ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒

ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ 
ระหว่างวันที่  ๓๐  มกราคม  - ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑
ตอนที่  ๒  พิธีการรอบเสาธง

เสียงปรี๊ดยาวสั้นสั้นสั้นสั้นรัว   ได้ยินทั่วลูกเสือวิ่งมาใกล้
   ผู้กำกับกางแขนเหวี่ยงออกไป    สัญญาณให้เข้าแถวครึ่งวงกลม
เนตรนารีอยู่ในเสืออยู่นอก         มิได้บอบรู้เช่นเห็นเหมาะสม
ด้วยได้เรียนได้ครูครูอารมณ์         ท่านเคยชมเคยสอนมาก่อนกัน

คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ์
ครูดีในดวงใจและผู้กำกับลูกเสือดีเด่นของจังหวัดพังงา
พีธีกรวันนี้วันนี้ลูกพี่ใหญ่           ใช่อื่นไกลโดดเด่นเป็นสีสรร
ชื่อคุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ์          แค่เจอท่านตั้งท่ายังน่าเกรง
เสียงเรียกแถว  "กองตรง"  ยังต้องจัด    "พัก" ยังนัดแนะคุยกันโขรงเขรง     
                     ตะเบ็งเสียงย้ำดังอย่านักเลง     ฟังเป็นเพลงพ่อแม่เจ้าประคุณ.....ทูลหัวเอย
    กว่าจะจัดเสร็จสรรพนับว่าเสร็จ        เหงื่อแทบเล็ดตะโกนยกันเสียงขลุง
 คอแทบแตกไมล์ชื้นน้ำลายฟุ้ง   พ่อจอมยุ่งจึงค่อยคอยรับฟัง   
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
       ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น  รับผิดชอบหมู่บริการวันนี้
หมู่บริการเชิญธงร้องเพลงชาติ   เสียงผงาดมั่นตรงคงความขลัง
  ร่วมใจมั่นพร้อมร่วมรวมพลัง   รวมความหวังรวมสร้างสามัคคี
แม้ยากเย็นแสนเข็ญนิโครสู้    แม้ว่ารู้อาจพ่ายไม่บัดสี
ขอทวยเทพใต้ฟ้าทุกธานี    เป็นสักขีพยานการนำพา

คุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ,คุณครูอมร  ภู่อมร,คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์
คุณครูพรพมล  อินทรักษ์,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ,คุณครูสุพืศ  ชูร่วง
คุณครูจันทิรา  จันทวี,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์,คุณครูประณี  ฉันทวิชานนท์,คุณครูมะลิ  จงไกรจักร
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูอารมณ์  พลายสิน
อีกองค์พระมหาธีรราช    ผู้รักชาติยิ่งชีพยากจะหา
ก่อกำเนดกิจการลูกเสือมา   ไทยทั่วหล้าสรรเสริญน้ำพระทัย

เด็กนักเรียนตัวน้อยมิประสา   ต่างกำเนินเกิดมาขออาศัย
ใต้ร่มฉัตรแห่งองค์พระทรงชัย    ขอเทดไห้ถวายองค์ราชัน

คุณครูสมศักด์   ผลากิจ (พี่เสือ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ท่านผอออสมศักด์ผลากิจ   ถือนิมิตรอันดีมาเสกสรร
ขอขอบใจทุกคนที่ร่วมกัน    ร่วมสร้างฝันพวกเราชาวนิโคร

คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด
ผู้กำกับทุกท่านรายงานผล   การตรวจพลทุกหมู่ดูสุขโข
ต่างดีใจคุยฟุ้งคำโตโต    ต่างคุยโวรายงานถ้อยพรรณา

คุณครูอารมณ์  พลายสิน
หมู่กล้วยไม้กุหลาบเบญจมาศ     ครบไม่ขาดตั้งใจปราถนา
เตรียมพร้อมสรรพบอกพร้อมหลายวันมา    สรุปว่าพร้อมร่วมกิจกรรม

คุณครูชูศรี   สิทธิศิลป์
ทั้งหมู่เสือหมู่สิงห์และหมู่หมี    แสนยินดีมั่นใจในถ้อยคำ   
ทั้งนายหมู่ลูกหมู่ช่วยกันทำ     พร้อมใจนำสิ่งของมาทุกคน
พบกันในตอนที่สาม 
เปิดประชุมกองและเดินทางไกล

คอยติดตามรายละเอียดนะครับ  ตอนนี้กำลังเขียนต้นฉบับอยู่
เด็กนิโคร
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com