ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม

รายงานผลการจัดกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
..................................................................................................................................................................................................................................................................

ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ภาพและคำบรรยายโดย คุณครูสมนึก ธนการ
..................................................................................................................................................................................................................................................................

 
      ยี่สิบสามจนถึงยี่สิบหก            ต่างหยิบยกกฏเกมกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมเราเคยทำ        เป็นประจำสำหรับโรงเรียนเรา
นโยบาย 
“ผอออ” ขอแถลง           ใคร่ชี้แจงบอกกล่าวเล่าเรื่องเก่า
ออกนอกค่ายนอกคอกท่านไม่เอา ทุกคนเข้าใจกันทำกันเอง

ตอนที่ ๑
 
ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
 
       ผ้าผูกคอก็บอกหยอกอยู่หรือ     ชูเชิดชื่ออย่าให้ใครข่มเหง
กิจกรรมทุกอย่างใช่นักเลง               มิหวั่นเกรงทำได้ไม่อายใคร  
จะฐานยากฐานง่ายใกล้แค่นิด          ต่างร่วมจิตร่วมกายหายสงสัย
ร่วมกันแกะแยะแยกแจกจ่ายไป        มิช้าใยสำเร็จเสร็จทันการ

หมู่สีเหลือง พร้อมที่จะลอดซุ้มเข้าค่ายพักแรมแล้วค่ะ
เด็กหญิงศิริภิญญา    ทองพันธ์,เด็กหญิงปิยะฉัตร โพธิเศษ,เด็กหญิงพรรณแสง   แก้วประชุม
เด็กหญิงสุพัตรา   แก้วน้อย,เด็กหญิงสุภาวรรณ    ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงทัศยา   คล่องการ
เด็กหญิงเกวลี          จันทร์สิงห์,เด็กหญิงธมลวรรณ    หืออินทร์

 
      คุณครูขาหนูพร้อมยอมนานแล้ว    เสียงเจื้อยแจ้วจริงจังฟังฉะฉาน
หวังเข้าค่ายหนูหวังมาตั้งนาน            เพิ่งพบพานครั้งนี้ดีใจจัง
คุณครูอย่าติติงว่าตัวเล็ก                     เป็นเพียงเด็กตัวน้อยไม่ค่อยหวัง
สำนวนไทยโบราณนั้นน่าฟัง             
“คบเด็กยังสร้างบ้าน” อย่าหวั่นกลัว       
 
      แต่ละคำพูดจาว่าฉอเลาะ               ช่างไพเราะน่ารักแม่ทูนหัว
ถ้าไม่รอดกลับได้ถ้าคิดกลัว                 อย่าพูดมั่วหนูกล้าท้าประลอง
พูดหยอกหน่อยล้อนิดคิดทำเก๊ก           ถูกแสปกถูกใจไม่เป็นสอง       
เชื่อว่าเธอทำได้ไม่เป็นรอง                  แล้วจดจ้องกล่าวคำถ้อยรำพึง
 
      หนูเตรียมการเตรียมใจเตรียมความคิด    เร่งดวงจิตเร่งวันเฝ้าฝันถึง
อยากเข้าค่ายได้เห็นวันซึ้งซึ้ง                       อีกวันหนึ่งที่ฉันฝันอยากมี
ได้นั่งนอนสนุกสุขกับเพื่อน                            มิลืมเลือนถือเป็นเกียรติศักดิ์ศรี
กว่าจะถึงเฝ้าคอยเหมือนร้อยปี                     กล่าวอย่างนี้เพราะหวังตั้งตาคอย   
ลอดซุ้ม
ทำไมต้องลอดซุ้มด้วยละครับ.....เอาน่า ลอดๆ ลอดเข้าไปเหอะ

 
        รับลูกเสือเข้าค่ายให้ลอดซุ้ม        อย่าไปกลุ้มคิดมากหนักคอหอย
มีไหมครับมดแดงมดตะนอย                 ก็ค่อยค่อยเสาะหาถ้ามันมี
ครูไม่ทำเธอหรอกบอกไม่แน่                ก็แล้วแต่เหตุการณ์มันสูสี
แกล้งไม่แกล้งเห็นอยู่ดูดีดี                    แต่วันนี้แกล้งหลอกบอกให้ทาย
 
      เคยโดนต้อนโดนยำทำมาก่อน        เลยคิดย้อนจดจำทำให้หาย
แผลครั้งนั้นจ้องจับยังอับอาย                ยังไม่คลายต้องทำให้หนำใจ

กฎของการอยู่ค่ายพักแรม
สามัคคี,อดทน,มีวินัย,ประหยัด,อดออม,ตรงต่อเวลา
 
        “กฎลูกเสือคือกฎของค่ายนี้           สามัคคีอดทนมีวินัย
อีกประหยัดอดออมเป็นนิสัย                  สุดท้ายให้มั่นคงตรงเวลา
”

เด็กหญิงวิรัญญา คงรักษา
 
      อยากจะแต้มจะแต่งเอาให้หนำ      อยากจะทำอย่างไรทำเถิดหนา
ได้โอกาสเติมแต้มตกแต่งมา                คิดเสียว่าเคราะห์กรรมมันตามทัน
ดูโฉมหน้ากันหน่อย
สวยๆ กันทั้งนั้น.....ทำไมต้องทาสีด้วยละค่ะ

เด็กหญิงปิ่นแก้ว เสมอภาค
เด็กหญิงมาริษา ฤทธิชัย
เด็กหญิงวรพรรณ กออุดม
เด็กหญิงสุภัสสร ปรีดาผล
เด็กหญิงรัชนีกร คล่องการ
เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์

 


หมู่สีน้ำเงิน........คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
เด็กชายภานุพงษ์    ชูวงศ์,เด็กชายสุทธิภัทร    ทองคำ,เด็กชายสมปราชญ์ คงแก้ว
เด็กชายธนภัทร     เทียนทอง,เด็กชายสุรินทร์     สมใหญ่,เด็กชายศักดิธัช     หนูแก้ว
เด็กชายเฉลิมพล    มงคลบุตร,เด็กชายมนตรี       เพิ่มพูน

 
      เมื่อหน้าตาของผมถูกย้อมสี                 คิดว่าดีพอใจหรือใฝ่ฝัน
หน้าหล่อหล่อล่อเสียเพลียเหมือนกัน          คุณซิมันผมเหม็นไม่เห็นดี

ฝ่ายบันเทิง
คณะครูจากโรงเรียนวัดนิโครธารามและพี่ๆ

 
       เห็นคุณครูร่วมใจไม่ผูกติด              ยิ่งกว่ามิตรยิ่งกว่าจะหาไหน
เสียงดุด่าเฆี่ยนตีกลับเปลี่ยนไป            ท่านรักใคร่หมายมอบประสบการณ์
 

ต้นเสียง
คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์และคุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา

 
       แต่ละเพลงที่ร้องฟังก้องหู             เพราะคุณครูร่วมเรียงเสียงประสาน
เสียงไพเราะเสนาะเนิ่นยาวนาน            เพราะสองท่านที่เห็นเด่นเกินใคร
มีทั้งร้องทั้งเต้นเล่นเกมเก่ง                 จะเขย่งโขยกโบกไหวไหว
สร้างเกมเก่าให้ใหม่ได้ดั่งใจ               ท่านว่องไวสอดรับกับทุกเพลง

โปรดติดตามรายละเอียด
ตอนที่ ๒ 
ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง

..................................................................................................................................................................................................................................................................

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com