ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐


รอคอยกันมา  ๑  ปีเต็ม
การแข่งขันฟุตบอลเทศบาลคัพ  ครั้งที่  ๙

คุณครูอมร   ภู่อมร
กับเด็กรุ่นใหม่  จากรุ่น  ๑๐  ปี
ที่โดดเด่นขึ้นมาเทียบบารมีรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒  ปี

ภายใต้การควบคุมทีมของ
คุณครูอมร   ภู่อมร

เปิดสนามนักประเดิมชัยนัดแรก
เมื่อวันพุธที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๐
ระหว่างทีม  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  แช้มป์  ๒๕๔๙  กับทีมโรงเรียนบ้านท่งไทรงาม
ผลโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ชนะ  ๖ :  ๐

คุณวัชรพงษ์   ภู่ทอง
รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลทับปุด
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน

พร้อมด้วยทีมงานที่ล้นด้วยคุณภาพ
จากเทศบาลตำบลทับปุด

โดยมี
นายกฤษฎา   ตันธีระธรรม
นายอำเภอทับปุด
ได้ให้เกียรติเป็นประธาน  ในพิธีเปิดการแข่งขัน
..................................................
ก่อนอื่นเรามารู้จักนักฟุตบอล 
จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม  กันก่อน

เด็กชายวงค์สถิต         สงวนทรัพย์                 เด็กชายสิทธิชัย         คล่องการ

เด็กชายเฉลิมฤทธิ์     ไทรทอง                           เด็กชายสมศักดิ์    พิลึกเรือง

เด็กชายศรายุทธ    ยกบุตร                      เด็กชายณัฐพงศ์      ช่วยบำรุง

เด็กชายกิตติพล   พรหมจรรย์                               เด็กชายอรรถกร         สร้างเลี่ยน

เด็กชายชัยวัฒน์    สว่างวงษ์                       เด็กชายศิริศักดิ์          อารีการ

เด็กชายตะวัน     ผลากิจ                    เด็กชายธีรุตน์    เอกจีน

เด็กชายณัฐพงศ์      ช่วยบำรุง                        เด็กชายเรืองวิทย์      สมใหญ่

เด็กชายนพรัตน์   ชูพล                               เด็กชายวัชรากร   สมัครกิจ

เด็กชายภาคภูมิ     อาจผล                        เด็กชายพิชยุตน์      เกตุแก้ว  

การแข่งขันนัดที่  ๒
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๐
พบกับทีมโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
ผลการแข่งขัน  ชนะ  ๖  :  ๐
นัดที่  ๓  พบกับทีมโรงเรียนบ้านบ่อแสน

โรงเรียนวัดนิโครธารามชนะ  ๒  :  ๑
เป็นนัดตัดเชือกเพื่อเข้ารอบ  ๒  โรงเรียนวัดนิโครเป็นที่  ๑  ของสายที่  ๑
เล่นกันมันหยดจริงๆ  วันนี้

นัดที่  ๔  เพื่อตัดเชือกเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ผลการแข่งขันโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ชนะโรงเรียนบ้านท่าสนุก
๑  :  ๐

เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ
นัดล้างตากับทีมโรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
ซึ่งชนะโรงเรียนทับปุด  เต็งหนึ่งของสายที่  ๒
ต้องคอยติดตามกันนะ  
เด็กนิโครธารามจะทำสำเร็จไหม

เด็กนิโคร
ni.kro@hotmail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com