ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 
  การใช้พลังงาน obec-0085.0163 

  สลากทวีสิน
  กรมบัญชีกลาง
  การควบคุมภายใน

  สลากกินแบ่งรัฐบาล


 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เด็กสองภาษา 

  หนังสือไทย   ภาษาจีน  พระไตรปิฎก
สารานุกรมลูกเสือ เล่ม ๓ระเบียบคณะกรรมการลูกเสือว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือแม่สมาธิิ สงบจิต
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
(
ลิขสิทธิ์ของบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)


 ชั่วโมงภาษาไทย   ภาษาไทย  ภาษาทอง    ไทย-อังกฤษ  อังกฤษ ไทย


ศีล ๕


การทดสอบสมรรถภาพทางกายชสค.แบบทดสอบตัวชี้วัดบลูสกายการ์ตูนชัย ราชวัตรสวดมนต์หมู่ สรภัญญะ  ระเบียบการเงิน

กระบวนทัศน์สร้างความแข้มแข็งสหกรณ์          

  มาอยู่นี้ได้ไง ๑๐๐  สหกรณ์พัฒนาชีวิต แบบบ้าน 
พระไตรปิฎก
เล่ม ๑ หน้า ๑ - ๑๐เล่ม ๑ หน้า ๑๐ - ๑๘ เล่ม ๑ หน้า ๒๔ - ๓๕  เล่ม ๑ หน้า ๓๕ - ๔๖ เล่ม ๑ หน้า ๔๖ - ๕๒ เล่ม ๑ หน้า ๕๒ - ๕๙
 เล่ม ๑ หน้า ๕๙ - ๖๓ เล่ม ๑ หน้า ๖๔ - ๗๐เล่ม ๑ หน้า ๗๑ - ๗๗ เล่ม ๑ หน้า ๗๗ - ๘๘ เล่ม ๑ หน้า ๘๘ - 
๑๐๐
 เล่ม ๑ หน้า ๑๐๐ - ๑๐๗  เล่ม ๑ หน้า ๑๐๘ - ๑๑๐ เล่ม ๑ หน้า ๑๑๑ - ๑๒๐
เล่ม ๑ หน้า ๑๒๐ - ๑๒ เล่ม ๑ หน้า ๑๒๘ - ๑๓๘
 เล่ม ๑ หน้า ๑๓๘ - ๑๔๘ เล่ม ๑ หน้า ๑๔๘ - ๑๕๕ เล่ม ๑ หน้า ๑๕๕ - ๑๖๔ เล่ม ๑ หน้า ๑๖๔ - ๑๗๒
เล่ม ๑ หน้า ๒๐๔ - ๒๐๕ เล่ม ๑ หน้า ๓๗๔ - ๓๘๗  เล่ม ๑ หน้า ๓๘๗ - ๓๙๔ เล่ม ๑ หน้า ๓๙๔ - ๔๐๐


 ภาพของฉัน          บล๊อครวมภาพ     สก. ๕
  
โอม รัชเวทย์  การ์ตุนน่ารัก
 

  ทางเลือก ตอนที่ ๑ ทางเลือก ตอนที ๒ทางเลือก ตอนที่ ๓สุขศึกษา 
บทความของเด็กนิโครที่ถูกนำไปเผยแพร่   เสกสรร  ศูนย์กลาง  ค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การ์ตูนไทย


ท่องบทอาขยาน  ประถม ๑  แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน   ฝนตกแดดออก  รักเมืองไทย  กาดำ  11
                                       ประถม ๒  
ไก่แจ้   รักษาป่า   มาลี  111
                                       ประถม  ๓  
วิชาหนาเจ้า   เด็กน้อย    ไทยรวมกำลังตั้งมั่น   11111
                                       ประถม  ๔  
ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน  สยามมานุสติ  เพลงชาติ    สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน   พฤษภกาสร  
                                       ประถม  ๖  
ปากเป็นเอกเลขเป็นโท   ปากเป็นเอกเลขเป็นโท    สยามมานุสติ   พฤษภกาสร   ผู้ชนะ   11
                                                          วิชาเหมือนสินค้า  เป็นมนุษย์หรือเป็นคน   กำเนิดพลายงาม  โครงโลกนินิ
                                                         สวดทำนองสรภัญญะ  บทปลงสังขาร 111
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา    

     
ตัดต่อวีดีโอ
     โรงเรียนวัดนิโครธาราม  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
     เสียงสระ  เสียงพยัญชนะ  ไวยกรไทย(พระยาอุปกิจฯ)
  
 หลักภาษา-การใช้ภาษา
         ๑.  พระพุทธเจ้า
         ๒.  พระพุทธเจ้า
         ๓.  รามเกียรติ์
         ๔. 

หลักภาษา-เสียงในภาษาไทย
เสียงและตัวอักษรไทย
คำและหน้าที่ของคำ

การเพิ่มคำโดยสร้างคำใหม่
การเพิ่มคำโดยรับคำภาษาต่างประเทศ
การเพิ่มคำในภาษาไทย
คำสมาส คำสนธิ
กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ
การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ราชาศัพท์

พยางค์และคำ
คำพ้องเสียง
คำซ้อน
คำซ้ำ

อักษรสามหมู่

เสียงในภาษาไทย
หน่วยเสียงในภาษาไทย
การสร้างคำไทย คำโดด คำภาษาต่างประเทศ
ความหมายของคำมูล  การประสมคำ  การสร้างคำนาม
การซ้อนคำ การซ้ำคำ
ความสัมพันธ์ของคำ/การใช้คำประเภทเดียวกัน
คำตรงข้าม  คำความหมายกว้าง กลุ่มคำ การแทนคำ การละคำ
การสังเกตคำในประโยคและคำถาม
ประโยคเพื่อการสื่อสารการจำแนกประเภทของประโยค
การเรียงลำดับคำในประโยค
ประโยคความเดียว
ประโยคความรวม
ประโยคความซ้อน
ความหมาย ลักษณะและประเภทของงานเขียน

ชนิดของคำไทย

  
 
                    

 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กสิกรรมธรรมชาติ     เครื่องคิดเลข พุทธทาส ขนมไทย   
      ภาษาไทยระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ช่วงชั้นที่  ๒
                ๑.๑  คำ  ๑.๒  คำในภาษาไทย  ๑.๓  คำในภาษาไทย   ๑.๔  คำนาม  ๑.๕  ภาษาไทย  ๑.๖ คำสรรพนาม  ๑.๗ คำบุพบท  ๑.๘ คำกริยา  ๑.๙  ๑.๑๐
                ๒.๑ 
กลุ่มคำ  ๒.๒  พยางค์  คำ วลี  ๒.๓  กลุ่มคำ  ๒.๔      
               ๓.๑ 
ประโยค  ๓.๒  ประโยคความรวม  ๓.๓  สอบประโยค    ๓.๔  ประโยค
                ๔.๑  เครื่องหมายวรรคตอน  ๔.๒  เครื่องหมายวรรคตอน  .
                ๕.๑ 
สำนวนโวหาร     ๕.๒ สำนวนโวหาร     ๕.๓  สำนวนไทย  ๕.๔  การใช้สำนวนโวหาร    ๕๕  สำนวนไทย 
            ๖.๑ 
การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ๖.๒  นิทานคำกลอน  ๖.๓  ทร้อยกรอง  ๖.๔ ทักษะการแต่งบทร้อยกรอง  
                ๗.๑ 
คำไทย     ๗.๒ คำไทย  .  ๗.๓  ข้อสังเกตุคำไทย  ๗.๔  คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  ๗.๕  คำไทยแท้
               ๘.๑  การเขียนสะกดคำ    ๘.๒  มาตรตัวสะกด    ๘.๓  การเขียนสะกดคำ  
                ๙.๑
คำราชาศัพท์    ๙.๒  คำราชาศัพท์   ๙.๓  คำราชาศัพท์
               ๙.๓ 
เกมส์ตามล่าคำราชาศัพท์  ๙.๔  คำราชาศัพท์  ๑๐.๑  วรรณกรรม  ๑๐.๒  วรรณกรรม  
             ๑๐.๑ 
การอ่าน   ๑๐.๒  การอ่าน  ๑๐.๒  เทคนิคการอ่าน   ๑๐.๔  การอ่านบทร้อยกรอง  
             ๑๑.๑ 
การใช้พจนานุกรม    ๑๒.๒  การใช้พจนานุกรม      
             ๑๒.๓ 
การใช้พจนานุกรม   ๑๒.๓  วิธีใช้พจนานุกรม    ๑๒.๔  การใช้พจนานุกรม  
             ๑๓.๑  ฉันทลักษณ์  ร้อยกรอง
             ๑๓.๒  การฝึกแต่งกลอน  
            ๑๔.๑
การเขียนชี้แจง   ๑๔.๒
            ๑๕.๑  
จดหมายน่ารู้  ๑๕.๒ การเขียนจดหมาย  ๑๕.๓  การเขียนจดหมาย  ๑๕.๔
               ๑) 
ไม้ยมก  ๒)  สุภาษิต  ๓)  ดอกสร้อยเสนรัก  ๔) หลักภาษาไทย  ๕) ตัวอย่างคำลักษณะนาม  ๖)  สำนวนเกี่ยวกับสัตว์  ๗.  
           ๑๖.๑  ศิลปแม่ไม้มวยไทย  ๑๖.๒  มวยไทย  ๑๖.๓ มวยไทย ๑๖.๔ วีดีทัศน์มวยไทยไชยา  ๑๖.๕  มวยไทย  ๑๖.๖  บันทึกความดีของในหลวง 
          ๑๗.๑  ขุนช้าง ขุนแผน  ๑๗๒ สานสายใย  ๑๗๓ นาฏศิลป์ไทย .๑๗.๔  จิตกรรมฝาผนัง  ๑๗.๕  เส้นสายลายไทย  ๑๗๖ 
    ว่าน ไม้ประดับมงคลต้นไม้ประจำจังหวัดไม้มงคล๑ต้นไม้มงคลว่านไม้มงคลต้นไม้มงคลคิดให้เป็น
            วันสำคัญ
            ภัยที่ผู้หญิงควรรู้ 
               
                โรคภัยใกล้ตัว
                อ่านหนังสือพิมพ์บ้านและสวน
                อ่านหนังสือพิมพ์ขวัญเรือน
               สุภาษิตสอนหญิง
               สุภาษิตสอนหญิง
               ผู้หญิงนะค่ะ
               ผู้หญิงที่ถูกเลือก
               ผู้หญิงอยากรู้
    ๑๐ นักวิทยาศาสตร์๒๐ บุคคลสำคัญของไทยภาพบุคคลสำสัญ๓๐ วันสำคัญที่ควรรู้
      ๑๐ ท่า ยืดเหยียดร่างกาย   พลังแอโรบิก     การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา    การปฐมพยาบาล    การละเล่นพื้นบ้าน
                              
   หนังสือพิมพ์
     ไทยรัฐ      เดลินิวส์      มติชน      คมชัดลึก     ข่าวสด      กรุงเทพธุรกิจ
     
บ้านเมือง      ผู้จัดการ      เดอะเนชั่น      สยามรัฐ        แนวหน้า   เรื่องดีๆ 
     เส้นทางไทย     ผู้จัดการรายสัปดาห์
    
สมุดภาพพุทธประวัติ   บลูสกายทางคอมปูนปั้น 
           สมุด
           ภาพพุทธประวัติ

        ภาพโรงเรียนนิโคร  
      มวย  มาร์ชพังงา สาคู  เพลงครู
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 แบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางประนอม บุญมาเลิศ 
 
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชุด 1.pdf
 
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชุด 2.pdf
 
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชุด 3.pdf
 
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชุด 4.pdf
 
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชุด 5.pdf
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาไทย.pdf
 
แบบฝึกหัดการอ่านเชิงวิเคราะห์.pdf
 แบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดย นางประนอม บุญมาเลิศ 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com