ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article

                                             การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
                                            การบริหารเพื่อความอ่อนตัว
                                                 คุณครูสมนึก ธนการ
                                                     …………………
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเสริมสร้างความอ่อนตัวมี ๓ วิธี ได้แก่
           ๑. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบหยุดค้าง ( Static Stretching )
           ๒. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุก ( Ballistic Stretching )
           ๓. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อ ( Prorioceptive Neuromscular
Facilitation : PNF ) 
หลักการในการออกกำลังกายเพื่อความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
            การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบหยุดค้างไว้ ( Static Stretching )
            ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่สำคัญ ได้แก่ กล้ามเนื้อต้นขา ส่วนหลังต้นขาด้านใน น่อง
และส่วนหน้าของสะโพก หลังส่วนล่าง อก ไหล่ บ่า ต้นคอ และแขน
             ความแรง (Intensity) : ให้ยืดเหยียดจนถึง
จุดที่รู้สึกว่าตึงพอสมควร ไม่ใช่เจ็บ
            จำนวนครั้ง (Repetitions) : ควรทำซ้ำๆ ประมาณ ๓ - ๕ ครั้งต่อท่า
             ความถี่ (Frequency) : อย่างน้อย วันเว้นวัน ยิ่งทำบ่อยยิ่งดีแก่ตัวเอง
             ระยะเวลา (Duration) : ยืดเหยียดค้างไว้ ๒๐ - ๓๐ วินาที
ข้อควรระวัง
            ๑. อย่ากลั้นหายใจ แต่ให้หายใจเข้า
            ๒. ออกตามปกติอย่างช้า ๆ และผ่อนคลาย
            ๓. หลีกเลี่ยงการยืดเหยียดบริเวณข้อที่มีอาการบวม และส่วนของร่างกาย เพราะอาจจำทะให้ช้ำหรือบวมหนักขึ้นไปอีก
                                               ตัวอย่างการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
                   ท่าที่ ๑   สำหรับยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและน่อง (แบบจังหวะเดียว)
                       (ผู้แสดง  :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙)
                   
                                ๑.  นั่งในท่าที่สบายๆ ยื่นเท้าทั้งสองข้างไปบ้างหน้า  มือวางบนขา
                                ๒.  ยื่นมือไปจับปลายเท้าทั้งสองข้าง
                                ๓.  ดึงแขนกลับมาสู่ท่าที่  ๑, ๒  อีกครั้ง
                   ท่าที่ ๒  
สำหรับยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและน่อง
                   (ผู้แสดง  :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙)
                  
                                ๑.  นั่งในท่าที่สบายๆ ยื่นเท้าทั้งสองข้างไปบ้างหน้า  มือวางบนขา
                                ๒.  งอขาขวาเข้าหาตัว  ให้ลึกถึงต้นขา
                                ๓.  ยื่นแขนไปจับข้างเท้าซ้าย
                                ๔.  โน้มตัวลงจนศีรษะถึงเข่า
                                ๕.  กลับมาสู่ท่าที่  ๑,๒,๓,๔  อีกครั้ง
                   ท่าที่ ๓   สำหรับยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและน่อง
                    (ผู้แสดง  :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙)
                    
                                ๑.  นั่งในท่าที่สบายๆ ยื่นเท้าทั้งสองข้างไปบ้างหน้า  มือวางบนขา
                                ๒.  งอขาขวาเข้าหาตัว  จนเกยต้นขา
                                ๓.  ยื่นแขนไปจับข้างเท้าซ้าย
                                ๔.  โน้มตัวลงจนศีรษะถึงเข่า
                                ๕.  กลับมาสู่ท่าที่  ๑,๒,๓,๔  อีกครั้ง

                   ท่าที่ ๔   สำหรับยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและน่อง
                     (ผู้แสดง  :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙)

             
                                ๑.  นั่งในท่าที่สบายๆ ยื่นเท้าทั้งสองข้างไปบ้างหน้า  มือวางบนขา
                                ๒.  งอขาขวาไปข้างหลัง  กางขาเต็มที่
                                ๓.  ยื่นแขนไปจับข้างเท้าซ้าย
                                ๔.  โน้มตัวลงจนศีรษะถึงเข่า
                                ๕.  กลับมาสู่ท่าที่  ๑,๒,๓,๔  อีกครั้ง

                   ท่าที่ ๓   สำหรับยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและน่อง
                   (ผู้แสดง  :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙)
                 
                                ๑.  ยืนในท่าที่สบายๆ ปล่อยมือไว้ข้างลำตัว
                                ๒.  ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าพร้อมยกแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า
                                ๓.  ดึงแขนมาอยู่ในท่าตรง ยกแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ
                                ๔.  ก้าวเท้าขวาไปข้างหลัง พร้อมแอ่นมือและตัวไปข้างหลัง
                                ๕.  กลับมาสู่ท่าที่  ๓ แล้วเอามือลงสู่ท่าที่ ๑,๒,๓,๔  อีกครั้ง

              ท่าที่ ๕ 
สำหรับยืดกล้ามเนื้อขาและแขน
                 (ผู้แสดง  :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙)
                  
                                ๑.  ยืนในท่าที่สบายๆ  แล้วค่อยๆหย่อนตัวลงทีละน้อยๆ  จนถึงพื้น 
                                      (ค่อยๆ หย่อนลง ระวังอย่าให้กระแทกแรงเกินไป  เดี๋ยวจะเจ็บ)
                                ๒.  เอามือดันพื้นข้างหน้า  ดึนตัวให้ตะโพกลอย  ๑  ครั้ง
                                ๓.  เอามือดันพื้นด้านหลัง  ดันขึ้นให้ตะโพกลอย  ๑  ครั้ง                                .  
                                ๔.  กลับมาสู่ท่าที่  ๑,๒,๓  อีกครั้ง
            ท่าที่  ๖  สำหรับยืดกล้ามเนื้อท้อง
        กายบริหาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒๕๔๙
            ใต้ร่มจามจุรี  ภาพนี้แสดงแบบโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ห้อง  ๒
                                  
   เรายังมีอีกหลายท่า  เดี่ยวจะนำมาฝาก  อดใจรออีกนิด
                                                                        เด็กนิโคร
                                                             
sntnG@thaimail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com