ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article


ทะเบียนควบคุมการเบิก จ่ายเงินนอกงบประมาณ
ของ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีงบประมาณ 2549
…………………………………

วัน เดือน ปี

รายการ

จำนวน
รับมา

จำนวนเงินจ่ายไป

คงเหลือ

จ่ายให้

หมายเหตุ
(ใบส่งของ)

15 ธ.ค. 48

รับเงินอุดหนุน น.ร.ยากจน (2/48)

7,360.00

 

7,360.00

 

ศธ04097/656
ลว. 14 ธ.ค. 48

21 ธ.ค. 48

จ่ายค่าอุปกรณ์ น.ร.ยากจน

 

7,360.00

 

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

128/6364

6 ม.ค. 49

รับเงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม

16,500.00

 

16,500.00

 

ศธ04097/031
ลว. 6 ม.ค. 49

6 ม.ค. 49

รับเงินอุดหนุนรายหัวประถม
(เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2548)

17,600

 

34,100.00

 

ศธ04097/031
ลว. 6 ม.ค. 49

13 ม.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์)
(กันยายน 2548)

 

626.16

33,476.84

โทรศัพท์พังงา

B0001000
3128

13 ม.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์)
(ตุลาคม 2548)

 

384.75

33,089.09

โทรศัพท์พังงา

B0001000
3129

13 ม.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์)
(พฤศจิกายน 2548)

 

376.11

32,712.98

โทรศัพท์พังงา

B0001000
3130

13 ม.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์)
(ธันวาคม 2548)

 

522.48

32,190.50

โทรศัพท์พังงา

B0001000
3131

13 ม.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)
(ตุลาคม 2548)

 

2,788.74

29,401.76

ไฟฟ้าพังงา

49110000
2129

13 ม.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)
(พฤศจิกายน 2549)

 

1,404.09

27,997.67

ไฟฟ้าพังงา

49110000
2130

13 ม.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)
(ธันวาคม 2548)

 

3,004.99

24,992.68

ไฟฟ้าพังงา

49110000
2131

23 ม.ค. 49

จ่ายค่าวัสดุรายหัวประถมศึกษา

 

2,500.00

22,492.68

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

085/4205

23 ม.ค. 49

จ่ายค่าวัสดุตามโครงการพัฒนา การเรียนรู้ภาษาไทย(วิไลวรรณ)

 

300.00

22,192.68

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

085/4206

23 ม.ค. 49

จ่ายค่าวัสดุตามโครงการพัฒนา การเรียนรู้สังคมศึกษา(อารมณ์)

 

2,000.00

20,192.68

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

085/4207

27 ม.ค. 49

รับเงินอุดหนุนรายหัวประถม

191,950.00

 

212,142.68

 

ศธ04097/357
ลว. 26 ม.ค. 49

27 ม.ค. 49

รับเงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม

27,300.00

 

239,442.68

 

ศธ04097/357
ลว. 26 ม.ค. 49

14 ม.ค. 49

จ่ายค่าวัสดุตามโครงการพัฒนา การเรียนรู้ภาษาไทย(วิไลวรรณ)

 

1,800.00

237,642.68

ร้านสงวนชัย

168/8359

15 ก.พ. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)
(มกราคม 2549)

 

2,698.36

234,944.32

ไฟฟ้าพังงา

49110000
7691

15 ก.พ. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์)
(มกราคม 2549)

 

409.65

234,534.67

โทรศัพท์พังงา

B0001000
459

17 ก.พ. 49

จ่ายค่าวัสดุตามโครงการพัฒนา การเรียนรู้ภาษาไทย(สมนึก)

 

4,900.00

229,634.67

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

129/6414

17 ก.พ. 49

จ่ายค่าวัสดุรายหัวก่อนประถม

 

13,200.00

216,434.67

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

129/6415

17 ก.พ. 49

จ่ายค่าวัสดุโครงการพัฒนาการ เรียนรู้ก่อนประถม (อนันต์)

 

3,500.00

212,934.67

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

129/6425-
6428

17 ก.พ. 49

จ่ายค่าวัสดุโครงการพัฒนาการ เรียนภาษาต่างประเทศ (ปราณี)

 

10,650.00

202,284.67

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

129/6424

17 ก.พ. 49

จ่ายค่าวัสดุรายหัวประถม

 

30,675.00

171,609.67

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

129/6421-
6422

1 มี.ค. 49

จ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 

2,000.00

169,609.67

หจก.ทับปุดเจริญโชค

452/22573

2 มี.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)
(กุมภาพันธ์ 2549)

 

2,689.39

166,920.28

ไฟฟ้าพังงา

49110000
10166

20 มี.ค. 49

จ่ายค่าวัสดุโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ก่อนประถม(สุพิศ)

 

2,500.00

154,420.28

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

085/4241

20 มี.ค. 49

จ่ายค่าวัสดุประจำห้องเรียนประถม(ห้องละ 1,000 บาท)

 

12,000

152,420.28

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

085/4242

20 มี.ค. 49

จ่ายค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น หน้าอาคารเรียน แบบ 105/29

 

36,000.00

116,420.28

นายวิโรจน์ ชูร่วง

02/5

20 มี.ค. 49

จ่ายค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น หน้าอาคารเรียน แบบ 105/29

 

11,500.00

104,920..28

นายประสงค์ จิตตการ

2/3

21 มี.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(โทรศัพท์)
(กุมภาพันธ์ 2549)

 

243.56

104,577.72

โทรศัพท์พังงา

B0001000
3868

28 มี.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)
(มีนาคม 2549)

 

2,655.09

101,922.63

ไฟฟ้าพังงา

49110000
13057

25 เม.ย. 49

รับเงินอุดหนุนรายหัวประถม

122,650.00

 

224,572.63

 

ศธ04097/1652
ลว. 25 เม.ย. 49

25 เม.ย. 49

รับเงินอุดหนุนรายหัวก่อนประถม

20,400.00

 

244,972.63

 

ศธ04097/1652
ลว. 25 เม.ย. 49

 10 พ.ค.49 จ่ายใช้ค่าตามโครงการปรับปรุงบริเวณเครื่องกรองน้ำ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน

  7,900.00

 237,072.63

นายประสงค์
จิตตการ 
 บจ. 28/49
ลว. 10 พ.ค. 49
16 พ.ค. 49

 ค่าสาธารณูปโภค
(ค่ากระแสไฟฟ้า)
(เดือนเมษายน  2549)

 

 936.12

236,136.51 

ไฟฟ้าพังงา

 บจ. 29/49
ลว. 16 พ.ค. 49
16 พ.ค. 49  จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
(เดือนมีนาคม  2549)
 

 754.24

 235,382.27

 โทรศัพท์พังงา  บจ. 30/49
ลว. 16 พ.ค. 49
16 พ.ค. 49

จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
(เดือนเมษายน  2549)

656.66

234,725.61

 โทรศัพท์พังงา

บจ. 31/49
ลว. 16 พ.ค. 49
22 พ.ค.49

จ่ายค่าวัสดุตามโครงการปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน

6,000.00

228,725.61

นายวิโรจน์
ชูร่วง
บจ. 32/49
ลว. 22 พ.ค. 49
29 พ.ค. 49
จ่ายค่าพาหนะเดินทางไปราชการ

1,740.00

226,985.61

นางวัลลดา  คงสามารถวัฒนา และคณะ บจ. 33/49
ลว. 29 พ.ค. ๔๙
5 มิ.ย. 49
จ่ายค่าวัสดุกีฬา

3,000.00

223,985.61

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์ บจ. 34/49
ลว. 5 มิ.ย. 49
5 มิ.ย. 49
จ่ายค่าวัสดุตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ

2,500.00

221,485.61

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์ บจ. 35/49
ลว. 5 มิ.ย. 49
5 มิ.ย. 49
จ่ายค่าวัสดุตามโครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

2,600.00

218,885.61

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์ บจ. 36/49
ลว. 25 มิ.ย. 49
5 มิ.ย. 49
จ่ายค่าวัสดุการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

12,300.00

206,585.61

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์
บจ. 37/49
ลว. 5 มิ.ย. 49
5 มิ.ย. 49
จ่ายค่าวัสดุตามโครงการปรับปรุงวงดุริยางค์โรงเรนียนวัดนิโครธาราม

19,900.00

186,685.61

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์
บจ. 38/49
ลว. 5 มิ.ย. 49
8 มิ.ย. 49

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ากระแสไฟฟ้า
(เดือนพฤษภาคม  2549)

1,056.21

185,629.40

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์
บจ. 39/49
ลว. 8 มิ.ย. 49
13 มิ.ย. 49
ค่าวัสดุตามโครงการจัดการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา

3,000.00

182,629.40

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์
บจ. 40/49
ลว. 13 มิ.ย. 49
13 มิ.ย. 49
ค่าวัสดุตามโครงการจัดการเรียนรู้ระดับก่อนประถมศึกษา

500.00

182,129.40

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์
บจ. 41/49
ลว. 13 มิ.ย. 49
13 มิ.ย. 49
ค่าวัสดุการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

4,000.00


178,129.40

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 42/49
ลว. 13 มิ.ย. 49
13 มิ.ย. 49
ค่าซ่อมครุภัณฑ์โรงเรียน
(ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า)

1,680.00

176,449.40

ร้านเสริมยนต์

บจ. 44/49
ลว. 26  มิ.ย. 49
26 มิ.ย. 49

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ากระแสไฟฟ้า
(เดือนมิถุนายน  2549)

3,218.41


173,230.99

ไฟฟ้าพังงา


บจ. 45/49
ลว. 29 มิ.ย. 49
29 มิ.ย. 49

ค่าวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์

4,900.00168,330.99

จ้าน  Gคอมพิวเตอร์

บจ. 46/49
ลว. 29 มิ.ย. 49
29 มิ.ย. 49
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน (ค่าซ่อมโต๊ะอาหาร)

4,800.00

163,530.99

นายวิโรจน์  ชูร่วง บจ. 47/49
ลว. 4 ก.ค. 49
4 ก.ค. 49 ค่าวัสดุตามโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

2,790.00

160,740.99

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์
บจ. 48/49
ลว. 4 ก.ค.. 49
4 ก.ค. 49 ค่าวัสดุตามโครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน

6,290.00

154,450.99

หจก.VNP.ฯ บจ. 48/49
ลว. 5 ก.ค.. 49
5 ก.ค. 49 ค่าสาธาณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
(เดือนพฤษภาคม 2549)

510.28

153,940.71

โทรศัพท์พังงา

บจ. 49/49
ลว. 5 ก.ค. 49

17 ก.ค. 49 ค่าวัสดุโครงการภาษาต่างประเทศ

4,345.00

149,595.71

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 50/49
ลว. 17 ก.ค. 49

17 ก.ค. 49 ค่าวัสดุโครงการนิเทศภายใน

500.00

149,095.71

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 51/49
ลว. 17 ก.ค. 49

17 ก.ค. 49 ค่าวัสดุโครงการอนุรักษ์วันสำคัญ

2,400.00

146,695.71

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 52/49
ลว. 17 ก.ค. 49

17 ก.ค. 49 ค่าวัสดุประจำห้องเรียน

12,000.00

134,695.71

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 53/49
ลว. 17 ก.ค. 49

18 ก.ค. 49 ค่าจ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนให้เป็นปัจจุบัน

13,114.00

121,581.71

นายวิชัย  บัวลอย

บจ. 54/49
ลว. 18 ก.ค. 49

18 ก.ค. 49 ค่าใช้จ่ายตามโครงการวิถีพุทธ กิจกรรมพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้(วัดพระธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

16,500.00

105,081.71

นายอนุวัตร  ตรีบำรุง

บจ. 55/49
ลว. 18 ก.ค. 49

25 ก.ค. 49 ค่าวัสดุสำนักงานระดับประถมศึกษา

12,300.00

92,781.71

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 56/49
ลว. 25 ก.ค. 49

26 ก.ค. 49 ค่าสาธรณูปโภค
ค่ากระแสไฟฟ้า
(เดือนกรกฎาคม  2549)

3,575.32

89,206.39

สำนักงานไฟฟ้าพังงา

บจ. 57/49
ลว. 26 ก.ค. 49

28 ก.ค. 49 ค่าวัสดุโครงการคณิตศาสตร์

3,415.00

85,791.39

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 58/49
ลว. 28 ก.ค. 49

28 ก.ค. 49 ค่าวัสดุโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน

500.00

85,291.39

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 59/49
ลว. 28 ก.ค. 49

28 ก.ค. 49 ค่าวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์

3,000.00

82,291.39

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 60/49
ลว. 28 ก.ค. 49

28 ก.ค. 49 ค่าวัสดุโครงการห้องสมุด

1,340.00

80,951.39

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 61/49
ลว. 28 ก.ค. 49

2 ส.ค. 49 ค่าสาธรณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
(เดือนมิถุนายน  2549)

1,557.83

79,393.56

สำนักงานโทรศัพท์
พังงา

บจ. 62/49
ลว. 2 ส.ค. 49

16 ส.ค. 49 ค่าวัสดุประจำห้องเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

2,000.00

77,393.56

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 63/49
ลว. 11 ส.ค. 49

16 ส.ค. 49 ค่าวัสดุสำนักงานระดับก่อนประถมศึกษา

2,000.00

75,393.56

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 64/49
ลว. 16 ส.ค. 49

16 ส.ค. 49 ค่าวัสดุโครงการระดับก่อนประถมศึกษา

12,400.00

62,993.56

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 65/49
ลว. 16 ส.ค. 49

17 ส.ค. 49 รับเงินอุดหนุนระดับก่อนประถมศึกษา

9,900.00

72,893.56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
17 ส.ค. 49 รับเงินอุดหนุนระดับประถมศึกษา

75,900.00

148,793.56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

 

23 ส.ค. 49 ค่าวัสดุโครงการแนะแนว

1,000.00

147,793.56

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 66/49
ลว. 23 ส.ค. 49

23 ส.ค. 49 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

300.00

147,493.56

นายอารมณ์  พลายสิน

บจ. 67/49
ลว. 23 ส.ค. 49

23 ส.ค. 49 ค่าวัสดุโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของนักการภารโรง

7,115.00

140,378.56

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 68/49
ลว. 23 ส.ค. 49

1 ก.ย. 49 ค่าวัสดุโครงการปรับปรุงเครือข่าย Internet  Web Site ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม  www.w-nikro.com

6,000.00

134,378.56

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 69/49
ลว. 23 ส.ค. 49

1 ก.ย. 49 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามโครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์เพื่อการกีฬา ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

1,260.00

133,118.56


นายสมนึก   ธนการ

บจ. 70/49
ลว. 1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

300.00

132,818.56


นางอารมณ์  พลายสิน

บจ. 71/49
ลว. 1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49 ค่าวัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพการคิดวิเคราะห์  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

800.00

132,018.56

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 72/49
ลว. 1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49 ค่าวัสดุรายหัว ระดับก่อนประถมศึกษา

4,000.00

128,018.56

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 73/49
ลว. 1 ก.ย. 49

1 ก.ย. 49 ค่าวัสดุรายหัวระดับประถมศึกษา

11,400.00

116,618.56

หสม.บ้านเครื่องเขียน

บจ. 74/49
ลว. 1 ก.ย. 49

4 ก.ย. 49 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ (กรุงเทพมหานคร)

16,600.00

100,018.56

นางชุลีพร  สังข์ทอง

บจ. 75/49
ลว. 4 ก.ย. 49

11 ก.ย. 49 ค่าวัสดุโครงการปรับปรุงห้องพยาบาลและอนามัยนักเรียน

7,500.00

92,518.56

ร้านอุราเฟอร์นิเจอร์

บจ. 76/49
ลว. 11 ก.ย. 49

13 ก.ย. 49

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
(เดือนกรกฎาคม  2549)

1,372.92

91,145.64

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 77/49
ลว. 13 ก.ย. 49

13 ก.ย. 49 รับเงินค่าสาธารณูปโภคคืนจากเงินยืมเงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค

2,467.11

93,612.75

15 ก.ย. 49 ค่าใช้จ่ายตามโครงการศิษย์-ลูก

2,820.00

90,792.75

นางจันทิรา  จันทวี

บจ. 78/49
ลว. 15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49 ค่าวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา

1,500.00

89,292.75

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 79/49
ลว. 15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49 ค่าวัสดุสำนักงานระดับประถมศึกษา

1,480.00

87,812.75

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 80/49
ลว. 15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49 ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา

10,500.00

77,312.75

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 81/49
ลว. 15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49 ค่าวัสดุกีฬา

3,100.00

74,212.75

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 82/49
ลว. 15 ก.ย. 49

15 ก.ย. 49 ค่าวัสดุสำนักงาน

12,000.00

62,212.75

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 83/49
ลว. 15 ก.ย. 49

18 ก.ย. 49 ค่าวัสดุตามโครงการสอนภาษาไทย

700.00

61,512.75

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 84/49
ลว. 18 ก.ย. 49

18 ก.ย. 49 ค่าวัสดุรายหัว ประจำห้องเรียน

8,000.00

53,512.75

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 85/49
ลว. 18 ก.ย. 49

18 ก.ย. 49 ค่าวัสดุตามโครงการตามความถนัด

3,000.00

50,512.75

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 86/49
ลว. 18 ก.ย. 49

18 ก.ย. 49 ค่าปรับปรุงทัศนียภาพ ห้องพยาบาล

2,000.00

48,512.75

นายมาโนชญ์ 
ณ ตะกั่วท่ง

บจ. 87/49
ลว. 18 ก.ย. 49

18 ก.ย. 49 ค่าวัสดุสำนักงานระดับก่อนประถมศึกษา

3,000.00

45,512.75

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 88/49
ลว. 18 ก.ย. 49

18 ก.ย. 49 ค่าวัสดุโครงการคณิตศาสตร์

3,000.00

42,512.75

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 89/49
ลว. 18 ก.ย. 49

19 ก.ย. 49 ค่าจ้างวิทยากรจากบุคคลภายนอก

5,400.00

37,112.75

นายอนันต์ 
สุดประเสริฐ

บจ. 90/49
ลว. 19 ก.ย. 49

19 ก.ย. 49 ค่าใช้จ่ายตามมาตรการป้องกันการใช้
กระแสไฟฟ้าในสถานศึกษา

7,680.00

29,432.75

นายมาโนชญ์  ณ ตะกั่วท่ง

บจ. 91/49
ลว. 19 ก.ย. 49

19 ก.ย. 49 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าน้ำมัน)

2,000.00

27,432.75

หจก.ทับปุดเจริญโชค

บจ. 92/49
ลว. 19 ก.ย. 49

19 ก.ย. 49

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์ (เดือน................)

1,400.36

26,032.39

สำนักงานโทรศัพท์
พังงา

บจ. 93/49
ลว. 19 ก.ย. 49

19 ก.ย. 49 ค่าวัสดุโครงการรณรงค์ไข้เลือดออด

1,000.00

25,032.39

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 94/49
ลว. 21 ก.ย. 49

21 ก.ย. 49 ค่าวัสดุโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

1,500.00

23,532.39

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 95/49
ลว. 21 ก.ย. 49

21 ก.ย. 49 ค่าวัสดุรายหัวระดับก่อนประถมศึกษา

4,900.00

18,632.39

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 96/49
ลว. 21 ก.ย. 49

21 ก.ย. 49 ค่าวัสดุรายหัวระดับประถมศึกษา

4,638.98

13,993.41

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 97/49
ลว. 21 ก.ย. 49

21 ก.ย. 49 ค่าวัสดุโครงการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์และจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ

2,000.00

11,993.41

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 98/49
ลว. 21 ก.ย. 49

21 ก.ย. 49 ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

500.00

11,493.41

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 99/49
ลว. 21 ก.ย. 49

21 ก.ย. 49 ค่าสาธารณูปโภค
ค่ากระแสไฟฟ้า (เดือนสิงหาคม  2549)

2,624.73

8,868.68

สำนักงานไฟฟ้าพังงา

บจ. 100/49
ลว. 21 ก.ย. 49

21 ก.ย. 49 ค่าสาธารณูปโภค
ค่ากระแสไฟฟ้า (เดือนกันยายน  2549)

4,868.68

4,000.00

สำนักงานไฟฟ้าพังงา

บจ. 101/49
ลว. 21 ก.ย. 49

21 ก.ย. 49 ค่าจ้างปรับปรุงวงดุริยางค์

4,000.00

0.00

นางลำเจียก  สวนรักษา

บจ. 102/49
ลว. 21 ก.ย. 49

21 ก.ย. 49 รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

11,500.00

11,500.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

บจ. 103/49
ลว. 21 ก.ย. 49

29 ก.ย. 49 ค่าวัสดุปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

11,500.00

0.00

หจก.ทับปุดเซ็นเตอร์

บจ. 104/49
ลว. 21 ก.ย. 49,
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com