ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ฟุตบอล ๑ อารำพบท

โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน                  
ระหว่างวันที่  ๑๗  -  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑
  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  สนับสนุนโดย   เทศบาลตำบลทับปุด
..................................
ตอนที่  ๑.
อารำพบท
เมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   เวลาประมาณ  ๐๘๓๐  น.   
พวกเราส่วนหนึ่งมาพร้อมกันที่โรงเรียนวัดนิโครธาราม   
    

คุณวัชระพงศ์    ภู่ทอง
รองนายกเทศมนตรี   เทศบาลตำบลทับปุด
        คุณวัชระพงศ์   ภู่อง  ท่านเป็นเจ้าของโครงการและเป็นทั้งผู้หยิบยื่นโอกาส   ให้กับเด็กนักเรียนตัวเล็กๆ อย่างพวก
เรา  โดยไม่เลือกที่รัก  มักที่ชัง  แม้ผมจะเป็นเด็กนักเรียนนอกเขตเทศบาลตำบลทับปุด  มาขอฝึกซ้อมด้วย  ท่านก็อนุญาต 
น้ำใจของท่านประเสริฐจริงๆ 
        ประวัติโดยย่อของคุณวัชระพงศ์  ภู่ทอง  เกิดเมื่อวันที่    ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๐ เป็นบุตรของคุณพ่อสันต์ 
คุณแม่ชูกลิ่น  ภู่ทอง  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   ประวัติการ
ทำงานด้านการเมืองท้องถิ่น  เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับปุด,เทศมนตรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
เทศบาลตำบลทับปุด  ประวัติทางด้านการกีฬา  เป็นนักกีฬาฟุตบอลแชมป์แตงโมคัพ  ที่อำเภอทับปุดแชมป์ฟุตบอล
ท้ายช้างคัพ  ที่จังหวัดพังงา,แชมป์กะปงคัพ  ที่อำเภอกะปง,เป็นตัวแทนของจังหวัดพังงา  ในการแข่งขันฟุตบอล  ๑๔ 
จังหวัดภาคใต้,แชมป์ฟุตบอลอ่าวลึกคัพ  ที่อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  ปัจจุบันเป็นประธานศูนย์กีฬาเทศบาลตำบล
ทับปุด  และเป็นเจ้าของโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบลทับปุด

              พิธีเปิด  เริ่มขึ้นอย่างเรียบง่าย  ไม่มีพิธีรีตองมากมายนัก   คุณครูสมนึก   ธนการ  ท่านเป็นผู้ประสานงาน
ได้กล่าวแนะนำให้พวกเรารู้จัก  คุณวัชระพงษ์   ภู่ทอง   เพื่อนๆ ปรบมือกันเกรียว  เพราะพวกเขารู้จักท่านมาเป็นอย่างดี 
เพื่อนๆ บอกผมว่า  คุณวัชระพงษ์  ภู่ทอง  ชื่อเล่นว่า 
“ชัย”   เพื่อนๆ มักจะเรียกว่า  “น้าชัย”  จนติดปาก
              แม้จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสรู้จักกับน้าชัย  ผมก็นึกศรัทธาท่านมากทีเดียว  ท่านเป็นคนใจดี  มีเมตตากับเด็กๆ
ทุกคน   ท่านพูดจาไพเราะ  ยิ้มอยู่ตลอดเวลา 
             หลังจากนั้น   คุณครูสมนึก  ธนการ   ได้แนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับคุณครูที่จะมาให้การฝึกอบรมพวกเรา
ผมฟังอย่างตั้งใจ   และนึกในใจอยู่ตลอดเวลาว่า  นี่คือโอกาสของผมที่จะได้รับ   ผมคิดไปตามประสาเด็กๆ  ว่า  หาก
องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ  ในอำเภอทับปุด  มองเห็นความสำคัญของการศึกษา  มองเห็นโอกาสที่จะพัฒนา  ก็น่า
ที่จะจัดโครงการดีๆ  อย่างนี้ให้กับเด็กๆ  อย่างพวกผมบ้าง  ไม่ใช่คิดแต่จะคัดเอาเด็กคนโน้น คนนี้ ไปลงซ้อมสักสองสามวัน
แล้วก็ให้ลงแข่ง  โดยใช้เสื้อ  กางเกงตัวใหม่  คำชมและรางวัลเล็กๆ น้อยๆ  มาล่อพวกเรา  ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กๆ
ที่ได้รับการคัดเลือกเช่นกัน                                             
 

คุณครูกิตติศักดิ์    ภู่ทอง  หรือคุณครูจ๋าย
หัวหน้าชุดครูฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
               ประวัติโดยย่อ  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่    หมู่ที่    ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐  เป็นศิษย์เก่า
ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม เริ่มเล่นฟุตบอลครั้งแรก  โดยมีคุณครูพยุง  ทัดแก้ว  เป็นผู้ฝึกสอน  และเข้าร่วมการแข่งขัน
เรื่อยมา  จนติดเป็นตัวแทนนักฟุตบอลของทีมจังหวัดพังงา
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ปัจจุบันเป็นผู้เล่นอาวุโสของทีมจังหวัดพังงา,
เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันฟุตบอลของจังหวัดพังงาและเป็นหัวหน้าชุดครูฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน  ของ
เทศบาลตำบลทับปุด


คุณครูประจวบ     เทพณรงค์
                  ประวัติโดยย่อ  เกิดเมื่อวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๔  บุตรของนายทับ  นางเจียม  เทพณรงค์ 
คู่สมรสชื่อ  นางสุคนธ์  เทพณรงค์
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต  จากวิทยาลัยครูยะลา  ประวัติ
ทางด้านการกีฬา  เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมเขต    จังหวัดพังงา  ปัจจุบันเป็นนักฟุตบอลอาวุโสของจังหวัดพังงา
ประวัติทางด้านการทำงาน  ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูตรี  โรงเรียนบ้านพรุใน  กิ่งอำเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู  ชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
และเป็นครู
ฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน  ของเทศบาลตำบลทับปุด


คุณครูอมร   ภู่อมร
             ประวัติโดยย่อ  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  ๕๙/๒  หมู่    ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐  ประสบการณ์ด้านการกีฬา 
เป็นผู้ตัดสินกรีฑานักเรียน  เยาวชนและประชาชนจังหวัดพังงา,เป็นผู้ฝึกสอนและทำทีมนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน  ๑๒  ปี 
เข้าแข่งขันกีฬาเทศบาลทับปุดคัพ  ครองแชมป์    สมัยติดต่อกัน
และเป็นครูฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน 
ของเทศบาลตำบลทับปุด
  ประวัติทางด้านการทำงาน  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู  ชำนาญการ  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 
อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
 

คุณครูภักดี   ผลมาตร์  หรือคุณครูถุย
               ประวัติโดยย่อ  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  ๒๑/๓  หมู่    ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐ 
ประสบการณ์ด้านการกีฬา  เป็นผู้ตัดสินกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  ๑๘,  และเป็นครูฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล
ขั้นพื้นฐาน  ของเทศบาลตำบลทับปุด
 
ประวัติทางด้านการทำงาน  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู  ชำนาญการ  โรงเรียน
บ้านทุ่งต่อเรือ  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา

 
คุณครูกำพล    สิริสวัสดิ์พิพัฒน  หรือคุณครูใหญ่
           
ประวัติโดยย่อ  เกิดเมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ภูมิลำเนาเดิมอยู่อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  ๘๖/๒  หมู่    ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐  ประวัติการศึกษา  จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  วิชาเอกพลศึกษา  จากวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ประสบการด้านการกีฬา  เป็นนักฟุตบอลทีมสมาคมพ่อค้า
อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย และเป็นครูฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน  ของเทศบาลตำบลทับปุด
 
ประวัติทางด้านการทำงาน  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู  ชำนาญการ  โรงเรียนทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา

คุณครูองอาจ    เจียรนัย
               ประวัติโดยย่อ  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  ๓๕/๑  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลกระโสม  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา
ประวัติทางด้านการศึกษา  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คุรุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกพละศึกษา  จากวิทยาลัยครูภูเก็ต 
ประสบการณ์ด้านการกีฬา
  เป็นกรรมการผู้ตัดสินกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑๘   และเป็นครูฝึกทักษะการเล่นกีฬา
ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน  ของเทศบาลตำบลทับปุด
 
ประวัติทางด้านการทำงาน  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู  ชำนาญการ  โรงเรียน
บ้านโคกเจริญ  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงาคุณครูสุนทร    ใจเพ็ชร
               ประวัติโดยย่อ  ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนบ้านเนิน  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 
๑๘/๕  หมู่ที่    ตำบลบางเหรียง  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐  ประวัติการศึกษา  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประสบการณ์ด้านการกีฬา  เป็นกรรมการผู้ตัดสินกรีฑาเยาวชน
แห่งชาติ  ครั้งที่  ๑๘  ,เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อยอดเยี่ยม  ระดับอำเภอ
และเป็นครูฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล
ขั้นพื้นฐาน  ของเทศบาลตำบลทับปุด
 
ประวัติทางด้านการทำงาน  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู  ชำนาญการ 
โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา


               ก่อนที่คุณครูจะให้พวกเราแยกย้ายกันไป  เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพื่อลงซ้อม   พวกเราได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกับ
คุณครู  ส่วนใครเป็นใคร  ผมค่อยแนะนำเพราะผมยังไม่ค่อยรู้จักใครเลย  รอเวลาให้ผมได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อน
อีกนิดนะครับ
 
แล้วจะมาเล่าสู่กัน

               ในระหว่างที่พวกเรากำลังเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย  ผมเห็นคุณครูปรึกษาหารือกัน  แต่ผมไม่ค่อยได้ยิน  เพราะ
ไม่ตั้งใจฟัง  กลัวจะเสียมารยาท  แต่ยังจำได้  มีคุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ร่วมอยู่ด้วย
 
          
เวลาผ่านไปไม่นานพวกเราก็แต่งตัวเสร็จ  คุณครูอมร  ภู่อมร  ให้นักเรียนไปเอาลูกฟุตบอลในห้องพละออกมานับ 
ปรากฏว่ายังพอใช้ได้อยู่ประมาณ  ๒๕  ลูก 


            
คุณครูกำพล   สิริสวัสดิ์พิพัฒน  บอกว่า  ของโรงเรียนทับปุด  นำมา  ๒๐  ลูก   คุณครูกิตติศักดิ์   ภู่ทองหรือ
คุณครูจ๋าย ให้นำลูกฟุตบอลมาใส่ลม  หลังจากใส่ลมเสร็จ  ปรากฏว่า  ลูกฟุตบอลที่พอจะใช้ได้มีไม่ถึง  ๔๐  ลูก 
คุณครูสมนึก   ธนการ  บอกว่า  เดี๋ยวจะสั่งมาเพิ่มให้อีกสัก  ๒๐  ลูก  คงจะพอ  ทุกคนจะได้มีลูกฟุตบอลไว้ฝึกคนละลูก

เด็กชายสันติชัย   พูนศิริ  หรืออ้ายต่อม
            เพื่อนของผมคนนี้ชื่อว่า  เด็กชายสันติชัย   พูนศิริ  เพื่อนๆ เรียกมันว่าอ้ายต่อม  ผมก็เลยเรียกตามเพื่อนๆ  มันมาหลังสุด 
พร้อมรองเท้าคู่ใหม่เอี่ยม  ราคาคงหลายร้อยทีเดียว  ยังจำได้  วันนั้น  คุณครูจ๋าย  ยังช่วยผูกรองเท้าให้มันเลย
          ต่อม  เป็นคนเก่ง  กล้าสู้  ใจถึง  ใจเย็น  ดุดัน แต่ฉลาด  ผมไม่เคยได้ปะทะกับอ้ายต๋อม  เพราะเราเล่น
คนละตำแหน่งกัน  

         พบกันใหม่ตอนที่ 
          การบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย

กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com