ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย

โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน                  
ระหว่างวันที่  ๑๗  -  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑
  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  สนับสนุนโดย   เทศบาลตำบลทับปุด
..................................

ตอนที่ 
การบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
            เสียงนกหวีดของคุณครูกิตติศักดิ์  ภู่ทอง  หรือคุณครูจ๋าย  เรียกให้พวกเราลงสนาม  เพื่อเตรียมความพร้อม 
สิ้นเสียงนกหวีด  พวกเราก็รีบวิ่งลงไปยืนในสนาม

        
คุณครูจ๋าย ให้พวกเรายืนเป็นแถวหน้ากระดาน    แถว  เพื่อจะเตรียมความพร้อม   เสียเวลาไปมากพอ
สมควร  เพราะแต่ละคนยังไม่ค่อยเข้าใจคำสั่ง  และไม่รู้ว่าใครจะยืนก่อน  ยืนหลัง  แต่ไม่นานก็เสร็จ

          คุณครูจ๋าย  บอกให้พวกเราวิ่งตาม  คุณครูจ๋ายวิ่งนำหน้า  แล้วให้พวกเราวิ่งตาม  หลายคนมีแรงเท่าไหร่ใส่หมด 
ห้อเกียร์หมาว่างั้นเหอะ   คุณครูจ๋ายบอกว่าอย่ารีบ   เราวิ่งเอากำลัง ไม่ใช่วิ่งให้เสียกำลัง  เดี๋ยวก็หมดแรงเสียก่อนหรอก
 
เรามาซ้อมฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล  ไม่ได้มาฝึกซ้อมกรีฑา  มันก็จริงอย่างที่คุณครูพูด 

        
หลังจากวิ่งวอร์มช้าๆ  คนละ    รอบ  คุณครูให้พวกเราจับมือกันแล้วขยายแถวเป็นวงกลม  แล้วบอกให้พวกเรา
จริงจังกับการฝึก  เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปให้มากที่สุด  ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา
 
ขอให้ตั้งใจฝึก  ซึ่งผมก็พยักหน้ารับคำ  
แต่   คุณครูคงไม่เห็นหรอก  เพราะผมอยู่ด้านหลังของคุณครู


           
เริ่มด้วยท่าแรก  ง่ายๆ  บริหารข้อเท้า  โดยให้ปลายเท้าจดพื้นแล้วหมุนข้อเท้าไปมา  คุณครูเน้นให้พวกเราทำอย่าง
ช้าๆ  เพื่อให้เซลล์เส้นประสาทตื่นตัว  หากทำแรงๆ  ข้อเท้าของเราอาจเคล็ดได้ 


           ท่าที่    เป็นการบริหารเข่า  คุณครูจ๋าย  ให้พวกเรายืนเท้าชิดกัน  มือจับที่หัวเข่าแล้วบิดไปทางซ้ายซ้าๆ  ๑๐ 
ครั้ง  แล้วบิดไปทางขวา อีก  ๑๐  ครั้ง  ทำช้าๆ  เบา  ไม่ต้องเร่ง  คุณครูบอกว่า  เราทำเพื่อให้ร่างกายค่อยๆ หลั่งน้ำมัน
ไขข้อออกมา  อย่าหักโหม  เพราะร่างกายของคนเรามิใช่เครื่องจักร  ถ้าหักโหมอาจพลาดพรั้งทำให้ร่างกายพิการหรือ
เสียเส้นได้  ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปท่าที่  ๓  คุณครูจ๋าย  ให้เรายืนกางขาเล็กน้อย  เพื่อให้ร่างกายทรงตัวได้ดร จากนั้นให้ใช้มือจับเอว
ตัวเองไว้  แล้วบิดหรือย้ายไปทางขวา  หมุนตัวไปเป็นรูปวงกลม  ๑๐  ครั้ง  แล้วบิดหรือย้ายไปทางซ้าย  หมุนตัวไปเป็น
รูปวงกลม  อีก  ๑๐  รอบ
  คุณครูเน้นให้พวกเราทำอย่างช้าๆ  เพื่อให้เซลล์เส้นประสาทตื่นตัว  หากทำแรงๆ  สะเอวอาจ
เคล็ดเอาง่ายๆ 


          ท่าที่    บริหารหัวไหล่   โดยให้ยืนกางขาเล็กน้อยเพื่อทรงตัวให้มั่น  จากนั้นเอามือแตะไหล่   หมุนไปข้างหน้า 
๑๐  ครั้ง  แล้วหมุนไปข้างหลังอีก  ๑๐  ครั้ง
  คุณครูเน้นให้พวกเราทำอย่างช้าๆ  เพื่อให้เซลล์เส้นประสาทตื่นตัว  หาก
ทำแรงๆ  สะบักเราอาจเคล็ดได้ 


        ท่าที่    บริหารคอ   โดยให้ยืนกางขาเล็กน้อยเพื่อทรงตัวให้มั่น  จากนั้นเอามือเท้าสะเอว  หมุนคอไปข้างซ้ายช้าๆ
จนเป็นวงกลม  ๑๐  ครั้ง  แล้วหมุนคอไปข้างขวาช้าๆ จนเป็นวงกลมอีก   ๑๐  ครั้ง
 
คุณครูเน้นให้พวกเราทำอย่างช้าๆ  เพื่อ
ให้เซลล์เส้นประสาทตื่นตัว  หากทำแรงๆ  คอเราอาจเคล็ดได้  ซึ่งนั่นไม่ใช่เป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการ  ซึ่งพวกเราก็
ทำตามอย่างว่าง่ายๆ


          หลังจากที่ให้พวกเรายืดหยุ่นร่างกาย  ด้วยท่ากายบริหารที่เบาๆ    ท่าแล้ว  คุณครูจ๋าย  สอนให้พวกเราเหวี่ยงขา  
โดยให้เท้าที่ถนัดยืนทรงตัวให้มั่น  ส่วนอีกเท้าหนึ่งให้เหวี่ยงไปข้างหน้า  ไป -  กลับ ในลักษณะการแปบอล
   แล้วให้เปลี่ยน
สลับเท้า  ให้พวกเราทำอย่างนี้ซ้ำๆ  ข้างละหลายๆ ครั้งคุณครูบอกว่า  นักฟุตบอลที่ดีต้องไม่ยืนเท้าตายหรือยืนเฉยๆ
  

          ดูพวกเราจะล้าๆ  เพราะท่ากายบริหารที่คุณครูจ๋าย  สอนมันเฉี่อยๆ  ช้าๆ  พวกเราเลยทำเป็นเล่นกัน  บางคนที่ไม่
เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริง  เลยไม่จริงจังกับการฝึกซ้อม   แต่ผมคิดว่า  ทุกอย่างที่คุณครูสอน  ทุกอย่างที่คุณครูบอก 
มันต้องมีเหตุและผลอยู่ในตัว  เท่าแต่เวลานี้พวกเราอาจยังนึกไม่ถึงก็ได้ 
              กายบริหาร    ท่าแรก  ทำไมต้องทำช้าๆ  ปลุกเส้นประสาทให้ตื่นตัวเร็วๆ  ไม่ได้หรือ  ผมยืนยันว่าต้องเป็นไป
อย่างที่คุณครูจ๋าย สอนทุกอย่าง  ผมเคยเห็นพี่อ๊อฟ  แกลงเล่นตะกร้อ  โดยที่ร่างกายไม่ได้วอร์มหรือยืดหยุ่นมาก่อน 
ขณะกำลังกระโดดฟาดลูกตะกร้อ  ปรากฏว่า  ล้มลงกับพื้นเฉยๆ  แล้วเพื่อนๆของแกก็หามส่งโรงพยาบาททับปุด  หมอ
บอกว่าเอ็นที่หัวเข่าฉีก  เนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อม
  ตอนนี้  เกือบ    เดือนแล้วพี่อ๊อฟยังเดินขาเขผลกๆ  อยู่เลย 

          
  หลังจากที่ให้พวกเราเหวี่ยงขาอยู่พักใหญ่  คุณครูจ๋าย ก็ให้พวกเรากางขา  เอียงตัวไปทางด้านข้าง ใช้มือทั้งสอง
จับที่หัวเข่า  แล้วกดเข่าให้แรงๆ  ข้างละ  ๑๐  ครั้ง
  ชอบ  ยิ่งกดแรงๆ  ยิ่งชอบ  สะใจวัยรุ่น

           ท่าที่     เหวี่ยงแขน  สะลับขา  คุณครูจ๋าย  ให้พวกเรากางขา  ยืดเข่าให้ตึงแล้วเหวี่ยงแขนแรงๆ  ผมเห็นหลาย
คนยังคงงอเข่าหรือบางคนก็  กางขากว้างมากเกินไป 


          ท่าที่    เป็นท่าเหวี่ยงแขนสลับขาเช่นกัน  แต่เป็นการเหวี่ยงแขนไปข้างหลัง  แล้วให้ใช้ฝ่ามือแตะที่ส้นเท้า  
คุณครูจ๋ายทำถึง  หลายคนก็ทำถึง  แต่ผมทำไม่ถึง  รู้สึกขายังตึงๆ  พอเหวี่ยงไปก็เสียการทรงตัว  จะล้มเสียให้ได้


        ท่าที่  ๑๐  เตะขาสูงมือจดปลายเท้า  ท่านี้ต้องอาศัยการเหวี่ยงที่แรง  แล้วเอามือด้านตรงข้ามจับปลายเท้า  ต้อง
ยอมรับว่า  คุณครูจ๋าย เป็นคนแข็งแรงมาก  ท่านพูดได้  ทำได้  การทรงตัวเป็นเยี่ยม  มิน่า  แม้อายุจะมาก ท่านก็ยัง
แข็งแรง  ร่างกายฟิตเปรี๊ยะ  พวกเราสู้ไม่ได้เลยจริงๆ

         
ผมยืนดูคุณครูจ๋ายยื่นมือแตะปลายเท้านิ่งอยู่พักหนึ่ง   ท่านทรงตัวได้เก่งมาก  ผมแค่ยื่นขาออกไปก็ทำท่าจะล้ม
เสียแล้ว  แต่ก็ยังพยายามที่จะทำให้ได้
             แต่ละท่าที่คุณครูให้ฝึกต้องมีประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  อย่างน้อยก็ปลุกเส้นประสาทให้ตื่น  ให้พร้อมที่จ
ทำกิจกรรมต่อ ไป


        
เด็กชายภูริณัฐ    ศรีอนันต์  หรือน้องลีโอ  เธอน่ารัก พูดเก่ง ช่างออเซาะ  ช่างซัก  ช่างถาม  เลยนำความน่ารักมา
ฝากมาให้เห็น  อนาคตถ้าไม่เป็นนายแบบก็พระเอกละ  จริงมะ  ตอนแรกที่เห็นผมนึกว่าเป็นเด็กผู้หญิง  ที่ไหนได้เธอเป็น
เด็กผู้ชายเหมือนผม  ส่วนประวัติของน้องผมไม่ได้สืบมา  เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอล  ต้องขอโทษด้วยนะ

 
         
กิจกรรมรวมพลัง  หลังจากที่พวกเราฝึกกายบริหารกันพักหนึ่ง  คุณครูก็ปล่อยให้พวกเราพักผ่อน  พวกเรา
พากันไปเล่นเศษหญ้าที่นักการภารโรงตัดทิ้งไว้  โปรยเล่น  คุณครูเลยให้พวกเรารวมพลังขนเศษหญ้ามากองรวมกัน 
คราวนี้สนุกกันใหญ่  ต่างคนต่างช่วย  ยิ่งเพิ่มความสุข  ความสนุกและความเป็นกันเองกันมากยิ่งขึ้น


             ผมและเพื่อนๆ  ช่วยกันโกยเศษหญ้าได้กองใหญ่  เราช่วยกันขนไปไว้ในกองเช่นกัน  ผลจากการรวมพลัง  เพียง
ครู่เดียวเศษหญ้าใต้ต้นจามจุรี ก็หายวับไปกับตา  ตอนนี้ผมเริ่มรู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกหลายคน  

            โปรดติดตามตอนที่ 
            แบ่งทีม  เริ่มฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com