ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๙
..........................................ขบวนแห่ยังไม่ทันออกจากโรงเรียนเลย
จะหลับแล้วหรือค่ะคุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์  คุณครูสุพิศ  ชูร่วงและคุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาสามัคคีคือพลังสัปดาห์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ผ้าทุกผืน  บรรจงเขียนโดย
คุณครูอมร  ภู่อมรกองดุริยางค์ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พร้อมขบวนแห่เทียนพรรษา
เพื่อนำไปทอด
ณ  วัดนิโครธาราม  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงาคุณครูอมร   ภู่อมร
วันนี้มาร่วมควบคุมวงเอง
แล้ว
คุณครูสมนึก   ธนการ
ไม่มาด้วยหรือเจ้าคะ  หนูว่าแล้ว
กี่รูปๆ  ไม่ค่อยเห็นภาพคุณครูเลย  งานนี้คงเบี้ยวอีกคนแบกกลองให้เพื่อนตีนี้  ไม่มีอะไรดีเลย
มันก็ไม่มัน
เพื่อนตีเอ้า  ตีเอา
เราเมื่อยมือจะแย่อยู่แล้ว
เออ  ไม่ได้ตีมั่งก็แล้วไป  อย่าให้ถึงทีก็แล้วกัน  จะตีให้ทะลุเลยทำไมคุณครูให้เดินตอนเที่ยงก็ไม่รู้
ร้อนจะตาย  เหนื่อยก็เหนื่อยหนูตีจะเมื่อยมือ
หน้าก็ไม่ได้โชว์  คุณครูถ่ายให้เห็นหน้าพวกหนูบ้างซิค่ะเทพีเทียนพรรษา
ขอดูชัดๆ หน่อยได้มะ
ได้เลยเด็กหญิงณิชาวีร์   ประสมกิจเด็กหญิงอภิชญา   ทรัพย์เพิ่มสองคนนี้  อย่าเข้าใจผิด
ย่ากับหลานนะนี่
หลานชื่อ  ณิชาวรร์   ประสมกิจ
ย่าชื่อนางอารีย์  ประสมกิจ
ข่าวว่าหวงหลานคนนี้มาก  โดยฉพาะคุณปู่  นายเกษม  ประสมกิจคุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
เด็กวิรัญญา  คงรักษา เด็กหญิงณิชาวีร์  ประสมกิจ เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์เพิ่ม เด็กหญิงกัลยรัตน์  หมื่นกล้า
ประชันความสวยต่างวัยกับประชันความสวยต่างวัยกับ
คุณครูจุไรรัตน์   สดวกกิจ
เด็กวิรัญญา  คงรักษา เด็กหญิงณิชาวีร์  ประสมกิจ เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์เพิ่ม เด็กหญิงกัลยรัตน์  หมื่นกล้า
ครูตอนเด็กๆ  สวยกว่านี้เยอะ  มิน่านี้ขนาดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  นะนี่
โตขึ้นจะสวยขนาดไหน
จะสวยขนาดไหนไม่สำคัญหรอกจะ  ขอให้ลูกๆ ตั้งใจเรียนและเป็นคนดี  คุณครูก็ภูมิใจแล้วข้างหลัง  บองให้เสียบๆ หน่อยคุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ 
คงกำลังสงสัย
คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด  กำลังคิดอะไรอยู่
จากซ้าย  คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์  คุณครูอารมณ์  พลายสิน  คุณครูวัลลดา  คงสามรถวัฒนาเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยนะ
คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ  คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์  คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์  คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์ตากแดดแล้วตั้งมาตากฝน
แต่ สนุกครับหลวงพ่อ  หลวงน้าและหลวงลุง
กำลังรับเทียนพรรษา  พุ่ม ปัจจัยและเครื่องไทยทานเดินตามคนสวยๆ  สบายใจครับดูกิจกรรมวันนี้  สนุก  เป็นไทยๆ จังครับอิ่มใจค่ะ  เห็นเด็กๆ  มีความสุขคุณครูชูศรี   สิทธิศิลป์
เดินเวียนเทียนไปกับเด็กจนครบ  ๓  รองอุโบสถ
ใครนับ  เดาเอานะคุณครูมะลิ  จงไกรจักร
วันนี้ไม่ยอมคุยกับใคร  กลัวบุญจะหล่นหายเบื้องหลังความสำเร็จของเรา
นายชัยวัฒน์  ชนะศิลป์
และหนุ่มๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
กำลังจัดเทียนไขลงกระถาง  ก่อนนำออกโชว์นักเรียนหลายคนช่วยกันร้อยดอกได้ เพื่อเตรียมประดับประดา
เบื้องหลังกว่าจะได้เทียนเล่มสวย
คุณครูสมนึก  ธนการ
sntng@thsimail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com