ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของพระองค์จงทรงพระเจริญ  ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะครู,กรรมการสถานศึกษา,นักการภารโรงและนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
........................................รวมฝีมือการจัดพานพุ่ม  กับแสงไฟยามใกล้ค่ำช่างเหมาะเจาะกันเสียเหลือเกินคุณครูอัญญรัตน์  ยมโดย,เด็กหญิงยศฎาวรรณ  ภู่กลาง,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ
คุณครูจุรี  หนูสุวรรณ,เด็กชายอรรถกร   สร้างเลี้ยน,เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทัดแก้ว,คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์นายนิกร  จันทร์อำไพ  นายอำเภอทับปุด,นายสมศักดิ์  ผลากิจ,
เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทัดแก้ว,นางวัลลดา  คงสามารถวัฒนาเด็กหญิงสร้อยสุดา  ทัดแก้ว
สาวงามคฑากร  ประจำปี  ๒๕๕๐  (ปีนี้เธอเหมารวด)
สร้อยสุดา  ทัดแก้ว แต่งตัวสาว     นึกว่าราวสิบสี่หรือสิบห้า
แท้จริงเจ้าวัยเพียงสิบเอ็ดกว่า            พอแต่งหน้านึกว่าสาวเต็มตัว
งามเสื้อผ้าหน้าตาแสนผุดผาด                เหมือนภาพวาดย่งเห็นยิ่งมึนหัว
น้ำใจงามทรามวัยไม่เมามัว     จะดีชั่วก็งามตลอดไป

มีคนส่งรายชื่อของผู้ถือป้าย กับคนถือพานพุ่มมาแจ้งให้เด็กนิโครทราบ  ต้องขอขอบพระคุณด้วย
คนถือป้าย  นางสุมาลี  โลกิตตธรกุล,นางสุภาพร  ทัดแก้ว
คนถือพานพุ่ม  นางยุพน  ประสพมิตร,นางลัดดา  บุญาส่งและนางสุภาพร  ชาวกัณหา
ผิดถูกก็ต้องขออภันกันนะ

สาวอิ๊บ  เด็กหญงปวีณุช  ณ ถลาง  ใช่หรือเปล่า

ชมรมผู้สูงวัย หรือผู้สูงอายุอำเภอทับปุดก่อนตะวันพลบพรากจากฟากฟ้า     ความมืดมาก่อนฟ้าหมดแสงใส
บรรยากาศยิ่งเห็นยิ่งพึงใจ                   อยากให้ใครได้เห็นเหมือนเช่นเรา   หลายชีวินดำเนินยังเดินต่อ    มิย่อท้อก้าวย่างอย่างใครเขา
หากมีท้อขอได้ช่วยขัดเกลา         เพื่อวัยเยาว์ก้าวตามถามทางเดินฟ้าจะมืดอย่างไรมิมืดมิด     ทางชีวตไม่ท้อขอสรรเสริญ 
หากมีหลงไปบ้านหยุดย่างเพลิน    หากบังเอิญทางตันอย่าหวั่นใจ
ทางชีวิตล้วนมีอุปสรรค    เมื่อพบรักมองเห็นฟ้าสดใส
เมื่อรักหน่ายเหมือนไม้ที่ไร้ใบ     เมื่อรักไกลกลับหวนมาทวนแลจะให้ฟ้าสดใสใจสว่าง     จะให้ทางโปร่งใสเหมือนไร้แผล
จะให้รักคงอยู่ร่วมออนแอ    อย่าท้อแท้ถ่อมตนจะพ้นภัยเด็กหญิงกรรณิกาณร์  อุปลา,เด็กหญิงศิริพร  นิลศรี,เด็กหญิงนงลักษณ์  สิตบุศย์
เด็กหญิงเบญจมาพร  ชูศิริ,เด็กหญิงสาวิณี  ไวยครามและเด็กหญิงณัฐวดี  ปิยวงศ์
ดูเริงร่าจริงนะแม่สาวน้อย    ดูอ่อนช้อยเหมือนคอยรับแสงใส
วัยเจ้าอ่อนเริงร่าน่าพึงใจ   หากวันใดเกิดเศร้าเฝ้าเปิดดู

นางวรรณา   ธนการ,เด็กชายวรรณุรัตน์   ธนการ
สองแม่ลูกมาร่วมฉลองเทิดไท้มหาราชากับเขาด้วย

เด็กหญิงสุรินดา  ปิดประสาร
กับแสงไฟที่กำลังส่องหน้าเด็กหญิงวัลลวดี  คงรักษา,เด็กหญิงเบญจมาศ  ประสบมิตรและเด็กหญิงนุชจรี  อาจกิจ
กับท่าเทพพนมเทิดไท้มหาราชาขอบคุณค่ะ
คุณครูปัญญา  เล็กขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุด   ให้เกียรติมอบของที่ระลึก กับนักเรียนที่ขึ้นไปรำถาวยพร
เด็กนิโคร
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com