม้านั่งและกระดานดำ
พ.ศ.  ๒๔๙๖
ทางราชขการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอทับปุด และสถานีตำรวจภูธร
ไปยังสถานที่ใหม่
พ.ศ.  ๒๔๙๙
คุณครูวิเชียร  ณ  ตะกั่วท่ง 
คุณครูใหญ่โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ  ของที่ว่าการอำเภอเก่า
ที่  พง.  ๖๐ เลขที่  นสล.  ๑๓๙๘๑ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
จำนวนเนื้อที่  ๑๑  ไร่  ๑  งาน  ๙๔.๘  ตารางวา

อาคารถาวรหลังแรก
ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

จำนวน   ๕๐,๐๐๐  บาทอาคารเรียน แบบ  ป. ๑ ก.
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๙
เดิมเป็นอาคาร  ขนาด  ๓  ห้องเรียน 
ต่อมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้จัดสรรเพิ่มเติมมาให้อีก   ๒๐,๐๐๐  บาทพ.ศ.  ๒๕๐๐
ฯพณฯ จอมพลแปลก  พิบูรณ์สงคราม
ประชุมสัญจรทางภาคใต้
ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม  ได้บริจากเงินเป็นค่าวัสดุและค่าแรงสร้างเพดาน

จำนวน  ๔,๐๐๐  บาท
พ.ศ.  ๒๕๑๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  ได้อนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้าง
อาคารเรียน แบบ  ป.  ๑  ก.  ขนาด  ๔  ห้องเรียน
หลังคามุงด้วยสังกะสี 
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ สูง  ๑  เมตร ต่อด้วยไม้กระดาน
ราคาค่าก่อสร้าง  ๑๓๕,๐๐๐  บาท
ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๑๒
ปัจจุบัน
ได้ดำเนินการก่ออิฐฉาบปูนเรียน  หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ตลอดทั้งหลัง
ด้วยเงินบริจาค จากคณะครู  นักเรียนและผู้ปกครอง
พ.ศ.  ๒๕๑๒
ที่ว่าอำเภอทับปุด  ได้อนุมัติเงินภาษีบำรุงท้องที่
สร้างเสาธงฐานคอนกรีต เสาเหล็กสูง  ๑๐  เมตร
สภาพปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว
พ.ศ.  ๒๕๒๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ได้อนุมัติงบประมาณเป็นค่าก่อสร้าง  อาคารโรงฝึกงาน แบบ  ๓๑๒
ขนาด  ๖ x  ๑๕  เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนักก่ออิฐ  สูงจากพื้น  ๑  เมตร ฉาบปูนเรียบ
งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
ปัจจุบันได้ก่ออิฐตลอดแนวผนังเพื่อปรับปรุงใช้เป็นอาคารเรียน
แต่อยู่ในสภาพที่ชำรุดมากพ.ศ.  ๒๕๒๘
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ได้อนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
อาคารเรียน  แบบ  ๑๐๒/๒๖  ขนาด  ๓  ห้องเรียน
พร้อมครุภัณฑ์ กระดานดำติดฝาผนัง โต๊ะ เก้าอี้ ห้องละ  ๓๐  ชุด ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก โต๊ะครู
ราคาค่าก่อสร้าง  ๕๐๐,๐๐๐  บาท
ปัจจุบันใช้เป็น
อาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,ปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุดพ.ศ.  ๒๕๔๔
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ได้อนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
อาคารเรียน  แบบ  ๑๐๕/๒๙  ขนาด  ๔  ห้องเรียน
พร้อมครุภัณฑ์ กระดานดำติดฝาผนัง โต๊ะ เก้าอี้ ห้องละ  ๓๐  ชุด ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก โต๊ะครู
ราคาค่าก่อสร้าง  ๑,๖๐๔,๐๐๐  บาท

พ.ศ.  ๒๕๔๘
คุณสุวรัตน์ บุญรักษ์ได้สร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นอนุสรณ์ คุณอนันต์ บุญรักษ์ (นายกแดง)
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาคนดี คนทับปุด ที่ประสพความสำเร็จทั้งในด้านธุรกิจและการเมืองพร้อมด้วยผู้ร่วมบริจาค
คุณสมเชาว์ บุญรักษ์  คุณวันชัย บุญรักษ์  คุณพงษ์นุรักษ์ บุญรักษ์   คุณศิริรัตน์ บุญรักษ์งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ รวมค่าตกแต่ง
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
โดยคุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ได้รับมอบไว้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘


พิธีลงนามรับมอบที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ สมศักดิ์ศรี
ระหว่าง
คุณสุวรัตน์   บุญรักษ์  ผู้มอบ
กับ
คุณครูสมศักดิ์   ผลากิจ  ผู้รับมอบ

..................................................................................
พ.ศ.  ๒๕๔๘
คุณกันตวรรณ  กุลจรรยาวิวัฒน์ (ตันเถียร)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต  ๑  จังหวัดพังงา
ได้ขอแปรยัตติงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  ๑๐๕/๒๙  ขนาด  ๔  ห้องเรียนราคาค่าก่อสร้าง  ๒,๐๕๑,๐๐๐  บาท


โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในมุมมอง  ๓๖๐  อาศา
เป็นภาพถ่าย  ณ จุดกลางสนาม  ทำให้มองเห็นมุมมองโดยรอบโรงเรียน
.....................................................เด็กนิโคร
nikro@w-nikro.com  
โทร ๐๗๖ ๕๙๙๑๒๒ , ๐๗๖ ๕๙๙๓๘๕ , ๐๘๗ ๒๖๔๙๙๐๑
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คณะกรรมการสถานศึกษา article
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
SAR
จามจุรี สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และปรัชญา article
โฮมเพจ ๑ article
โฮมเพจ ๒ article
โฮมเพจ ๓ article
คนดี คนเก่ง article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในมุมมอง ๓๖๐ อาศา article
ดอกจามจุรี article
มาตรฐาน สมศ.
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระเบียบ นักเรียน article
แผนการควบคุมภายใน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com