ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article

                                  ถวายราชสดุดี เนื่องในวัน  สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
                                      พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๖
                                                   ........................................................
                                                           
                                                                     

                        
                                        การฝึกซ้อม  ก่อนเข้าสู่พิธีจริง...เราซ้อมกันจริงๆ
                        
                                      นี่แค่ซ้อมนะ   แต่เอาจริงๆ  เพื่อให้เจ๋งในวันงาน
                        
                                                         คุณครูอมร   ภู่อมร
                                                      ทำหน้าที่ประธานในพิธี
                        
                                                       ดูซิพวกเราจริงจังกันขนาดไหน
                        
                               ลักษณะการถวายราชสดุดี ที่เราเคยปฏิบัติต่อๆกันมา
                                                                ไม่ถูกต้อง
                                  เมื่อเรารู้ว่าไม่ถูกต้อง  เราต้องเปลี่ยนให้ถูกต้อง
 
    (ภาพ animation : ผู้แสดงแบบ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ห้อง  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙)                 
                                             .............................................................
                                                   เตรียมการก่อนถึงวันจริงๆ
                          
                  คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์,คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์
                                   คุณครูอารมณ์   พลายสิน,คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ
                     กำลังทำพวงมาลาดอกไม้  พู่ห้อยร้อยระบายและเครื่องทองน้อย
                        
                                      จัดกันไป คุยกันไป  สนุกสดใสกับการจัดงาน
                        
                                                    เล็งจนเหล่  ไม่รู้สวยหรือยัง
                                คนเหรอ...สวยเสมอ  ส่วนดอกไม้....มันก็สวยอยู่แล้วนี่
                       
                                               ขออีกสักภาพต๊ะ..ได้เลย  เดี๋ยวจัดให้
                               ........................................................................................

                                                            พิธีการถวายราชสดุดี
                              เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
                                    พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
                                                             ……………………………………………
ลูกเสือ             พร้อมกัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
                        ณ สนามโรงเรียนวัดนิโครธาราม
                        เมื่อท่านประธานมาถึงบริเวณพิธี
พิธีกร              ทำความเคารพท่านประธาน ลูกเสือตรง
กองดุริยางค์   บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                       
พิธีกร               เรียนเชิญท่านประธาน เปิดกรวยเครื่องทองน้อย จุดเทียน ธูป ถวายพวงมาลัย
                        พระบรมรูป สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
                    
                        
ประธาน              เดินไปยืนหน้าพระบรมรูป ทำวันทยาหัตถ์ แล้วเดินไปเปิดกรวยเครื่องทองน้อย 
                          จุดเทียน ธูป สวมพวงมาลัยที่พระกร พระบรมรูป ถอยหลังออกมาแล้วทำ
                          วันทยาหัตถ์อีกครั้งหนึ่ง
                       
พิธีกร                 ตามระเบียบพัก
                          ขอเชิญตัวแทนลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ วางพวงมาลาเพื่อถวายราชสดุดี 
                          สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ลูกเสือสำรอง    นำพวงมาลาถวายหน้าพระบรมรูป สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เมื่อวางแล้วเดินถอยหลัง
                      
ลูกเสือสามัญ     ออกมาประมาณ ๑ ก้าว ทำวันทยาหัตถ์ ขวาหันแล้ววิ่งไปยังหมู่ของตน
พิธีกร                 เตรียมถวายราชสดุดี ลูกเสือตรง ถอดหมวก   นั่ง   
                     
                      
                          ดูต้นแบบ  การนั่งถวายราชสดุดี  ต้องดูที่  ผอ  ออ  ของเรา
                                                 คุณครูสมศักดิ์     ผลากิจ
                    
                   
ลูกเสือ            ถอดหมวกด้วยมือขวามาตั้งไว้บนแขนซ้าย ซึ่งยื่นตั้งฉากกับลำตัว หันหน้าเสือ
                      ไปข้างหน้า ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ครึ่งก้าว คุกเข่าลงนั่งบนส้นเท้าขวา หัวเข่า
                      ถึงพื้น มือขวาแบคว่ำตั้งลงบน เข่าขวา วางแขนซ้ายท่อนล่างพาดลงบนเข่าซ้าย
                      ให้ตั้งฉากกับเข่าซ้าย หัวหน้าเสือไปทางขวามือก้มศีรษะลงด้วยความเคารพ 
(ข้อมูล : สโมสรลูกเสือธนบุรี,คู่มือลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ : พิมพ์ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๑)
                   

พิธีกร             กล่าวนำคำถวายราชสดุดี
                                              ข้าลูกเสือ
ลูกเสือ           กล่าวรับ
                                               เชื้อไทย ใจเคารพ      ขอน้อมนพ บาทบง พระทรงศรี
                          พระบาท มงกุฏเกล้า จอมเมาลี     ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
             ทรงอุตส่าห์ อบรม บ่มนิสัย                         ให้มีใจ รักชาติ ศาสนา
             ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา                         เป็นอาภา ผ่องพุทธ วุฒิไกร
             ดังดวงจันทร์ ทราทิตย์ ประสิทธิแสง         กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย
             พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน                           ดวงหทัย ทวยราษฎร์ ไม่คลาดเอย
                          ยังนั่งสงบนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่ง
พิธีกร                 ลุก สวมหมวก
                       
                          เรียนเชิญท่านประธาน ให้โอวาทแก่พี่น้องลูกเสือ
                          ลูกเสือตรง ตามระเบียบพัก
                        
                                              คุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
                                         กำลังกล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือ
                        
              
ประธาน              เรียน ท่านผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน
                                    วันนี้ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัน คล้ายวันที่
                           พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่ประชาชนชาวไทย ถวายพระนาม
                           พระองค์ว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
                           พ.ศ. ๒๔๖๘
                                      ในสมัยที่ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงอยู่ในราชสมบัติ พระองค์ได้เอา
                           พระทัยทำนุบำรุงประเทศและเหล่าอาณาประชาราษฎร์ ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก
                           โดยเฉพาะด้านการศึกษา
                                      สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล เป็นนักรบ ที่มี
                         จิตวิญญาณเลือด รักชาติอย่างแรงกล้า ใช้กิจกรรมลูกเสือปลูกฝัง ให้เยาวชนมี
                          อุดมการณ์
รักชาติ รักแผ่นดิน ดังคำขวัญที่ทรงพระราชทานไว้ว่า 
                        
"เสียชีพ อย่าเสียสัตย์"   นับได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำลึก หาค่ามิได้ ได้ตราตรึง
                         ไว้ในจิตใจและความทรงจำของเยาวชนไทย หากลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ยึดถือ
                         ปฏิบัติได้ จะเป็นเสมือนเกราะคุ้มภัยได้เป็นอย่างดี  กิจการลูกเสือเป็นเรื่องของ 
                          การพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในแวววงผู้นำตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
                         ตั้งแต่วันที่ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย ในวันที่ ๑ 
                         กรกฎาคม ๒๔๕๔ จนถึง ปัจจุบัน กิจการลูกเสือไทย ได้ดำเนินมาถึง ๙๓ ปีแล้ว
                                       ขอขอบคุณ ท่านผู้กำกับ รองผู้กำกับ ขอบใจลูกเสือและเนตรนารี ที่ได้
                         พร้อมใจกันมาร่วมถวายราชสดุดีในวันนี้ ขอ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะ
                         สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า บิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย อำนวยอวยพรราช ให้ทุกคน
                         ประสบแต่ความสุขทุกทิพาราตรีกาลเทอญ สวัสดี
พิธีกร                 กองตรง กลับหลังหัน (หันหน้าไปทางทิศเหนือ)
                          ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรม
                          วงษานุวงศ์ทุกพระองค์ ถวายคำนับ
ลูกเสือ                ถวายคำนับ
ประธานและผู้กำกับ ถวายคำนับแล้วทำวันทยาหัตถ์
กองดุริยางค์       บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
                           เมื่อเพลงจบ
พิธีกร                  ถวายคำนับ 
                            กองตรง กลับหลังหัน ตามระเบียบพัก
ลูกเสือ                 กลับหลังหันมาทางท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง
พิธีกร                   บัดนี้ พิธีการถวายราชสดุดีเสร็จสิ้นแล้ว
                            เคารพท่านประธาน กองตรง
กองดุริยางค์        บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
พิธีกร                   ขอเรียนเชิญท่านผู้กำกับ นัดหมายเพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ต่อไป
                         
                          วันนี้  คุณครูให้พวกเราบำเพ็ญประโยชน์รอบๆ  บริเวณโรงเรียน
                                             หน้าอาคารเรียน.....ระวังรถกันหน่อย
                         
                                                       บริเวณคูน้ำหน้าโรงเรียน
                         
                                                     เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
                                            ขอถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
                        
                  คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์,คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูจันทิรา  จันทวี
           คุณครูภิษณี   ณ สงขลา,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
                 คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูสุพิศ  ชูร่วง,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด
              คุณครูมะลิ  จงไกรจักร,คุณครูปราณ๊  ฉันทวิชานนท์,คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ
                                                 และ คุณครูสมนึก   ธนการ
                       
                               ถ่ายร่วมกับลูกเสือและเนตรนารี  ช่วงชั้นที่  ๑ (บางส่วน)
                       
                              ถ่ายร่วมกับลูกเสือและเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕   
                              
                              ถ่ายร่วมกับลูกเสือและเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   
                       
                             ถ่ายร่วมกับลูกเสือและเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

                       
                                                            เด็กซิ่ง  แก๊งค์ซ่า
                                                 ใครเป็นใคร  ดูกันเอาเองนะย่ะ
                     
                                              ภาพหลุดประจำงานนี้...ใครกันนะ
                     
                        ส่วนภาพสวยประจำงานนี้  มี  ๒  ภาพ  เก็บไว้ดูต่างหน้านะ
                    
                                                               
เด็กนิโคร
                                                       sntng@thaimail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com