ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article

จามจุรีเกมส์
กีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างสรรค์ความรักและความสามัคคี


โรงเรียนวัดนิโครธารามและโรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพและคำบรรยายโดย : คุณครูสมนึก ธนการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักกีฬา
ในวันแข่งขันกรีฑานักเรียน จามจุรีเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒”

วิ่ง ๓๐ เมตร รุ่นอนุบาล ๓ ขวบ ชาย สถิติ ๐๗.๓๖ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายธนากรณ์ นิลบุตร (สีแดง)
เหรียญเงิน เด็กชายธนภูมิ แก้วน้อย (สีม่วง)
เหรียญทองแดง โกชายกัมปนาท คงแก้ว (สีฟ้า) 
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูประภา แดบอ
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
เหรียญที่ได้หมายถึงชัยชนะ
ชัยชนะเพียงหนึ่งยังทำลาย
สุดฝีเท้าที่ก้าวหมายเพียงหนึ่ง
เพราะเวลาเนื่อนนานผ่านปีเชียว
 
ทุกคนจะมุ่งมั่นหมั่นขวนขวาย
ด้วยมุ่งหมายสุดซึ้งเป็นหนึ่งเดียว
หากไม่ถึงสะดุดสุดเส้นเสียว
กว่าจะเทียวอีกรอบกรอบเป็นปี

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นอนุบาล ๓ ขวบ ชาย สถิติ ๑๒.๐๓ วินาที
เหรียญทอง   เด็กชายธนภูมิ แก้วน้อย (สีม่วง)
เหรียญเงิน เด็กชายปองพล อินทวงศ์ (สีแดง)
เหรียญทองแดง เด็กชาย
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูอุดม จงไกรจักร
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ทุกคนจึงมุ่งมั่นฝันประสบ
หวังเหรียญทองมาครองต้องได้มี
ใครจะหนึ่งไม่ว่าข้าก็หนึ่ง
ใครอ่อนซ้อมต้องแพ้กฎชิงชัย
 
ในการพบชิงชัยในปีนี้
สู้เต็มที่ขอสู้ให้รู้ไป
ใครซ้อมถึงคงรู้อยู่ที่ไหน
ยากเผยไต๋ให้รู้ใช่ขู่กัน

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นอนุบาล ๓ ขวบ หญิง สถิติ ๑๔.๑๑ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงพัชชาภา สมศรี (สีแดง)
เหรียญเงิน เด็กหญิงพรทิพย์ หนูแก้ว (สีชมพู)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงประภัสรา โภชนารักษ์ (สีฟ้า)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูอุดม จงไกรจักร
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ม่วงฟ้าแดงชมพูต่างรู้ซึ้ง
ด้วยต่างสีต่างทีมต่างยืนยัน
ทั้งเทคนิคไม้เด็ดดึงมาใช้
ดีเด่นด้อยอย่างไรคงได้ชิม
 
ใครคือหนี่งหรือสองต้องผกผัน
หวังเชิงชั้นคุณครูผู้คุมทีม
สมองใสสับศอกคอยตองลิ่ม
ถ้าไม่อิ่มก็แอ้ไม่แพ้กัน

วิ่งผลัด ๔ x ๕๐ เมตร รุ่นชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ชาย สถิติ ๕๔.๐๗ วินาที
เหรียญทอง ทีมสีม่วง
เด็กชายธนภูมิ แก้วน้อย,เด็กชายสุปิยะ คงแก้ว
เด็กชายอภิวิชย์ เจริญสุข,เด็กชายพงศธร บุญรักษ์
เหรียญเงิน ทีมสีแดง
เด็กชายอัครเดช ถิ่นบางเตียว,เด็กชายทรงพล อินวงศ์
เด็กชายรัชชานนท์ ขันใส,เด็กชายธนากรณ์ นิลบุตร

เหรียญทองแดง ทีมสีชมพู

เด็กชายอธิราช คงถิ่น,เด็กชายธนพัฒน์ เหมรักษ์
เด็กชายณฐพล รามอินทร์,เด็กชายอภินัทธิ์ พวงจิตร

ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณวัชระพงศ์ ภู่ทอง
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ส่วนกองเชียร์ลองเชิงเป็นเพลิงเผา
ใครจะดีจะด้อยคอยความมัน
เมื่อทุกอย่างพรั่งพร้อมยอมรับว่า
ใครชนะใครแพ้ใครละเหี่ย
 
คอยเร่งเร้าเพื่อนพ้องให้พองฝัน
วันแข่งขันชิงชัยพร้อมใจเชียร์
ถึงเวลาพิสูจน์ใครได้เสีย
ใครอ่อนเพลียเหนื่อยล้าระอาใจ

วิ่งผลัด ๔ x ๕๐ เมตร รุ่นชั้นอนุบาล ๓ ขวบ หญิง สถิติ ๑.๑๖ นาที
เหรียญทอง ทีมสีแดง
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองคำ,เด็กหญิงพิชชาภา สมศรี
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เพชรดำ,เด็กหญิงวีรนุช ชัยรักษ์
เหรียญเงิน ทีมสีชมพู
เด็กหญิงพรวิไล เจริญการ,เด็กหญิงพรทิพย์ หนูแก้ว
เด็กหญิงอังคณา พลายชนะ,เด็กหญิงปรมาภรณ์ ภู่มอร
เด็กหญิงจิราภรณ์ มีชัย 
เหรียญทองแดง ทีมสีฟ้า 
เด็กหญิงวิลาสินี ประดิษฐ์การ,เด็กหญิงประภัสสรา โภชนารักษ์
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ฉาย,เด็กหญิงปลิตา จิตรสมุทร
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณจวน พุทธรักษาและคุณครูสมนึก ธนการ
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ใครรับได้ไม่ได้คงได้รู้
นักกีฬาตัวจริงจะเป็นใคร
เป็นคุณครูผู้ชมหรือพ่อแม่
เป็นนักเรียนตัวน้อยครูอาจารย์
 
ใครเป็นหมู่เป็นจ่าว่าจริงไหม
เป็นผู้ใหญ่หรือเด็กอนุบาล
เป็นคนแก่ตายายหรือลูกหลาน
หรือเพียงผ่านไม่พบประสบเลย

วิ่ง ๓๐ เมตร รุ่นชั่นอนุบาล ๑ ชาย สถิติ ๐๖.๔๘ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายสุรินทร์ จินดา (สีแดง)
เหรียญเงิน เด็กชายจีรวัฒน์ ขลิกคำ (สีม่วง)
เหรียญทองแดง เด็กชายณัฐนันท์ เอี่ยมศักดิ์ (สีชมพู)

ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูสราวุฒิ   แก้วพิพัฒน์
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นอนุบาล ๑ ชาย สถิติ ๑๐.๔๖ วินาที
เหริญทอง เด็กชายดิเรกฤทธิ์ ภัยพักตร์ (สีชมพู)
เหรียญเงิน เด็กชายสุรินทร์  จินดา (สีแดง)
เหรียญทองแดง เด็กชายจักรภาพ ฬาตอบ (สีฟ้า)

ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณกาญจนันท์ เจริญสุข
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
เพราะต่างคนต่างคิดเพียงชนะ
ลืมคำว่า 
กีฬา” มิเอื้อยเอ่ย
นั่นก็ถูกต้องแล้วที่ท่านคิด
หากท่านยอม “
ล้มมวย” เหลืออะไร
 
มิลดละทิฐิถูกเปิดเผย
ด้วยมิเคยคิดพร้อมจะยอมใคร
ท่านมิผิดสิ่งนี้ที่ขานไข
ความภูมิใจก็ด้อยถอยทันที

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นชั้นอนุบาล ๑ หญิง สถิติ ๑๐.๘๔ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงวริศา สมัครกิจ (สีแดง)
เหรียญเงิน เด็กหญิงจิราภรณ์ มีชัย มีชมพู)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงอรัชพร
  บุตรเพชร(สีม่วง)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ทุกทีมต้องเต็มที่ในการแข่ง
ทุกทีมพร้อมไว้ลายเท่าที่มี
มิได้ยอมโอนอ่อนผ่อนลงแข่ง
ทั้งครูฝึกกองเชียร์เพลียกันมา
 
เราจึงแบ่งทีมสู้ให้สูสี
เพื่อศักดิ์ศรีเพื่อเซ้นนักกีฬา
มิได้แกล้งยอมพ่ายไร้กังขา
หวังนำพาทีมให้ได้มีชัย

วิ่งผลัด ๔ x ๕๐ เมตร รุ่นชั้นอนุบาล ๑ ชาย สถิติ ๔๘.๘๙ วินาที
เหรียญทอง ทีมสีชมพู
เด็กชายณัฐนันท์ เอี่ยมศักดิ์,เด็กชายศราวุธ ชูวงศ์
เด็กชายคณิตสรณ์ พลันการ,เด็กชายดิเรกฤทธิ์ ภัยพักตร์

เหรียญเงิน ทีมสีม่วง
เด็กชายภานุเดช พวงแก้ว,เด็กชายธนิทพล ตันเกิด
เด็กชายอภิวิชย์ แก้วหล่อ,เด็กชายจีรวัฒน์ ขลิกคำ
เหรียญทองแดง ทีมสีแดง
เด็กชายสุรินทร์ จินดา,เด็กชายธีรวัฒน์ ชูร่วง
เด็กชายธวัชชัย พาราณศรี.เด็กชายเจษฎาภรณ์ เทพเสฐียร

ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณการุณ ชูสังข์
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
จึงยอมเหน็จยอมเหนื่อยยอมเมื่อยขบ
สบประมาทหนักหนาระอาใจ
นักกีฬาทีมเราต้องฮึดสู้
ซ้อมให้หนักรักสู้ทั้งกระบวน
 
ด้วยหวังลบคำคนทนไม่ไหว
ว่าทีมไร้น้ำยาพาเรรวน
ให้มันรู้รวมใจให้คืนหวน
ใครก่อกวนไม่หวั่นเพราะมั่นใจ

วิ่งผลัด ๔ x ๕๐  เมตร รุ่นชั้นอนุบาล ๑ หญิง สถิติ ๕๒.๐๙ วินาที
เหรียญทอง ทีมสีชมพู
เด็กหญิงจิราภรณ์ มีชัย,เด็กหญิงศิริรัตน์ นามณี
เด็กหญิงวรัชญา ไชยนาคิน,เด็กหญิงญาณิกา แสนเกตุ
เหรียญเงิน ทีมสีม่วง
เด็กหญิงชญาดา ทองเสริม,เด็กหญิงสุภาพร คุณกระ
เด็กหญิงสิทธิรัตน์ ลลิตรุ่งโรจน์,เด็กหญิงอรัชพร บุตรเพชร
เหรียญทองแดง ทีมสีแดง
เด็กหญิงวริศา สมัครกิจ,เด็กหญิงสายฝน เชื้อเมืองพาน
เด็กหญิงอุไรรัตน์ ชูแนม,เด็กหญิงสุชานันท์ ภู่อมร
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณการุณ ชูสังข์
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
วอร์มก่อนวิ่งเอาจริงวิ่งแล้ววอร์ม
วอร์มร่างกายให้พร้อมวอร์มทั้งใจ
ยืดแล้วคลายร่างกายคลายแล้วยืด
ถอนหายใจเข้าออกถอนยาวยาว
 
ทุกครั้งซ้อมลงวอร์มไม่หวั่นไหว
ทุกครั้งไปลงซ้อมวอร์มทุกคราว
จะไม่อืดยืดก่อนผ่อนแล้วสาว
ทุกย่างก้าวลองทำอย่าย่ำใจ

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นชั้นอนุบาล ๒ ชาย สถิติ ๐๙.๗๒ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายณัชนันท์ ยกประดิษฐ์ (ชมพู)
เหรียญเงิน เด็กชายภัทรพงศ์ ประสพมิตร (สีฟ้า)
เหรียญทองแดง เด็กชายนฤเบศ พลายชนะ (สีแดง)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
เมื่อถึงคราวลงแข่งแกร่งเต็มที่
ไม่ต้องวอร์มต้องซ้อมก็พร้อมไป
ร่างกายเราเราซ้อมสร้างความฟิต
ต่อมไร้ท่อมากมายในกายคุณ
 
ร่างกายนี้มิใช่เป็นเหล็กไหล
เพราะมันไร้กล้ามเนื้อคอยเจือจุน
ต่อมผลิตฮอล์โมนมาเกื้อหนุน
พร้อมจะลุ้นจะหลั่งเลี้ยงร่ายกาย

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นชั้นอนุบาล ๒ หญิง สถิติ ๑๐.๕๙ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงนารีรัตน์ หนองม่วง (สีชมพู)
เหรียญเงิน เด็กหญิงวิไลรัตน์ แรงกล้า (สีฟ้า)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงศุภักษร บัวพันธ์ (สีแดง)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูประเสริฐ สิทธิศิลป์

ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
หากฝึกซ้อมไม่วอร์มก่อนเข้าที่
เห็นมามากขอฝากก่อนวางวาย
กันก่อนแก้ดีกว่าแย่แล้วกัน
ม้าห่างศึกเหมือนไก่ห่างไกลลาน
 
อาจจะมีกล้ามเนื้อฉีกสลาย
ก่อนจะกลายเป็นร่างที่พิการ
เส้นทางฝันมิใช่ลานประหาร
ใคร่ขอวารให้คิดพิศให้ดี

วิ่งผลัด ๔ x ๕๐ เมตร รุ่นชั้นอนุบาล ๒ หญิง สถิติ ๔๕.๖๒ วินาที
เหรียญทอง ทีมสีฟ้า
เด็กหญิงเกดนภา กะเตื้องงาน,เด็กหญิงณัฐพร บุญรักษ์
เด็กหญิงวิไลรัตน์ แรงกล้า,เด็กหญิงญาณิศา กะเตื้องงาน
เหรียญเงิน ทีมสีชมพู
เด็กหญิงสถภาวดี ทองเล็ก,เด็กหญิงกฤติยา เอี่ยมศักดิ์
เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขสม,เด็กหญิงนารีรัตน์ หนองม่วง
เหรียญทองแดง ทีมสีม่วง
เด็กหญิงลัลลิกา ทองเจิม,เด็กหญิงอรุณทิพย์ หนูร่ม
เด็กหญิงภัคธิมา ทัดแก้ว,เด็กหญิงประภาพร ขจร
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณประพาน ทองเจิม
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
อนาคตอีกยาวยังสดใส
การกีฬาเป็นเพียงหนึ่งราตรี
การฝึกซ้อมเป็นเพียงหนึ่งแนวคิด
ก่อนคิดทำสิ่งใดให้ไตร่ตรอง
 
อย่าตัดใยให้เศร้าร้าวหมองศรี
อย่าให้มีเรื่องเศร้าเข้าครอบครอง
ความถูกผิดเหมือนดาบที่มีสอง
อย่าทดลองชีวิตจิตวิญญาณ

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชาย สถิติ ๐๘.๘๒ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายศุภเลิศ เพชรดำ (สีฟ้า)
เหรียญเงิน เด็กชายสุรพงศ์ ณ นคร (สีแดง)
เหรียญทองแดง เด็กชายธีรภัทร์ ปั้นทอง (สีม่วง)
 ผู้มอบเหรียญรางวัล นายสุชล บุญไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ความรู้สึกผิดนั้นแก้ไม่หาย
เราเป็นเพียงหนึ่งในบริวาร
อย่าระเริงเพราะหลงในอบาย
เหตุและผลเกิดแต่การกระทำ
 
อย่าทำลายชีวิตของลูกหลาน
มีลูกหลานเกิดร่วมชะตากรรม
ความฉิบหายสูงค่าเกินตอกย้ำ
อย่าก้าวล้ำชีวิตติดอุบาย

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หญิง สถิติ ๐๘.๗๕ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิง (สีฟ้า)
เหรียญทอง เด็กหญิงกานต์ณภัทธ แก้วน้อย (สีแดง)
เหรียญทองแดง เด็กหญิง
 (สีม่วง)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณสุดเขต เมตตาวิมล
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
เพราะคนเราคิดว่าข้าฯ ซิแน่
ร่างยังแกร่งเรี่ยวแรงมีมากมาย
หลงมัวเมาระเริงวัยหนุ่มสาว
กว่าจะรู้ก็สายเสียดายวัย
 
ยังไม่แก่ทำได้อีกมากหลาย
ไม่เสียดายเวลาฆ่ามันไป
ให้เปลือยเปล่าล่วงพ้นวัยสดใส
โดยมิได้ตักตวงช่วงเวลา

วิ่ง ๘๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชาย สถิติ ๑๑.๙๗ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายทศพร ประสพมิตร (ม่วง)
เหรียญเงิน เด็กชายศุภเลิศ เพชรดำ (สีฟ้า)
เหรียญทองแดง เด็กชายเกริกเกียรติ ปั้นทอง (สีชมพู)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
พลังกายที่มีเริ่มหดหาย
กลายเป็นหญิงหนังหย่อนวัยชรา
ความเมื่อยปวดรวดเร้าเฝ้าถามหา
ความเฉิดโฉมทั่งหลายไม่ยงยืน
 
กลายเป็นชายชราผู้อ่อนล้า
กลายเป็นตาเป็นยายไม่คงคืน
กาลเวลารวดเร็วยากจะฝืน
หลับหรือตื่นทุกข์ตรมระทมทรวง

วิ่ง ๘๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หญิง สถิติ ๑๓.๘๔ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงศศิธร แมนปล้อง (สีฟ้า)
เหรียญเงิน เด็กหญิงศิริวรรณ พูลศิริ (สีแดง)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงพาติกา แก้วน้อย (สีชมพู)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ไม่นึกว่าจะเร็วเหมือนติดปีก
เคยแต่งตึงอกตั้งยังหวงห่วง
ความกระหยิ่มยิ้มย่องถึงเย่อหยิ่ง
ความเงียบเหงามาเยือนเพื่อนชรา
 
จะหลบหลีกมิอยากพรากของหวง
กลับโรยร่วงหย่อนยานผ่านเวลา
สุดทางวิ่งสนเท่ห์เสน่หา
ความเหว่ว้าอ้างว้างมิหวังเลย

วิ่งผลัด ๕ x ๘๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชาย สถิติ ๑.๒๐ นาที
เหรียญทอง ทีมสีม่วง
เด็กชายธีรภัทร์ ปั้นทอง,เด็กชายทศพร ประสพมิตร
เด็กชายวีระชัย หนูแก้ว,เด็กชายภูมิพัฒน์ ช่วงโชติ,เด็กชายจานุทัศน์ แรงกล้า
เหรียญเงิน ทีมสีแดง
เด็กชายสุรพงค์ ณ นคร,เด็กชายเฉลิมวงศ์ ศรรัตน์
เด็กชายวรวิทย์ ดีทอง,เด็กชายจักรพล อนุพงศ์ก่อกิจ,เด็กชายธนาธร แต่งคูหา

เหรียญทองแดง ทีมสีชมพู
เด็กชายธีรเดช ชุ่มจิตร,เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วน้อย
เด็กชายธนภัทร อารีการ,เด็กชายชนาธิป ศรีรักษ์,เด็กชายเกริกเกียรติ ปั้นทอง
ผู้มอบเหรียญรางวัล นางสาวอาภาภรณ์  พรมโสภา
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ต้องมารับมาพบการพลัดพราก
ทั้งยอดชู้คู่รักที่ชิดเชย
ความอบอุ่นที่เคยคับเต็มตู้
อนิจจังสังขารกาลเวลา
 
รักก็จากเลือนหายไปเฉยเฉย
ก็มาเผยความนัยวัยชรา
พอเริ่มรู้ก็พร่องสุดเรียกหา
ต้องชักพาให้พรากจากกันไกล

วิ่งผลัด ๕ x ๘๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หญิง สถิติ ๑.๒๑ นาที
เหรียญทอง ทีมสีแดง
เด็กหญิงกานต์ณภัทธ  แก้วน้อย,เด็กหญิงธัญญาทิพย์ หอมหวน
เด็กหญิงนันทิรา คล่องการ,เด็กหญิงจุฑามาศ บุญไทย,เด็กหญิงศิริวรรณ พูลศิริ

เหรียญเงิน ทีมสีฟ้า
เด็กหญิงศศิธร แมนปล้อง,เด็กหญิงกัลยณี สมใหญ่
เด็กหญิงญานิศา ชื่นพระแสง,เด็กหญิงวนิดา ฤทธิ์ชัย,เด็กหญิงปรารถนา งานสม

เหรียญทองแดง ทีมสีม่วง
เด็กหญิงนิรชา ธัญรส,เด็กหญิงณิชาภัทร พรหมทองบุญ
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขาวทอง,เด็กหญิงสุทธิกานต์ ดวงเกิด,เด็กหญิงนิติยา คุณกระ

ผู้มอบเหรียญรางวัล นายสุธี  คำเลี้ยง
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
เคยอบอุ่นครุ่นคิดผิดไปแล้ว
พูดแดกดันวาจาด่าร่ำไป
ทั้งความแก่ความเจ็บและความตาย
ไม่อยากพบก็พบประสบมัน
 
ก่อนเคยแผ่วความรักคอยผลักไส
มาอาลัยก็สายเสียดายครัน
เป็นจุดหมายชีวิตโหดมหันต์
เป็นเหมือนกันทุกคนได้ยลยิน

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชาย สถิติ ๐๗.๙๘ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายเจษฎา ปั้นทอง สีแดง)
เหรียญเงิน เด็กชายนนฑวัฒน์ นามสม (สีฟ้า)
เหรียญทองแดง เด็กชายสิรวิช ทิพย์บุญ (สีชมพู)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูอุดม จงไกรจักร

ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
เรื่องเร็วช้ากว่ากันนั้นไม่มาก
หญิงคู่ชายหมายสัตว์ทุกทั่วถิ่น
การจุติอุบัติจัดเป็นหนึ่ง
การพลัดพรากจากกันคือวันคลาย
 
รักกับจากคู่กันศาสตร์คู่ศิลป์
รักโลภสิ้นคู่กันจนวันตาย
สิ้นแล้วซึ่งตักษัยก่อนวัยสาย
รักสลายสุดสิ้นน่ายินดี

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ หญิง สถิติ ๐๘.๗๗ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงสุกัญญา เอียดทองใส (สีฟ้า)
เหรียญเงิน เด็กหญิงกฤติกา วิเชียรวงศ์ (สีม่วง)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงมณฑิรา สายทิพย์ (สีแดง)
ผู้มอบเหรียญรางวัล นายสุชล บุญไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
แต่เพราะเราหลงเสพติดในรส
ความมักมากอยากเสพเพิ่มทวี
จากมีหนึ่งมีสองต้องมีสาม
เกิดความหลงมักมากจนลืมตัว
 
ไม่อยากอดเสพซ้ำเสพทุกที่
จากธุลีเป็นก้อนพ้นเป็นตัว
ใครประณามหยามหมิ่นเขาไปทั่ว
ไม่คิดกลัวกริ่งเกรงบทเพลงใด

วิ่ง ๘๐ เมตร รุ่นประถมศึกษาปีที่ ๒ หญิง สถิติ ๑๓.๒๗ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงกนกวรรณ คงแก้ว (สี่ชมพู)
เหรียญเงิน เด็กหญิงสุกัญญา เอียดทองใส (สี่ฟ้า)
เหรียญทองแดง เด็กหญิง กฤติกา วิเชียรวงศ์ (ม่วง)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณประเสริฐ นุ้ยชวดี

ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ลืมกำพืดลืมเพศลืมเลือนสิ้น
ลืมปู่ย่าตายายว่าเป็นใคร
ลืมแม้หัวบันไดเคยก้าวข้าม
พ่อแม่ปวดรวดเร้าสิ้นชีวา
 
ลืมแม้ปิ่นปกเกศเคยอาศัย
ลืมเยื้อใยเคยมีลืมที่มา
กลับกรายกล้ำทำร้ายใช่มุสา
สิ้นศรัทธาสมเพศเปรตครองใจ

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชาย สถิติ ๐๖.๘๘ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายธวัชชัย บุญคล้าย (สีฟ้า)
เหรียญเงิน เด็กชายเทพพิทักษ์ ทองชู (สีม่วง)
เหรียญทองแดง เด็กชายประมวล หนูแก้ว (สีชมพู)

ผู้ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณสุดเขต เมตตาวิมล
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
“อนิจจา วต สังขารา”
เมื่ออุบัติขึ้นมาต้องสิ้นไป
เมื่อมีเกิดมีแก่มีแตกดับ
เพชรว่าแข็งแกร่งยิ่งยังถูกผ่า
 
สิ่งเกิดมาทั่งหลายย่อมตักษัย
ไม่มีใครยืนยงคงชีวา
คอยสอดรับความคิดปริศนา
อนิจจา
! ทุกอย่าง....พังทลาย

วิ่ง ๘๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชาย สถิติ ๑๓.๐๗ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายเทพพิทักษ์ ทองชู (สีม่วง)
เหรียญเงิน เด็กชายธวัชชัย บุญคล้าย (สี่ฟ้า)
เหรียญทองแดง เด็กชายประมวล หนูแก้ว (สีชมพู)

ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูภิรมณ์ อิสโร
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
เกิดมาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ
กลับลุ่มหลงคงอยู่ในอบาย
กลับประณามคนอื่นว่าโง่เง่า
เก็บโน้นนิดนี้หน่อยไม่ยอมปลง
 
ถือว่าเลิศยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลาย
โง่กว่าควาย...ร้ายกว่าสัตว์ป่าดง
ตัวนั้นเล่าโง่กว่าที่ลุ่มหลง
เชิญไปลง...นรกอเวจี

วิ่ง ๘๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ หญิง สถิติ ๑๓.๐๕ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงฝนทิพย์ สร้อยเพชร (สีแดง)
เหรียญเงิน เด็กหญิงพิชญาภา เทียนทอง (แก้ว) (สีชมพู)

เหรียญทองแดง เด็กหญิงพรรณแสง แก้วประชุม (สีฟ้า)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูภิษณี ณ สงขลา
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
หันมาดูเหรียญทองของควรได้
หันมารินน้ำเลี้ยงเพิ่มดีกรี
หันมาดูน้องน้องได้คล้องเหรียญ
หันไปเห็นคนแพ้ร้องให้โฮ
 
หันมาใช้อุบายเรื่องศักดิ์ศรี
หันมาบี้คู่แข่งวิ่งแซงโชว์
หันกลับเวียนมาฟังคนคุยโม้
หันไปโอ๋น้องน้อง...ต้องเอาคืน

วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ หญิง สถิติ ๑.๑๑ นาที
เหรียญทอง ทีมสีฟ้า
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ คงแก้ว,เด็กหญิงพรรณแสง แก้วประชุม
เด็กหญิงจิราวรรณ พลายชนะ,เด็กหญิงปภาฎา วรรณการ
เหรียญเงิน ทีมสีชมพู
เด็กหญิงสุธาวัลย์ จันทวงศ์,เด็กหญิงดาราวรรณ ณ นคร
เด็กหญิงธรภรณ์ ทองสุข,เด็กหญิงพิชญาภา เทียนทอง
เหรียญทองแดง ทีมสีแดง
เด็กหญิจันทิมา มงคลบุตร,เด็กหญิงกถลสตรี บุญเชื้อ
เด็กหญิงอมรรัตน์ มีชัย,เด็กหญิงฝนทิพย์ สร้อยเพชร

ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูอุดม จงไกรจักร
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงสุรางคณา
  งานว่อง,เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทำนักผล,เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา
เหรียญรางวัลเป็นเพียงแค่เหยื่อล่อ
เพิ่มความอยากในเกมส์ปลุกให้ตื่น
เห็นความอยากที่ไร้ถึงขีดสุด
ถึงกับปิดกำแพงแห่งเยื่อใย
 
เพื่อเติมต่อกระหายคายความหืน
กลับหยิบยื่นให้เห็นความเป็นไป
ถึงกับขุดโคตรเง่ามาผลักไส
ถึงกับไม่พูดจา...ด่าประนาม

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชาย สถิติ ๑๑.๙๘ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายจตุรงค์ อรุณโชติ (สีฟ้า)
เหรียญเงิน เด็กชายสุภากร ดิษฐ์รักษ์ (สีแดง)
เหรียญทองแดง เด็กชายสมปราชญ์ คงแก้ว (สีชมพู)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณบุญส่ง งานว่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด

ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ดีหน่อยที่ นิโครฯ” ไม่ประสบ
เป็นไปได้อย่างไรขอทาบทาม
บอกกีฬาเราเล่นเพื่อสนุก
ใครจะว่าอย่างไรอย่าหูเบา
 
ไม่เคยรบ นี่ซิคือคำถาม?
ท่าน “
ผอ.” ท่านห้ามปรามพวกเรา
ให้คลายทุกข์อย่าไปคิดโง่เขลา
ให้เด็กเขาได้เล่นกันทุกคน

วิ่ง ๕๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หญิง สถิติ ๐๗.๖๗ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงศิริภิญญา ทองพันธ์ (สีแดง)
เหรียญเงิน เด็กหญิงรัชนีกร คล่องการ (สีม่วง)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงอภิชญา พูลสวน (สีฟ้า)

ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูระวิ ศรีศักดิ์

ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงสุรางคณา
  งานว่อง,เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทำนักผล,เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา
แพ้ชนะก็เป็นเด็กนิโคร
เกมส์กีฬาเป็นเรื่องการดิ้นรน
ช่วยกันเติมตกแต่งทุกแห่งที่
ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้ยืนนาน
 
อย่าคิดโง่หาเรื่องคิดฉ้อฉล
ช่วยคิดค้นสอดแทรกประสบการณ์
ให้มันดีถือเป็นศาสถาน
ช่วยให้ผ่านการบ้านของทุกคน

วิ่ง ๘๐ เมตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หญิง สถิติ ๑๒.๓๓ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงศิริภิญญา ทองพันธ์ (สี่แดง)
เหรียญเงิน เด็กหญิงรัชนีกร คล่องการ (สีม่วง)

เหรียญทองแดง เด็กหญิงนพรัตน์ อุปลา (สีชมพู)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณบุญส่ง งานว่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
อย่าคิดว่าธุระข้าฯ ไม่ใช่
ส่วนครูฝึกไปคิดเรื่องเกมส์กล
งบประมาณตัดแบ่งให้เท่ากัน
หากทะเลาะเบาะแว้งเข้าแวะเวียน
 
เพราะงานใหญ่งานนี้ห้ามล่องหน
แต่ทุกคนจำไว้งานโรงเรียน
ไปสร้างสรรค์ตามแต่จะขีดเขียน
ถึงไม่เฆี่ยนจะด่าว่าทุกคน

วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชาย สถิติ ๑.๐๖ นาที
เหรียญทอง ทีมสีแดง
เด็กชายสพลดนัย นุมแป้น,เด็กชายสุรินทร์ สมใหญ่
เด็กชายณัฐวัตร
  กำลังแก้ว,เด็กชายศถภากร ดิษฐ์รักษ์
เหรียญเงิน ทีมสีฟ้า
เด็กชายจตุรงค์ อรุณโชติ,เด็กชายธนภัทร เทียนทอง
เด็กชายธีรวัฒน์ ปิติ,เด็กชายสราวิชญ์ แขวงเมฆ

เหรียญทองแดง ทีมสีม่วง
เด็กชายภานุพงศ์ ชูวงศ์,เด็กชายวรวุฒิ กล่ำมาศ
เด็กชายกฤษฎา งานว่อง,เด็กชายธนากร ณ นคร
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงสุรางคณา
  งานว่อง,เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทำนักผล,เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา
อยู่ด้วยกันช่วยกันเตือนสติ
อย่าปากอย่างใจอย่างยามยินยล
ไม่คบเพื่อนหรือเพื่อนไม่คิดคบ
เป็นถึงครูรู้คิดวิเคราะห์ใจ
 
อย่าคิดบิคิดแบ่งแย่งเส้นขน
อย่าทำตนไม่เอา...ไม่เข้าใคร
น่าจะจบอยู่ที่อัชฌาสัย
น่าจะใคร่ครวญคิดพินิจเอา

วิ่ง ๘๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชาย สถิติ ๑๒.๐๓ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายวุฒิพร จันทศรี (สีฟ้า)
เหรียญเงิน เด็กชายนาวิน โชคอำนวยผล (สีม่วง)
เหรียญทองแดง เด็กชายนนทวัฒน์ บุญเชื้อ (สีแดง)
ผู้มอบเหรียญรางวัล ด.ต.มานพ อ่อนแก้ว

ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์เพิ่ม,เด็กหญิงเสาวรัตน์  คงจันทร์,เด็กหญิงปอรรัชน์  แซ่ตั้ง
 คศ. ๓” “วิจัย” ยังทำได้
ลงทุนไปแสนกว่าว่าย่อมเยา
ไม่อายใจตัวเองที่ทำได้
มุมานะทำไปตามครรลอง
 
หรือมิใช่...ทำได้เพราะจ้างเขา
ผลงานเขาได้มาตีตราจอง
ก็ปล่อยไปความจริงหยิ่งผยอง
มิได้จ้องหวังจับรับเงินตรา

วิ่ง ๘๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หญิง สถิติ ๑๒.๕๙ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงยุพเรศ ขจร (หยก) (สีฟ้า)
เหรียญเงิน เด็กหญิงจรีรัตน์ แรงกล้า (สีม่วง)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงสุชาวดี ดวงเกิด (สีชมพู)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณศักรินทร์ พงศ์อินทร์

ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์เพิ่ม,เด็กหญิงเสาวรัตน์  คงจันทร์,เด็กหญิงปอรรัชน์  แซ่ตั้ง
ขออภัยเพื่อนพ้องถ้าหมองศรี
มิได้คิดมุ่งร้ายทางวาจา
ขอผ่านเรื่องเปลืองใจที่ไปคิด
ใครจะทำกรรมใดตามสบาย
 
ที่กล่าวนี้เพราะใจปรารถนา
มิได้ด่าเพราะว่าอิจฉานาย
เขาปกปิดเราแฉแย่ฉิบหาย
ไม่ละอายใจบ้างก็ช่างมัน

วิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชาย สถิติ ๑๔.๒๖ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายประสิทธิ์ โพธิเศษ (สีชมพู)
เหรียญเงิน เด็กชายวุฒิพร จันทศรี (สีฟ้า)
เหรียญทองแดง เด็กชายมนตรี ฤทธิ์มาร (สีม่วง)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณกัญญาวีร์ ประกับสิน
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
หันมาดูเด็กเราเขาวิ่งเก่ง
กรรมการครูฝึกตะโกนลั่น
ใครเชียร์ใครไม่รู้ดูไม่เห็น
ปากตะโกนร้องลั่นไม่หวั่นเคลียร์
 
ตอนเร่งแซงกองเชียร์ดังสนั่น
พูดลิ้นพันโฆษกกระดกเชียร์
ผู้ชมเล่นตามเด็กมีได้เสีย
ยากไกล่เกลี่ยเพราะรู้ครูหลายคน

วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชาย สถิติ ๓๒.๐๙ วินาที
เหรียญทอง เด็กชายประสิทธิ์ โพธิเศษ (สีชมพู)
เหรียญเงิน เด็กชายมนตรี ฤทธิ์มาร (สีม่วง)
เหรียญทองแดง เด็กชายวุฒิพร จันทศรี (สีฟ้า)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณวานิช พืชเกิด
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์เพิ่ม,เด็กหญิงเสาวรัตน์  คงจันทร์,เด็กหญิงปอรรัชน์  แซ่ตั้ง
แต่ละคนส่งไม้ไม่ตรงสี
อนุบาลสามขวบเด็กวัยซน
กรรมการปรับฟาล์วกันบ้างไหม
จะปรับแพ้หรือว่าเชื่อคนดู
 
เอาแต่บี้งานนี้ไร้เหตุผล
สนุกจนร้องก๊ากฝากคุณครู
ท่านผู้ใหญ่ตัดสินให้คุณหนู
ประกาศสู้ถึงก่อนผู้มีชัย

วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หญิง สถิติ ๓๔.๐๒ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงศิรินญา บางเตียว (สีชมพู)
เหรียญเงิน เด็กหญิงยุพเรศ ขจร (สีฟ้า)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แมนปล้อง (สีแดง)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณกัญญาวีร์ ประกับสิน
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
เสียงไชโยโห่ร้องก้องสนาม
จะเอาเป็นเอาตายกันทำไม
เสียงโฆษกประกาศไม่ขาดปาก
ทั้งสนุกทั้งมันลิ้นพันโชว์
 
ประกาศนามชนะสิ้นสงสัย
ถึงอย่างไรพวกเราชาวนิโครฯ
เล่นไม่ยากงานนี้แสนสุโข
บอกอ้ายโก้เลยว่ากีฬามัน

วิ่งผลัด ๔ x ๑๐๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชาย สถิติ ๑.๐๔ นาที
เหรียญทอง ทีมสีแดง
เด็กชายฤทธิชัย สุขช่วง,เด็กชายสมศักดิ์ เอียดทองใส
เด็กชายอรรถวุฒิ ผุยผล,เด้กชายนนทวัฒน์ บุญเชื้อ
เหรียญเงิน ทีมสีม่วง
เด็กชายปิยะวงศ์ มีพร้อม,เด็กชายนาวิน โชคอำนวยผล
เด็กชายสุรวุฒิ ปั้นทอง,เด็กชายมนตรี ฤทธิ์มาร
เหรียญทองแดง ทีมสีชมพู
เด็กชายรัชชานนท์ บัวผุด,เด็กชายณัฐวัตน์ ปั้นทอง
เด็กชายประสิทธิ์ โพธิเศษ,เด็กชายวัชระพงศ์ ผดุงทรัพย์
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณวัชระพงศ์ ภู่ทอง
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทำนักผล,เด็กหญิงสุรางคนา   งานว่อง,เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา
เชียร์บอลโลกยิ่งใหญ่ยังไม่เท่า
เสียเท่าไหร่ไม่ว่ายอมทั้งนั้น
ต่างฝึกสอนย้อนรอยขอบสนาม
เห็นลูกวิ่งวิ่งตามย่ำกันไป
 
เชียร์ลูกเราลงทุนเทคว้ำขัน
เป็นรางวัลให้ลูกผูกแรงใจ
จะทำตามหรือไม่ไม่สงสัย
ถึงเส้นชัยกอดรัดฟัดกันกลม

วิ่ง ๘๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หญิง สถิติ ๑๑.๖๖ น.   
เหรียญทอง เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พืชเกิด (สีม่วง)
เหรียญเงิน เด็กหญิงเพ็ญประภา ทองสุข (สีแดง)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงสุดารัตน์ ผลมาตร์ (สีฟ้า)

ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์เพิ่ม,เด็กหญิงเสาวรัตน์  คงจันทร์,เด็กหญิงปอรรัชน์  แซ่ตั้ง
พ่อแม่ลูกผูกพันยิ่งมั่นจิต
ทุกเนื้อถ้อยร้อยคำต่างพร่ำพรม
จะมีรักจากใครยิ่งใหญ่เท่า
พ่อแม่เรารักเรายิ่งกว่าใคร
 
ฝากชีวิตแขวนไว้ได้สุขสม
กลั่นคารมหวานซึ้งติดตรึงใจ
พ่อแม่เรารักยิ่งเหนือสิ่งไหน
รักยิ่งใหญ่เติมต่อก่อพลัง
 
รายนามผู้ร่วมบริจาค
ในการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน 
“จามจุรีเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓”
การกีฬาครานี้ที่จัดแข่ง
มอบเงินทองของฝากมากมายจัง
แสนปลาบปลื้มไม่ลืมพระคุณหรอก
สิ่งท่านให้อุทิศมาเท่าใด
 
มิเคยแล้วน้ำใจจากกองหลัง
รวมแล้วตั้งเกือบหมื่นน่าชื่นใจ
ประกาศบอกถ้วนทั่วถึงไหนไหน
ขอผลให้คืนกลับนับทวี

วิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หญิง สถิติ ๑๔.๖๔ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พืชเกิด (สีม่วง)
เหรียญเงิน เด็กหญิงเพ็ญประภา ทองสุข (สีแดง)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงกานต์ธิดา หินน้อย (สีชมพู)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูอนันต์ ไพพงศ์

ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
หากคิดใดหวังใดสัมฤทธิ์ผล
โชคลาภลอยคอยรอห่อกายี
อุปสรรคน้อยใหญ่อย่าพบพาน
ให้ความรักความสุขล่องลอยมา
 
บันดาลดลหลับตื่นให้สุขี
ทุกนาทีมีสุขทุกทิวา
ให้เลยผ่านปลิวหายทุกทิศา
ทุกเวลาหลับตื่นหมื่นหมื่นปี

วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หญิง สถิติ ๓๒.๕๖ วินาที
เหรียญทอง เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พืชเกิด (สีม่วง)
เหรียญเงิน เด็กหญิงเกศรา หาการ (สี่ชมพู)
เหรียญทองแดง เด็กหญิงนิธินันท์ ทองพันธ์ (สีแดง)
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์เพิ่ม,เด็กหญิงเสาวรัตน์  คงจันทร์,เด็กหญิงปอรรัชน์  แซ่ตั้ง
ส่วนบางท่านได้ทำมิหวังผล
ให้บรรลุนิพพานในทันที
ให้ได้ผลตอบแทนเป็นล้านเท่า
แม้คิดหวังสิ่งใดได้ฉับพลัน
 
ประกาศตนให้เขียนเป็นสักขี
ให้เปรมปรีดิ์สุขล้ำทุกค่ำวัน
ให้กรรมเก่าสูญสิ้นเพียงหลับฝัน
นับอนันต์ที่หวังดั่งวจี

นักวิ่ง ๔ x ๑๐๐ รุ่นผู้ปกครองชาย
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
แม้บางท่านมิได้ให้เป็นของ
แค่มาดูมาเห็นแม้นนาที
คิดหวังใดได้สิ้นดั่งจินดา
คิดหวังทำทำได้สมดั่งใจ
 
ร่วมครรลองให้งานผ่านฉวี
ให้โชคดีร้ายปลอดรอดบ่วงภัย
ทรัพย์ไหลมาความคิดจิตผ่องใส
งานน้อยใหญ่ฉะลุยพร้อมลุยงาน

วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่นผู้ปกครองชาย
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูอมร ภู่อมร
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงสุรางคณา  งานว่อง,เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทำนักผล,เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา
ขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่
คอยช่วยเหลือร่วมเป็นธุรการ
ลูกของท่านท่านยอมให้ครูฝึก
แถมเปลืองเงินค่าชุดมากเท่าไหร่
 
ที่เผื่อแผ่ร่วมใจสอดประสาน
สำเร็จผ่านเพราะท่านเป็นแรงใจ
ตีด่านึกคิดดูขนาดไหน
ยังยอมให้ไม่คิดจะบิดเบือน

วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่นผู้ปกครองหญิง
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูอุดม จงไกรจักร 
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม
ค่าแต่งตัวเสื้อผ้าค่าเชียร์รีด
เสียเวลามากมายเกือบร่วมเดือน
แม่คุณครูมิหวังให้ตั้งแต่ง
ให้ลูกฉันแต่งสวยเสียเท่าไหร่
 
ค่าอัดฉีดค่ายาค่าเลี้ยงเพื่อน
ยังคอยเตือนคอยสั่งให้ตั้งใจ
ยังขอแบ่งคุณครูรู้ใจไหม
ฉันเต็มใจยอมควักสวยสักครา

นักวิ่ง ๔ x ๑๐๐ รุ่นผู้ปกครองหญิง
ผู้มอบเหรียญรางวัล คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้เชิญเหรียญรางวัล เด็กหญิงสุรางคณา  งานว่อง,เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทำนักผล,เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา
เรื่องแต่งตัวแต่งหน้าว่ามาได้
แต่งให้เริดเลิศหรูนางพญา
จากหนึ่งหวังตั้งไว้กลายเป็นห้า
ชุดไม่พอต้องเช่าเข้าใจดี
 
มิยอมให้ลูกแม่ต้องน้อยหน้า
เป็นธิดานางฟ้า..พับผ่าซี
เพิ่มกลางหน้าขยายได้เต็มที่
เสียแค่นี้ปีครั้งหวังแรงใจ

เด็กชายธนภูมิ แก้วน้อย
คะแนนรวม รุ่นชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ชาย จากทีมสีม่วง อินทนิล
ขอขอบใจลูกศิษย์ถ้วนทุกคน
ถึงคุณครูดุด่าว่าอย่างไร
สั่งให้วิ่งก็วิ่งไม่เคยว่า
ว่างเมื่อไหร่เป็นซ้อมยอมผู้นำ
 
ไม่ยอมบ่นหลีกลี้หนีไปไหน
ก็ยอมได้ทุกอย่างตั้งใจทำ
แถมโดนด่าก็ยอมซ้อมให้หนำ
ถือว่าล้ำอีกก้าวกราวกีฬา

เด็กหญิงศศิธร แมนปล้อง (วุ้น)
คะแนนรวม รุ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หญิง ได้แก่ สีฟ้า คำราม
หันมาดูกองเชียร์ก็เต็มที่
ช่วยกันร้องคล้องเสียงแบ่งกันมา
พวกดนตรีก็ตีเร่งจังหวะ
พวกดาวเต้นก็เต้นเท้าเป็นไฟ
 
เพิ่มดีกรีด้วยเพลงเร่งเสาะหา
พวกกองหน้าเชียร์เพลงไม่เกรงใคร
แม้นแปะปะไปบ้างพอฟังได้
ว่างเมื่อไหร่เป็นซ้อมยอมจริงจริง

เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีรักษ์ (กิว)
คะแนนรวมน้ำใจนักกีฬา จากนักกีฬาทีมโรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
คุณครูอยู่หรือไม่ไม่เคยว่า
ทำยั่วเย้าล่อหลอกเหมือนออกลิง
แต่ละเพลงที่แต่งแปลงมาร้อง
โต้ไปมายั่วเย้าเร้าอารมณ์
 
เฝ้าตั้งหน้าตั้งตาเหมือนผีสิง
มิหยุดนิ่งด่ากันหว่านคำชม
พี่กับน้องร่วมร้องก้องเสียงขรม
ต่างร้องข่มคู่แข่งแปลงเพลงเชียร์

กองทัพนักกีฬาสีฟ้า ถ่ายร่วมกับคุณครู
คุณครูสมนึก ธนการ,เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ คงแก้ว,เด็กหญิงพัชรี วงศ์แฝด
เด็กหญิงยุพเรศ ขจร,เด็กหญิงจิราพัชร ศรีรักษ์,เด็กชายจตุรงค์ อรุณโชติ
เด็กชายธวัชชัย บุญคล้าย,คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูมะลิ จงไกรจักร
เด็กหญิงศศิธร แมนปล้อง,คุณครู....
กว่าจะผ่านมาได้มิใช่น้อย
ทั้งคนร้องคนเต้นเล่นจนเพลีย
ฟ้าชมพูม่วงแดงแกร่งทั้งนั้น
กวาดเหรียญทองให้ได้ทิ้งให้ไกล
 
ต่างคนปล่อยทุ่มเทมีได้เสีย
งานนี้เคลียร์ไม่ได้ไม่ยอมใคร
ต่างคิดฝันรายได้ไหนถึงไหน
ความยิ่งใหญ่ส่อเค้าก้าวความมัน

กองทัพนักกีฬาจากทีมสีแดง ถ่ายภาพร่วมกับคุณครู
คุณครูสุพิศ ชูร่วง,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา,คุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญ
เด็กชายกิตติศักดิ์ แก้วน้อย,เด็กชายนนทวัฒน์
  บุญเชื้อ,เด็กชายปริญญา ศรีวัฒนาพงศ์
เด็กชายวีระศักดิ์ ประดิษฐ์การ,เด็กหญิงสมฤทัย หอมหวน,เด็กชายสพลดนัย  นุ่นแป้น
คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชร,คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์,คุณครูสุนทร พลายสิน
คุณครูสมนึก ธนการ,เด็กหญิงปนัสยา ชูเวชะ,เด็กหญิงจุฑามาศ บุญไทย,เด็กหญิงกานต์ณภัทธ แก้วน้อย,เด็กชายเจษฎา ปั้นทอง,เด็กหญิงอัจจิมา ล้ำถาวรวงศ์,เด็กหญิงศิริภิญญา ทองพันธ์
ขอขอบคุณคุณครูทุกกลุ่มสี
ยอมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสารพัน
ว่ากีฬาเป็นเรื่องการแข่งขัน
เป็นกลเกมส์ที่ต้องคล้องกันไป
 
เข้าใจดีทุ่มเทเพื่อสร้างฝัน
ร่วมใจกันสรรค์สร้างอย่างมั่นใจ
เป็นเชิงชั้นที่ต้องลองผลักไส
เป็นความนัยที่ต้องตรองคิดกัน

กองทัพนักกีฬาจากทีมสีชมพู ถ่ายภาพร่วมกับคุณครู
คุณครูสมนึก ธนการ,เด็กหญิงเกศรา หาการ,เด็กหญิงสมฤทัย งานว่อง
เด็กหญิงลดามณี ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม,คุณครูจันทิรา จันทวี
เด็กหญิงเจนจิรา เพชรพันธ์,เด็กหญิงนวลจันทร์ แซ่ลิ่ม
เด็กหญิงณัฏฐนรี เทพเสถียร,เด็กชายศุภวิชญ์ สังกะสิน
แพ้ชนะบอกใช่หมายคาดหวัง
หากชนะมุ่งหมายได้รางวัล
อย่าดูถูกดูแคลนแม้นเพียงครั้ง
แพ้ชนะกีฬาเกมส์ชิงชัย
 
แต่ก็ยังเป็นเพียงหนึ่งสร้างสรรค์
แพ้ช่างมันมุ่งหมายได้แรงใจ
แพ้แล้วยังสู้ได้ไม่หวั่นใคร
อย่าหมดใจทุ่มเทเล่ห์อุบาย

เป็นกำลังใจให้ทีมสีชมพูเสมอ นะจ๊ะ
เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม (กุ๊ก),คุณครูสมนึก ธนการ,เด็กหญิงเจนจิรา เพชรพันธ์
ทั้งการฝึกการซ้อมอย่างสร้างสรรค์
มิได้แยกแปลกตัวเหมือนกลัวตาย
ทั้งที่อยู่ต่างทีมต่างกลุ่มสี
เลือกเสื้อผ้าก็ยอมพร้อมกันไป
 
ทุ่มเทกันรู้สึกมีความหมาย
ทุ่มใจกายร่วมกันอย่างมั่นใจ
แต่ยังมีถ้อยทีถ้อยอาศัย
ซ้อมเมื่อใดก็ยอมพร้อมกันทำ

ฟ้าคำราม 
งานนี้ไม่คำรามเปล่าๆ คว้าถึงรองแชมป์
คุณครู.....,คุณครูพรพิมล อินทรักษ์,คุณครูอารมณ์ พลายสิน
คุณครู...,คุณครูมะลิ จงไกรจักร,คุณครูวิลาวัลย์ ประสมกิจ
เด็กหญิงพัชรี วงศ์แฝด,คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์,คุณครูชาลี ประดิษฐ์การ
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูวาสนา สองเมือง,เด็กชายนัดซี ประกอบสิน
คุณครูกัลยา กะสิรักษ์,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูภิษณี ณ สงขลา
ทำสิ่งใดก็ยอมพร้อมกันช่วย
เอกลักษณ์สิ่งนี้ที่อยากย้ำ
ยี่สิบปีคุณครูไม่ขอย้าย
เหมือนพี่น้องครองสุขอยู่เสบย
 
มากล้นด้วยน้ำใจช่างเลิศล้ำ
ใครอยากจำไปใช้ไม่หวงเลย
อยู่สบายนี่แหละคำเฉลย
รักจังเลยน้องพี่ชาวนิโครฯ

รู้สึกว่า มีใครคนหนึ่ง ร่วมแจมทุกทีมสีเลยนะ
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา,เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเชื้อ,คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์
คุณครูสุนทร พลายสิน,คุณครูสมนึก ธนการ,เด็กชายสพลดนัย  นุ่นแป้น
คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชร,คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์
ขอขอบใจน้องน้องที่มาช่วย
กรรมการเป็นเรื่องที่ต้องโชว์
ประกาศตนอาสามาช่วยงาน
ศิษย์นิโครฯ ทั้งสิ้น  "สิบสามคน"
 
มากล้นด้วยน้ำใจให้สุโข
มิใช่โม้ศิษย์เก่าเราทุกคน
กรรมการหนุ่มหนุ่มใจกุศล
เลิศเลอล้นน้ำใจเปี่ยมไมตรี

กองทัพนักกีฬา จากทีมสีม่วง ถ่ายภาพร่วมกับคุณครู
คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูสมนึก ธนการ,คุณครูวิลาวัลย์ ประสมกิจ
เด้กชายนันทวัฒน์ หนูสวัสดิ์,คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์,เด็กหญิงยุพเรศ ขจร
คุณครูพรพิมล อินทรักษฺ,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์,คุณครูจีระวรรณ วิเศษ
ขอขอบคุณเพื่อนรักทุกทุกคน
งานสำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดี
คุณภักดี ผลมาตร์” และผองเพื่อน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใย
 
ช่างเลิศล้นน้ำใจให้สุขี
เพราะน้องพี่ช่วยกันไม่หวั่นใจ
ที่คอยเตือนช่วยงานไม่หวั่นไหว
ซาบซึ้งในน้ำใจเพื่อนทุกคน

เด็กหญิงพัชรี วงแปด(น้ำ),คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
คุณครูสมนึก ธนการ,เด็กชายนัดซี ประกอบสิน
ขอขอบคุณพี่น้อง “ทุ่งต่อเรือ
ถึงปีหน้าฟ้าใหม่ร่วมยินยล
จะกวาดเหรียญให้เกลี้ยงมิให้เหลือ
จริงหรือหลอกอย่าบอกกันตอนอิ่ม
 
ช่างมากเหลือน้ำใจมากกุศล
นิ่งไม่บ่นปีหน้ามาเป็นทีม
อยากจะเชื่อแต่ขอ...เพียงอมยิ้ม
รับจะลิ้มชิมรสอย่าถอดใจ

ตารางให้คะแนนที่ปรากฏผลของการแข่งขัน
การแข่งขันกรีฑานักเรียน “จามจุรีเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอขอบคุณพี่ใหญ่ในโรงเรียน
ทุ่มทั้งแรงทั้งเงินแถมห่วงใย
ชื่อพี่เสือ  "สมศักดิ์ ผลากิจ"
เป็น 
ผอ.” ตัวจริงมากดีกรี
 
ที่แวะเวียนดูแลไม่ไปไหน
สำทับให้กีฬาต้องอารี
พูดไม่ผิดชื่อนี้คือศักดิ์ศรี
สามัคคี” ท่านสั่งอย่าพลั้งไป

ภาพประทับใจของเด็กนิโคร
เมื่อทุกอย่างจบสิ้นลง พวกเราชาวนิโครทุกคน ร่วมพลังเป็นหนึ่งอีกครั้ง
และนี่คือ....แก่นแท้ชองชาวนิโครฯ

คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์,คุณครูอารมณ์ พลายสิน,นางมะลิ จงไกรจักร
คุณครู...,คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครู...
คุณครูกัลยา กะสิรักษ์,คุณครูวิลาวัลย์ ประสมกิจ,เด็กหญิงจิราพัชร ศรีรักษ์
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ คงแก้ว,เด็กหญิงจิราพัชร ศรีรักษ์,เด็กหญิงยุพเรศ ขจร
เด็กชายนาวิน โชคอำนวยผล, ,เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา,เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พืชเกิด
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สงวนทรัพย์
,คุณครูสุเมธ ศรีศักดิ์,คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
คุณครูสมนึก ธนการ,คุณวัชระพงศ์ ภู่ทอง,คุณชัยวัฒน์ ชนะศิลป์
คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ,คุณสุนันท์ แซ่จิ้ว,คุณครูภิรมณ์ อิสโร,เด็กชายธนภูมิ แก้วน้อย
เด็กหญิงณัฏฐนรี เทพเสถียร,เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม,เด็กหญิงสมฤทัย งานว่อง
เด็กชายกิตติศักดิ์ แก้วน้อย,เด็กชายนนทวัฒน์
  บุญเชื้อ,เด็กชายปริญญา ศรีวัฒนาพงศ์
เด็กชายวีระศักดิ์ ประดิษฐ์การ
,คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูสุนทร พลายสิน,คุณครูประภา แดบอ,คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์,คุณครูพรพิมล อินทรักษ์
คุณครูชาลี ประดิษฐ์การ,เด็กชายธวัชชัย บุญคล้าย, เด็กหญิงศศิธร แมนปล้อง
เด็กชายเทพพิทักษ์ ทองชู,เด็กหญิงรัชนีกร คล่องการ
,เด็กชายศุภวิชญ์ สังกะสิน
เด็กหญิงจิตราวรรณ
  อ่อนสนิท,เด็กหญิงกานต์ณภัทธ แก้วน้อยเด็กหญิงจุฑามาศ บุญไทย
เด็กหญิงปนัสยา ชูเวชะ, เด็กชายเจษฎา ปั้นทอง,เด็กหญิงอัจจิมา ล้ำถาวรวงศ์
เด็กชายสพลดนัย  นุ่นแป้น,เด็กหญิงศิริภิญญา ทองพันธ์,เด็กหญิงสมฤทัย หอมหวน

คุณครูจันทิรา จันทวี,คุณครูเบญจวรรณ คงรักษา,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญ,คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชร,คุณครูสุพิศ ชูร่วง
ท้ายที่สุดขอบใจลูกทุกคน
ไม่เคยคิดอิดออกบ่นเหนื่อยใจ
ทั้งซ้อมวิ่งซ้อมเชียร์แสนเหมื่อยล้า
สุดแสนซึ่้งน้ำใจทุกกมล
 
ไม่เคยบ่นแม้ฝึกหนักแค่ไหน
ปลื้มซึ้งในน้ำใจลูกทุดคน
ถึงปีหน้าฟ้าใหม่เอาอีกหน
สุขเลิศล้นประจักษ์...
รักนิโครฯ

ขอกล่าวคำว่า....สวัสดีครับ 
เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com