ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โฮมเพจ ๑ article

ภาพโฮมเพจหรือหน้าแรกของเรา
www.w-nikro.com
..............................................
วันจันทร์ที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
Home  Pag  หน้าแรกในชีวิต  ที่ได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่บน  Web  Site  ของคนแก่  อายุ  ๕๑  ปี
คุณครูสมนึก  ธนการ
อายุจึงเป็นเพียงตัวเลย  จริงมะ

logo  แผ่นแรกของเราสีจีดชืดไปนิดนะ
เป็นรูปท้องฟ้า  มีเด็กนักเรียน  ๒  คนกำลังคร่ำเคร่งกับการอ่านและการเขียนหนังสือ
เด็กชายธวัชชัย  ทองเรื่องรักษ์  และเด็กหญิงชยามล   ภู่กลาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
พร้อมตราสัญญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียนวัดนิโครธารามและชื่อ  Web  Site  ที่กระพริบเป็นจังหวะ
พร้อมอักษรวิ่ง
ซึ่งเป็น  วิสัยทัศน์   ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โรงเรียนวัดนิโครธาราม เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม

ภาพ Home  Pag  รูปแรกของเรา
เริ่มใช้เมื่อวันจันทร์ที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
วันแรกที่คุณครูสมนึก   ธนการ  เริ่มทำเว็บไซต์  www.w-nikro.com
เป็นภาพของคุณครูสาวๆ สวยๆ จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ยืนเป็นนางแบบ
วิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด  ปราณี  ฉันทวิชานนท์  จุรีย์  หนูสุวรรณ  มะลิ  จงไกรจักร  ชูศรี  สิทธิศิลป์  อารีย์  สุขสวัสดิ์
กัลยา  กะสิรักษ์  จุไรรัตน์  สดวกกิจ  วัลลดา  คงสามารถวัฒนา  สุพิศ  ชูร่วง  ภิษณี   ณ  สงขลา
     
ภาพที่  ๒  เป็นภาพนักฟุตบอลทีมโรงเรียนวัดนิโครธาราม  แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประจำปี  ๒๕๔๙
จากด้านหลัง  คุณครูอมร  ภู่อมร  ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน
เด็กชายวัฒนา  ผดุงทรัพย์   เด็กชายสุวรรณ  พรมช่วย  เด็กชายคฑาหัตถ์  ปั้นทอง  เด็กชายวัชระพงษ์  บุญมาก
เด็กชายอานนท์  ชูพุฒ  เด็กชายจักรพงค์  เอ้องค์  เด็กชายสิทธิชัย  คล่องการ  เด็กชายภานุวัฒน์  มีสกุล
เด็กชายกนกนก  ชูเวชะ  เด็กชายณัฐพล  คล่องการ  เด็กชายอภิวัตน์  อรุณโชติ  เด็กชายวงศ์ขจร  ณ ตะกั่วท่ง
เด็กชายจักรพันธ์  คล่องการ  เด็กชายภานุวิชญ์  สิทธิศิลป์  เด็กชายณัฐพงค์  ช่วยบำรุง  เด็กชายนันธวัช  ช่วยบำรุง
เริ่มใช้เมื่อวันเสาร์ที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
พร้อมอักษรวิ่ง
นักกีฬาฟุตบอล ทีมโรงเรียนวัดนิโครธาราม แช้มป์เทศบาลทับปุดคัพ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประจำปี ๒๕๔๙

เพิ่ม  Java  scip  ขึ้นมานิดหน่อย  โฆษณาให้เพื่อนฟรีๆ  ร้านจีคอมพิวเตอร์
ของฟรีมีด้วยหรือ
แน่นอน  คุณครูสมนึก   ธนการ  ชะอย่าง  ทำฟรีประจำอยู่แล้ว
 
ภาพที่  ๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
เริ่มใช้ตั้งแต่วันเสาร์ที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
ดูแล้วสดชื่นขึ้นมามาก  แต่ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่า
พร้อมอักษรวิ่ง
ขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู,กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

นี้คือ  Logo  ที่ถูกเปลี่ยนไปครั้งที่  ๑  ไม่รู้รำคาญตาหรือเปล่า
เริ่มใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
เหตุผลที่เปลี่ยน
ภาพแรกรู้สึกจะจืดชืด ไม่ค่อยมีชีวิตชีวา
ด้านซ้ายเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่พรม แห่งวัดไทรเลียบหรือวัดนิโครธาราม  ส่วนรูปขวาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒
จำนวน  ๓  คน  เป็นภาพที่ถ่ายโดยบังเอญ
เด็กหญิงยุพเรศ  ขจร  เด็กหญิงจรีรัตน  แรงกล้า  เด็กหญิงวินิตา  ทองคำ
ส่วนภาพด้านหลังเป็นนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒  ปีของโรงเรียนวัดนิโครธาราม  แช้มป์ประจำปี  ๒๕๔๙
ชื่อโรงเรียนดูจะคมแข้มขึ้น
จากการออกแบบของคุณครูอมร   ภู่อมร
แถมท้ายด้วยแสงจากสายฟ้าแลบ  แปลบ  แปลบ  เท่ห์ไปอีกแบบ  จริงมะ
หากไม่พออกพอใจก็ทักท้วงมาได้นะ  ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
และที่สำคัญเริ่มใช้  คำว่า 
เด็กนิโคร 
nikro@w-nikro.com
แทนคำว่า 
คุณครูสมนึก  ธนการ   
sntng@thaimail.com
เพื่อให้ดูเป็น  Web  Site ของโรงเรียนวัดนิโครธารามหน่อย  จริงมะ

วันจันทร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
เพิ่มผีเสื้อและดาว  Animation  ขึ้นที่ข้างพระบรมฉายาลักษณ์  ๒  ชุด
รู้สึกว่าภาพดูกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักขึ้น

                            โรงเรียนวัดนิโครธาราม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม 
        w-nikro.com 
จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำ โรงเรียน คุณครู นักเรียน กิจกรรม ผลงานและแหล่งเรียนรู้ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
          และวัดนิโครธาราม

          ขอให้หลวงปู่พรม คุ้มครองทุกท่านให้มีความสุข สนุก คิด หวังสิ่งใดขอให้ได้ดั่งใจปราถนาทุกประการเทอญ 

เพิ่มเส้น  Animation  เพิ่อเน้นข้อความในห้าบรรทัดล่าง
ลบ E-mail  ;   sntng@thaimail.com   ออกไป
ไม่รู้จะ  Over  ไปหรือเปล่า  ดูละลานตาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
ก็ดูๆ ไปก่อน ถ้าไม่พึงพอใจก็เปลี่ยนใหม่
สร้างเอง  ทำเอง  เปลี่ยนเอง

วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๙
ในที่สุด  Logo  ก็ถูกเปลี่ยน 
Logo ใหม่ยังใช้ภาพเดิม คือรูปของหลวงปู่พรม  ผู้สร้างโรงเรียนวัดนิโครธาราม
และรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ยังคงเดิม
เด็กหญิงยุพเรศ  ขจร  เด็กหญิงจรีรัตน  แรงกล้า  เด็กหญิงวินิตา  ทองคำ
โดยเน้นภาพให้สว่างขึ้น  คราวนี้ไม่ให้กระพริบ เพราะต้องใช้พื้นที่มากขึ้น
เปลี่ยนรูปแบบชื่อโรงเรียน  กระพริบ สลับด้วยภาพโรงเรียน  ลำดับตัวอักษรเหมือนรูปปีกนก มีธงชาติสบัดอยู่ตรงกลาง
ภาพโดยรวมสดใสขึ้น  สว่างขึ้น  อย่างไรก็ต้องหาจุดบกพร่องเพื่อแก้ไขต่อไป  จริงมะ
แต่  สังเกตุเห็นเสาธงมันสั่นๆ ไม่ค่อยคงที่ หรือว่าลมมันแรงไป 
ใครมีความเห็นอย่างไร  ก็เขียนมาติชมกันบ้างนะ

หลังจากทนเห็นภาพเสาธงสั่นไหวและระดับตัวอาคาร สูงๆ  ต่ำๆ ต่อไปอีกไม่ได้
วันจันทร์ที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนให้ดูสวยงามขึ้น
โดยเฉพาะเสาธง  ตั้งได้นิ่งขึ้น  ปรับระดับพื้นอาคาร  ให้อยู่ในระดับเดียวกัน
ดูภาพสาวน้อยๆ หน้าตาจะแดงไปนิด  เมื่อตั้งใจว่าจะเปลี่ยน  เปลี่ยนมันชะเลย
คราวนี้เป็นสาวตัวน้อยๆ น่ารักๆ ลูกใคร  หลานใคร ดูเอาเอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์  หมื่นกล้า เด็กหญิงสุพัสสร  ปรีดาผล  เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์เพิ่ม  เด็กหญิงณิชาวีร์  ประสมกิจ
และเด็กหญิงสุทธิดา  มีสกุล
แถมด้วยการให้กระพริบนิดหน่อย  แปลบ  แปลบ
ชอบไม่ชอบอย่างไรก็ติติงกันได้นะ
อย่างภาพพื้นยังดูๆ อยู่ว่าน่าจะเปลี่ยน  ส่วยภาพเด็กคิดว่าจะเปลี่ยนไปเรื่องๆ คิดเอานะ
วันอังคารที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
ปรับเปลี่ยนภาพหน้า  Home  Pag
           

           
ลดขนาดภาพลง จาก  ๖๒๐  x  ๓๐๑  Pixels ให้เหลือเพียง  ๕๑๑  x  ๓๐๐  Pixels
เลื่อนกระพริบ  "ทรงพระเจริญ"  มาอยู่ใต้รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็กพระบรมราชินีนาถ
ใส่ภาพ  Animation  ของเด็กหญิงนุชจรี  อาจกิจ  นักกรีฑาคนเก่งของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เธอมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง น่ารัก เรียบร้อย กล้าหาญ เรียนดี  พูดจาฉะฉาน  ไพเราะ
ปัจจุบันเธออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ห้อง  ๑
คิดๆ ก็น่าสงสาร เธอต้องกราบถวายบังคมทั้งวันทั้งคืน
แต่เห็นรอยยิ้มแล้วค่อยหายหนักใจ  อดทนหน่อยนะหนู
ลบดาวกระพริบออกไป  ใส่ผีเสื้อสีน้ำเงินไว้ข้างบนและข้างล่างภาพ ด้านละ  ๑๒  ตัว
ไม่รู้มากไปหรือเปล่า  มันบินไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อย
ยัง  เรายังหาจุดที่จะปรับปรุงต่อไปอีก
วันอังคารที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
เริ่มปรับปรุงรายการ  เมนูหลัก  และมนูย่อยให้สั้น กระทัดรัด กระชับข้อความ
จากบทพิสูจน์  ใช้ชื่อของคุณครู  ชื่อของเด็กนักเรียนของโรงเรียนวัดนิโครธาราม (บางคน)
Google  เริ่มรู้จักหลายคนแล้ว ยิ่งเพิ่มความตื้นเต้นมากยิ่งขึ้น
เตรียมเยี่ยมห้องเรียน
ปิด  Programs  อัลบั้ม เปิดเฉพาะบางอัลบั้มที่ต้องการจะโชว์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๔๙
เริ่มปรับเปลี่ยนเมนูย่อย  โดยให้ความสำคัญกับการเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้ความสำคัญกับโรงเรียนของเรามากขึ้น
รายการของโรงเรียนต้องมาก่อน  นั้นคือจุดเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่  ในใจเรา
ในแต่ละบทความเริ่มสร้างภาพ  Animation  มากขึ้น วันจันทร์ที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
เริ่มวางรูปแบบของเมนูย่อยใหม่ 
ตัดสวัสดิการข้าราชการและวัดนิโครธารามออก 

วันจันทร์ที่  ๒๕  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๔๙
เริ่มสร้างหน้าสารบัญเพื่อสืบค้น
ข่าวและความเคลื่อนไหว
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนวัดนิโครธาราม
(ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง)
..............................................

ประวัติพระครูพิศาลปุรินทโก(พระอาจารย์ชัย)
ละเอียด ถี่ยิบ พิสูจน์ ทักท้วงกันได้
เที่ยววัดบางเหรียง
ตอนที่ ๑ (ประวัติส่วนตัว)
ตอนที่ ๒ (ประวัติการพัฒนาด้านต่างๆ)
 
ประวัติการศึกษาและการทำงาน
คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ
วันศุกร์ที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๔๙

ขนมเนื่องในเทศกาลวันสารทเดือนสิบ
(ขนมเทียน)

สนามเด็กเล่นที่ได้รับการพัฒนา

เริ่มนำภาพเด็กนักเรียนในแต่ละห้องเข้าไปไว้ใน manu  เยี่ยมห้องเรียน
ยิ่งทำ  ยิ่งสนุก  ยิ่งเพลิดเพลิน
พบกันใหม่ในภาคที่  ๒  นะครับ  หน้านี้ทำงานหนักเกินไปแล้ว
เด็กนิโคร
nikro@w-nikro.com
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คณะกรรมการสถานศึกษา article
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
SAR
จามจุรี สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และปรัชญา article
อาคารเรียนและอาคารประกอบ article
โฮมเพจ ๒ article
โฮมเพจ ๓ article
คนดี คนเก่ง article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในมุมมอง ๓๖๐ อาศา article
ดอกจามจุรี article
มาตรฐาน สมศ.
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระเบียบ นักเรียน article
แผนการควบคุมภายใน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com