ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
ห้องสมุด ตอนที่ ๕ article

ตวามเมื่อยล้าที่ท้าทายศักยภาพของพวกเรา
............................................

ภาพนี้  ลองคลิกซี...โต้โต
แต่กว่าจะได้ภาพนี้มา  พวกเรามีวีรกรรมที่จะต้องจารึกให้อ่านกันไม่น้อย
เรามาเริ่มกันเลย
เมื่อวันศุกร์ที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
คุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ได้อนุญาตให้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ - ๖
ไปศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ที่  ๑  ประเภท  ๑๒  ปีชาย
เด็กชายอานนท์  ชูพุต

ที่  ๑  ประเภท  ๑๒  ปีหญิง
เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ป้องญาติ

คุณครูปล่อยพวกเราที่วัดราษฎร์อุปถัมภ์หรือวัดบางเหรียง
แล้วปล่อยให้พวกเราเดินขึ้นเขา
ระยะทาง  ๑,๓๒๑  เมตร

คู่ซี้ตลอดกาล
เด็กหญิงอภิชญา  ณ ตะกั่วทุ่ง
เด็กหญิงฟารีดา  บุตรหลำ
เพื่อนแท้
เพื่อนซี้ที่รู้ใจกันมากที่สุด
เราเห็นเธอสองคนเสมอ

น่ารักจริงๆ....อุตส่าห์ประคอง ลากจูงกันจนถึงจุดหมายปลายทางจนได้

ในที่สุด....พวกเราก็เดินมาถึงจุดหมายปลายทางกันทุกคน
ดูแต่ละคนแสนอ่อนเปลี้ยเพลีแรงเหลือเกิน

มาถึงวัดทั้งที....ก็ต้องกราบพระ ทำบุญกันชะหน่อย

แล้วก็ภาพสวยๆ  เก็บเป็นที่ระลึก

พวกเรารักในหลวง
เสื้อก็เหลือง  ภาพเลยเต็มไปด้วยโซนสีเหลือง

รวบรวมเงินทำบุญคนละบาท สองบาท ห้าบาท สิบบาท ยี่สิบบาท
แล้วแต่ศรัทธา

เพื่อทอนผ้าห่มพระธาตุ....สาธุ  ขอให้ทุกคนเจริญๆ

เอ้า...ช่วยกันหน่อย

คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
คุณครูภิษณี  ณ  สงขลา
ใครหล่อ  ใครสวย  ชักภาพไว้เป็นที่ระลึก

คุณครูสมนึก  ธนการ
ไม่ยอม  ขอสักภาพก็ยังดี

องค์พระโพธิสัตย์กวนอิม

คิดว่ามุงดูอะไร
เด็กๆ  กำลังเสี่ยงเซียมซีกันอย่างใจจดใจจ่อ
ใครได้อะไร.....บอกกันมั่งซี

คนมีวัฒนธรรมอย่างเด็กนิโคร
ทำอะไรก็ต้องเข้าแถวก่อน....น่าชื่นใจจริงๆ

เด็กชายจิระพงษ์  ประดิษฐ์การ
ฮีโร่ พระเอกตัวจริงของงานนี้
เงินน้องตกลงไปในน้ำ.....ยอมเปียก ลงไปงมหาให้จนได้
ขอปรบมือ....แถมไอติม  ๕  บาท เป็นรางวัล

สาวเขียว.....แสนสวยของคุณครูสมนึก  ธนการ
ขนเพียบ.....ข้าวห่อนะ

มื้อเที่ยงที่แสนเอร็ดอร่อย....อีกมื้อหนึ่งของเรา

ช่วงบ่าย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เข้าศึกษาดูงาน
ณ  ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
คุณภุมรี  ชูร่วง 
พี่แหม่ม
คุณจันจิรา  นัยคูณ 
พี่จัน


เด็กหญิงสกาวรัตน์  คงรักษา
ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
กล่าวถึงที่ไปที่มาของการศึกษาดูงาน

เรียน   ท่านหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทับปุด
            บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี คุณครูที่เคารพและเพื่อนๆที่รักทุกคน
            ดิฉัน เด็กหญิงสกาวรัตน์ คงรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑ โรงเรียน
วัดนิโครธาราม ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม ขอเรียนวัตถุประสงค์ ในการ มา
ศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้  ดังนี้
            ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดนิโครธาราม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สำหรับการมาศึกษา
ดูงานยังแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและโครงการ รักการอ่าน ตามพระราช
ดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยที่คุณครูมีชิ้นงานให้นักเรียนทำดังนี้  
            ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันโดยอิสระ กลุ่มละ ๓ คน แบ่งหน้าที่กัน เพื่อช่วยกันค้นหาแล้วบันทึก
ลงในกระดาษรายงาน 
            ข้อ ๑ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?
            ข้อ ๒ "ระบบดิ้วอี้" คืออะไร มีการจัดแบ่งเป็นระบบอย่างไร และมีอะไรแสดงเป็นสัญลักษณ์
            ข้อ ๓ ให้นักเรียนให้เขียนตัวเลขและตัวหนังสือ เหมือนที่ปรากฏที่สันปกหนังสือ อย่างน้อย
หมวดหมู่ละ ๑ เล่ม โดยให้ระบุความหมายของตัวเลขและตัวหนังสือ และ ให้ระบุชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง ชื่อสำนักพิมพ์ ปี พ.ศ. ที่พิมพ์และราคาขายด้วย แต่ละคนจะต้องไม่ซ้ำกัน)
           ข้อ ๔ ให้นักเรียนจดชื่อและรายละเอียดโดยย่อของสื่อและนิทรรศการที่ได้เยี่ยมชม
           ข้อ ๕ ให้นักเรียนตั้งคำถาม เพื่อถามบรรณารักษ์ห้องสมุด แล้วให้จดคำถามและคำตอบ
ที่ได้รับลงในกระดาษรายงาน อย่างน้อยคนละ ๕ คำถาม ใครถามก็ได้ 
           ข้อ ๖ ให้นักเรียนเขียนเรียงความหรือบทกลอน เพื่อแสดงความรู้สึกประทับใจในสิ่งที่ได้รับ
จากการไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้ 
           เสร็จแล้วให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงาม วาดภาพหรือคัดลอกภาพ แล้วรวบรวมส่งคุณครู

           หนูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนูและเพื่อนๆ คงได้รับความรู้จากคุณพี่บรรณารักษ์ เพื่อไปส่ง
คุณครูนะค่ะ และในการมาครั้งนี้ โรงเรียนวัดนิโครธารามมีของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งเป็นผลงาน
ของคุณครูสมนึก ธนการ คุณครูของหนูเองค่ะ เป็นชิ้นงานที่คุณครูได้นำลงเว็บไซต์ของโรงเรียน
วัดนิโครธารามมาปีกว่าแล้ว เพื่อไว้เป็นที่ระลึก ขอบพระคุณค่ะ

 
เด็กหญิงสกาวรัตน์  คงรักษา
ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
มอบของที่ระลึก  ให้บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
            เรียน ท่านหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทัปุด บรรณารักษ์ห้องสมุด
เฉลิมราชกุมารี คุณครูที่เคารพและเพื่อนๆที่รักทุกคน
           ดิฉัน เด็กหญิงสกาวรัตน์ คงรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อ ๑ โรงเรียน
วัดนิโครธาราม ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าศูนย์
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทัปุด บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ทุกท่าน ที่
ได้ให้ความรู้ ให้ความสนุกสนาน และให้ความสะดวกสบาย มาโดยตลอด อย่างน้อยๆ หนูมี
ชิ้นงานส่งคุณครูแน่นอนค่ะ ขอเชิญเพื่อนๆ ปรบมือพร้อมกันค่ะ ของพระคุณค่ะ


คุณจันจิรา  นัยคูณ 
พี่จัน
ตอนที่สอง  มีคนฝากบอกว่าหน้าบึ้งจัง

คุณภุมรี  ชูร่วง 
พี่แหม่ม
ตอนที่  ๕  เห็นแต่รอยยิ้มของพี่ๆ

พี่แหม่งกำลังบรรยาย
ดูเด็กๆ สนใจกันมาก.....คงจดอะไรได้มาเยอะแยะ

มีคำถามคำหนึ่งที่น่าสนใจมาก
ทำไมผ้าม่าน  ผ้าปูโต๊ะ  ดอกไม้ที่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี
จึงเน้น.....สีม่วง
ก็....จุ๊!!  ขออุบไว้ก่อน  ใครรู้ตอบมาได้เลย  พี่จัน พี่แหม่ง  มีรางวัลให้


ปฏิทินสวยๆ  ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่   ยิ่งเพิ่มค่าทวีคูณ
พี่จัน    เค้าว่าอย่างนั้น

พุ่มทอง  เครื่องทองน้อยและพุ่มเงิน

ลีลาการสอน....เนียบจริงๆ นะพี่แหม่ง
ดิวอี้แบ่งประเภทหนังสือไว้กี่ประเภทค๊ะ

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา  มีที่ไหนบ้างค๊ะ
ลีลาการสอนที่แสนสนุกจากพี่จัน

นี่เป็นลายพระหัตถ์
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี

ดอกไม้ช่อนี้.....สวย  เลยถ่ายไว้ดู

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ และ  ๕
เข้ารับการเรียนตามโครงการวิถีพุทธ
กับพระอาจารย์

พระครูสมุห์จตุพร ปิยธมโม     
วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)   


โลบ  โกรธ  หลง 
ใครเกิดก่อน.....เพราะอะไร
ถือเป็นคำถามที่น่าเก็บเอาไปคิด

คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
แม้จะอยู่ต่างศาสนา  แต่.....ท่านเป็นคนสมัยใหม่  ที่พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ
นี้ซิคนดี  คนเก่ง  ที่คงเอาเยี่ยงอย่างจริงๆ

คุณครูสุนทร  พลายสิน
ภาพนี้ไม่ได้เจตนา.....หลับจริงๆ

คุณครูอมร  ภู่อมร
เราว่าเรานอนท่าสบายแล้วนะ
เค้าหนักกว่าอีก

คุณครูอมร   ภู่อมร
ช่างภาพจำเป็นของงานนี้....งานแรก

ก่อนจาก
พี่จัน  พี่แหม่ม  มีคำถามและของขวัญสำหรับน้องๆ

เสียดายที่เวลาของเรามีน้อย
จึงไม่ได้เล่นเกมสนุกที่พี่ๆ จัดเตรียมไว้
ไม่เป็นไร  ปีหน้าเราจะมาหาพี่ๆ ใหม่  แต่.....ไม่ใช่รุ่นนี้นะย่ะ

ก่อนจากลา
ถ่ายรูปด้วยกันไว้เป็นที่ระลึก
บ้าย...บ่าย

ได้กลับบ้านชะที

กระปุกออมสินหรือปลากระป๋องคงไม่ต่างกัน
รถคันเดียว  วิ่งสองเที่ยวๆละ  ๑๐๐  คน
ปีหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับ....เออ
เด็กนิโคร
sntng@thaimail.com
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บุคคลสำคัญที่นักเรียนควรรู้จัก
บทเรียนภาษาไทย ของคุณครูสมนึก ธนการ
แบบทดสอบภาษาไทย โดยคุณครูสมนึก ธนการ
ค่ายเยาวชนน้ำตกดาดฟ้า จังหวัดสุราษฎรธานี article
ลำนำทางความคิด ของคนที่ไม่มีหัวคิด article
ห้องสมุด ตอนที่ ๑ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๒ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๓ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๔ article
รายงานยอดสมาชิก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
ความรู้รอบตัว
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รางวัลแห่งความภูมิใจที่ได้รับ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com