ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ครอบครัวอบอุ่น ๑


ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ตำบลทับปุด ถ้ำทองหลาง
ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด   อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
จัดอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว
ในวันอาทิตย์ที่    กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

 

        สานสายใยถักทอก่อเกิดรัก          เฝ้าฟูมฟักหมักหมายได้สุขสม
คอยถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเชยชม    หวังภิรมย์ร่วมรักมิพักคลาย

     
จากหนึ่งดวงห้วงใจหทัยหวัง    เป็นพลังเป็นแรงแห่งความหมาย
ทุ่มถนอมยอมพลีทั้งใจกาย                 ก่อนจะสายเฝ้าหวังความยั่งยืน


รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมสัมมนา  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว

 
ที่
ชื่อ - สกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่ ตำบล
อายุ
นายศิริศักดิ์ งานว่อง
๑๐๕/๑
หมู่ ๑ ต.ทับปุด
๑๕
ด.ช.ฉัตรมงคล จันทร์แก้ว
๑๑๕/๕
หมู่ ๑ ต.ทับปุด
๑๓
นายสหภาพ บุตรหลำ
๑๑๐
หมู่ ๑ ต.ทับปุด
๑๕
นายยศศิริ ทรายทอง
๑๑๐
หมู่ ๑ ต.ทับปุด
๑๕
ด.ช.จักรพงศ์ อารีการ
๑๑๒
หมู่ ๑ ต.ทับปุด
๑๓
นายโสภณ เครือยศ
๑๔/๓
หมู่ ๒ ต.ทับปุด
๑๘
นายณรงค์ศักดิ์ ทองเจิม
๑๔/๑
หมู่ ๒ ต.ทับปุด
๑๗
นายกฤษฎาพล เมฆแสน
๓๒/๓
หมู่ ๒ ต.ทับปุด
๑๗
นายอนุวัฒน์ อามาตพล
๓๑/๑
หมู่ ๒ ต.ทับปุด
๑๕
๑๐
นายพิสรรค์ ศรีวะโสภา
๑๑/๑
หมู่ ๒ ต.ทับปุด
๑๖
๑๑
ด.ช.วีระยุทธ ผดุงทรัพย์
๕๑/๑
หมู่ ๓ ต.ทับปุด
๑๔
๑๒
ด.ช.ภานุพล ศุขกระพันธ์
๒/๓
หมู่ ๓ ต.ทับปุด
๑๔
๑๓
ด.ญ.อนันตรา หยดย้อย
๑๔/๓
หมู่ ๓ ต.ทับปุด
๑๔
๑๔
น.ส.เมวดี ประกับสิน
๑๒/๓
หมู่ ๓ ต.ทับปุด
๑๘
๑๕
ด.ญ.อรอุมา บัวเล็ก
๕๙/๗
หมู่ ๔ ต.ทับปุด
๑๓
๑๖
น.ส.ศิริพร สิงหทรัพย์
๘๖/๓
หมู่ ๔ ต.ทับปุด
๑๕
๑๗
ด.ญ.ศิริพร พุมบุตร
๔๕
หมู่ ๔ ต.ทับปุด
๑๔
๑๘
น.ส.เยาวภา   ทองเจิม
๕๙/๖
หมู่ ๔ ต.ทับปุด
๑๕
๑๙
ด.ญ.หัทยา พุมบุตร
๔๕
หมู่ ๔ ต.ทับปุด
๑๓
๒๐
นายบุญพิทักษ์ บัวพันธ์
๓๕/๑
หมู่ ๕ ต.ทับปุด
๑๗
๒๑
ด.ญ.กรกนก บัวพันธ์
๒๖/๔
หมู่ ๕ ต.ทับปุด
๑๓
๒๒
นายณัฐกรณ์ สมสร
๒๓/๔
หมู่ ๕ ต.ทับปุด
๑๘
๒๓
ด.ช.ธรรมรัตน์ ประกับสิน
๒๓/๖
หมู่ ๕ ต.ทับปุด
๑๔
๒๔
น.ส.รุ่งนภา กำเหนิดทอง
๒๐/๔
หมู่ ๕ ต.ทับปุด
๑๗
๒๕
น.ส.ละอองดาว ยกเถ
๒/๒
หมู่ ๑  ต.ถ้ำทองหลาง
๑๖
๒๖
ด.ช.อานนท์ เชี่ยงสิน
๑๓/๑
หมู่ ๑ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๒
๒๗
นายอนุรุต ยกเถ
๑๑/๖
หมู่ ๑ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๗
๒๘
ด.ช.จักรกฤช กลับทอง
๑๑/๖
หมู่ ๑ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๔
๒๙
ด.ช.ชัยศิริ โอชาผล
๒/๓
หมู่ ๑ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๓
๓๐
นายนัตชัย อาจกิจ
๑/๑
หมู่ ๒ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๕
๓๑
นายจักรพันธ์ ชูวงศ์
๒๐
หมู่ ๒ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๔
๓๒
นายณรงค์ชัย ยกเถ
๑๗
หมู่ ๒ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๕
๓๓
ด.ช.คิมหันต์ เอกนัย
๔๕/๒
หมู่ ๒ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๔
๓๔
น.ส.กันตนา เบิกบาน
๒๖
หมู่ ๓ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๖
๓๕
น.ส.พีรดา คำคุ้ม
๒๘
หมู่ ๓ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๖
๓๖
น.ส.ศรีสุดา เบิกบาน
๒๘/๑
หมู่ ๓ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๕
๓๗
ด.ช.ศิริเมยล์ สีแก้ว
๑๙
หมู่ ๓ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๓
๓๘
ด.ญ.สุวนันท์ กันทา
๑๑/๑
หมู่ ๔ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๓
๓๙
ด.ช.ธนพล ใจเฉื่อย
๑๑/๑
หมู่ ๔ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๓
๔๐
ด.ช.อภิศักดิ์ พนันชัย
๘/๒
หมู่ ๔ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๓
๔๑
ด.ญ.กิ่งแก้ว บุญเรือง
๑๓/๒
หมู่ ๔ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๔
๔๒
ด.ญ.ภัทราพร ปิดประสาร
๑๙/๒
หมู่ ๔ ต.ถ้ำทองหลาง
๑๓
       


 
เห็นเพียงชื่อหลายคนสนใจนัก     บอกรู้จักจำได้มิใช่ฝืน
แม้คืนวันผันผ่านกาลหวนคืน            หลับเพียงตื่นคืนเห็นเช่นเมื่อวาร


คุณรัตนาภรณ์  คงมี  (หลุยส์)
แกนนำหลักสำคัญในการติดต่อประสานงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว
กำหนดการฝึกอบรม  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว
  ศาลาประชาคมอำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา

 

         เจ้างามขำจำชื่อเรียกน้องหลุยส์    คอยพาลุยกรุยทางต่างประสาน
ร่วมปรึกษาหารือถือหลักการ                เวลาผ่านเข้าใจในกิจจา
       วางโครงการอบรมเยาวชน            หวังทุกคนสนใจใฝ่ศึกษา
เรื่องครอบครัวความรักหลักกามา         แก้ปัญหาเฝ้าหวังระวังตน

 

เวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐  น.
เวลา ๐๙.๐๐
๐๙.๓๐  น.

เวลา ๐๙.๓๐
๑๐.๓๐  น.

เวลา  ๑๐.๓๐
๑๒.๐๐  น.

เวลา  ๑๒.๐๐
๑๓.๐๐  น.
เวลา  ๑๓.๐๐
๑๔.๐๐  น.
เวลา  ๑๔.๐๐ -  ๑๕.๓๐  น.
เวลา  ๑๕.๓๐
๑๖.๐๐  น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว  กล่าวรายงานการจัดโครงการ
ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ
รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี เพศศึกษาและการมีครอบครัว
โดย  คุณมนชัย  โลหะการ  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ทำอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด อบายมุขและผลที่ได้รับจากการกระทำผิด
โดย  ดต.เศียร  อุ่นเสียม  จากสถานีตำรวจภูธรทับปุด
พักรับประธานอาหารเที่ยง
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เยี่ยมชมวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมอบรม

 

 

         กำหนดการประชุมกลุ้มใจนัก      กลัวว่าหนักหลักการด้านฝึกฝน
เยาวชนอาจเบื่อเหลือจะทน                   แต่ละคนอาจเห็นไม่เป็นการ

 

 

        ตื่นแต่เช้าเล่าความตามที่เห็น      คือรีบแจ้นบึ่งห้อพอเล่าขาน
ของมากมายเตรียมไว้แต่วันวาร         เพียงเพื่อนงานวันนี้ที่ตั้งใจ

 

 

         กรรมการต่างคนต่างทยอย       สู้ไม่ถอยเตรียมงานไม่หวั่นไหว
เพียงอึดใจทุกอย่างต่างว่องไว           ด้วยเคยได้เตรียมการงานประจำ
นายอำเภอนิกรหมอพิสิฐ                  กระซิบนิดขอบคุณอย่าเพิ่งขำ
สมแล้วที่ได้เป็นท่านผู้นำ                  กระซิบซ้ำขอบคุณที่ท่านมา

 

 

         เยาวชนต่างคนใจจดจ่อ              ที่ถูกล่อให้มาร่วมปรึกษา
ไม่รู้หนักหรือเบาเข้าตำรา                    ขึ้นเขียงผ่าจำยอมพร้อมใจกัน
พวกหนุ่มหนุ่มสะรุ่นแมนเต็มที่          แต่ก็มีเหนียมเหนียมเนื้อสมัน
นั่งเป็นกลุ่มรุมล้อมพร้อมยืนยัน         แต่ดูมันเคร่งเครียดหรือเกลียดกัน

 

 

          ดูสาวสาวเขานั่งหวงจริต           คงมิผิดเหินห่างเหมือนอย่างฝัน
กิจวันนี้ต้องหลอมพร้อมยืนยัน           ช่วยผลักดันหลากหลายให้เป็นจริง
มีความรู้ความคิดอย่าปิดป้อง               ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยทุกสิ่ง
คนละหัวระดมอย่านั่งนิ่ง                     จะเพริศพริ้งเป็นสุขกันทุกคน

 

 

          กิจกรรมหลากหลายที่ต้องจัด   กำหนดชัดหน้าที่มิสับสน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน          มุ่งที่คนสามกลุ่มสุ่มเป้าหมาย
เยาวชนก่อนการได้สมรส                   อีกรวมหมดครอบครัวทั่วทั้งหลาย
มีปัญหาบอกกล่าวสาธยาย                  แยกขยายสู่ขั้นดำเนินการ
นัดประชุมร่วมกันอย่าได้ขาด            ดุจเครือญาติเรียนรู้ร่วมประสาน
ร่วมสำรวจคัดแยกและตรวจทาน    กล่าวฉะฉานเครืองข่ายในชุมชน
        ตั้งกองทุนศรัทธาสถาบัน          เร่งร่วมกันปรึกษาอย่าสับสน
ช่วยกันคิดประสานด้านมวลชน      ช่วยกันค้นคิดคำค้ำครอบครัว  


นายนิกร   จันทร์อำไพ
นายอำเภอทับปุด
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชน

 

         นายอำเภอท่านกล่าวเล่าข้อคิด     ย้ำสะกิจให้เห็นสิ่งยวนยั่ว
ความหย่อนยานสังคมรอบรอบตัว       ความเมามัวจากสื่อคืออบาย
ถูกครอบงำจนลืมอดีตชาติ                    ความฉลาดก้าวทันสื่อทั้งหลาย

ภูมิคุ้มกันบกพร่องล้มละลาย                ชาติสลายสังคมย่อมเปลี่ยนไป


รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี เพศศึกษาและการมีครอบครัว
โดย  คุณมนชัย  โลหะการ 
โทร  ๐๘๙ ๗๒๖๕๔๓๐
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

 

        เห็นรอยยิ้มอิ่มเอมเปรมปรีดิ์นัก   ค่อยรู้จักเพียงเห็นถูกนิสัย
เริ่มละลายรอยขรึมให้นวลใย               ค่อยค่อยให้ความคิดประสบการณ์
เท่าทันสื่อเทคโนฯ เพศศึกษา               เรื่องมายาลามกหลายขนาน
แทงแล้วท้องแล้วทิ้งมีมานาน               เห็นมีผ่านไปได้ไม่เป็นไร

 

     ก่อนจะเรียนแปลเปลี่ยนพฤติกรรม   มาลองทำเกมหลอกบอกดีไหม
เปลี่ยนความง่วงความเหงาให้เบาไป       ความชิดใกล้สร้างรักประจักษ์จริง
ก่อนศึกษามาดูรู้เกมนี้                             ความไม่มีสุ่มซ่อนไว้หลายสิ่ง
อนิจจังทุกขังไม่หยุดนิ่ง                         จบเกมทิ้งความหมายให้คิดกัน


การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

     เป็นประจำนำทางบ้างไม่คิด     เศรษฐกิจย่ำแย่ควรจัดสรร
น้อมดำริในหลวงห่วงแบ่งปัน          น้อมจำนรรจ์ฟังคำนำดัดแปลง
แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนส่วน           หลากหลายล้วนปลูกไว้ใกล้หลักแหล่ง
แล้วแยกปลูกแยกทำย้ำเต็มแรง          มิใช่แกล้งบอกกล่าวเล่าทุกคน


ดต.เศียร   อุ่นเสียม
นายตำรวจจาก  สถานีตำรวจภูธรทับปุด
ทำอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด อบายมุขและผลที่ได้รับจากการกระทำผิด

 

      เสียงปรบมือดาบเศียรบอกให้สู้    ใจหดหู่สู้สู้หรือสับสน
วิชาการมากไปใจกังวล                        สื่อมากล้นเชื่อใครที่ไหนดี
ยาเสพติดมิคิดอยากข้องแวะ             เหมือนนัดแนะผู้ใหญ่นั่นแหละผี
ชอบทำตัวทำตนคนมั่งมี                    เท่ห์นารีคงสนปนผิดไป

 

 

          ฟังจนเบื่อเชื่อไหมไม่อยากฟัง      ตอนที่นั่งโฮกหาวเข้าใจไหม
เบื่ออบรมเบื่อฟังทุกครั้งไป                    พูดอะไรชักช้าน่ารำคาญ
         มาสะดุดหยุดลงน้องหลุยส์พูด    กลับเป็นจุดสนใจใคร่ประสาน
ตื่นจากหลับจับใจให้สำราญ                    ใช่เพียงผ่านหว่านคำทำทันที        

 

         แต่ละกลุ่มรุมล้อมพร้อมใจคิด      หลายดวงจิตสลักเป็นสักขี
สิ่งต้องการของฉันนั้นมากมี                   แม้เดี๋ยวนี้ยังฝันให้มันเป็น
    หลากหลายสิ่งบางอย่างตั้งความฝัน   ในใจฉันสิ่งนี้ที่อยากเห็น
อยากให้พ่อกับแม่ใจเย็นเย็น                   มิอยากเน้นแต่หวังความตั้งใจ


ความคาดหวังของเยาวชน  หมู่ที่   (บ้านเขาตำหนอน)  ตำบลถ้ำทองหลาง 
แหล่งขมิ้นลือชื่อ
ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจกัน,อยู่พร้อมเพรียงกัน,มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ต้องการให้สมาชิกช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันและต้องการให้ผู้ปกครองดูแลลูกและส่งเสียให้เรียนจนจบ

 

     ความคาดหวังอยากได้จากแม่พ่อ  คือหลอมหล่อความรักความสดใส
ความพร้อมเพียงอยู่พร้อมมิห่างไกล ความห่วงใยอยู่ด้วยช่วยผ่อนแรง
รับผิดชอบหน้าที่ตอบสนอง              ความปรองดองเสริมส่งใช่แอบแฝง
ช่วยส่งเสียให้เรียนมิคลางแคลง         มิกลั่นแกล้งแสร้งรักออกจากใจความคาดหวังของเยาวชน  หมู่ที่    (ถ้ำทองหลางใน)  ตำบลถ้ำทองหลาง
ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจกัน,สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข,สมาชิกมีความเข้าใจต่อกันและสมาชิกมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน

 

     ความคาดหวังของเราชาวหมู่สอง   ความถูกต้องเข้าใจเข้าใจไหม
รับผิดชอบอยู่ด้วยช่วยห่วงใย               ด้วยใส่ใจสัตย์ซื่อกันและกัน


ความคาดหวังในครอบครัว ของเยาวชน  หมู่ที่   (บ้านลุ่มเกรียบ)  ตำบลทับปุด
แหล่งขนมทองม้วนอันเลื่องชื่อ
อยากให้ครอบครัวอบอุ่น,พ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน,เข้าใจซึ่งกันและกัน,มีความสามัคคีในครอบครัว
ดูแลและเอาใจใส่คนในครอบครัว,อยากให้คนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน,ให้เวลาส่วนใหญ่
อยู่กับครอบครัวและไม่อยากให้ครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

    ความคาดหวังหมู่สี่บ้านลุ่มเกรียบ  ความคิดเฉียบอบอุ่นลุ้นสุขสันต์
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทุกวี่วัน           เป็นสวรรค์ในกรอบครอบครัวเรา  


ความคาดหวังในครอบครัวของเยาวชน  หมู่ที่   (บ้านไม้งาม)  ตำบลถ้ำทองหลาง
แหล่งผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
ต้องการให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา,ไม่ต้องการให้ครอบครัวแตกแยกกัน
ไม่ต้องการให้ครอบครัวทะเลาะวิวาทกัน,ให้ครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและ
ไม่ต้องการให้ครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

     ความคาดหวังของเราชาวไม้งาม   อยู่หมู่สามก็หวังอย่างเพื่อนเขา
หวังอยู่ร่วมอยู่ด้วยช่วยแบ่งเบา           หวังให้เข้าใจกันทุกวันคืน


ความคาดหวังของเยาวชน  หมู่ที่    (บ้านในวัง)  ตำบลถ้ำทองหลาง 
มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน,ต้องมีความเสียสละในครอบครัว,มีความรักใคร่กลมเกลียว,อยากให้พ่อแม่รักกันและ
เข้าใจกัน,มีความซื่อสัตย์   รักและ....เข้าใจ

 

     ความคาดหวังหมู่สี่บ้านในวัง       คือความหวังวางใจมิใช่ฝืน
เสียสละด้วยรักที่ยั่งยืน                       สุขสดชื่นด้วยรักและเข้าใจ


ความคาดหวังของเยาวชน  หมู่ที่  ๕ (บ้านบางนิล,บ้านเขาเตา)  ตำบลทับปุด
ให้ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข,มีความเข้าใจกันภายในครอบครัว,ให้ครอบครัวห่างไกลยาเสพติด,และ
ให้มีความพอเพียงในครัวเรือน

 

    ความคาดหวังหมู่ห้าชาวบางนิล   หวังไม่สิ้นความสุขความสดใส 
ยาเสพติดให้ร้างเหินห่างไกล           ความห่วงใยพอเพียงเลี้ยงครอบครัว   


ความคาดหวังของเยาวชน  หมู่ที่    (บ้านหัวนอน)  ตำบลทับปุด 
บ้านหัวนอนก้าวหน้า  ได้แสดงความคาดหวังไว้ว่า
ต้องการให้ครอบครัวมีความสุข,ให้ครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน,ให้ครอบครัวห่างไกลยาเสพติด,
ให้ครอบครัวมีความขยันทำงานและให้มีความพอเพียง

 

    อีกหลากหลายความหวังที่ฉุกคิด    ผลผลิตจากใจฝังในหัว
คือความรักห่วงใยมิไกลตัว                 อีกความกลัวอ้างว้างกลัวห่างไกล


ความต้องการ  ให้ครอบครัวอบอุ่น,รักใคร่ปรองดองกัน,เข้าใจกันและไม่ทะเลาะกัน

 

     อยากอิงแอบไออุ่นแต่รุ่นรัก    อยากสมัครอยู่ใกล้ไม่ไปไหน
อยากให้พ่อให้แม่คอยห่วงใย        อยากอยู่ใกล้เข้าใจกันและกัน


ส่วนกลุ่มนี้เห็นแล้วน่าตกใจ  ทำให้เพื่อนๆ หัวเราะกันยกใหญ่  เพราะเขียนมองไม่เห็นจริงๆ 
หลังจากได้ซูมและปรับสีใหม่ทำให้เห็นตัวหนังสืออย่างเลือนลาง  ความว่า

ให้มีความสามัคคีภายในครอบครัว,ให้มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน,เอาใจใส่บุคคลในครอบครัว,อยากให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันและอยากให้สมาชิกในครอบครัวมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน

 

      ให้เหินห่างร้างลายาเสพติด     ให้ใกล้ชิดร่วมรักจักสุขสันต์
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งแสร้งยืนยัน    เฝ้าใฝ่ฝันเหมือนอย่างที่ตั้งใจ


ภาพสุดท้ายก่อนจาก  ที่พวกเราถ่ายรูปร่วมกัน ไว้เป็นที่ระลึก
แต่ใครเป็นใครคงต้องดูกันเอง

 

       การอบรมหนึ่งวันผ่านพ้นแล้ว    ต่างคลาดแคล้วจากกันอีกวันไหน
สิ่งดีดีเลือนหายมลายไป                     ความหวังใดนอกจากพรากลืมเลย
อยากให้จำได้บ้างแม้เพียงนิด             อยากให้คิดได้บ้างใช่วางเฉย
คิดถึงรักเคยหวานปานเปรียบเปรย    ช่วยเฉลยรักชื่นทุกคืนวันนายสมนึก   ธนการ
ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทับปุด ถ้ำทองหลาง
  มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร  เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว

 

         บอกว่ารักแม่บ้างอย่างที่คิด      บอกสักนิดรักพ่อต่อความฝัน
ท่านแก่เฒ่าเหนื่อยหน่ายได้ยืนยัน    งานหนักนั้นท่านทำเพียงเพื่อใคร
หรือให้ท่านตายไปแล้วค่อยคิด         ถูกเป็นผิดลองคิดก่อนดีไหม
ปล่อยคำหวานซื้อหาแพงเท่าใด        แพงเท่าใจของลูกที่ผูกพัน

 

        ตั้งใจมั่นสัญญากับตัวเอง        มิต้องเกรงอาญาความคิดฝัน
หากว่ารักไม่พูดคงจบกัน                ตั้งใจมั่นบอกรักจากใจจริง

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com