ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article

 วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
วันไหว้ครู 
 ..........................................

 

คุณครูวัลลดา  พิธีการ
ในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูในปี  ๒๕๔๙ของนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตั้งระดับชั้นอนุบาล  ๓  ขวบ  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
รวมทั้งสิ้น  ๔๕๗  คนคุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรเด็กหญิงอารียา  จันทร์เพ็ญ
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  กล่าวนำคำไหว้ครู

                               (กล่าวนำ)   เด็กหญิงอารียา   จันทร์เพ็ญ
                                                   ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา

                               (กล่าวตามพร้อมกัน)
                                                  ข้าขอประณตน้อมสักการ
                                                  บูรพคณาจารย์ ผู้กอรปเกิดประโยชน์ศึกษา
                                                  ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
                                                  ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา
                                                  ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
                                                  ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี 
                                                 ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้าและประเทศไทย เทอญ
                               (กล่าวสรุป)  เด็กหญิงอารียา   จันทร์เพ็ญ
                                                  ปัญญา วุฑฒิ กเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหํเด็กหญิงศิริโสภา  ศิริโสภณ  และเด็กชายอานนท์  ชูพุต
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ห้อง  ๑เด็กหญิกัณฐิกา  ทองคำ  และเด็กชายวรรณุรัตน์  ธนการ
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ห้อง  ๒เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ชูศิริ  และเด็กชายอดิศักดิ์   เสนมอภาค
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ห้อง  ๑เด็กหญิงณัฐวิกา   ปิยะวงศ์  และเด็กชายกฤษฎา  คงแก้ว
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ห้อง  ๑
เด็กหญิงสิริพร  นิลศรี  และเด็กชายศิริศักดิ์  อารีการ
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ห้อง  ๒เด็กหญิงฟาริดา  บุตรหลำ  และเด็กชายอรรถกร   สร้างเลี่ยน
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ห้อง  ๒เด็กหญิงพรทิพรส  พึ่งกิจและเด็กชายภาณุมาส   อ่อนสนิท
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ห้อง  ๒เด็กหญิงสมฤทัย  หอมหวน และเด็กชายธันวา  นาคพันธ์
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ห้อง  ๒


เด็กหญิงยุพเรศ  ขจร  และเด็กชายพุทธินันท์   ผลทวี
เด็กหญิงกัลยรัตน์  หมื่นกล้า  และเด็กชายภูมิศิษฎ์  ดิษฐรักษ์
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ห้อง  ๒เด็กหญิงปนัสยา  ชูเวชะคณะครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รับการไหว้จากนักเรียนเป็นชุดๆ
คุณครูศุภวรรณ  ไพพงศ์  คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา 
คุณครูสมนึก  ธนการ และคุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์

ขณะรับไหว้จากนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธารามเด็กหญิงพิมพิน  บางอวด
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
กล่าวรายงานเรื่อง
พระคุณครู
ซึ่งสามารถเรียกน้ำตาจากคุณครูและเพื่อนนักเรียนได้อย่างซาบซึ้งคุณครูสมศักดิ์   ผลากิจ
กล่าวให้โอวาทนักเรียน  เนื่องในวันไหว้ครู ประจปี  ๒๕๔๙ตากับหลาน
คุณครูสมนึก   ธนการ 
กับ
เด็กหญิงดุษฎี  แก้วน้อย
คุณครูสมนึก   ธนการ
ติดตามตอนที่  ๒  ปี  ๒๕๕๐
     sntng@thaimail.com    
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com