ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓

ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ 
ระหว่างวันที่  ๓๐  มกราคม  - ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑
ตอนที่  ๒  เปิดประชุมกองและเดินทางไกล

กิจกรรมการเปิดประชุมกอง  ครั้งที่  ๑
ผู้กำกับเรียกแถวครึ่งวงกลม,หมู่บริการเชิญธงขึ้น,หมู่บริการนำสวดมนต์,สงบนิ่ง
รองผู้กำกับหรือนายหมู่ตรวจสุขภาพของทุกคนว่าพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่
รายงานผลการตรวจ,นัดหมาย,แยกเข้าฐานเพื่อร่วมกิจกรรม


ผู้กำกับจะยืนอยู่ข้างๆหรือหน้าเสาธง
รองผู้กำกับจะยืนอยู่หลังเสาธง

โฉมหน้าผู้กำกับและรองผู้กำกับ
คุณครูสมนึก  ธนการ,คุณครูชูศรี  สิทธิศลป์,คุณครูอารมณ์  พลายสิน
คุณครูมะลิ  จงไกรจักร,คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์

คุณครูชูศรี   สิทธิศิลป์
กำลังตรวจหมู่งูเห่า (ปลกหยะ)

สมาชิกหมู่งูเห่า (ปลกหยะ)
เด็กชายภราดร  จันทวี,เด็กชายภานุมาศ  อ่อนสนิท,เด็กชายสันติชัย  พูลศิริ,เด็กชายอนุพันธ์  ทองมี
เด็กชายวงศ์สถตย์  สงวนทรัพย์,เด็กชายศรายุทธ  ลิ่มสกุล,เด็กชายจักรกฤษณ์  รัตนวรรณ
เด็กชายนันทวัฒน์  ผดุงทรัพย์,เด็กชายอดศักดิ์  เสมอภาค

คุณครูอมร  ภู่อมร
กำลังตรวจความพร้อมของลูกเสือหมู่นกอินทรีย์
เด็กชายลิขิต  ดีทอง,เด็กชายวีระศักดิ์  ประดิษฐ์การ,เด็กชายอนุชา  มีเพียร
เด็กชายนัดซี  ประกอบสิน,เด็กชายนันทวัฒน์  ทางดี,เด็กชายปานศริ  บุญศรี
เด็กชายธนสรณ์  มีพร้อม

สมาชิกหมู่เหยี่ยว
กำลังรอการตรวจ
เด็กชายจักรพงศ์  เอ้องค์,เด็กชายนันทวัฒน์  หนูสวัสดิ์,เด็กชายกตติชัย  เกลื่อนสิน
เด็กชายทรงเกียรติ  นิลศรี,เด็กชายพิพัฒพงศ์  ลูกแก้ว,เด็กชายศรันย์  ผลากิจ
เด็กชายสุธรรม  เซ่งบุตร,เด็กชายกิตติพงศ์  วานิช,เด็กชายธนากร  ทองดอนดู่
เด็กชายนพรัตน์  ชูพล

เมื่อเสร็จภารกจการนัดหมายแล้ว  ผู้กำกับจะสั่ง  แถวแยก
ลูกเสือและเนตรนารีทำขวาหันแล้วแยกออกไป  (โดยไม่ต้องทำวันทยหัตถ์)

ผู้กำกับจะเรียกแถวใหม่ในลักษณะ  แถวตอนลึกหรือแถวหน้ากระดานปิดระยะ
เพื่อตกลงเงื่อนไขต่างๆในการเล่นเกม

เกมในวันนี้
ผู้กำกับให้เราเล่น  "งูกินหาง"  เราวิ่งกันมั่วไปหมด  "แต่  ก็สนุกดี"
งูกินหางต้องเลิก  เพราะสุดท้ายงูขากเป็นท่อนๆ  งูไม่เป็นงู

หลังจากเลิกกิจกรรม  ผู้กำกับนัดหมายให้พวกเราไปพบกันในวัด  แล้วสั่ง  "แถวแยก"

พวกเราไปรวมพลกันอีกครั้งหนึ่งบริเวณถนนใต้ร่มไม้วัดนิโครธาราม
คุณครูสมนึก  ธนการ
ให้พวกเราไปกราบนัสการ  "หลวงปู่พรม"  อดีตเจ้าอาวาสวัดนโครธาราม
ผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ตั้งแต่มื่อประมาณ  พ.ศ.  ๒๔๕๓
พบกันในตอนที่สาม 
การเดินทางไกลและการร่วมกิจกรรมวิชาชาวค่าย

สาวๆ  พร้อมหรือยังครับ
เด็กชายรัตนโชต  ศรีจันทร์,เด็กชายศุภเชษฐ์  การเร็ว,เด็กชายภคเดช  ชันรัตน์
คอยติดตามรายละเอียดนะครับ  ตอนนี้กำลังเขียนต้นฉบับอยู่
เด็กนิโคร
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com