ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ  ของกองลูกเสือผสม
(กองลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม
และกองลูกเสือโรงเรียนบ้านคอกช้าง)
เนื่องในวันคล้ายวันที่ได้รับพระราชทานกิจการลูกเสือไทย


เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น
วันที่     กรกฎาคม  ๒๔๕๔

..........................................................................................

 

          กิจกรรมการเดินสวนสนาม     ระลึกยามทหารร่วมสมัย
          เพื่อทูลเทิดเชิดชูนักรบไทย              เพื่อเตือนใจได้ทราบกราบบังคม
                        เพื่อทบทวนกล่าวคำปฏิญาณ ความกล้าหาญแฝงไว้ได้เหมาะสม
    กิจกรรมหลากหลายได้ชื่นชม          อีกคำคมฝากไว้ให้ยินดี    
               วันที่หนึ่งกรกฎาคม               ชนชื่นชมทูลเทิดเชิดศักดิ์ศรี
  เมื่อสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่               ยังมิมีวันลืมร่วงโรยรา   

          ใกล้ถึงวันสถาปนาลูกเสือไทย  คุณครูของเราก็ต้องฝึกหนักกันหน่อย  เดียวจะได้ไม่เคอะเขินว่างั้นเถอะ  
แต่ไม่ทราบว่าขั้นตอน  จะถูกหรือเปล่า  ช่วยดูๆให้หน่อยนะ  ถ้าไม่ถูกก็ทักท้วงกันได้ จริงๆ  นางแบบเขาทำถูกแล้วแหละ 
แต่เด็กนิโครฯ นี่ซี  อ่อนหัดเสียเหลือเกิน  ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไร  อย่างไรก็ช่วยไข ข้อข้องใจให้หน่อย  จะเอาแบบไหนดี 
ถ้าแบบไหนไม่ถูก  ก็บอกมานะ  จะได้ลบออกชะ 

ดารานางแบบ "อมยุทธิ์แห่งโรงเรียนวัดนิโครธาราม  
ที่แสดงนำ 


คุณครูอารมณ์   พลายสิน,คุณครูวัลลดา   คงสามารถวัฒนาคุ,ณครูจุรีย์   หนูสุวรรณ และคุณครูพรพิมล   อินทรักษ์ 
เหนื่อยไหมครับคุณครู  ถ้าเหนื่อยนัก  หยุดพักเสียบ้างก็ได้นะครับ

         

 วันสถาปนาลูกเสือไทย                    น้อมดวงใจรำลึกยากจะหา
น้ำพระทัยทรงพระกรุณา                   คุณยิ่งฟ้ายิ่งล้นพ้นแผ่นดิน
            สมเด็จพระมงกุฎของทวยราษฎร์   ทรงเป็นปราชญ์นักรบจบเจนสิ้น
  ทรงมองเห็นการณ์ไกลทั่วไทยถิ่น            ทรงเป็นปิ่นปกเกล้าของชาวไทย


คุณครูสมศักดิ์   ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม  เป็นประธานในพิธี
เมื่อประธานเดินทางเข้ามาถึงบริเวณพิธี

ผู้กำกับ      เรียน  ท่านประธานที่เคารพ  
                 วันนี้  กองลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนาม   และทบทวนการกล่าวคำปฏิญาณ  ร่วมกับ
กองลูกเสือโรงเรียนบ้านคอกช้าง   เนื่องในสถาปนากิจการลูกเสือไทย  ในการนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๒๓  คน ลูกเสือและ
เนตรนารี  จำนวน ๕   กอง  รวม ๓๕๒  คน  
                บัดนี้  ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานตรวจพล  ลูกเสือกองผสมต่อไป

                              เมื่อประธานมาถึงพิธีงาน    เกณฑ์กะการลูกเสือเตรียมการณ์ไว้
               ผู้กำกับรายงานความเป็นไป         ด้วยเหตุใดต้องจัดนัดแนะงาน
                            วันกำเนิดเกิดก่องานลูกเสือ         เหล่าหน่อเนื้อทวยราษฎร์ทุกสถาน       
        ร่วมใจจัดรำลึกนึกเหตุการณ์          แม้เนานานมิลืมปลื้มคำชม
                 บ้านคอกช้างโรงเรียนวัดนิโครฯ        ต่างร่วมโชว์ชักชวนล้วนเหมาะสม
          สามร้อยห้าสิบสองต้องคารม              หมายนิยมลูกเสือเพื่อเด็กไทย
           สวนสนามกล่าวคำปฏิญาณ              ร่วมประสานบำเพ็ญเห็นสดใส
                    การจัดงานวันนี้จึงเป็นไป           ด้วยพร้อมใจพร้อมพรักสามัคคี


คุณครูสุนทร   พลายสิน
ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เป็นพิธีกรในพิธีการตัวจริงของงานนี้


พิธีกร
      กองผสมตรง    ทำความเคารพท่านประธาน    ขวาระวัง   วันทยาวุธ  

              กองดุริยางค์  บรรเลงเพลง  มหาฤกษ์
พิธีการ  
เรียบอาวุธ   ตามระเบียบพัก
              ประธานเดินตรวจแถวเกียรติยศและพบปะ ผู้กำกับ   รองผู้กำกับ  ลูกเสือและเนตรนารี   


กองตรง  ทำความเคารพท่านประธาน  วันทยาวุธ
กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดนิโครธาราม
คุณครูอมร  ภู่อมร,คุณครูจันทิรา  จันทวี,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูมะลิ  จงไกรจักรและคุณครูอารมณ์  พลายสิน


กองตรง  ทำความเคารพท่านประธาน  วันทยาวุธ
กองเนตรนารีสามัญโรงเรียนวัดนิโครธาราม
คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ,คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์,คุณครูสุพิศ  ชูร่วง,คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์


ทำความเคารพท่านประธาน  เพค  ตรง   วันทยหัตถ์
กองลูกเสือและเนตรนารีสำรองของโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์,คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์


 


คุณครูวิเชียร  ทวีวงศ์สุนทร,คุณครูเพ็ญศรี  เฉลิมภูษิตารักษ์
สองผู้กำกับลูกเสือจากกองลูกเสือโรงเรียนบ้านคอกช้าง
กับลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่


             ขณะท่านประธานผ่านกองลูกเสือแต่ละกอง  
ผู้กำกับ   กองตรง  วันทยาวุธ
ประธาน 
วันทยหัตถ์รับ
              เมื่อประธานผ่านพ้น
ผู้กำกับ   เรียบอาวุธ  ตามระเบียบพัก
              เมื่อประธานตรวจพล  กองลูกเสือและเนตรนารี เสร็จแล้ว  ขึ้นไปยืนที่แท่น
              เพื่อรอรับชมการสวนสนามของกองลูกเสือ  ร่วมการกล่าวคำปฏิญาณและ
              ให้โอวาทต่อไป
พิธีกร     เรียน  ท่านประธานที่เคารพ
                          บัดนี้  ขอเรียนเชิญท่านประธาน  ชมการสวนสนามของกองลูกเสือผสมของ โรงเรียนวัดนิโครธารามและโรงเรียนบ้านคอกช้าง
กองผสมตรง    เตรียมตัวสวนสนาม    ขวาหัน
ผู้กำกับ   แบกอาวุธ  หน้าเดิน
               ลูกเสือและเนตรนารี   แบกอาวุธ
ผู้กำกับ   ท่าบ่าอาวุธ
พิธีกร     วิ่งไปอยู่หลังกองดุริยางค์
              เมื่อวงดุริยางค์และลูกเสือเดินมาถึงธงเขียว  หน้าแท่นประธานในพิธี
ผู้กำกับ  ทำความเคารพท่านประธาน  ขวาระวัง
              เมื่อกองดุริยางค์ผ่านท่านประธาน
              ท่านประธานแสดงวันทยหัตถ์  เมื่อกองดุริยางค์  และลูกเสือสวนสนาม  ตลอดตั้งแต่เริ่มผ่านจนสิ้นสุด
              ลูกเสือ  เนตรนารี   เดินผ่านเลยไป  แล้วมาตั้งแถวกลางสนาม  เพื่อเตรียมกล่าวคำปฏิญาณและรับฟังโอวาทของท่านประธาน
เด็กหญิงสทธิดา  เอี่ยมศักดิ์ 
พร้อมกองดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ฝึกสอนโดย  คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา

เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมศักดิ์ 
คทากรมือแรกประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
(ยิ้มหน่อยซิหนู)


ทีมงานในกองดุริยางค์ของคุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา


ผู้เชิญป้ายโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กหญิงลดามณี  ผดุงทรัพย์
ผู้เชิญธงกองลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม  กองที่    (ลูกเสือ)
เด็กชายเอกราช   สวนรักษา


ทำความเคาระท่านประธาน  ขวาระวัง
ท่าทางทะมัดทะแมงอย่างนี้  เขาละ
คุณครูอมร  ภู่อมร

ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ซ้าย  ขวา  ซ้าย
เดินให้เป็นหมู่หน่อยซิจ๊ะ  ห้ามคุยกันด้วย

ลีลาการเดินของสาวไฮโซ  ดูกระฉับกระเฉง  คล่องแคล่ว  ว่องไว  ดูดีไปหมด
คุณครูจันทิรา  จันทวี,คุณครูมะลิ  จงไกรจักร,คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
ส่วนคนหลังสุด  คุณครูอมร  ภู่อมร

ขวาระวัง
ผู้เชิญธงกองลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม กองที่    (เนตรนารี)
เด็กหญิงอาทิตยา   ทองนิ่ม
คุณครูจุไรรัตน์  สะดวกกิจ,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์,คุณครูสุพิศ  ชูร่วง,คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์
คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ


แบกธงไหวไมจ๊ะหนู
ลดธง  ทำความเคารพท่านประธานหน่อยซีจ๊ะ   ธงมันหนักค่ะ

ทำความเคารพท่านประธาน  ขวาระวัง  วันทยาวุธ

ทำความเคารพท่านประธาน  ขวาระวัง  วันทยาวุธ
 
แดดมันร้อนไปนิดนะคุณครู  ฮึ!  แค่นี้สบายมาก
อย่าทำคิ้วย่นซิ  เดี๋ยวตีนกาขึ้น  ไม่สวยนะ 

จะไปรบกับใครหรือจ๊ะแม่ครู
ดูกระฉับกระเฉง  ทะมัดทะแมง  คล่องแคล่ว  ว่องไว  แล้วก็....สวยซึ้ง   ไปเสียทุกคนจริงๆ
นี่ขนาดผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ยังจริงจังขนาดนี้  มิน่า  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  จึงได้พัฒนา
คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูพรพิพล  อินทรักษ์,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์

กองลูกเสือสำรองโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
ลูกเสือ  เนตรนารีโรงเรียนวัดนิโครธารามทุกคน  มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างทั่วถึง  ทุกคน
โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นลูกเสือสามัญหรือลูกเสือสำรอง
จุดเด่นของโรงเรียนวัดนิโคราราม  คือ  เราไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกกัน
(ทำอะไร  เราก็ทำด้วยกัน  ไปไหน  เราก็จะไปด้วยกัน  แม้แต่ไปเชียร์กีฬา  เรายังไปกันทั้งโรงเรียนเลย 
แต่บ้านใครบ้านมันนะ  ข้อนี้ไม่เกี่ยวกัน)


มีคนฝากชมมานะ  ว่า
คุณครูปราณี   ฉันทวิชานนท์ 
เดี๋ยวนี้สวยจัง  คงเอิบอิ่มอะไรมาสักอย่างกระมัง  ไม่เชื่อดูรอยยิ้มซิ  น่าสงสัยจริงๆ

เนตรนารีสามัญของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 

คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ
นี่ซิ 
!   ของจริง
ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า  กิจกรรมแทบทุกกิจกรรม  เกิดจากความคิดและมันสมองของคุณครูจีรีย์  หนูสุวรรณ
แม้จะขี้บ่นไปนิด  แต่สบายใจได้  โกรธใครไม่นานหรอก  มีอะไรขอได้หมด  ยกเว้นเวลาที่แกปั่นป่วน  ขึ้นเข้าไป  แหลกกระจุย  จริงๆ

สองพ่อเสือใหญ่
จากแดนไกล  โรงเรียนบ้านคอกช้าง  บ้านบางเหรียง
คุณครูประเสริฐ   สิทธิศิลป์และคุณครูเสกสรร  สุขศรี

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  จากโรงเรียนบ้านคอกช้าง
ดูสีหน้าท่าทางแล้ว  คงมีความสุขนะ  อย่างไรเสียหากมีกิจกรรมอะไร  ก็มาร่วมกันอีกนะ  แต่...อย่ามาบ่อยนักนะ

กองสุดท้าย  ท้ายสุดที่เข้าสู่สนาม  คือกองลูกเสือของโรงเรียนบ้านคอกช้าง
ผู้เชิญป้ายโรงเรียน
เด็กหญิงลัลนา  เบิกบาน
คุณครูเสกสรร  สุขศรี,คุณครูประเสริฐ  สิทธิศิลป์,คุณครูวิเชียร  ทวีวงศ์สุนทร,คุณครูเพ็ญศิริ  เฉลิมภูษิตรักษ์


คุณครูวิเชียร  ทวีวงศ์สุนทร
เด็กนิโครฯ  ชมเปาะว่า  ทะมัดทะแมงจังเลยครับคุณครู

              เมื่อการสวนสนามสิ้นสุดลง  แต่ละกองจะมายืนพร้อมกันกลางสนาม


การเดินสวนสนามจบลงแบบเรียบง่าย  เมื่อเวลาประมาณ  ๑๐.๐๐  น.


ผู้กำกับ   กองหยุด  เรียบอาวุธ  ตามระเบียบพัก
              เมื่อทุกกองเข้ามาถึงในพิธีเสร็จสิ้น

 

                     


เด็กหญิงลัลนา  เบิกบาน
สาวน้อยหน้าหวานผู้ถือป้ายโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
(ยิ้มสักนิดก็ได้  เก็กนัก  เดี่ยวเมื่อยกรามแย่  เด็กนิโครฯ  ไม่กัดใครหรอกจ๊ะ)


พิธีกร    ทำความเคารพท่านประธาน  กองผสมตรง  วันทยาวุธ  เรียบอาวุธ  ตามระเบียบพัก
              ผู้กำกับกล่าวรายงาน


คุณครูสมนึก   ธนการ
ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม
กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมสวนสนามและการทบทวนการกล่าวคำปฏิญาณ


ผู้กำกับ    เรียน  ท่านประธานที่เคารพ
                ข้าพเจ้า นาย...................... ในนามของผู้กำกับลูกเสือ  รองผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและเนตรนารี  กองผสมระหว่างกองลูกเสือ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 และกองลูกเสือโรงเรียนบ้านคอกช้าง  ขอรายงาน  ประวัติความเป็นมาของการจัดกิจกรรม   ในวันนี้  ดังนี้
               ในวันที่ ๑ กรกฎาคม  ของทุกปี  ถือวันวันสำคัญ  ของกิจการลูกเสือไทย  เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาธีรราชเจ้า ของปวงชนชาวไทย  ได้ทรงพระราชทาน   กิจการลูกเสือไทยขึ้น  เมื่อวันที่  ๑ กรกฎาคม  ๒๔๕๔  เพื่อให้เด็ก และ
เยาวชนได้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย  ได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและได้เทิดทูลสถาบันพระมาหากษัตริย์
             ในการจัดกิจกรรมการเดินสวนสนาม และทบทวนการกล่าวคำปฏิญาณของกองลูกเสือกองผสม  ในวันนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จำนวน ๒๓  คน ลูกเสือและเนตรนารี  จำนวน ๕  กอง  รวม ๓๕๒  คน   จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ๒๑๒  คน  และจากโรงเรียน
บ้านคอกช้าง  ๑๐๐  คน
              บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานร่วมกล่าว  คำปฏิญาณลูกเสือ และให้โอวาทต่อไป 
ผู้กำกับ    กองผสม  ยกรหัส  กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า   
                ด้วยเกียรติของข้าฯ    ข้าสัญญาว่า
                ข้อ      ข้าฯ จะจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์
                ข้อ     ข้าฯ จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ 
                ข้อ     ข้าฯ จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ


คุณครูสุนทร   พลายสิน
กล่าวนำเพื่อทบทวนการกล่าวคำปฏิญาณ

คุณครูสมศักดิ์   ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประธานในพิธี
ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ


กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ของโรงเรียนบ้านคอกช้าง
ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ

คุณครูวิเชียร   ทวีวงศ์สุนทร
ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านคอกช้าง

ท่านกกระเรียน  พร้อมจิก  แต่....ห้ามหยิกนะ
คุณครูสมพร   พิพิธภัณฑ์
ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม


ถ้ารำฉุยฉายไม่ไหว   เหนื่อยนัก  นั่งพักเสียบ้างก็ได้

มีอะไรทุกข์ใจ  ก็น่าจะบอกเพื่อนๆ  อย่าเก็บอำความทุกข์ไว้คนเดียว 
อาการคิ้วย่นแบบนี้  ตาลอยแบบนี้  ถ้าเมื่อสิบปีที่แล้ว  ก็น่าจะอกหักมาใหม่ๆ
หรือว่า  ตอนนี้.....ใครทำบอกพี่มา  พี่จะไปไหว้มันสักที  ที่มันเก่ง  ขนาดทำให้น้องสาวของพี่อกหักได้
  ชิชะ  ทำได้
(ข่าวว่า  วันนี้ไม่ค่อยสบาย  ยังอุตส่าห์มาร่วมกิจกรรม  ขอให้หายไวๆนะน้อง  พี่อยากเห็นรอยยิ้ม  อยากเห็นน้องยาผู้ร่าเริง)
คุณครูกัลยา   กะสิรักษ์
ผู้กำกับโรงเรียนวัดนิโครธาราม


นี่ซิ....ท่าคาบอยสาว  จากเรื่อง  ล่าร่า  ครอฟท์  ทูมเรเดอร์  กู้วิกฤตล่ากล่องปริศนา
หรือว่า  กำลังใบ้หวย
คุณครูพรพิมล   อินทรักษ์
ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม

กองดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม
วันนี้  เราพร้อมที่จะให้บริการแก่ชุมชน
โดยมี  
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา  เป็นผู้ควบคุมวง
พร้อมทุ่มเท  ทั้งแรงกาย  แรงใจ  และเวลาที่ควรจะเป็นส่วนตัว  ยากยิ่งที่จะหาใครสามารถทำได้
ผลงานที่ผ่านมา  เป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความสามารถของคุณครูสาว
เด็กนิโครฯ  ขอเอาใจช่วยและเอาใจเชียร์  อย่าเต็มกำลังความสามาถ


พิธีกร     เรียนเชิญ   ท่านประธานให้โอวาทแก่พี่น้องลูกเสือ  เนตรนารี


ประธาน      เรียน ท่านผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารีทุกท่าน
                    จากรายงานของท่านผู้กำกับลูกเสือ วันนี้ ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่ง   ของกิจการลูกเสือไทย เนื่องจาก  เป็นวันที่ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระมหาธีรราชเจ้า ได้ทรงพระราชทานกิจการลูกเสือไทยขึ้น

                 กิจการลูกเสือ ได้อุบัติขึ้นเป็นแห่งแรกในโลก โดยลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ หรือ พี.บี. ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐
สืบเนื่องจากการรบกับสงครามบัวร์ ที่อัฟริกาใต้ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ พี.บี. ได้ตั้งกองทหารเด็กให้ช่วยสอดแนมการรบ จนได้รับชัยชนะ
แก่ข้าศึก
  
                 เมื่อกลับถึงประเทศอังกฤษ ได้ทดลองนำเด็กชาย ๒๐ คน ไปอยู่ค่ายพักแรม
ที่เกาะบราวน์ซี ซึ่งได้ผลดีเกินคาดหมาย ในปี พ.ศ.
 ๒๔๕๑ จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึ้น เป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ได้ทรงทราบเรื่องกองทหารเด็กได้ช่วยสอดแนมการรบ
จนได้รับชัยชนะแก่ข้าศึก

                เมื่อเสด็จนิวัติกลับประเทศไทย จึงได้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น และได้โปรดเกล้าพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔
  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กรู้จักการรักษาระเบียบวินัย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
                เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ปวงชนชาวไทย  จึงได้ร่วมกันถวาย
พระราชทินนามพระองค์ว่า
พระมหาธีรราชเจ้าและได้กำหนดให้วันที่   ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการ
ลูกเสือไทย


                การที่ลูกเสือและเนตรนารี  ได้มาประชุมพร้อมกัน  เพื่อให้คำมั่นสัญญา หรือคำยืนยัน โดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความ
บริสุทธิ์ใจ
  เป็นที่ตั้ง ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม   ก็ขอให้ลูกเสือ เนตรนารี ยึดมั่นและถือปฏิบัติ  ให้ได้ตามคำปฏิญาณ
ที่ได้ให้ไว้ว่า
       
             จะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ  และจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
             ขอให้ลูกเสือและเนตรนารีทุกคน    ยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้  และขอให้กิจการลูกเสือไทย    เจริญรุด
หน้าต่อไป    ตราบนานเท่านาน
            ท้ายที่สุด  ขอให้เจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ ที่พวกเรา ได้ให้คำมั่นสัญญา   ขอยกเอาสิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่พวกเราเคารพนับถือ  โดย
เฉพาะ  พระบารมี
  แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ได้ปกปักรักษา ท่านผู้กำกับ
ลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและเนตรนารี  ของกองลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม และกองลูกเสือโรงเรียนบ้านคอกช้าง
ทุกท่าน ได้ประสบแต่ความสุข  คิดหวังสิ่งใด  ขอให้สมความปรารถนา   ทุกประการ   ขอบคุณ


พิธีกร    กองผสมตรง กลับหลังหัน ถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกประองค์  ขอจงพระองค์ทรงพระเจริญ  ไชโย  ไชโย  ไชโย วันทยาวุธ


              กองดุริยางค์    บรรเลงเพลง     สรรเสริญพระบารมี
พิธีกร
    เรียบอาวุธ    กลับหลังหัน   ตามระเบียบพัก
พิธีกร   บัดนี้   การจัดกิจกรรม  คล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย  ประจำปี  ๒๕๕๑   ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว   ขอกราบขอบพระคุณ
            ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  การจัดกิจกรรมในการเดินสวนสนาม  และทบทวนการ
            กล่าวคำปฏิญาณ

พิธีกร   กองผสมตรง  ทำความเคารพท่านประธาน  วันทยาวุธ
           กองดุริยางค์บรรเลงเพลง     มหาฤกษ์
           ท่านประธานเดินออกจากที่ประชุม   (เดินทางกลับ)
พิธีกร    เรียบอาวุธ    ตามระเบียบพัก
ผู้กำกับ  นัดหมาย  เรื่องการบำเพ็ญประโยชน์
พิธีกร    กองผสมตรง    กองเลิก

ภาพสุดท้ายก่อนจากลา


คณะผู้กำกับลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม
คุณครูประเสริฐ  สิทธิศิลป์,คุณครูเสกสรร  สุขศรี,คุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ,คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูวิเชียร  ทวีวงศ์สุนทร
คุณครูภิษณี  ณ สงขลา,คุณครูจุรัย์  หนูสุวรรณ,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์,คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์
คุณครูพิพิมล  อินทรักษ์,คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูสุพิศ  ชูร่วง,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
คุณครูจุไรรัตน์  สะดวกกิจ,คุณครูจันทิรา  จันทวี,คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูมะลิ  จงไกรจักร,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด
และคุณครู

เอ๊ะ!  ขาดคุณครู  ชื่ออะไรนะ

 

 

ขอขอบคุณท่านผู้กำกับ  รองผู้กำกับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมสวนสนาม
และทบทวนการกล่าวคำปฏิญาณ

 

นายสมศักดิ์   ผลากิจ

 

นางสมพร   พิพิธภัณฑ์

นายสุนทร   พลายสิน

นายวิเชียร  ทวีวงศ์สุนทร

นางสาวเพ็ญศิริ  เฉลิมภูษิตารักษ์ 

นายเสกสรร  สุขศรี

นายประเสริฐ  สิทธิศิลป์

นางพรพิมล  อินทรักษ์

นางวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด

นางกัลยา  กะสิรักษ์

นางอารีย์  สุขสวัสดิ์

นางสุพิศ  ชูร่วง

นางจุรีย์  หนูสุวรรณ

นางปราณี  ฉันทวิชานนท์

นางจุไรรัตน์  สะดวกกิจ

นางภิษณี    สงขลา

นางจันทิรา  จันทวี

นางมะลิ  จงไกรจักร

นางชูศรี  สิทธิศิลป์

นายอมร  ภู่อมร

นางวัลลดา  คงสามารถวัฒนา

นางอารมณ์  พลายสิน

ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรา  จริงดั่งคำที่เขาว่า
พี่น้องลูกเสิอและเนตรนารีจากโรงเรียนบ้านคอกช้าง  ๑๐๐  คน  กำลังจะจากลาพวกเราไป
โชคดีเพื่อนๆ  พบกันใหม่

เด็กนิโครฯ 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ  ทุกคนที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมสุดท้านก่อนที่จะจากลา  คือการบำเพ็ญประโยชน์ 

 
คณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
มีมติร่วมกัน  พานักเรียนไปพัฒนาที่วัดนิโครธาราม
เก็บขยะ  เศษแก้ว  เศษกระเบื้อง

จัดการกับถุงพลาสติก,ขวกพลาสติก,ทางมะพร้าวที่หล่นลงมาจากต้น

เก็บและขนย้ายไม้ที่ทางวัดเลื่อยผ่ากองทิ้งไว้

นำไปเก็บกองไว้ให้เข้าที่เข้าทาง  เป็นระเบียบเรียบร้อย

เก่งจังจ๊ะ

คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์,คุณครูจุไรรัตน์  สะดวกกิจ,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์
กำลังแจก  ไอติม  คนละแท่ง
รางวัลและค่าตอบแทนการความดีที่ได้รับ
 

เย็น  ซ่า
!  ชื่นใจเหลือเกินครับ
ขอบคุณครับ  คุณครู

ขอขอบคุณผู้ร่วมเข้ากิจกรรมทุกท่าน
เด็กนิโคร
วันอังคารที่    กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑
 
sntng@thaimail.com


 

 
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com