ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน

เทศบาลทับปุดคัพ  ครั้งที่  ๑๐  ประจำปี  ๒๕๕๑

ตอนที่    นัดเปิดการแข่งขัน
..............................................

ป้ายประกาศหน้าที่ว่าการอำเภอทับปุด

โฉมหน้านักเตะที่เข้าร่วมการแข่งขัน  กีฬาเทศบาลทับปุดคัพ  ครั้งที่  ๑๐ 
ระหว่างวันที่  ๑๐  -  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑    สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทับปุด


นี่เขาละ  โฉมหน้านักเตะจากทีมโรงเรียนวัดนิโครธาราม  วันนี้พร้อมแล้วที่จะลงดวนแข้งกับนักเตะวัยเดียวกัน

โฉมหน้าผู้มีเกียรติ  ที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน  ในการจัดการแข่งขันเทศบาลตำบลทับปุดคัพ 
เมื่อวันอังคารที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ   ๑๔.๓๐  น.
   

นายนิกร   จันทร์อำไพ  
นายอำเภอทับปุด 

          นายนิกร   จันทร์อำไพ   นายอำเภอทับปุด  เป็นอีกหนึ่งผู้นำที่ให้ความสนใจและส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
นักเรียนเยาวชนและประชาชนอำเภอทับปุดมาโดยตลอด

   
            คุณเสรี   ศรีภากร   สมาชิกสภาจังหวัดพังงา  เขต    อำเภอทับปุด
 
      
คุณมานพน้อย   วานิช   สมาชิกวุฒิสภา  ประจำจังหวัดพังงา

นายชีวิน   ปพนศักดิ์  
ปลัดเทศบาลตำบลทับปุด


         นายชีวิน   ปพนศักดิ์   ปลัดเทศบาลตำบลทับปุด  ได้กล่าวรายงานความเป็นมา
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลทับปุดคัพ  ครั้งที่  ๑๐ 
ระหว่างวันที่  ๑๐  -  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑
นักกีฬาทีมอายุไม่เกิน  ๑๒  ปี

ทีม  A

ทีม  B

๑.  โรงเรียนวัดนิโครธาราม

๑.  โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม

๒.  ศูนย์กีฬามะรุ่ย

๒.  ศูนย์กีฬาบางเหรียง

๓.  อบต.  โคกเจริญ

๓.  โรงเรียนบ้านบ่อแสน

๔.  แคแสด  ทีม  A

๔.  แสดดำ  ทีม  Bทีมงาน  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่มาร่วมเป็นกำลังใจในการจัดการแข่งขัน

วันที่

คู่ที่ 
เวลา ๑๓.๓๐ -  ๑๔.๓๐  น.

คู่ที่ 
เวลา  ๑๔.๓๐  -  ๑๕.๐๐  น.

๑๐  มิ.ย. ๕๑

วัดนิโครธาราม -ศูนย์กีฬามะรุ่ย

พิธีเปิด

๑๑  มิ.ย. ๕๑

ทุ่งไทรงาม  -  ศูนย์กีฬาบางเหรียง

อบต.โคกเจริญ  -  แคแสด

๑๒  มิ.ย. ๕๑

บ่อแสน  -  แสดดำ

 

๑๓  มิ.ย. ๕๑

วัดนิโครธาราม  -  อบต.โคกเจริญ

ทุ่งไทรงาม  -  บ่อแสน

๑๔  มิ.ย. ๕๑

ศูนย์กีฬามะรุ่ย  -  แคแสด

 

๑๕  มิ.ย. ๕๑

ศูนย์กีฬาบางเหรียง  -  แสดดำ

ท่าสนุก  -  อบต.โคกเจริญ

๑๖  มิ.ย. ๕๑

 

 

๑๗  มิ.ย. ๕๑

ทุ่งไทรงาม  -  แสดดำ

 

๑๘  มิ.ย. ๕๑

วัดนิโครธาราม  -  แคแสด

ศูนย์กีฬาบางเหรียง  -  บ่อแสน

๑๙  มิ.ย. ๕๑

 

 

๒๐  มิ.ย. ๕๑

 

 

๒๑  มิ.ย. ๕๑

A1  -  B2

 

๒๒  มิ.ย. ๕๑

A1  -  B2

 

๒๓  มิ.ย. ๕๑

 

 

๒๔  มิ.ย. ๕๑

 

 

๒๕  มิ.ย. ๕๑

ชิงที่ 

 

๒๖  มิ.ย. ๕๑

ชิงชนะเลิศ

         
นายพงษ์นุรักษ์   บุญรักษ์   นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลทับปุด  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา  เทศบาลทับปุดคัพ  ครั้งที่  ๑๐  ระหว่างวันที่  ๑๐  -  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑    สนาม
หน้าที่ว่าการอำเภอทับปุด  ซึ่งจัดโดย  นายวัชระพงศ์   ภู่ทอง  รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลทับปุด   
คุณวัชระพงศ์   ภู่ทอง  หรือน้องชัย  ขวัญใจของน้องๆ  และพี่น้องชาวอำเภอทับปุด  โดยเฉพาะในด้านการกีฬา

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขัน  เทศบาลตำบลทับปุด  ได้มอบลูกฟุตบอลให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทีมละลูก 
โปรดติดตามและคอยเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับ
เด็กนิโคร

sntng@thaimail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com