ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
คนดี คนเก่ง article

เพื่อเชิดชูเกียรติคนดี  คนเก่ง ให้ทุกคนได้รู้จัก
เด็กนิโคร
ขอแนะนำคนดี คนเก่ง ที่มุ่งทำประโยชน์แก่สังคม ท้องถิ่น ด้วยความจริงใจ
นักเรียนและโรงเรียนวัดนิโครธารามของเรา

ทุ่มเททั้งเวลา กำลังกายและกำลังทรัพย์

ด้วยความเสียสละโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
ไม่เคยคิดหวังสิ่งตอบแทน,สินจ้างรางวัลและหรือคำติชมใดๆ
นั่นคือคุณสมบัติของคุณครูอุทัยวรรณ  ทับทิมทองสุข 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รู้สึกประทับใจเด็กนิโครฯ  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

กับความสวย  น่ารัก  จริงใจ  ไม่มีหน้ามีหลัง รักเพื่อนฝูง
ให้เกียติผู้คนรอบข้างตลอดเวลา
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ไม่เห็นแก่เหน็จแก่เหนื่อย 
พร้องจะให้เกียรติและให้โอกาสทุกคนตลอดเวลา 

ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ร่าเริง  แจ่มใส  มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และเป็นที่รักของทุกคนตลอดไป


คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ 
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดนิโครธาราม
รู้สึกประทับใจเด็กนิโครฯ  มานานแล้ว
วันจันทร์ที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
ตัดสินใจยกให้เป็นคนดี  คนเก่งของเด็กนิโครฯ

หลังจากได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมาหลายปี แม้วันนี้จะไม่มีโอกาสทำงานร่วมกันแล้ว 
ด็กนิโครฯ ยังรู้สึกเสมอว่า  คุณครูเป็นคนใจดี  รักครอบครัว 
เป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ
เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงาน  เรียนรู้งานได้เร็วมาก 
ไม่เคยเกี่ยงงอนไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานอะไรหรือแวลาไหน

ทำงาน  ได้ทุกอย่างไม่ว่างานอะไร  โดยเฉพาะ เรื่องช่วยเหลือเพื่อนๆ
และที่สำคัญที่สุด  ไม่เคยแสดงอาการรังเกียจต่อเพื่อนๆและผู้ที่ด้อยวาสนากว่า  
ไม่มีหน้ามีหลัง แม้จะขี้บ่นอยู่บ้างแต่คุณครูก็สวย  น่ารัก และเป็นกุลสตรีของเด็กนิโครฯ เสมอ
ขอให้คุณครูมีสุขภาพที่แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และ เป็นที่รักของทุกคนตลอดไป 


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี  คนที่  ๒๙
ประทับใจเด็กนิโครฯ  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙
หลังจากที่ท่านได้เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗
เกิดความรู้สึกว่า  ท่านมีความจริงใจที่จะปราบคนโกง
ประทับใจและเชื่อมั่นความตั้งใจจริงของท่าน  ที่มุ่งมั่นจะปราบ  คนโกงชาติ โกงแผ่นดิน
อย่างสำนวนที่ว่า  "
ผมอายเขานะ ที่คนทำผิดหนีไปนอกประเทศแล้วโจมตีประเทศตัวเองอยู่อย่างนี้..
กลับมาสิครับมาพิสูจน์คดีให้รู้ไปไม่ใช่ทำประเทศอยู่อย่างนี้...เรียกมาปรับทัศนคติก็หาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน
อ่าวจะปล่อยไว้ทำพ่อเหรอ.. เอางี้ไหม...ต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกปรับอะทัศนคติ จับติดคุกเลย ! เอาไหม"  ได้ใจจริงๆ


หลวงปู่พุทธะอิสระ หรือ พระสุวิทย์   ธีรธมฺโม
จากเวทีแจ้งวัฒนะ  ท่านยังไม่หยุดที่จะต่อสู้  เพื่อรักษาพระธรรมวินัย
วันอาทิตย์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗
เด็กนิโครฯ  ถือว่าท่านเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ที่มุ่งเชิดชูพระศาสนา ไม่ว่าใครจะคิดต่างอย่างไร
ที่สำคัญ  ท่านมีความแม่นยำ  ในพระธรรมวินัยและกฏหมาย
สะเทือนใจมาก  เมื่อศาลมีคำสั่งให้บุกจับ  หลวงปู่พุทธอิสระ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
ทั้งที่ก่อนหน้านี้  กับพระธัมมชโยได้แต่กล้าๆ  กลัวๆ  
ขออานิสงฆ์แห่งพระพุทธองค์คุ้นครองหลวงปู่พุทธอิสระด้วยเถิด
เพื่อคนดีๆ  จะได้มีที่ยืนในสังคมนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ (ลุงกำนัน)
มหาวีระบุรุษ ผู้นำแห่งศรัทธาต่อความถูกต้องและความเป็นธรรมของมวลมหาชน  
ที่เทิดทูลในองค์พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง

ขณะนี้  เด็กนิโครกำลังประมวลภาพและบทความเพื่อยกย่องท่าน
เด็กนิโคร  ขอยกย่องให้ท่าน  เป็นที่สุดแห่ง  "คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร"
 ตั้งแต่วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไปนายวัชระพงศ์  ภู่ทอง (น้องสุดชัย)
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมากมาย
ในการผลักดันเงินงบประมาณเข้ามาพัฒนาโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เป็นขวัญใจของน้องๆ นักกีฬาอำเภอทับปุด 
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร  ตลอดกาล กับความทรงจำที่ยังเหลืออยู่

เป็นนักการเมืองที่ติดดิน  เข้าถึงมวลชนได้ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนี่อย
วันเสาร์ที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔
เราต้องสูญเสียบุคลากรที่สำคัญไปอย่างไม่มีวันกลับ  ขอให้ดวงวิญญาณของน้องจงไปสู่่สุคติ

คุณครูวิไลวรรณ    ถิ่นทับปุด
ครูชำนวญการพิเศษ  โรงเรียนวัดนิโครธาราม
กำลังหลักของงานวิชาการ  เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เพื่อนครูได้รับวิทยฐานะ
ท่านทุ่มเททำงาน  โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก  แม้จะเจ้าอารมณ์ไปบ้างในบางครั้ง
เด็กนิโครฯ   เฝ้าแอบมองท่านอยู่นานมาก 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
ตัดสินใจยกให้ท่านเป็น  คนดี   คนเก่ง 
ของเด็กนิโครฯ  ชะเลย
อย่าท้อถอย  เพื่อนครูยังรอคอยขอคำปรึกษา  คำแนะนำจากท่านอยู่

คุณครูสุพิศ   ชูร่วง
(คุณครูแต๋ว)
คุณครูสารพัดช่าง  ที่ทำงานทุกวันจนไร้วันเสาร์ วันอาทิตย์
บ่อยครั้งที่ได้ยินเสียงโหวกเหวกของคุณครูแต๋ว 
ครูชำนาญการ  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนวัดนิโครธาราม
วันเสาร์ที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
เราหยิบท่านมาขึ้นแท่น  เพราะความขยันเอาการเอางานของท่าน
เก่งเกินตัวจริงๆ คุณครูแต๋ว
แม้วันนี้  ไม่ว่าเพื่อนจะสิงสถิตย์อยู่  ณ  แห่งหนใด  เพื่อก็ยังเป็น
คนดี  คนเก่ง  ของเด็กนิโครฯ  คนนี้เสมอ
แม้วันนี้เพื่อได้ละโลกนี้ไปแล้ว  เราขอให้เพื่อนไปสู่สุขติ

...................................................................................................................................................
แล้วท่านละ  อาจจะเป็นคนต่อไปที่จะได้ขึ้นแท่นหรือหลุดออกจากวงโคจรของเด็กนิโครฯ
คนดี  คนเก่ง  ของเด็กนิโคร
โปรดติดตาม  ว่าใครจะเป็นคนต่อไป
คุณสมบัติของท่านอาจต้องตา ต้องใจ เด็กนิโคร  สักวันหนึ่ง


เด็กนิโคร
ไม่ใช่ตาวิเศษหรอกครับ    เห็นมาอย่างไร   ก็เขียนไปอย่างนั้น
ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่สำคัญ
 
ขอฝากคำประพันธ์สั้นๆ  ไว้สักบท  เอาไว้คิดเล่นๆ

ที่สุดของชีวิตคือความตาย             รุ่นย่ายายปู่ทวดเคยกวดขัน
เพื่อทูลเทอดเกียรติไว้ชั่วนิรันดร์      อภิวัลย์ก้มกราบซาบซึ้งคุณ

เด็กนิโคร
  nikro@w-nikro.com  
โทร ๐๖๔ ๕๒๓ ๘๒๙๔
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คณะกรรมการสถานศึกษา article
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
SAR
จามจุรี สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และปรัชญา article
อาคารเรียนและอาคารประกอบ article
โฮมเพจ ๑ article
โฮมเพจ ๒ article
โฮมเพจ ๓ article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในมุมมอง ๓๖๐ อาศา article
ดอกจามจุรี article
มาตรฐาน สมศ.
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระเบียบ นักเรียน article
แผนการควบคุมภายใน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com