ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑

จามจุรีเกมส์
กีฬาและนันทนาการ 
เพื่อสร้างสรรค์ความรักและความสามัคคี
โรงเรียนวัดนิโครธารามและโรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ

เริ่มดำเนินเรื่องเมื่อวันพฤหัสบดีที่   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

คำบรรยายโดย  :  คุณครูสมนึก  ธนการ
ภาพโดย  :  คุณครูวาสนา  สองเมือง

ใครเป็นใครในจามจุรีเกมส์

เสียงกระหึ่มอีกคราวกราวกีฬา
ถึงเหนื่อยหน่อยบ่อยครั้งยังใจเย็น
เริ่มจัดแบ่งแต่งตั้งกรรมการ
หยิบสลากไม่ยากเข้าใจดี

 

มาดหมายว่าครั้งนี้มีให้เห็น
ด้วยท่านเน้นรู้รักสามัคคี
เริ่มประสานความคิดมิผิดผี
เพียงเท่านี้พวกเราเข้าใจกันคณะกรรมการอำนวยการ
คุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ
คุณครูสุเมธ  ศรีศักดิ์,คุณครูอมร  ภู่อมร,คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ,คุณครูสมนึก  ธนการ

ต่างยอมรับความคิดมิติดใจ
จะช่วยเหลือฝึกซ้อมพร้อมยืนยัน
สีที่แบ่งเพื่อแข่งการกีฬา
ที่เราแบ่งเพื่อแข่งวัดดีกรี

 

มิผลักไสร่วมจิตคิดสร้างฝัน
จะแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อไมตรี
ศิษย์ถ้วนหน้าเรารักคือศักดิ์ศรี
สามัคคีคือสิ่งที่ต้องการ


คุณครูทีมสีชมพู
คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
คุณครูชวานี  ผลากิจ,คุณครูจันทิรา  จันทวี,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูอัญญรัตน์  ยมโดย,คุณครูเบญจวรรณ
  คงรักษา


ต่างสัญญามั่นเหมาะเจาะใจคิด
ช่วยกันฝึกนึกเห็นเน้นทุกงาน
เคยเห็นมายังถาม 
ย้ำเคยเห็น
เคยวิเคราะห์เจาะจงหลงผิดไป

 

มิเพี้ยนผิดทุกอย่างต่างประสาน
หลายวันผ่านยังซึ้งถึงความนัย
มิเคยเป็นผิดเพศเหตุไฉน
แข่งทีไรเป็นหายไร้ไมตรีประธานนักเรียนทีมสีชมพู
เด็กหญิงอาทิตยา  ทองนิ่ม (กุ๊ก)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

เด็กแข่งกันครูด่าพาหัวเสีย
เหม็นหน้ากันโกรธกันผ่านขวบปี
มิอยากเอามาคิดผิดวิสัย
มิเคยอายปู่ย่ามาตีกัน

 

ล่อนัวเนียตัดแบ่งแย่งเสียดสี
เช่นแบ่งสีการเมืองเครื่องยืนยัน
เป็นคนไทยยุแยงแกล้งเดียจฉัน
ยิ่งทุกวันระบาดชาติอัปรีย์นักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นอนุบาล    ขวบ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม


เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภู่อมร(ลิลลี่),เด็กหญิงพรทิพย์  หนูแก้ว (เกด)
เด็กหญิงชาลิสา  ถิ่นพังงา (ต้นหอม),เด็กหญิงอังคณา  พลายชนะ (มิ้น)
เด็กชายวรเมธ  เครือสมบัติ (กีต้า),เด็กชายภานุพงศ์  ทองเจิม (เมฆ)
เด็กชายอัษฐฎาวุธ  บุญรักษ์,เด็กชายณัฐพล  ทองกอบ (นัด),เด็กชายณฐพร  รามอินทร์(ฟีลม์)
เด็กชายธนพัฒน์  เหมรักษ์ (ฟาอีส),เด็กชายอภินัทธ์  พวงจิตร (โดนัด)
เด็กชายอนุชา  งานสม (เปรม),เด็กชายอธิราช  คงถิ่น (นิก)

เรื่องไฟในนำออกใช่หยอกเย้า
ประเทศชาติขาดรักขาดไมตรี
ประวัติศาสตร์ชาติไทยในวันนี้
คนทำชั่วได้ดีมีเกลื่อนไป

 

ประจานเข้าไม่อายขายหน้าผี
ยิ่งทวีนานวันน่าหวั่นใจ
ขาดคนดีสิ้นแล้วหรือไฉน
กฏหมายไทยยืดยาดไม่อาจคลายนักกรีฑาทีมสีชมพู   ระดับชั้นอนุบาล    ขวบ
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ

เด็กชายปรมินทร์  บุญมา (โฟกัส),เด็กชายชญานนท์  สงวนทรัพย์ (นน)

ปมปัญหาประกบทบหนักเข้า
ยิ่งยืดยาดอาจเป็นเช่นนิยาย
มิอยากรู้ก็ต้องมาลองคิด
อย่างกีฬาก็เห็นถมถืดไป

 

จนยากเอากฎบัตรสลัดหาย
มิรู้ปลายตอนจบพบอะไร
ถูกหรือผิดก็ต้องลองขานไข
แข่งคราใดเป็นเศร้าเร้าไมตรีนักกรีฑาจากทีมสีชมพู ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

เด็กหญิงญาณิกา  แสนเกตุ(ผักบุ้ง),เด็กหญิงอุฬาริน  ประสมกิจ(อุ๊บอิี๊๊๊บ)
เด็กหญิงธิดารัตน์  นันทการ(ฝ้าย),เด็กหญิงศิรัตน์  นามมณี(เจน)
เด็กหญิงจิรนันท์  ปิดใหม่(มิ้ว),เด็กหญิงวรัชญา  ไชนาคิน (ไอซ์)
เด็กชายศราวุทธ  ชูวงศ์(ปอ),เด็กชายธนากฤต  บุญญัติเฐียร(น๊อต)
เด็กชายคณิตสรณ์  พลันการ(ปังปอน)
เด็กชายณัฐนันท์  เอี่ยมศักดิ์(บ่าว),เด็กชายดิเรกฤทธิ์  ภัยพักตร์
(กรด)

เด็กนิโคร  เห็นมาหลายคราแล้ว
ถึงจะแพ้ชนะพร้อมยินดี
อาจมีบ้างบางคนทนไม่ได้
เรื่องดื้อรั้นแบ่งสีโจมตีนั้น

 

มิแตกแถวหดหายขายหน้าผี
มิเคยมีแตกเร้าเข้าใจกัน
แต่ส่วนใหญ่ไม่ทำไม่ย้ำฝัน
มิมีวันเกิดก่อขอรับรองนักกรีฑาจากทีมชมพู  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงจิราภรณ์  มีชัย (อิ๋ว),เด็กหญิงศศินา  มีชัย (ปิ่น),เด็กชายกรกฎ  จินดา (ก้าน)

ที่กล้ากล่าวกล้าย้ำนำมาเล่า
กลับเงียบหายไร้คลื่นคนแลมอง
หลายสิบปีไม่มีใครขอย้าย
ต่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน

 

เพราะหลายคราวเกิดก่อรอสนอง
ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงใช่แกล้งกัน
ทุกเช้าบ่ายสนุกเราสุขสรรค์
เหมือนความฝันแต่มันคือความจริงนักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายพุฒิพงษ์  อารีการ (เบ),เด็กชายภูมรินทร์  อารีการ (ภู)
เด็กชายณัฐนันท์  ประดิษฐ์การ (กอล์ฟ),
เด็กชายณัฐดนัย  คำเอียด (อาร์ม)
เด็กชายโสมนัส  จรเงิน (บิ๊กซี),เด็กหญิงกมลรัตน์  สุขสม (จันทร์)
เด็กหญิงชาลิสา  นิยมถูก (พลอย),เด็กหญิงสุภาวดี  ทองเล็ก (เอ๋ย)
เด็กหญิงสุดารัตน์  พุ่มพวง (น้ำ)
เด็กหญิงกฤติยา  เอี่ยมศักดิ์ (แอม)และเด็กหญิงนารีรัตน์  หนองม่วง (เอิร์น)


กีฬาสีปีนี้ร่วมกันจัด
จามจุรี  เครื่องหมายไม่ทอดทิ้ง
จะกี่ปีกี่ปีมิแปรเปลี่ยน
ยังสลักติดแน่นแอ่นอกโชว์

 

สารพัดทุกอย่างต่างหนุงหนิง
สลักนิ่งติดอยู่คู่
นิโคร
จะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนานอักโข
มิใช่โม้โชว์ได้ไม่อายใครนักกรีฑาจากทีมชมพู  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงดวงหทัย  มีชัย (พีม)

งานแรกที่ได้รับจับมาจัด
จัดทำเหรียญรางวัลทำอย่างไร
เขียนโครงสร้างร่างแบบอย่างแยบยล
สัญลักษณ์เครื่องหมายไม่เคยเลี่ยน

 

เป็นสื่อวัดโชว์กึ๋นโชว์นิสัย
ไม่ใฝ่ใจออกแบบอย่างแนบเนียน
เพื่อฝึกฝนแนวคิดสร้างงานเขียน
ปรับแปรเปลี่ยนบางอย่างให้ต่างไปนักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายสุรเชษฐ์  แรงกล้า(ปอน),เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วน้อย(บาส)
เด็กชายศรัญย์ภัทร  ทัดแก้ว(คิ้ง)
เด็กชายธีรเดช  ชุ่มจิต(โอ๊ค),เด็กชายชนาธิป  ศรีรักษ์(ปลื้ม)ลองสอบถามความคิดทั้งความเห็น
เทียบราคาใกล้เคียงด้วยห่วงใย
ด้วยต้นทุนที่ได้ไม่แพงนัก
หากแพงไปคงยากจากแนวทาง

 

หาจุดเด่นจุดด้อยค่อยขานไข
ก่อนตัดใจสั่งทำมิอำพราง
งบประมาณยังหลักคอยดักขวาง
ของบางอย่างจึงต้องลองทำใจเหรียญรางวัล  การแข่งขันกรีฑานักเรียน

จามจุรีเกมส์
ระหว่างวันที่  ๒๘ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๒

ภาพที่เห็นโดดเด่นปรารถนา
หากใครสนราคาจะช้าใย
ออกแบบให้สวยหรูดูโดดเด่น
เรื่องน้ำหนักใช้ได้ขอยืนยัน

 

สมราคาสามสิบน่าจีบไหม
รีบสั่งให้เขาทำอย่ารำพัน
อยากจะเน้นทำได้ใช่แค่ฝัน
สั่งทำกันเท่าไหร่บอกได้เลยนักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เทพเสฐียร(มุก),เด็กหญิงชนิสรา  ใสคำ(เอิน)
เด็กหญิงพธิตา  แก้วน้อย(ปาล์ม),เด็กหญิงสภัทราวดี  ภัยพักตร์(น้ำ)
เด็กหญิงกัญญากรณ์  รอดประโคน(กัน),เด็กหญิงอนัญญา  บุญเลิศ
(ฟาง)

อีกหลายงานดาหน้ามาประดัง
ความดันขึ้นอีกแล้วไม่เสบย
คนอะไรขี้โรคน่าเบื่อนัก
ทำอะไรหน่อยนิดต้องคิดนาน

 

รับคำสั่งแปรเปลี่ยนเวียนหัวเฉย
เสียงเปรยเปรยบ่นว่าน่ารำคาญ
เบื่อตายชักไม่อยากจะสงสาร
หัวกะบานปวดเหมื่อยหรือเหนื่อยใจ


รูปแบบผ้าไวนิวส์,ปกสูจิบัตรและปกรายงาน

ออกแบบง่ายๆ เพียงการนำภาพมาใส่ประกอบกัน
โดยมีนักเรียนและคุณครูที่กำลังฝึกซ้อมในสนามหน้าโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คิดเค้าโครงเขียนป้ายใช้ไวนิวส์
ครูในภาพสวยจังชื่ออะไร
ทั้งรายการแข่งขันก็ต้องจัด
กรรมการคนนอกไปหามา

 

คิดเลยลิ่วเด็กวิ่งรูปจริงไหม
ความคิดไกลไหลลิ่วคิวกีฬา
สูจิบัตรต้องทำย้ำหนักหนา
อย่าบอกว่าไม่ได้อายฟ้าดิน


นักกรีฑาจากทีมชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายธีรดล  ปั้นทอง (โก๊ะ)

อยากตะโกนป้องปากฝากความมืด
อุปสรรค์ขวากหนามตามยลยิน
ถ้าเมื่อก่อนสมัยวัยยังหนุ่ม
อุปสรรคแค่นี้มิมีวัน

 

น้ำลายยืดก็ต้องลองให้สิ้น
เยือนถึงถิ่นก็ต้องลองตะบัน
จะไม่กลุ้มป่วยใจให้หุนหัน
มาก๋ากั่นท้าทายให้อายคนนักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายอนุรักษ์  สอนแก้ว(อาร์ม),เด็กชายอธิศักดิ์  กล่ำประเสริฐ(พี)
เด็กชายจักรพันธ์  อาจกิจ(เกม),เด็กชายอรรถพร  บุญรักษ์
(นิว)
เด็กชายสิริธัช  ทิพย์บุญ(โฟก),เด็กชายศุภวิชญ์  สังกะสิน(กาย)
เด็กชายศุภกิตต์  สีแก้ว(ก้อง)


แต่เพราะวัยชรามันมาเยือน
ทั้งหูตาฝ้าฟางมายินยล
จะหยิบจับมือไม้ให้สั่นสั่น
จะลุกยืนกลับนั่งบ้างถึงคลาน

 

จึงแชเชือนชักช้าไม่น่าสน
เหนื่อยเหลือทนชักช้าน่ารำคาญ
มิค่อยมั่นว่องไวให้งุ่นง่าน
แถมอาการหน้ามืนฝืดเสียจริงนักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงแก้ว(เกด),เด็กหญิงกฤติยา  รอบการ (เมยฺ์)
เด็กหญิงนรมน  รามอินทร์(แพร),เด็กหญิงรักษิณา  เทพเสฐียร(ไว้ท์)
เด็กหญิงธันวาพร   นุ่นแป้ง(แป้ง),เด็กหญิงพิยดา  ทองผึ้ง
(ปิ๊บ)

จะกินเปรี้ยวก็งดอดคาวหวาน
แรงก็น้อยถอยลงมิคงนิ่ง
ทิ้งความแก่เอาไว้ท้ายท้ายแถว
 "จามจุรี" ปีนี้ขอสู้ตาย

 

หมอห้ามทานต้องกรรมเสียหลายสิ่ง
จะเดินวิ่งก็ยากลำบากกาย
ตั้งใจแล้วให้เพลิดดูเฉิดฉาย
วาดลวดลายโชว์กึ๋นให้ชื่นใจนักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงธีระวัฒน์  ศรีรักษ์(ฟรุ๊ก),เด็กชายไชยวัฒน์  ชูร่วง(ปอน)
เด็กชายนนทวัฒน์  อารีการ(ฟิวล์),เด็กชายเจษฎากร  คำวอน(เจ)
เด็กชายสหรัฐ  ประกอบสิน(เอ็ม),เด็กชายธนพล  รุณอุไร(นน)
เด็กชายประมวล  หนูแก้ว(เก๊บ),เด็กชายวิชัยรัช  บุญเชื้อ
(บอย)

หันมาดูนักวิ่งจริงหรือนี่
วิ่งทั้งโรงหรือจ๊ะพ่อขุนไกร
แต่ละรุ่นทีมสีที่เข้าแข่ง
เหรียญมีน้อยดาหน้าประจัญบาน

 

ดูท่าทีไม่น่าพาร่างไหว
อย่าช้าใยจัดแจงแถลงการณ์
กะจะแย่งเหรียญทองต้องหักหาญ
ถ้าไม่คลานได้แน่แพ้แล้วไปนักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ณ นคร(กิ๊บ),เด็กหญิงกรวรรณ  สงวนทรัพย์(อาย)
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองสุข(จีจี้),เด็กหญิงดุษฎี  แก้วน้อย (มายด์)
เด็กหญิงดาราวรรณ    นคร(พลอย),เด็กหญิงฐิติสุดา  เฉลิมชล(ตอง)
เด็กหญิงพิชญาภา  เทียนทอง(แก้ว),เด็กสุธาวรรณ  จันทรวงศ์
(ใบเฟริน)

ทุกทีมสีกะมีสักสิบสอง
สี่ห้าคนก็สู้จนขาดใคร
โรงเรียนเราไม่ใหญ่อย่างใครเขา
ขนาดรวมสองโรงยังแค่นี้

 

แต่รวมน้องรวมพี่แค่นี้ไหว
เหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่าที่มี
แล้วจะเอาจากไหนละคุณพี่
น่าจะบี้กันมันวันชิงชัยนักกรีฑาจากทีมชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงอภิชญา  ปั้นทอง (เมย์)

การแบ่งรุ่นแบ่งกันตามชั้นเรียน
อนุบาลสามขวบยังหนักใจ
จะให้วิ่งเธออ้อนงอนเสียแล้ว
จับคนโน้นคนนี้ยี้ทุกวัน

 

ฟันกันเหี้ยนเธอฝันเช่นนั้นไหม
เห็นร้องไห้งอแงเซ็งแซ่กัน
จะให้ยืนเข้าแถวเธอหุนหัน
กว่าถึงฝันถึงฝั่งยังงุนงงนักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายวุฒิชัย  สุขช่วง (อ้วน),เด็กชายรัชชานนท์  จงภักดี (ปาย)
เด็กชายวัชรพงษ์  ผดุงทรัพย์ (อัด),เด็กชายศักดิธัช  หนูแก้ว (ก๊อบ)
เด็กชายธีรภัทร์  เพชรดำ (โจโจ้),เด็กชายอาทิต์ราช  แต่งคูหา (ซัน)
เด็กชายอภิสิทธิ์  ปั้นทอง (เอ็ด)และเด็กชายสมปราชญ์  คงแก้ว (เก่ง)


จะรวมทีมได้ไหมใจหวั่นหวั่น
จับมาวางตั้งไว้ให้ยืนตรง
ลูกลมหมุนว่าไวยังไม่เท่า
พอจะตียกมือโต้ไม้เรียว

 

จับคนนั้นโน้นนี้ดีไม่หลง
เธอกลับจ้องมองหน้าผ่าจริงเชียว
ใช่ไวเปล่าบางครั้งจ้องหน้าเขียว
ยิ่งหมั่นเขี้ยวน่ารักชะไม่มี

 


นักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงณิชาวีร์  ประสมกิจ (พีน),เด็กหญิงนพรัตน์  อุปลา (ตาล)
เด็กหญิงอมรกานต์  บัวพันธ์ (ฝน),เด็กหญิงจันทิมา  คำเอียด (เอิน)
เด็กหญิงกมลรัตน์  ครุฑมาก (มายด์),เด็กหญิงสุทธิดา  มีสกุล (เมย์)


เหมือนจับปูมาใส่ในกระด้ง
ทั้งขวดนมหมอนเน่าเศร้าสิ้นดี
แม่ไม่รักจึงพาลูกมาทิ้ง
กอดขวดนมละเมอเพ้อกลางวัน

 

ยังตามจ้องตามใจใครหลบลี้
หลายครั้งที่คราญคร่ำร่ำรำพัน
ร้องไม่นิ่งอ้ำอึ้งถึงหลับฝัน
เห็นจนฉันชินตานึกปราณี


นักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงแก้วกานดา  โกยสิน (เคียม),เด็กหญิงสโรชา  พลันการ (เจน)
เด็กหญิงวรรณดี  คล่องการ (กุ้ง),เด็กหญิงศรินยา  บางเตียว (โม)
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วน้อย (มุก),เด็กหญิงสุชาวดี  ดวงเกิด (ถั่วเขียว)


ความเดียงสาเทียบได้ดั่งผ้าขาว
ที่แต้มเติมเสริมต่อความพอดี
เป็นรอยด่างต่างสีมีให้เห็น
ต่างครอบครัวต่างพันธุ์กิ่งก้านใบ

 

ราคีคาวเปรียบได้ดุจดั่งสี
เกิดราคีแปดเปื้อนเลือนเลอะไป
ความโดดเด่นเติมต่อต่างนิสัย
เป็นความนัยที่กล้าและท้าทายนักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายรัชชานนท์  บัวผุด (อั้ม),เด็กชายศราวุธ  อารินทร์ (ฟอด)
เด็กชายอนุชา  มีเพียร (อ๊อฟ),เด็กชายประสิทธิ์  โพธิเศษ (ด้า)


เห็นคุณครูมุ่งมั่นกับการสอน
ไปไหนแล้วเที่ยวหากันวุ่นวาย
บอกอย่าทำอย่าทำเธออย่าเล่น
ถือไม้เรียวเก้งก้างอย่างนักเลง

 

หลายบทตอนตัดบทจดเด็กหาย
หาแทบตายหลับปี๋อยู่นี่เอง
ห้ามมิเว้นเสียงดังฟังโฉงเฉง
นึกว่าเก่งปะเหมาะเคาะเสียงดัง


นักกรีฑาจากทีมสีชมพู   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปั้นทอง (บอล),เด็กหญิงวนิดา  ตันเกิด (จ๋า)

เหมือนหมาเห่าเมื่อเห็นใบตองแห้ง
หวดไม้เรียวขวับขวับจับใจจัง
แต่กลับวางตั้งไว้มิใช้ต่อ
โอบแนบอกลูบไล้ยอดชีวี

 

ทำเหมือนแกล้งตบตีขยี้ฝัง
เสียวสันหลังหนักหนาถ้าถูกตี
นั่งยงย่อแขนสอดกอดฉวี
แปลกสิ้นดียิ่งดูมิรู้ใจ


นักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรพันธ์ (เจน),เด็กหญิงเกศรา  หาการ (โบร์)
เด็กหญิงลดามณี  ผดุงทรัพย์ (มด),เด็กหญิงดวงดารา  เทพชุม (อิ๋ว)
เด็กหญิงนวลจันทร์  แซ่ลิ้ม (จัน),เด็กหญิงนรีรัตน์  นันทการ (ฉิ้ง)

เด็กหญิงปานตะวัน  ขยันจริง (อิง),เด็กหญิงอาทิตยา  ทองนิ่ม (กุ๊ก)
เด็กหญิงดารารัตน์  นาคะ (ดาว),เด็กหญิงสมฤทัย  งานว่อง (อิ๋ว)


ว่าคุณครูใจดีหรือใจร้าย
หวดไม่ตีแปลกอยู่หวดทำไม
เด็กเสียวก้นตอนหวดปวดสันหลัง
บอกหนูหน่อยได้ไหมอย่าลืมเลย

 

หวดไม้หวายทุกครั้งยังสงสัย
หวดเกือบตายกลับวางตั้งเฉยเมย
ตีหรือยังเมื่อไหร่ใยทำเฉย
เห็นไม่เคยตีหนูขู่ทั้งวัน


นักกรีฑาจากทีมสีชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายสันติชัย   พูลศิริ (ต๋อม),เด็กชายกิตติชัย  เกลื่อนสิน (เก่ง)
เด็กชายสุนันชัย  จำรูญสิน (กาย),เด็กชายขจรศักดิ์  หนูสาย (เบ็น)


ตอนคุณครูนำเด็กออกมาฝึก
อนุบาลสามขวบตัวเท่านั้น
บ้างร้องไห้ยอแยขี้มูกโป่ง
บ้างยืนหลับเสียแล้วไม่ตกลง

 

หลับตานึกแปลกใจเหมือนในฝัน
เรียกกันลั่นอุ้มวางยังไม่ตรง
บ้านโก้งโค้งแตะตูดพูดเสียงหลง
แค่คิดคงจมปลักหนักใจครัน


นักกรีฑาจากทีมชมพู  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงกานต์ธิดา  หินน้อย (นุ่น)

อนุบาลหนึ่งสองคงดีหน่อย
ตั้งใจหน่อยค่อยหวังเหรียญรางวัล
กว่าจะฝึกกันได้เห็นเหงื่อตก
กว่าจะฝึกกันได้เหนื่อยน่าดู

 

พูดเสียงจ้อยเสียงหลงคงครื้มฝัน
แต่ถ้าฉันคงยากฝากคุณครู
แน่นในอกพูดไปให้อดสู
เห็นแล้วรู้ว่ายากปากเป็นมัน


คุณครูทีมสีฟ้า

คุณครูมะลิ  จงไกรจักร

คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูจุไรรัตน์  สะดวกกิจ,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์
คุณครูวาสนา  สองเมืองและคุณครูชาลี  ประดิษฐ์การ

ประถมหนึ่งค่อยดีขึ้นมานิด
เรื่องฝึกซ้อมฝึกได้เป็นวันวัน
เริ่มสตาร์ทเริ่มเห็นเป็นนิดนิด
เหนื่อยไม่เป็นโดดเด่นเด็กวัยเยาว์

 

ไม่ต้องคิดรุ่นนี้ดีขยัน
เพราะรู้กันว่าชอบตอบเบาเบา
รู้จักคิดเริ่มเห็นเป็นตัวเขา
แต่ว่าเราคนแก่แย่รำคาญ


ประธานนักเรียนทีมสีฟ้า
เด็กหญิงยุพเรศ  ขจร (หยก)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

เป็นคนแก่แย่หน่อยไม่ค่อยไหว
เด็กวิ่งปรื๊อรู้ไหมครูแทบคลาน
ประถมสองดีหน่อยเข้าใจง่าย
ไม่ต้องสั่งก็ทำย้ำคุณครู

 

ทำอะไรแลดูชักงุ่นง่าน
ทำปากหวานเชียร์เด็กเก๊กน่าดู
ยิ่งสบายสอนได้ไม่อดสู
สั่งให้ดูหนูหน่อยเดี๋ยวค่อยไป


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นอนุบาล    ขวบ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ฉาย(ปอฝ้าย),เด็กหญิงประภัสรา  โภชนารักษ์(ส้มเปรี้ยว)
เด็กหญิงศรัญย์พร  แซ่อิ๋ว(ชมพู),เด็กหญิงวิลาสินี  ประดิษฐ์การ(เพลง)
เด็กหญิงนลินทิพย์  เมืองศรีสุข(ใยบัว),เด็กชายกัมปนาท  คงแก้ว(ก้าน)
เด็กชายพงษ์ศิลป์  คงเกลี้ยง(ฟีฟ่า),เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ่งกิจ(ก้อง)
เด็กชายกีรติ  นุ้ยชวดี(โปเต้),เด็กชายกฤษฎา  อารีการ(แม็ก)
เด็กชายจีรวัฒน์  จีนโชติ(อ๊อบ),เด็กชายโกษม  สันติญาณ(โชกุน)


เดี๋ยวคนนั้นคนโน้นแล้วคนนี้
เป็นความคิดความอ่านผ่านเยาว์วัย
บ้างส่งเสียงเถียงกันควั่นไปหมด
ประถมสองก็ฝึกได้ทั้งวัน

 

คอยเซ้าซี้สั่งการผ่านม่านไหม
ความตั้งใจอยากโชว์เสียงโม้กัน
ไม่ละลดต้องฝึกไปตามฝัน
เด็กซิมันครูม่องจ้องตาแล

.
นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นอนุบาล    ขวบ
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงปลิตา  จิตรสมุทร (นัจยาวา),เด็กหญิงทรรชนก  บุญมา (บัว)
เด็กหญิงวรัญญา  มณีกิจ,เด็กชายกฤษฎา  บัวพันธ์ (กฤษ)


ประถมสามยามสอนต้อนคำถาม
เรื่องฝึกซ้อมขยันฉันซิแย่
มีมายาอยู่บ้างแต่น้อยนิด
เรื่องสตาร์ทรับไม้ทำได้นิ้ง

 

ชอบมากความคุยเฟื่องเรื่องตอแหล
เดินอ้อแอ้ยอมมันขยันจริง
ไม่ค่อยผิดทำได้ในทุกสิ่ง
แม้ยามวิ่งจริงจังความตั้งใจ


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงสิรภัทร  เรืองโรจน์ (แสตม์ป),เด็กหญิงปวิชญาดา  เริงการ(เจนี่)
เด็กหญิงปฏิพร  เฉลิมชนม์ (ตาล),เด็กหญิงประภัสสร  ทองกอบ (พลอย)
เด็กชายฐิติพงษ์  อารีการ (พิช),เด็กชายติณณภพ  แซ่อึ่ง (ต้น)
เด็กชายอรุณ  อาศัยญาติ (โอ๊ด),เด็กชายจิตนภานุ  บัวลอย (บี)


ประถมสี่ดีขึ้นไปอีกนิด
ชอบการฝึกการซ้อมชอบตามใจ
แต่กระโดกกระเดกไม่เลือกที่
ถือว่าเรี่ยวแรงมีเดี๋ยวสักวัน

 

ไม่ค่อยคิดนอกเรื่องตามนิสัย
ชอบอะไรหลากหลายคล้ายคล้ายกัน
ชอบอวดดีอวดแรงชอบแข่งขัน
จะรู้มันไม่เที่ยงเพียงคุณครูนักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงแพรวา  ว่องการ (ดรีม),เด็กชายวรวิช  เรืองรัตน์ (ค๊อปเตอร์)


ประถมห้าก็ย่อยชะเมื่อไหร่
เรื่องการฝึกการซ้อมยังยอมอยู่
การรับไม้ให้เด่นต้องรุ่นนี้
ทั้งระยะกะได้พอดีครัน

 

ถือว่าใหญ่แบ่งก้างท่าทางรู้
บอกขอสู้ยอมตายได้เห็นกัน
ทำได้ดีทำได้ดั่งใจฝัน
ขอให้หมั่นอย่าคึกนึกลำพอง


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงณัฐพร  บุญรักษ์ (ณัฐ),เด็กหญิงเกดนภา  กะเตื้องงาน (เกด)
เด็กหญิงวิไลรัตน์  แรงกล้า (เมย์),เด็กหญิงญาณิศา  กะเตื้องงาน (บิว)
เด็กหญิงอัมรา  ขยันจริง (อั้ม),เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปฐมนุพงศ์ (แก้ว)
เด็กชายนราธิป  ธัญรส (พีม),เด็กชายภัทรพงศ์  ประสพมิตร (เต้ย)
เด็กชายธงไชย  สงวนทรัพย์ (แน็ต)
เด็กชายสิทธิพงษ์  ทองชู (มิ้น),เด็กชายพีรพัฒน์  จันทวงศ์ (บาส)


ประถมหกพรรษาหมาแก่วัด
เหมือนไม้ใหญ่แก่จัดเริ่มคัดคลอง
หวายอันเดิมเก่าเก็บหยิบมาใช้
เอามาหวดลมผ่านด้านแสดง

 

เริ่มเจนจัดอวดดีทำจองหอง
เลื่อนก็ต้องเครื่องใหญ่อัดใบแรง
ปล่อยไม่ได้รุ่นนี้ทำกำแหง
มิใช่แกล้งตั้งใจให้ได้ดีนักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายธีรเดช  คงแก้ว (ก๊อฟ),เด็กหญิงปิยฉัตร  ก้างบุตร (เอิน)


แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตีหรอก
เป็นพี่ใหญ่มีรึจะให้ตี
หนูจะช่วยผมก็จะขอช่วย
เรื่องทำดีเอาหน้ากล้าร่ำลือ

 

คำหวานออกต้องวารช่วยนั่นนี้
แกล้งจู้จี้ีคุณครูก็อยู่มือ
เหมือนปอกกล้วยเข้าปากยากนักหรือ
แม้กระสือยังต้องร้องเกรงใจ

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายนนทวัฒน์  บัวพันธ์(นน),เด็กชายวัชรพงษ์  สุขช่วง(เกม)

เด็กชายสิทธิพร  เดชสุภา(เพชร),เด็กชายศุภเลิศ  เพชรดำ(เกม)
เด็กชายธีรเดช  ถือทอง(อาร์ม),เด็กชายอรรถพร  ผลากิจ(ไอ๊ซ์)
เด็กชายชูศักดิ์  ตันชูพานิชย์(เบย์),เด็กชายอนันต์  สมานกิจ
(ซิม)

ทุกคำกล่าวเป็นเพียงแค่ข้อคิด
ว่าต้องเป็นทุกรุ่นทุกปีไป
จะว่าดีหรือร้ายไม่ว่าหรอก
เป็นความคิดความเห็นเป็นบางครั้ง

 

เกล็ดน้อยนิดมิใช่จะผลักไส
แล้วแต่ใครจะคิดอนิจจัง
ทุกคำบอกเป็นเพียงแค่ความหวัง
มิใช่นั่งตรงใจใครทุกคน

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  ศิริ(ข้าวฟ่าง),เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิชัย(มาร์ย)
เด็กหญิงญาณิศา  ชื่นพระแสง(ควีน),เด็กหญิงกัญยาณี  สมใหญ่(ฟาง)
เด็กหญิงศศิธร  แมนปล้องวุ้น),เด็กหญิงปรารถนา  งานสม(มด)
เด็กหญิงแอมมิกา  พืชเกิด(วิว),เด็กหญิงพิชญา  ปฐมนุพงศ์(เกด


ใครจะว่ายากง่ายตามใจว่า
จะดีด้อยน้อยค่าประสาจน
ดีไม่ดีทำได้เท่าที่เห็น
ไม่ขอด่าว่าใครให้เจ็บช้ำ

 

จะไม่ด่าสวนคำให้ช้ำขน
ยอมจำนนทำไปใช่ใจดำ
ไม่ขอเป็นฮีโร่ให้ใครขำ
ไม่ขอย้ำซ้ำรอยให้น้อยใจ

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ

เด็กชายเทิดศักดิ์  ทองผึ้ง (แป๊บ)


จะขออยู่อย่างนี้เท่าที่เห็น
จะไม่ขอโดดเด่นเช่นใครใคร
จะขอเป็นเพียงเบี้ยในก้นถ้วย
ไม่อวดตัวอวดตนเป็นคนดี

 

จะขอเป็นแค่นี้มิไปไหน
แม้จะไร้คุณค่าคนปราณี
ไม่สำรวยเชิดหน้าบ่งราศี
ไม่มั่งมีอย่างเขาเรามันจน

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายศุภเชฏฐ์  สวัสดีเมือง(หมู),เด็กชายนนท์ธวัช  นามสม(นน)
เด็กชายวัชรชัย  บุญมาก(โอ๊ค),เด็กชายภาณุเดช  งานว่อง(เต้)
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพัฒน์(ฟีมล์),เด็กชายวีระชาติ  พูลเพิ่ม(เก๊ส)
เด็กชายพฤติกร  ประกอบศิลป็(เก้น)


ยอมก้มหน้ายอมรับกับทุกสิ่ง
ใครจะด่าว่าห่วยก็ยอมทน
จะขอเอาความเงียบเป็นที่ตั้ง
จะขอนิ่งเงียบหายไม่ใยดี

 

แต่ความจริงบางอย่างก็ฝึกฝน
ยอมจำนนมานานผ่านขวบปี
จะขอยั้งขอหยุดเรื่องศักดิ์ศรี
จะขอมีโลกอยู่รู้ตัวตน

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงทิพาวรรณ์  ชุนไพชิต(ปริม),เด็กหญิงศลิฎา  ทองเจิม(เตย)
เด็กหญิงเสาวรัตน์  คงจันทร์(เฟริน),เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภู่อมร(ลูกปัด)
เด็กหญิงกิฐติยา  รอดผดุง(เดีย),เด็กหญิงสุกัญญา  เอียดทองใส(แนน)

ว่าเราเป็นเช่นไรในวันนี้
ใช่สำคัญเหนือใครในวังวน
เป็นตัวตนของคนที่ไร้ชื่อ
เป็นเหมือนไม้ใกล้ฝั่งจะหวังใย

 

ใช่คนดีคนเด่นเพื่อนต้องสน
เป็นเพียงคนหนึ่งคนเช่นใครใคร
เป็นคนซื่อซ้ำซากมากไปไหม
ไม่เท่าไหร่ก็ต้องลงแดงตาย

 นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ

เด็กชายรุ่งตะวัน  มีชัย (โต)


เอ๊ะ! นี่เราคิดหวังอะไรอยู่
ไปคัดตัวเด็กก่อนตอนคล้อยบ่าย
คงยอมรับละซีว่าตัวแก่
จะลุกนั่งเดินเหินไม่ว่องไว

 

พร่ำไม่รู้เรื่องไรทำใจหาย
บ่นเป็นยายแก่แก่หรือแน่ใจ
บ่นว่าแย่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไหว
บ่นทำไมรีบไปไปด้วยกัน

 นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายฐิรวัฒน์  ทองกอบ(ไก้),เด็กชายประวิทย์  กลิ่นเกษร(จิ๊กโก้)
เด็กชายภานุพงศ์  งานว่อง(อาร์ม),เด็กชายภูมินทร์  สมิหลัง(มิน)
เด็กชายธวัชชัย  บุญคล้าย(ป๋อง),เด็กชายอนุภัทร  จันทร์ชาตรี(โอม)
เด็กชายกิตติพงศ์  ผลทวี
(คีม)

น้องฟ้าฝากฝาขวดมาสี่ฝา
จับสลากแบ่งสีเพื่อยืนยัน
ม่วงม่วงแดงฟ้าชมพูรวมสี่สี
จามจุรี
แคแสด คือครรลอง

 

คือที่มาสลากเลือกสีสัน
ว่าเธอฉันต่างสีที่ครอบครอง
แข่งปีนี้สี่สีมิใช่สอง
สามครั้งต้องเลิกรากลับธานี

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คงแก้ว(กิ่ง),เด็กหญิงปภาฎา  วรรณการ(บัว)
เด็กหญิงเครือฟ้า  ศรีนวลอ่อน(ออย),เด็กหญิงจิราวรรณ  พลายชนะ(จุ๊บจิ๊บ)
เด็กหญิงพรรณแสง  แก้วประชุม(ปาล์ม),เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวพันธ์(ปราง)
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ทองผึ้ง(ปิ่น)


ด้วยเหตุผลกลใดมิอยากเล่า
คุณธรรมล้ำค่าค้นหาซี
จะถามหาโหวกเหวกทำไมเล่า
ยุติธรรมหรือไม่บันดาลดล

 

เมื่อยปากเปล่าพูดไปก็อายผี
จริงแท้ที่อยู่ในใจทุกคน
เลือกค้นเอาตามแต่เหตุและผล
เคยยินยลค้นหาทั่วธานี

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายอรรถชัย  ผลาการ (ทิฟฟี่)


เหมือนพระถังกำจั๋งท่านค้นหา
แท้จริงอยู่ในองค์พระภูมี
อุทาหรณ์สอนใจให้รู้สิ้น
แม้บินไปไกลเศียรก็เวียนมา

 

แต่นานมาสืบเนื่องถึงดิถี
เรื่องเหล่านี้ก่อนเก่าเล่าสืบมา
ว่านกน้อยชอบกินลูกพฤกษา
ด้วยรู้ว่ามีกินถิ่นดั้งเดิม

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายจตุรงค์  อรุณโชติ(มาร์ย),เด็กชายสุทธิภัทร  ทองคำ(นิว)
เด็กชายณัฐพล  ผดุงทรัพย์(น๊อต),เด็กชายณัฐพงศ์  ยงเพชร(จัมโบ้)
เด็กชายธนภัทธ  เทียนทอง(เก่ง),เด็กชายสราวิชญ์  เขวงเมฆ(ปราย)
เด็กชายคฑาวุธ  เกลื่อนสิน
(อาร์ม)

จะพูดคิดสิ่งใดต้องสำรวม
ทำกระชากลากเสียงเพียงต่อเติม
ภูผาแข็งว่าแกร่งเพียงภูผา
ก่อนพูดตนเป็นนายไร้สิ่งบัง

 

มิใช่สวมบทบาทแล้วฮึกเหิม
เสมือนเพิ่มแรงต้านด้านกำลัง
แต่ใจกล้าแกร่งเกินจะคืนหลัง
พูดเพียงครั้งกลับกลายเป็นนายเรา

 นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงวิรัญญา  คงรักษา(ฟี),เด็กหญิงปิยะฉัตร  โพธิเศษ(แป้ง)
เด็กหญิงอรวรรณ  เหมือนโสม(แตง),เด็กหญิงธมลวรรณ  หืออินทร์(มิ้ว)
เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์เพิ่ม(ฟ้า),เด็กหญิงอภิชญา  พูลสวน
(มิกิ)

การแข่งขันครั้งนี้ก็เหมือนกัน
ให้อารมณ์อยู่เหนือทำใจเบา
การกีฬาจะเป็นยาวิเศษ
ก่อนจะทำทุกครั้งหวังอะไร

 

เพื่อยืนยันจริงใจใช่โง่เขลา
ชั่งใจเข้าแท้จริงคือสิ่งใด
ใช่สาเหตุบาดหมางชั่งใจไหม
อย่าปล่อยใจให้หมองตรองคิดกัน

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายธันวา  นาคพันธ์(ออม),เด็กชายปิยศักดิ์  บรรจงกิจ(บอล)
เด็กชายวุฒิพร  จันทร์ศรี(เน)เด็กชายพรศักดิ์  นาคพันธ์
(ก๊อต)

ที่เราทุ่มเราทิ้งสิ่งเราหวัง
อย่าให้ความบาดหมางรั้งรึงดัน
หากเรายังฝังใจสิ่งใดนั้น
ดันทุรังทำไปด้วยใจเบา

 

ที่เรายังมั่นหมายใกล้ถึงฝัน
ต้องปล่อยมันให้ว่างลู่ทางเรา
ความยึดมั่นรัดใจให้โง่เขลา
จะสูญเปล่าทุกอย่างที่ตั้งใจ

 นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงยุพเรศ  ขจร (หยก),เด็กหญิงศิริรัตน์  พุ่มพวง(ส้ม)
เด็กหญิงปอรรัชน์  แซ่ตั้ง(อร),เด็กหญิงจันจิรา  ทองเจิม(อุ้ง)
เด็กหญิงฐิรกานดา  สอนแก้ว(วิว)เด็กหญิงเรวดี  เนียมสุวรรณ(เร)

ออกนอกเรื่องเสียเรื่อยเหนื่อยใจนัก
หันมาดูเลือกสีเลือกอย่างไร
จะขี้โกงกันไหมบอกไม่รู้
ก็ทุกคนร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน

 

มัวจมปรักความคิดติดใจไหม
ผลที่ได้จึงเป็นดั่งเห็นกัน
แต่ถ้าจู่เกิดมีอย่าว่าฉัน
สองสามวันจึงได้ไร้มลทิน

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีรักษ์ (กิล),เด็กหญิงกัลยา  สองการ (แพรว)

บริสุทธิ์จริงหรือก็ไม่รู้
ก็ทุกคนร่วมด้วยช่วยก่อนกิน
ธรรมดาคนเราเฝ้าชอบคิด
ส่วนเรื่องจริงจะเป็นเช่นไรมา

 

ที่เห็นอยู่ใช้ได้ไม่ผกผิน
แต่ได้ยินอยู่บ้างเป็นครั้งครา
วิปริตมีบ้างต่างใฝ่หา
ยอมรับว่าใช้ได้เข้าใจกัน

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายอนุชิต  สินธนาธิวัฒน์(ตอง),เด็กชายวิชชาชัย  วงศ์สวัสดิ์(แมน)
เด็กชายนัดซี    ประกอบสิน,
เด็กชายณัฐพล  ชุ่มใจ (บังเบียร์),เด็กชายภานุมาศ  อ่อนสนิท
(ก๊อบ)

เริ่มแต่การเรียกเด็กมาเข้าแถว
จับสลากแยกสีเพื่อแบ่งปัน
มิได้กะได้เกณฑ์ตระเวนทั่ว
ฟ้าแดงม่วงชมพูว่ากันไป

 

ไม่ดูแววตามแต่แค่คัดสรร
สีไหนนั้นตามแต่แค่พึงใจ
มิได้มั่วตามแต่จับสีไหน
ใช่จับใส่เลือกแต่แค่ต้องการ

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลมาตร์(หนิง),เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์สวัสดิ์ (มิ้น)
เด็กหญิงสายธาร  ท่าดี(บุ๋ม)
เด็กหญิงพัชรี  วงศ์แฝด(น้ำ),เด็กหญิงขวัญจิต  ก่อสุข(บีม)
เด็กหญิงน้ำฝน  ชูวงศ์(น้ำฝน),เด็กหญิงผกามาศ  บุญเชื้อ(รุ้ง,ผักกาด)


มิได้เจาะได้จงลงตรงสี
มิได้ร่วมต่อตรงเป็นวงวาร
จึ่งเชื่อได้ว่าทำอย่างดีแล้ว
ถ้าเกิดมีผิดพลาดหรือเพี้ยนไป

 

มิได้มีใจคิดจิตหักหาร
มิได้อั้นเอาไว้ให้สีใด
จึงเชื่อแนวความคิดว่าสดใส
ขอโปรดได้อภัยกรรมการ

 


นักกรีฑาจากทีมสีฟ้า  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายเจษฎา  ประสพมิตร (เจษ)

แต่อย่างว่าละนะใครจะรู้
อาจมีเหตุให้เกิดการคะคาน
ว่าการจัดคัดเลือกนักกีฬา
ยุติธรรม  เลิศล้ำค้ำจุนใจ

 

เกิดว่าอยู่มีเหตุต้องหักหาญ
เกิดนิทานเรื่องราวเล่าสืบไป
ไม่ประสาทำไปได้ไฉน
ไม่โปร่งใสหรือไม่ยุติธรรม

 


คุณครูทีมสีม่วง

คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์

คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์,คุณครูภิษณี  ณ สงขลา,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์
คุณครูจีรวรรณ  วิเศษและคุณครูวิลาวัลย์  ประสมกิจ


สิ่งเหล่านี้เป็นได้เพียงคาดการณ์
เพราะเหตุการณ์อาจมีเจาะใจดำ
การวางไม้ผิดพลาดอาจได้เสีย
การวางตัวผิดคนจึงดลใจ

 

จึงต้องวารทุกคนให้ช่วยค้ำ
หรือผลกรรมหรือเคราะห์จึงเจาะใจ
ซ้อมจนเพลียเหนื่อยหน่ายไปไม่ไหว
จึงขอใคร่คราญคร่ำอย่าซ้ำเติม

 


ประธานนักเรียนทีมสีม่วง
เด็กหญิงสุดธิดา  เอี่ยมศักดิ์ (ปุ๊กกี้)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

ยังเชื่ออยู่เหตุการณ์คงไม่เกิด
ทุกเหตุการณ์มีทุนเป็นประเดิม
การกีฬาเป็นเรื่องการต่อสู้
การฝึกซ้อมลีลาต้องพลิกแพลง

 

ยังชูเชิดคุณครูคือผู้เริ่ม
อาจมีเพิ่มมีลดบทแสดง
ทุกคนรู้ว่ามีเรื่องแอบแฝง
มิได้แกล้งการฝึกต่างนึกเอา

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นอนุบาล    ขวบ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงอมิญดา  อารีการ(ส้มแป้น),เด็กหญิงอริสา  ไชยกุล(อิง)
เด็กจรรยมณฑน์  อินทรักษ์(ดิว),เด็กหญิงภีรดา  ทองสง(เพลง)
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพชรคูหา(ซันนี่),เด็กชายกฤษฎา  ทองเจิม(เกด)
เด็กชายสุบียะ  คงแก้ว(มิว),เด็กชายธนภูมิ  แก้วน้อย(ภุมิ)
เด็กชายอภิวิชญ์  จริญสุข(บีม)
เด็กชายนฤพนธ์  พันธเสน(บีม),เด็กชายพงศธร  บุญรักษ์(เต้ย)


การคัดเลือกก็ต้องมองให้ซึ่ง
วัดแล้วเทียบเปรียบปรับค่อยขับเกลา
ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทการออกตัว
การวางตัววางไม้มิใช่คุย

 

มองให้ถึงแก่นแท้แลขุนเขา
ค่อยเร่งเร้าเริ่มรุกบุกตะลุย
ไม่ต้องกลัวว่าเชยฝึกชุ่ยชุ่ย
เป็นการกรุยแผ้วถางหนทางเดิน

 


นักกรีฑาทีมสีม่วง  ระดับชั้นอนุบาล    ขวบ
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงวรัญญา  มณีกิจ(เนส),เด็กชายนาทาน  ว่องการ (น๊อค)
เด็กชายเจนณรงค์  บุญมา (คิง),เด็กชายอุดมศักดิ์  บุญมา (ริว)


การเริ่มต้นที่ดีย่อมมีค่า
การออกตัวออมแรงใช่บังเอิญ
จะวางตัววางใจใครได้บ้าง
ก่อนวางตัววางใจใช่วางยา

 

เสียเวลาอย่าคิดต้องสรรเสริญ
อาจขัดเขินไปบ้างบางเวลา
เหมือนวางก้างวางเนื้อเชื่อหนักหนา
จะนำพาทีมได้ใช่ลองใจ

 

นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงณัฐนรา  ฉิมมี (เจินจู),เด็กหญิงอมรรัตน์  ประกอบธัญ(น้ำ)
เด็กหญิงสุภาพร  คุณกระ(นัด),เด็กหญิงสิทธิรัตน์  ลลิตรุ่งโรจน์ (ข้าวฟ่าง)
เด็กหญิงภัทธิรา  สมขันธ์ (ผัดไทย),เด็กหญิงอรัชพร  บุตรเพชร (น้ำ)
เด็กชายฐิชานนท์  แสวงกิจ(เวฟ),เด็กชายธนิทพล  ตันเกิด (คีน)
เด็กชายอภิวิทย์  แก้วหล่อ (ดรีม)
เด็กชายจีรวัฒน์  ขลิกคำ (ตาตั้ม),เด็กชายภานุเดช  นางแก้ว (โอม)


เคยเห็นมามากมายเคยได้ฝึก
ความผิดพลาดเป็นเหมือนยาหม้อใหญ่
ว่ามันขมมันฝาดชาติพิลึก
มันเป็นแผลลึกคาดบาดอุรา

 

อย่าแค่นึกว่าต้องลองดีไหม
ที่เคยได้ดื่มลิ้มชิมรสมา
ความรู้สึกผิดหวังเจ็บระสา
เป็นเหมือนตราติดตรึงถึงทรวงใจ

 


นักกรีฑาทีมสีม่วง  ระดับชั้นอนุบาล  ๒ และระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายชนกชนม์  กิจผดุง (กน) และเด็กชายภราดร  ทองสง (ปุ๊)

ว่าต่อไปอย่าทำย้ำหนักหนา
การซ้อมฝึกอย่านึกเป็นอื่นไป
ความภูมิใจมีค่ากว่าทุกสิ่ง
เป็นเหมือนแผลบาดลึกถึงใจดำ

 

ว่าอย่ากล้าผิดผิดติดนิสัย
เพราะเนื้อในมีค่ากว่าทองคำ
เป็นความจริงแพ้พ่ายมันไม่ขำ
แล้วมันย้ำไม่หายคลายจากใจ

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงประภาพร  ขจร (แพน),เด็กหญิงมัลลิกา  ทองเจิม (เนย)
เด็กหญิงอรุณทิพย์  หนูร่ม (เฟิร์น),เด็กหญิงวาสนา  กาเยาว์ (จ๋า)
เด็กหญิงภัทธิมา  ทัดแก้ว (เพลง),เด็กชายทัศนชัย  ไชยกุล (อาร์ม),
เด็กชายอนุวัฒน์  ช่วยบำรุง (น๊อต),เด็กชายณัฐพงษ์  แทนนรินทร์ (คีม)
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเต็ม (บูม),เด็กชายธนกร  มีสิทธิ์ (บอล)


จะกี่ปีกี่ชาติไม่คาดคิด
มันคอยตอกคอยย้ำให้ช้ำใน
มันคอยตอกคอยเติมเพิ่มไม่หยุด
พยายามไม่คิดติดต่อเติม

 

มันยังติดฝันแน่นไหนต่อไหน
คอยเสือกไสแทงซ้ำย้ำแผลเดิม
มันคอยตอดคอยขุดคอยแต่งเสริม
มันกลับเพิ่มตอกย้ำช้ำจริงจริง

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงสุดารัตน์  ขาวทอง(สาว),เด็กหญิงณิชาภัทธ  พรหมทองบุญ(ชมพู)
เด็กหญิงนิติยา  คุณกระ(น้ำ),
เด็กหญิงพิยดา  ทองกวม(พั้น)
เด็กหญิงนิรชา  ธัญรส(พลอย)ะ,เด็กหญิงอัจจิมา  ทองพรหม(ปิ๊ก)
เด็กหญิงเสาวรัตน์  เทพณรงค์(แพร),เด็กหญิงสุทธิกานต์  ดวงเกิด
(บีม)

เพราะฉะนั้นระวังไว้จงหนัก
หากมั่นใจทำไปต้องใจนิ่ง
ตัดสินใจสิ่งใดต้องใจมั่น
เพราะเนื้อร้ายเนานานผลาญเนื้อใน

 

ก่อนวางหลักวางใจในทุกสิ่ง
อย่าเอนอินลดละเพียงสะใจ
อย่าหุนหันพลันแล่นเพียงผลักไส
กว่าลืมได้แสนยากฝากบทเรียน

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายวชิรวิทย์  เอกวิริยะกุล(แสตป์ม),เด็กชายพรพิรุณย์  บุญศรี(ปอน)
เด็กหญิงธนภัทร  ทิพย์บุญ(ดอม),เด็กชายวีระชัย  หนูแก้ว(กาย)
เด็กชายภัทรดนัย  เทพณรงค์(บิ๊ก),เด็กชายทศพร  ประสพมิตร(กั้ง)
เด็กชายอภินันท์  กะเตื้องงาน(เก๊ด),เด็กชายธีรภัทร์  ปั้นทอง(โอ๊ด)
เด็กชายอภิชาติ  โกยกิ้ม(เล็ก),เด็กชายจานุทัศน์  แรงกล้า(ปลื้ม)
เด็กชายปิยวัฒน์  อารีชน
(ปอม)

ใช้อารมณ์สะใจไปเพียงนิด
ให้ฝังซ้ำย้ำอยู่แล้ววนเวียน
ยิ้มรับมันปัญหาถ้ามันเกิด
เหมือนคัดนิดคันหน่อยค่อยเกาไป

 

มันสะกิดต่อมใจให้เป็นเสี้ยน
มันคอยเฆี่ยนเข่นฆ่าระอาใจ
อย่าชูเชิดตอกย้ำไปกันใหญ่
ยิ่งสะในอารมณ์ยิ่งบานปลาย

 


นักกรีฑาทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่    
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงกรรณิการ์  สร้อยจิตร (กาน)และเด็กชายภูมิพัฒน์  ช่วงโชติ (เบส)

กลายเป็นแผลเป็นหนอนยิ่งหมองซ้ำ
กลายเป็นหอกข้างแคร่จนแก่ตาย
ยอมรับเสียเพลียหน่อยยังพลอยหาย
เคราะห์กรรมเก่าเรามีต้องประจัญ

 

กลายเป็นจ้ำเนื้อร้ายยากจะหาย
ยังมิสายถ้าเราเข้าใจมัน
คงไม่ตายคิดไปเหมือนในฝัน
เมื่อถึงวันแพ้บ้างช่างปะไร

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงภัญญาภัค  แสงขวัญ(จ๋า),เด็กหญิงกฤติกา  วิเชียรวงศ์(อิ๊บ)
เด็กหญิงอารียา  พลายชนะ(มาร์ย),เด็กหญิงปิยาพัชร  สารีพรรณ์(ฟ้า)
เด็กหญิงจริยาวดี  ทองเจิม(กิ๊บ),เด็กหญิงธนพร  คงรักษา(แจม)
เด็กหญิงนารีรัตน์  เทพเสถียร
(มิ้ง)

อย่าไปคิดมุ่งร้ายให้หายแค้น
กรรมเดี๋ยวนี้มันเร็วจะตายไป
ลองตัดใจคิดไปว่ากรรมเก่า
ปล่อยให้ว่างวางเสียปล่อยตามกรรม

 

มันฝังแน่นฝังจิตผิดวิสัย
เรื่องสะใจขอร้องอย่าลองทำ
เพราะกรรมเราจึงต้องสนองซ้ำ
ปล่อยให้หนำจะได้หายสักที

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายดำรงศักดิ์  ชัยเจริญ(เบียร์),เด็กชายธราดล  วิรันจตี(เพชร)
เด็กชายวงศัพท์  แสงเหมือนเพ็ชร
(เอ็ม),เด็กชายอธิชาติ  กล่ำประเสริฐ(เอ๊ม)
เด็กชายยุทธพิชัย  คำเพราะ(ก้าง),เด็กชายอภิเดช  โกยกิ้ม(อาร์)
เด็กชายเจษฎา  ทองเจิม(เจเจ้)


คงไม่นานหรอกนะมันก็เบื่อ
เอาแค่เฉยปล่อยว่างวางวจี
จะว่าผิดก็ผิดไม่คิดเถียง
จะว่าโง่ว่าเชยว่าชรา

 

ไม่ต้องเผื่อตอบโต้หรือหลบลี้
บอกยินดียอมรับกับที่มา
จะว่าเสี่ยงก็เสี่ยงไม่ประสา
ไม่มีถ้า....ทุ่มเถียงเพียงสะใจ

 


นักกรีฑาทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงวรัญญา  ประสพมิตร (เจน)

ไม่มีแต่...แก้ตัวเป็นฉากฉาก
ยิ่งวุ่นวายท้าทายยิ่งร้ายไป
เพราะมัวพูดมัวย้ำมิเข้าเรื่อง
จึงพูดพร่ำไร้เนื้อเบื่อน้ำยา

 

ยิ่งยุ่งยากลำบากไปกันใหญ่
ขออภัย....นี่เราเข้าชรา
ยิ่งหมดเปลืองหรือจิตริษยา
ยิ่งนำพายิ่งออกนอกรันเวย์

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่อมเกลี้ยง(ชมพู),เด็กหญิงธารารัตน์  อารีชนม์(ดรีม)
เด็กหญิงพัฒน์ติมา  ชูสิทธิ์(เมย์),เด็กหญิงนงนภัส  ชูสังข์(แตงโม)
เด็กหญิงพรรณราย  ยอดย้อย(แพรว)
เด็กหญิงเสาวภา  นันทการ(แพร)เด็กญิงอัจฉรา  เกลื่อนสิน
(แอม)

พูดเรื่องเด็กเมื่อกี้อยู่หยกหยก
ต้องรู้เขารู้เราเหมือน 
ลิเก
เด็กยุคใหม่สมัยยุคไร้สาย
โลกยุคนี้กลิ่นกายไร้กลิ่นไอ

 

กลับหยิบยกเรื่องกรรมย้ำให้เขว
โอ้ละเห่  อยู่ได้ไม่เข้าใจ
สอนให้ตายกรรมติดผิดสมัย
พร่ำอยู่ใยคุณปู่รู้หรือยัง

 นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายภานุพงศ์  แซ่เหลี่ยม(นิว),เด็กชายวัชรินทร์  คำวอน(เจ)
เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองชู(ปาล์ม),เด็กชายพงศกร  อินทวงศ์(พง)
เด็กชายรัชชานนท์  เฟื่องฟู(อั๊น),เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ราบบำเพิง(ฟีวล์)
เด็กชายเกียรติศักดิ์  โชคอำนวยผล
(ก้อง)

หลังการหยิบสลากเลือกแบ่งสี
จะได้เหรียญหรือไม่ต้องระวัง
ว่าทีมเราเด่นด้อยตรงจุดไหน
เริ่มวางตัววางตนเด็กของเรา

 

ได้คนดีคนเก่งแต่งความหวัง
อย่าได้พลั้งฝนฝึกศึกษาเอา
ถึงทีมใดเก่งกว่าอย่าว่าเขา
วางตัวเก๋าโดดเด่นเป็นหลักชัย

 


นักกรีฑาทีมสีม่วง   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายศุภากร  บุญมา (อาร์ม)และเด็กชายเจษฎากร  ก้างบุตร (อาร์ม)

กลเม็ดเด็ดเด็ดงัดออกมา
การออกตัววางท่าว่าอย่างไร
แต่ละทีมเตรียมการมั่นใจว่า
สู่หลักชัยกวาดเหรียญให้มากก่อน

 

การวางท่าวางไม้ทันสมัย
ต้องใส่ใจกวดขันทุกขั้นตอน
จะนำพาทีมไปตั้งใจสอน
อุทาหรณ์รู้เขาเรามีชัย

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงมาริษา  ฤทธิชัย(เมย์),เด็กหญิงสุภาวรรณ  ผดุงทรัพย์(โบร์)
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศิริพันธ์(แพร),เด็กหญิงทัศยา  คล่องการ(กิ่ง)
เด็กหญิงรัชนีกร  คล่องการ(เบนซ์),เด็กหญิงสุชาดา  ชุมทอง(จ๊ะเอ๋)
เด็กหญิงวรพรรณ  กออุดม(เฟริน)เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอี่ยมศักดิ์
(เอินร์)

กองพาเหรดก็เตรียมชุดกองเชียร์
ผู้ปกครองหวังช่วยด้วยภูมิใจ
จะห้าร้อยหนี่งพันฉันไม่ว่า
จะได้โชว์เพื่อนบ้านได้ยินยล

 

พร้อมจะเสียเท่าไหร่ก็สู้ไหว
ด้วยอยากให้ลูกสวยด้วยสักคน
ขอเพียงอย่าให้พลาดเลยสักหน
ว่าสวยล้นไม่แพ้แม้ดารา

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายพงศกร  ปฐมนุพงศ์(คง),เด็กชายภานุพงศ์  ชูวงศ์(ปิง)
เด็กชายกฤษฎา  งานว่อง(ตั๊ก)
เด็กชายวรวุฒิ  กล่ำมาศ(วุฒิ),เด็กชายธนากร    นคร
(โกโก้)

คฑากรมีหนึ่งถือว่าน้อย
คฑากรน้อยน้อยรวมกันมา
ถ้าอยากรู้คอยดูในวันแข่ง
เอาให้ถึงตะลึงเบิกตาโต

 

ดูแล้วกร่อยรสชาติปรารถนา
แต่งหน้าตาแข่งขันประชันโชว์
แม่จะแต่งให้งามมากอักโข
ว่าโอ้โห
!...งามดั่งเทพธิดา

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงจรีรัตน์  แรงกล้า(เปิลย์),เด็กหญิงสุภารัตน์  ทัดแก้ว(เมย์)
เด็กหญิงชลธิดา  แสงขวัญ
(มิ้ว),เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทำนักผล(กาน)
เด็กหญิงอรฤทัย  ดวงดาว(อร)เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมขันธ์(น้อง)


ทั้งแฟนซีแฟชั่นหันมาแต่ง
ถ้าไม่รู้ไม่เห็นแต่ก่อนมา
นี่มันหลานของปู่จริงจริงหรือ
แล้วไปแต่งจากร้านที่ไหนกัน

 

เหมือนกับแกล้งล่อใจให้ผวา
วัยชราอย่างปู่ซู่ซ่าครัน
ดูซื่อบื้อคนเดิมไม่เข้าขั้น
ให้ย่ามันแต่งบ้างสู่ทางดาว

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายปิยะพงศ์  มีพร้อม (ด้วง),เด็กชายนาวิน  โชคอำนวยผล(กน)
เด็กชายพุทธินันท์  ผลทวี(ตู้)
เด็กชายเอกราช  ไชยกุล(เอก),เด็กชายเฉลิมพล  มงคลบุตร (เบริดร์)


หันมาดูเตรียมการด้านสนาม
ถุงสิบแปดบาทถ้วนโรยหลายคราว
ค่าเช่าเต็นท์เครื่องเสียงค่าขนของ
ค่าขนมนมเนยไม่เผยใคร

 

สองร้อยสามสิบถุงซื้อปูนขาว
คิดคร่าวคร่าวสี่พันยังหวั่นใจ
ค่าขาฆ้องต้องสั่งไปเชื่อมใหม่
เพื่อนคนไหนขอเหล้าเมาด้วยกัน

 


นักกรีฑาทีมสีม่วง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายสุรวุฒิ  ปั้นทอง (แจ๊ป),เด็กชายมนตรี  ฤทธิ์มาร (มล)

ค่าเส้นลวดที่ซื้อวัดสนาม
ค่ากระดาษหมึกสีค่าน้ำมัน
จิปาถะค่าของที่มองเห็น
ถ้าทุกอย่างทดลองเห็นต้องไป

 

จะไม่ถามหรือปล่อยให้ลอยฝัน
ค่าเหรียญนั้นมัดจำเบิกจากใคร
ยิ่งลอยเด่นเข้ามาถ้าไม่ไหว
ตัดสินใจยืมงบค่อยจบลง

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงสุดธิดา  เอี่ยมศักดิ์ (ปุ๊กกี้),เด็กหญิงปรียาภรณ์  สงวนทรัพย์ (กุ้งกิ้ง)
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญมี(อาย),เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คงรักษา (แจน)
เด็กหญิงสุรางคณา  งานว่อง(บีม),เด็กหญิงพัชรีภรณ์  พืชเกิด(บาย)
เด็กหญิงปรียารัตน์  พุ่มกฐิน


ทำสนามขอย้ำเรื่องการวัด
เคยไปรู้ไปเห็นยังพะวง
ระยะต่อผิดพลาดอาจเสียหาย
เป็นเชลยสังคมคนพรรณนา

 

ทำหลายนัดเริ่มจำย้ำไม่หลง
บอกตามตรงไม่
เวิร์ค(work)ให้เบิกตา
อาจกลับกลายเป็นเรื่องเนื่องปัญหา
ถ้อยวาจากินแหนงเสียดแทงใจ


สนามกรีฑา  ๒๐๐  เมตร

การจัดทำลู่วิ่งและระยะต่อ  ที่ต้องเน้นเป็นสำคัญ

แพ้ - ชนะ   ยุติธรรมหรือไม่อยู่ที่จุดนี้

ถ้าเด็กรู้ก็คงต้องน้อยจิต
เป็นตราบาปสืบเนื่องเคืองหทัย
เริ่มแต่ต้องศึกษาหาความรู้
ครูณรงค์  ช่วยเอื้อ  เชื่อศรัทธา

 

ทำไม่คิดจึงแพ้ยากแก้ไข
จะอย่างไรก็ต้องลองวิชา
นำสูตรครูที่ผ่านการศึกษา
ท่านสอนมานานมากจากที่เรียน

 


นักกรีฑาจากทีมสีม่วง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายนาวี  สีมารักษ์(ตี๋),เด็กชายนันทวัฒน์  หนูสวัสดิ์(โจ้)
เด็กชายเมธิชัย  กุลแก้ว(ใหม่),เด็กชายขจรพงศ์  บัวบังใบก็อบ)
เด็กชายกรวิชญ์  ใสดำ(เจมส์)


เรื่องสนามกรีฑาสองร้อยเมตร
ศิษย์หลายหมื่นหลายพันฝันเป็นเซียน
เด็กนิโคร  โชคดีที่ได้ฝึก
ได้เป็นศิษย์สมใจได้เรียนมา

 

เป็นสูตรเด็ดตำราที่ท่านเขียน
ใช่นั่งเทียนต้องท่องลองวิชา
ทุกก้าวนึกถึงท่านปรารถนา
ได้ศึกษาลองทำจำขึ้นใจ

 


คุณครูทีมสีแดง
คุณครูสุนทร  พลายสิน

คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูสุพิศ  ชูร่วง,คุณครูสุพรรณี  อาวุธเพ็ชร
คุณครูศุภวรรณ  ไพพงศ์และคุณครูวิมลรัตน์  แสงขวัญ


ก่อนจะทำลู่วิ่งทำสนาม
อัฒจันทร์หรือเต็นท์ความเป็นไป
ท่านมีสูตรมากมายไว้ให้เสร็จ
รัศมีเท่าไหร่มีสูตรตั้ง

 

เมื่อวัดความยาวกว้างห่างสิ่งไหน
เมื่อวางได้เข้าที่ยินดีจัง
กลเม็ดแนวคิดไม่ผิดหวัง
ของแถมยังสรุปยุบความนัย

 


ประธานนักเรียนทีมสีแดง

เด็กหญิงนายวีระศักดิ์  ประดิษฐ์การ (บอย)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 


ทั้งแนวคิดแนวทางการวางวัด
จะให้ห่างวางไว้ใกล้หรือไกล
จะใช้ลวดเส้นยาวเท่าไหร่บอก
ท่านบอกไว้ให้ศิษย์ได้จดจำ

 

ทั้งการจัดปักหมุดที่จุดไหน
ยาวเท่าไหร่บอกชัดถนัดทำ
ทั้งค้องตอกไม้หมุดและจุดย้ำ
ไม่คิดอำบอกสิ้นแสนยินดี

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นอนุบาล    ขวบ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายธนากรณ์  นิลบุตร(บิว),เด็กชายทรงพล  อินทวงศ์(โอ๊ก)
เด็กหญิงวีรนุช  ชัยรักษ์(แฟร์),เด็กพิชชาภา  สมศรี(ไข่มุก)
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพชรดำ(จ๊ะจ๋า),เด็กหญิงมัลลิกา  ประสพมิตร(แพรว)
เด็กชายอัครเดช  ถิ่นบางเตียว(มิน),เด็กหญิงกนกพร  รุณอุไร(นุ่น)
เด็กชายชุมพล  ไชยมา(พล)
เด็กหญิงสุวีรยา  ไพพงศ์(มันแกว),เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองคำ
(เอ็มมี่)

เด็กนิโคร  ไม่หวงห่วงวิชา
อายุหรือก็สั้นลงทุกปี
เหมือนมันที่เคยทอดยอดอาหาร
เหมือนชีวิตคนเรามิยงยืน

 

เผื่อต่อไปเบื้องหน้าต้องหลบลี้
เหมือนไม้ที่ใกล้ฝั่งก่อนพังครืน
อีกต่อไปไม่นานคงพานหืน
สุขสดชื่นจะมีกี่เพลา

 

นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นอนุบาล    ขวบ
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงศคิศ  บุญมา (แนน),เด็ชายธนาธิป  จันทร์กลับ

การวางผังตีเส้นทำสนาม
สองร้อยเมตรเคยทำทุกปีมา
ตัดไม้หมุดเตรียมมาสักยี่สิบ
จะได้ขึงเส้นเชือกโรยปูนไว

 

รุ่นลายครามแล้วพี่ไร้ปัญหา
บอกหลับตายังเห็นถึงเส้นชัย
จะได้หยิบได้ตอกบอกจุดไหน
เมื่อเข้าใจมันง่ายไม่ต้องรอ

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงสุชานันท์  ภู่อมร(ลูกปอ),เด็กหญิงนันธิการ  หลงสลัม(บูมบูม)
เด็กหญิงฑิฆัมพร  เทพณรงค์(เบ็ม),เด็กหญิงวริศา  สมัครกิจ(แป้ง)
เด็กหญิงอุไรรัตน์  ชูแนม(มาร์ย),เด็กหญิงสายฝน  เชื้อเมืองพาน(เน)
เด็กชายอภินันท์  คงแก้ว(กล้า),เด็กชายธวัชชัย  พาราณศรี(บอล)
เด็กชายสุรินทร์  จินดา(พลับ),เด็กชายธีรภัทร  ชลกิจ(เจด)

ทั้งแนวคิดการทำนำมาเปลี่ยน
เพื่อให้เห็นแนวทางเลือนรางพอ
เริ่มแต่
จุดครึ่งทางกลางสนาม
ยี่สิบจุดแปดห้าพาแวะเวียน

 

ใคร่ของเขียนบอกกล่าวเล่าเป็นข้อ
ค่อยสานต่อสนใจในบทเรียน
ตอกจุดตามวัดได้ให้ขีดเขียน
บอกว่าเซียนเหนือใต้ตอกไม้จำ

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงพรนภัส  ชูศิลป์ (แหม่ม),เด็กหญิงณัฐธิชา  ภูมิคอนสาร (นัด),เด็กชายธานินทร์  ฤทธิมาร (นิน)

ที่จุดเหนือก็ได้ใต้ก็ดี
สิบแปดจุดห้าห้าที่เคยทำ
ที่จุดออกจุดตกขอบอกฝาก
โยงเส้นผ่าศูนย์กลางผ่านจุดไป

 

รัศมีทางวิ่งพ่อคมขำ
อย่าก้าวล้ำเกินกว่าถ้าเชื่อใจ
ต้องตั้งฉากให้ได้หายสงสัย
เจอะเมื่อไรตอกหลักปักทันที

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงกนกนุช  ชูสังข์ (มิ้นท์),เด็กหญิงสุภักษร  บัวพันธ์ (เมย์)
เด็กหญิงภูสุดา  ไชยสง (ดรีม)
,เด็กหญิงกาญจนา  อำลอย (กัน)
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ภู่ผึ้ง (แนน),เด็กหญิงชนากานต์  ปั้นทอง (แป้ง)
เด็กชายนฤเบศ  พลายชนะ (เวฟ),เด็กชายประดิษฐ์  บุญเชื้อ (บีม)
เด็กชายจักรพงษ์  บัวพันธ์ (ไท้)
เด็กชายอาทิตย์  กรมแสง (ฟาง),เด็กชายธนณัท  สังกะสิน (ณัท)


จากจุดเหนือจุดใต้ไปด้านข้าง
เพียง
  หนึ่ง จุดสองห้า พอดิบดี
จากนั้นใช้ลวดขึงให้ตึงหน่อย
บนเส้นลวดผูกไว้ไม่รั้งรอ

 

กำหนดทางลู่วิ่งมิให้หนี
ให้ได้สี่ลู่วิ่งก็เพียงพอ
กำหนดรอยลู่วิ่งตามร้องขอ
จากนั้นก็โรงปูนหมุนเป็นวง

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นอนุบาล 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายอนุชา  มีชัย (ตุ๊)

จะเห็นเส้นเห็นรอยรูปสนาม
ต่อไปนี้ซิยากพึงพะวง
ที่เห็นมาหลายแห่งเหมือนแกล้งเด็ก
ระยะต่อทำไว้ใช่นักเลง

 

ใกล้เสร็จตามที่หวังพึงประสงค์
ทุกอย่างต้องเท่ากันนึกหวั่นเกรง
ผิดสเพค(spec)ตำราพาโหรงเหรง
นึกเอาเองหรือไงไม่เท่ากัน

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายเฉลิมวงค์  ศรรัตน์(ปอน),เด็กชายธรรณธรณ์  แต่งคูหา(ซิน)
เด็กชายวรวิช  ดีทอง(ตี๋),เด็กชายนฤธวัช  เชื่อมแก้ว(ต๋อง)
เด็กชายภัทรดนัย  ภู่ทอง(นาย),เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำ(โดนัด)
เด็กชายพงศ์ทวี  เกลื่อนสิน(โอม),เด็กชายสุรพงษ์    นคร(เว็บ)
เด็กชายจักรพล  อนุก่อกิจ
(กาย)

กำหนดจุดเส้นชัยในสนาม
โรยปูนขาวเพื่อเน้นเป็นสำคัญ
กำหนดเส้นทางตรงในสนาม
ต่อระยะลู่วิ่งทั้งเหนือใต้

 

กำหนดตามจุดตัดเลือกคัดสรร
ความหมายมันสิ้นสุดจุดเส้นชัย
กำหนดตามความยาวเท่าวิสัย
ต่อออกไปต่อออกนอกเรือนกาย

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงธัญญาทิพย์  หอมหวน(นิ้ง),เด็กหญิงจิตราวรรณ  อ่อนสนิท(ไก้)
เด็กหญิงกานต์ณภัทธ  แก้วน้อย(เฟริน),เด็กหญิงนันท์ธิรา  คล่องการ(ควีน)
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญไทย(บีม),เด็กหญิงพรรณวษา  แก้วประชุม(ใหม่)
เด็กหญิงปวริศา  สุทธิวิเศษ(เพลง),เด็กหญิงศิริวรรณ  พูลวิเศษ(เฟริน)


จากเส้นชัยวัดตามนาฬิกา
ห้าสิบเมตร ระยะวิ่งสบาย
อีก 
หนึ่งร้อยห้าสิบ  และ  สองร้อย
จะเห็นแนวเห็นทางหวังบอกเคล็ด

 

คือเวียนขวาลู่วิ่งปักหมุดหมาย
วัดขยายไปถึง 
หนึ่งร้อยเมตร
ลู่หนึ่งคอยลู่สองต้องให้เสร็จ
คือสูตรเด็ดสนามใช่ตามใจ

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายภาวัตร  ขอบขุนทด (ต้น)และเด็กหญิงกรรณิการ์  เข้าใจการ (อ้ำ)

ลู่ที่สองต้องวัดเหมือนลู่หนึ่ง
ห้าสิบเมตร  จุดแรกไม่ห่างไกล
ถึงลู่สามลู่สี่และลู่ห้า
ระยะต่อหากผิดคิดคร่าวคร่าว

 

จะเข้าถึงบางอ้อข้อสงสัย
วัดต่อไปจะเห็นเป็นเรื่องราว
จะเห็นค่าความห่างต่างความขาว
ทั้งความยาวความห่างต่างกันไกล

 


กรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายภานุกร  เจริญจิตร์(เบียร์),เด็กชายภัทราวุธ  แสงทอง(น๊อต)
เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วประชุม(จาน),เด็กชายจิระเดช  ชุมทอง(อุ้มบุญ)
เด็กชายพชร  แซ่จิ๋ว,เด็กชายเจษฎา  ปั้นทอง(เจด)
เด็กชายอรรถพล  คำเอียด
(โก้)

อย่างที่เคยได้เห็นเป็นสลด
ได้ลู่วิ่งที่หนึ่งถึงก่อนใคร
นี้เป็นเพียงจุดหนึ่งที่ได้เห็น
แพ้ชนะอยู่ที่เด็กวัยเยาว์

 

สีม่วงสดที่หนึ่งทึ่งบ้างไหม
โรงเรียนใดอยากรู้หาดูเอา
ความโดดเด่นเคล็ดลับไม่อับเฉา
ขอเพียงเราอย่าแกล้งแล้งน้ำใจ

 


กรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงอัจจิมา  ล้ำถาวรวงศ์(อ้อน),เด็กหญิงปุณยนุช  ทองกอบ(ปุน)
เด็กหญิงปฏิษฏี  เอี่ยมศักดิ์(ออม),เด็กหญิงมณฑิรา  นานสม(โบว์)
เด็กหญิงปนัสยา  ชูเวชะ(บิง)เด็กหญิงพุทธษา  คำเพราะ(แบม)
เด็กหญิงปาลินี สุขโข
(มิ้น)

เคล็ดการสร้างนั้นยังมีอีกมาก
อุทาหรณ์สอนสั่งยังฝังใจ
คอยพินิจพิเคราะห์เจาะให้เห็น
ผิดเพียงครั้งเพื่อนหวังจะคอยดู

 

ใคร่ขอฝากให้เห็นเช่นรอยไหม
ขอเพียงให้จดจำคำคุณครู
ทุกประเด็นอย่าให้อายอดสู
อย่าอวดรู้แล้วทำอำเภอใจ

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายคณิน  บัณทิตานนท์ (วิว)

สงสารเด็กเล็กเล็กอย่างหนูบ้าง
เรื่องฝีเท้าหนูว่าไม่แพ้ใคร
ด้วยเหตุผลกลใดหรือใครโกง
ต่อให้เขาเสียไกลทำไมกัน

 

อย่าตัดทางความคิดอันสดใส
แต่ทำไมต้องแพ้แย่เหมือนกัน
โอ้
! ตายโหงระยะต่อของฉัน
เรื่องแบบนั้นมันเศร้าไม่เข้าใคร

 


กรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรหมรัตน์(โจนัส),เด็กชายสรัล  ชื่นอารมณ์(มีน)
เด็กชายกฤษฎา  ทองมา(เกม),เด็กชายคีตภัทร  นาแพงรัตน์
(ฟีมล์)
เด็กชายธนิสร  ทองเจิม(ซัน),เด็กชายปฐภูมิ  เดชชัยศรี(ฟรุ๊ก)
เด็กชายจักรพงศ์  ปฐมนุพงศ์(เพชร,ลูกบังแกน)


หันกลับมาครานี้สี่สีสด
จามจุรี แคแสด เพื่อนคู่ใจ
อุดมการณ์ไม่ตรงทางความคิด
จามจุรี แคแสด  ร้างรากัน

 

แต่ยังอดเสียดายหายไปไหน
ต้องจากไกลเหินห่างร้างนิรันด์
หรือว่าติดเนื้อในตรงใจฉัน
อีกกี่วันที่เราจะเข้าใจ

 กรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทองมาก(ฝน),เด็กหญิงฝนทิพย์  สร้อยเพชร(เจ)
เด็กหญิงประภัสสร  สาลีพรรณ์(พงส์),เด็กหญิงกุลสตรี  บุญเชื้อ(น้ำ)
เด็กหญิงชมพูนุต  สังข์พันธ์(แป้ง,อ้วน),เด็กหญิงจันทิมา  มงคลบุตร(แป้ง,ผอม)
เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชูแนม(เจน),เด็กหญิงสิริกร  หล้าเพชร(กาน)


หันกลับมาคืนดีเป็นพี่น้อง
หันกลับมาสืบสาวเล่าสืบไป
หันกลับมาซัดกันให้มันหยด
หันกลับมาสวีท(sweet)กันอีกครา

 

หันกลับมาปรองดองคืนสมัย
หันกลับมายิ่งใหญ่เกมส์กีฬา
หันกลับมาละลดกิเลสหนา
หันกลับมาสร้างขวัญกำลังใจ

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชัย (ป๊อบ)

หันกลับมาสรรค์สร้างประเพณี
สร้างตำนานนิทานคนบ้านไกล
ว่าครั้งหนึ่งซึ้งใจได้พบพักตร์
เป็นเรื่องราวกล่าวขานจนบานปลาย

 

สร้างสิ่งดีให้เห็นความสดใส
สร้างเยื้อใยให้เห็นเป็นนิยาย
เป็นเพื่อนรักรู้ใจใคร่ขยาย
ให้ความหมายสิ่งดีที่พึงใจ

 


กรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายอดุลย์วิทย์  แสงเหมือนเพ็ชร(อาร์ม),เด็กชายมนตรี  เพิ่มพูน(รุ่ง)
เด็กชายปิยวัฒน์  ผลทวี(มิน),เด็กชายศุภากร  ดิษฐรักษ์(ภูมิ)
เด็กชายสุรินทร์  สมใหญ่(ดิว),เด็กชายสพลดนัย  นุ่นแป้น(โป้ง)
เด็กชายสิทธิพงศ์  นาควิจิตร
(เสก)

ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์
โอกาสทองมีหวังพังเพราะใคร
กลับมาแข่งแย่งกันฟันกับเขี้ยว
กลับมาสร้างตำนานสร้างความมัน

 

พบเพื่อนบ้านดีดีหาที่ไหน
เป็นไปได้หรือไม่คืนดีกัน
กลับมาเคี่ยวเข่นฆ่าคนบ้าฝัน
อยากให้หันเข้าหาท้าประลอง

 


กรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เทพเสฐียร(น้ำ),เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เสมอภาค(ปิ่น)
เด็กหญิงวนิดา  เริงจิตร์(นิวส์),เด็กหญิงสุพัสสร  ปรีดาผล(นัด)
เด็กหญิงฐิตาพร  ลิ่มสกุล(ตั๊ก),เด็กหญิงกัลยารัตน์  หมื่นกล้า(นัด)
เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วน้อย(เฟริน),เด็กหญิงศิริภิญญา  ทองพันธ์
(ออม)

แต่ทุกอย่างหวังไว้ได้แค่หวัง
แม้เลือนรางบางอย่างยังเป็นรอง
หันมาดูการซ้อมยอมรับว่า
แต่ละทีมมุ่งมั่นการซ้อมวิ่ง

 

เพราะบางครั้งความหวังยังเป็นสอง
เห็นจะต้องกลับไปในความจริง
จริงจังกว่าที่คิดไว้ทุกสิ่ง
บอกว่านิ่งจริงจังเหมือนอย่างใจ

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
เด็กชายณัฐวัตร  กำลังแก้ว (อาร์ม)

แม้เคร่งเครียดไปบ้างยังครึกครื้น
สัญลักษณ์นิโครฯ  ยากเปลี่ยนไป
อุปสรรคจะมากยากไปบ้าง
จะแบ่งสีแบ่งทีมโรงเรียนเดียว

 

ค่อยทอดถอนสะอื้นให้โปร่งใส
ยังขวักไขว่รวมหัวตัวเป็นเกรียว
ทุกก้าวย่างยึดมั่นยังแน่นเหนียว
ยังข้องเกี่ยวทีถ้อยร้อยดวงใจ

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงสมฤทัย  หอมหวน(แนน),เด็กหญิงมนัญชยา  มธุรส (แป้ง)
เด็กหญิงศศิประภา  ทองเจิม(แนน),เด็กหญิงนนทินี  ภู่กลาง(แมงปอ)
เด็กหญิงวินิตา  ทองคำ(ไน้ท์),เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แมนปล้อง
(วิว)

จะไปไหนไปกันอย่างมั่นจิต
ผิดหรือถูกช่วยกันปลูกกันไป
หันมาดูผู้ใหญ่ในโรงเรียน
เปรียบประดุจไม้ใหญ่จามจุรี

 

ช่วยกันคิดปรุงแต่งแถลงไข
ด้วยห่วงใยยึดมั่นสามัคคี
ถือเป็นเซียนจอมยุทธ์เหนือวิถี
ร่มเงาที่ปกป้องคุ้มครองภัย

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายสมศักดิ์  เอียดทองใส(เอ็ม),เด็กชายนนทวัฒน์  บุญเชื้อ(นน)
เด็กชายธนาวิน  ทองพันธ์(เิ็อ็กซ์)
เด็กชายนนทวัฒน์  เชิงชาญ(นน),เด็กชายฤทธิชัย  ขาวทอง(มาร์ย)

จะว่าเด่นว่าด้อยมิอาจรู้
ยี่สิบปีแล้วที่ยังฝังใจ
โรงเรียนไหนคุณครูไม่ขอย้าย
ด้วยรักลูกผูกจิตคิดผูกพัน

 

เห็นคุณครูไม่ขอย้ายไปไหน
ยังเยื่อใยยังเฝ้าเอาใจกัน
ขอยอมตายเกษียณอยู่ที่นั่น
ตอบทันควันโรงเรียนวัดนิโครฯ

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
 เด็กหญิงนฤมล  มีชัย (หญิง)

จะเชื่อไหมบางครั้งก็มีบ้าง
ไม่เข้าใจทุ่มเถียงเกี่ยงพาโล
บ้างวิจารณ์นินทาด่ากันบ้าง

ที่ประชุมกระหายระบายไป

 

ที่เราต่างผูกจิตคิดโมโห
บ้างร้องโฮ
!...ฮึดฮัดอึดอัดใจ
เมื่อหมดทางเสียหน้าพาเฉไฉ
จนเยื้อใยที่หายมลายคืน

 


นักกรีฑาจากทีมสีแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงชนาพร  บุญรักษ์ (ตาล),เด็กหญิงชญานี  นิลบวร
เด็กหญิงวนิดา  ทำทอง(นิ),เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทองสุข (อุ๋มอิ๋ม)
เด็กหญิงพรทิพรส  พึ่งกิจ (จิว),เด็กหญิงนิธินันท์  ทองพันธ์(จูน)
เด็กหญิงณัฐมล  ชื่นอารมณ์(มาร์ย)


ลิ้นกับฟัน  ย่อมมีที่พลั้งพลาด
มิตายจากคงอยู่กันยั่งยืน
ความผูกพันเรานั่นจึงมั่นจิต
อยู่กันต่อขออยู่อย่างสบาย

 

แต่มิอาจหนีหายมลายฝืน
หลับหรือตื่นยังอยู่คู่มิคลาย
มิได้คิดจากลาหรือหนีหาย
เหมือนนิยายเรื่องยาวเล่าสืบไป


นักกรีฑาจากทีมสีแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กชายปริญญา ศรีวัฒนพงศ์ (เจม),เด็กชายวีระศักดิ์ ประดิษฐ์การ (บอย)
เด็กชายกิตติศักดิ์ แก้วน้อย (อาร์ม),เด็กชายภคพงศ์ ผ่าเจริญ (ชาย)

ชมภาพขยายใหญ่
 
 
เบื้องหลังการฝึกซ้อมและความอลังการในวันแข่งขัน
น้องฟ้า
wassana๓๑๑@gmail.com

 
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com