ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม article

ประวัติความเป็นมา
ของ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เดิมชื่อ
โรงเรียนวัดไทรเลียบ

มีประวัติความเป็นมาตามบทความการสืบค้นของ
คุณครูสมนึก ธนการ
ปรากฏดังนี้

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕

หลวงปู่พรม
ได้เดินธุดงค์ มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ปักกรด เพื่อพักเหนื่อย ใกล้ต้นไทรเลียบ
นายทิม อารีการ กำนัน ตำบลทับปุด เกิดศรัทธา จึงได้นิมนต์ หลวงปู่พรม ให้จำพรรษาอยู่ที่ทับปุด
ได้ชักชวนชาวบ้านช่วยกันสร้างกุฏิใกล้ ต้นไทรเลียบ
ซึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณ ๕ คนโอบ โอบหุ้มต้นตาลอยู่
ชาวบ้านจึงเรียกขานชื่อวัดว่า
วัดไทรเลียบ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓
ขุนชำนาญชนุวัตร์(เน้า) นายอำเภอทับปุด
ได้พาครอบครัวไปทำบุญ  ที่วัดไทรเลียบ
เกิดความคิดที่จะสร้างโรงเรียน ให้เด็กๆ ได้ศึกษา เล่าเรียน
ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ที่ต้องการให้ราษฎรได้ศึกษาเล่าเรียน
จึงได้ปรึกษา
หลวงปู่พรม
ซึ่ง หลวงปู่พรม ก็เห็นดีเห็นงามด้วยและอนุญาตให้ใช้ศาลาโรงธรรม เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน
ขุนชำนาญชนุวัตร์(เน้า) นายอำเภอทับปุด ได้มอบหมายให้
left
นายติ้น บุญลิปตานนท์ ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทินนามว่า
ขุนบุญลิปตานนท์ศึกษากร
รั้งตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอทับปุด คนแรก
ขุนบุญลิปตานนท์ศึกษากร
ได้ชักชวนชาวบ้านที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ให้เข้ามาเรียนหนังสือ ได้ชักชวนผู้ที่มีความรู้ เข้ามาเป็นครู
นักเรียนที่สมัครใจเรียนเป็นคนแรกชื่อว่า
สามเณรนวม เพ็ชรพงษ์
บุตรของ นายไทย เพ็ชรพงษ์ เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ และ
คุณครู คนแรกคือ

คุณครูช้วน บุณยะรักษ์
เนื่องจากโรงเรียนได้เปิดสอนในวัดไทรเลียบ ชาวบ้านจึงเรียกขานว่า
โรงเรียนวัดไทรเลียบ
โรงเรียนวัดไทรเลียบ ได้เปิดสอนในระดับ ชั้นมูล วิชาที่สอน คือ
เลข ภาษาไทย สูตรคูณ การผันสระ การผันตัวสะกด การขับเสภา
โรงเรียนวัดไทรเลียบ ได้เปิดเรียนวันแรก เมื่อ
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓

(ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน โรงเรียนวัดไทรเลียบ)
ต่อมาเมื่อมีจำนวนนักเรียนมากขึ้น ศาลาโรงธรรมดูจะคับแคบไป
ขุนบุญลิปตานนท์ศึกษากร ได้ประสานงานกับ นายทิม อารีการ กำนัน ตำบลทับปุด
ชักชวนชาวบ้าน มาช่วยกันสร้างโรงเรือน เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน
มีขนาด ๓๐ x ๒๐ เมตร หลังคามุงจากสาคู แบบเพิงหมาแหน กั้นด้วยฝาไม้ไผ่ขัด มีประตู หน้าต่าง
โต๊ะและม้านั่ง ใช้ไม้ปักลงในดิน ตีทับด้วย ไม้กระดาน แผ่นหนาๆ โต๊ะตัวหนึ่ง นั่งได้ประมาณ ๕ คน
มีคำประพันธ์บทหนึ่งกล่าวว่า
โต๊ะเก้าอี้ใช้ไม้กระดานหนา เป็นไรหวาห้าคนทำเป็นหึง
อย่าทำหน้าทำตาเป็นบึ้งตึง มือไม้ถึงเดี๋ยวหากูไม่เตือน

พ.ศ. ๒๔๖๕
ขุนบูญลิปตานนท์ศึกษากร ได้แจ้งให้ เด็กผู้หญิง เข้ามาเรียนหนังสือได้เหมือน เด็กผู้ชาย
เนื่องจากมีพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
กำหนดให้ เด็กผู้หญิง มีสิทธิเรียนหนังสือ ได้เหมือน เด็กผู้ชาย
นักเรียนผู้หญิงคนแรกคือ
เด็กหญิงเตี่ยน ยี่สุ่น
บุตรของ นายซุ้น ยี่สุ่น เกิดวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้เข้าเรียนเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
ขณะมีอายุได้ ๑๓ ปี
นายช้วน บุณยะรักษ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดไทรเลียบ ได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑
เนื่องจากมีอายุมากแล้ว และสุขภาพ ไม่แข็งแรง
ทางราชการได้แต่งตั้ง

คุณครูวิเชียร ณ ตะกั่วทุ่ง
มาเป็นครูใหญ่ โรงเรียนวัดไทรเลียบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
พ.ศ. ๒๔๗๖
พระครูภาณีสีลวัติ เจ้าอาวาส วัดไทรเลียบ
พิจารณาเห็นว่าชื่อ วัดไทรเลียบ พ้องกับชื่อวัดในสมัยพุทธกาล
และคำว่า วัดไทรเลียบ ไม่ไพเราะ
จึงได้ปรึกษาพุทธบริษัท และมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น
วัดนิโครธาราม
มีคำประพันธ์บทหนึ่งกล่าวว่า
"นิโครธคือต้นไทรตามบาลี      อารามมีต่อท้ายคล้ายคำเสริม
 นิโครธบวกอารามคงความเดิน      สมาสเติมวัดนิโครธาราม"
              
คุณครูวิเชียร ณ ตะกั่วทุ่ง
ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามชื่อวัด เป็น
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแจ้งการพระราชทาน กำหนดเขต วิสุงคามสีมา วัดนิโครธาราม
พ.ศ. ๒๔๙๖
ทางราชการ ได้ย้าย ที่ว่าการอำเภอทับปุด และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับปุด
ไปยังสถานที่สร้างใหม่ที่สร้างเสร็จแล้ว (สถานที่ ในปัจจุบัน)
คุณครูวิเชียร ณ ตะกั่วทุ่ง
ได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ของ ที่ว่าการอำเภอทับปุด และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับปุด
แปลงหมายเลข พง. ๖๐ - ๒๔๖๕
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ก. ขนาด ๓ ห้องเรียน
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗ เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงสังกะสีลอนคู่ ผนังกั้นด้วยไม้กระดาน
ไม่มีผนังกั้นห้อง
อาคารเรียนหลังใหม่ ได้เปิดเรียนวันแรก
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้อนุมัติงบประมาณ ให้ต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๑ ห้อง
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๐๐
ฯพณฯ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย
(พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมาตรีคนแรก ของประเทศสยาม)
ได้เดินทางมาตรวจราชการทางภาคใต้
พร้อมด้วย  ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยา
 


ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม  ได้มอบเงินให้ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อให้ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ซื้อปูนซิเมนต์ มาลงพื้น อาคารเรียน
เจ้าหน้าที่ คุณครูและราษฎร
ได้ร่วมกันบริจาคเป็นค่าวัสดุและแรงงาน ๔,๐๐๐ บาท
เพื่อสร้างเพดานไม้กระดาน

โรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูสิทธิชัย  ทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

บรรยากาศยามค่ำคืนของตลาดทับปุด เมื่อเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙
เด็กนิโคร
ขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ให้ข้อมูลในการสืบค้น

พระอาจารย์มณู สุนาถธฺมโม อดีตเจ้าอาวาส วัดไทรเลียบ รูปที่ ๔
ขณะให้สัมภาษณ์ พระคุณเจ้ามีอายุ ๙๐ ปี
คุณตา เยิ้ม ทองสัมฤทธิ์ อดีตสารวัตรศึกษาอำเภอทับปุด
ขณะให้สัมภาษณ์ คุณตา มีอายุ ๘๗ ปี
คุณยาย สิวเลี่ยน ณ ตะกั่วทุ่ง ภรรยาของ คุณครูวิเชียร ณ ตะกั่วทุ่
ขณะให้สัมภาษณ์ คุณยายมีอายุ ๙๓ ปี และ
คุณยายฮ่อ บุณยะรักษ์
ขณะให้สัมภาษณ์ คุณยายมีอายุ ๙๓ ปี

เล่าประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โดยเด็กหญิงพิยดา ทองกวม (น้องพั้น)
เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com,wmikro@hotmail.com

 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คณะกรรมการสถานศึกษา article
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
SAR
จามจุรี สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และปรัชญา article
อาคารเรียนและอาคารประกอบ article
โฮมเพจ ๑ article
โฮมเพจ ๒ article
โฮมเพจ ๓ article
คนดี คนเก่ง article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในมุมมอง ๓๖๐ อาศา article
ดอกจามจุรี article
มาตรฐาน สมศ.
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระเบียบ นักเรียน article
แผนการควบคุมภายใน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com