ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง

รายงานผลการจัดกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  โรงเรียนวัดนิโครธาราม
.................................................................................................................................................................................
ระหว่างวันที่  ๒๓  ถึงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑

  ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ภาพและคำบรรยายโดย  คุณครูสมนึก  ธนการ
...............................................................................................................................................................................

ตอนที่   
ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง  เปิดประชุมกอง
ระหว่างวันที่  ๒๓  ถึงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๑

 

       เมื่อลอดซุ้มรุมล้อมพร้อมเข้าค่าย  
ผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี                   
แบ่งหน้าที่แบ่งงานด้านการฝึก          
มิใช่คุยโป้ปดขอยืนยัน                    

นิมิตรหมายได้เห็นเป็นสักขี
ต่างยินดีอยู่ด้วยช่วยเหลือกัน        
ความรู้สึกเป็นหนึ่งซึ่งเหมือนฝัน
รักผูกพันร่วมใจหาใครปาน

 

ส่วนหนึ่งของทีมงาน

คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์,คุณครูมะลิ  จงไกรจักร,คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ
คุณครูจันทิรา  จันทวี,คุณครูอารมณ์  พลายสิน

 

 

         แต่ละนางตั้งใจใฝ่ฝนฝึก             
ทั้งฝีมือฝีปากฝากมานาน   
จากหลากหลายค่ายฝึกหากนึกหวน    
กดเก็บกักสลักเต็มห้วงใจ      

ความรู้สึกตั้งใจใฝ่ประสาน
วันคืนผ่านทำได้ไม่อายใคร
หลายกระบวนพลิกแพลงแกล้งแก้ไข
ถึงคราวใช้ได้ฝึกนึกเปรมปรีด์

ขั้นตอนการเปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง(แกรนด์ฮาวล์)

(ชักธงขึ้น – สวดมนต์ – สงบนิ่ง – ตรวจแยก)

๑.   แกรนด์ฮาวล์

       ผู้กำกับยืนอยู่หน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรียกลูกเสือทำแกรนด์ฮาวล์

มีรองผู้กำกับยืนอยู่ด้านหลังผู้กำกับ นอกวงกลม

       (การทำแกรนด์ฮาวล์  ให้ดำเนินการดังนี้)

 

      ประชุมกองลูกเสือทำแกรนด์ฮาวล์  
เพื่อให้รู้ให้เห็นข้อด้อยดี                    
ท่านผู้รู้สร้างกฎกติกา                       
ต่างยึดมั่นถือมั่นด้วยผูกพัน

ใคร่ขอเล่าขั้นตอนตามวิถี                 
ประโยชน์มีร่วมนึกศึกษากัน                      ประกาศมาให้ใช้ได้เหมือนฝัน              
ว่าสำคัญจึงทำนำมาเรียง

การทำแกรนด์ฮาวล์

      ผู้กำกับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสียก่อน และยืนอยู่ในท่าตรงแล้วจึงเรียก

และให้ปฏิบัติต่อไปนี้

      ๑) ผู้กำกับลูกเสือเรียก “แพ๊ค - แพ๊ค - แพ๊ค” (แพ๊ค คำท้ายให้เน้นให้หนัก)      

พร้อมกับทำสัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม

         (มีรองผู้กำกับยืนอยู่นอกวงกลมและหลังผู้กำกับ)

      ๒) ลูกเสือสำรอง เมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้กำกับทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกัน

ทันทีว่า “แพ๊ค” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก ล้อมรอบผู้กำกับ

         (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่ตรงหน้าผู้กำกับ จากนั้นก็เรียงไปตามลำดับ

ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน ปิดท้ายด้วยรองนายหมู่  ส่วนหมู่ที่เหลือให้เรียงไปตามลพดับสี  ยืนไหล่ชิดติดกัน  จนครบทุกหมู่)

 

       แพ๊ค แพ๊ค แพ๊ค สำเนียงเสียงขับขาน

สัญญาณมือแกว่งรอบดุจสำเนียง

ประชุมกองแกรนด์ฮาวส์เข้าสำรอง

เพื่อให้รู้ให้เห็นเป็นอย่างไร

แพ๊ค รับกันวิ่งหาต้นแห่งเสียง
ขอแต่เพียงเห็นกันฉันเข้าใจ
เสือรุ่นน้องมองเห็นทำเป็นไหม
ขออภัยหากผิดช่วยคิดเตือน                                        

     ๓) ผู้กำกับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย นิ้วทั้งห้าชิดกัน             

ฝ่ามือแบหงาย  
         (แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย)

     ๔) ลูกเสือสำรองเมื่อเห็นสัญญาณนี้ ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่

จนแขนตึงจึงปล่อยมือ และจัดวงกลมให้เรียบร้อย

 

      กริยาทาทางอย่างที่เห็น

ผิดไปบ้างบางอย่างอาจเลอะเลือน

มีผิดบ้างถูกบ้างต่างแต่คิด

ต่างแต่ใครจะเห็นหรือเย็นชา

ถือว่าเป็นแบบอย่างต่างหรือเหมือน
หรือฟั่นเฟือนต่างทำตามกันมา
ตามแต่จิตยึดมั่นปรารถนา
หรือรักษามุ่งมั่นฝันให้เป็น                  

     ๕) ผู้กำกับลูกเสือตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ
เสมอไหล่ขนานกับพื้น นิ้วทั้ง  ๕ ชิดกัน ฝ่ามือแบหงาย แล้วพลิกคว่ำลงและงองุ้มเป็นสัญญาณให้ลูกเสือนั่งลง

     ๖) ลูกเสือสำรองทุกคนนั่งลงทันทีบนส้นเท้าทั้งสอง แขนทั้งสอง  เหยียดตรง  อยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอสมควร แบะเข่าออกเล็กน้อย นิ้วชี้และนิ้วกลาง  ทั้งสองมือเหยียดชิดกัน และแตะพื้น นิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุ้งมือ
         (คือนิ้วหัวแม่มือ    กดนิ้วนางกับนิ้วก้อยไว้)

 

       แล้วกางแขนออกไปไหล่นิ้วชิด

ให้ลุกยืนหรือนั่งอย่างใจเย็น

คว่ำมือลงงุ้มงอพอมองเห็น
บอกให้รู้ครูแจ้งแห่งสัญญาณ

กฎเกณฑ์ฟิตมุ่งมั่นดั่งฝันเห็น
หรือจะเน้นจดจำตามหลักการ
เป็นจุดเด่นนั่งลงต้องคำขาน
ให้คิดอ่านจดจำแล้วทำลอง

 

      แต่ละคนหัดได้ใช้การฝึก
ฝึกซ้ำซ้ำหลายครั้งอย่างคะนอง
ใช่ทุกคนจะเป็นเช่นก่อนเกิด
ของทุกอย่างฝึกได้ใจเย็นเย็น

อย่าทักทึกว่าเป็นเช่นจองหอง
ฝึกแล้วต้องจริงจังทั้งให้เป็น
ลองฝึกเถิดฝึกหัดอาจเล็งเห็น
แล้วค่อยเน้นค่อยฝึกนึกนำนาย

๗) ผู้กำกับลูกเสือพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายขึ้นเป็นสัญญาณให้ลูกเสือร้อง                         

     ๘) ลูกเสือสำรองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า “อา – เค ลา เรา – จะทำ –                  

ดี- ที่ – สุด”  พอขาดคำว่า “สุด” ให้ทุกคนลุกขึ้นกระโดดยืนขึ้น เท้าทั้งสอง

ชิดติดกันพร้อมกับยกมือทั้งสองที่อยู่ในท่านั่งไปไว้แนบชิดหู 

      พลิกฝ่ามือหงายขึ้นเป็นสัญญาณ
ให้กระโดดขึ้นยืนตื่นทุกราย
ทุกขั้นตอนที่กล่าวเล่าให้ฟัง
ค่อยประติดประต่อด้วยพากเพียน

เพื่อประสานให้เห็นเช่นความหมาย
ค่อยบรรยายค่อยจำทำบทเรียน
เป็นความหลังคุณครูผู้ขีดเขียน
ใช่นั่งเทียนทุกถ้อยค่อยตัดทอน

 


     ๙) นายหมู่ลูกเสือซึ่งทำหน้าที่เป็นหมู่บริการในวันนั้น
         (ที่หันหน้าตรงกับผู้กำกับ)         

         จะร้อง  ขึ้นว่า "จงทำดี - จงทำดี - จงทำดี" การร้องให้หันหน้าไปทางซ้ายก่อน

ตรงหน้า – ขวา ทีละครั้ง 
         (เวลาร้องไม่ต้องผงกศีรษะ)

 

 

         สิบขั้นตอนของการทำแกรนด์ฮาวล์
ได้ยินมาทำมาเป็นตอนตอน
หากทำผิดโปรดคิดติตักเตียน
กิจการลูกเสือเนื้อหน่อนำ

เก็บมาเล่าด้วยเป็นเช่นครูสอน
จึงใคร่ย้อนให้เห็นเช่นเคยทำ
หากเลอะเลือนโปรดบอกอย่าตอกย้ำ
จะเลิศล้ำขึ้นอยู่ที่ครูเรา

 

   ๑๐) เมื่อสิ้นคำที่สามแล้ว ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลำตัวอย่างว่องไว              

         (มือแบออก)
          ส่วนมือขวาลดลงมาทำท่าวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า

         “เราจะทำดี – จะทำดี – จะทำดี”

          ขณะที่ลูกเสือร้องนี้ ให้ผู้กำกับทำวันทยหัตถ์ ตามแบบลูกเสือสำรอง (สองนิ้ว)

         เพื่อเป็นการรับการเคารพของลูกเสือ และอาจจะกล่าวคำขอบใจหรือคำอื่นใดที่สั้น ๆ ก็ได้

         รองผู้กำกับอื่น ๆ ที่อยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง

หลังจากทำแกรนด์ฮาวล์ ลูกเสือทุกคนอยู่ในท่าตรง

๒.   ชักธงขึ้น

      ๑)  ให้จัดลูกเสือที่เป็นหมู่บริการหรือทำหน้าที่หมู่บริการ ๒ คน เป็นผู้ชักธง คือ 

ให้เดินเข้าไปห่างจากเสาธงประมาณ    ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์

          แล้วคนหนึ่ง  ก้าวไปข้างหน้า ๓  ก้าว เพื่อแก้เชือกที่ผูกธงออกแล้วถอยหลังมาตามเดิม

          สองคนช่วยกันชักธง ให้ผืนธงอยู่ด้านขวาของผู้ชัก ผู้กำกับเป็นผู้สั่งทำความเคารพ โดยออกคำสั่ง
         
“แพ๊ค - วันทยหัตถ์”

         (คำสั่งวันทยหัตถ์นี้ ไม่ใช่คำบอกแบ่งว่า “วันทย - หัตถ์” แต่เป็นคำบอกรวดว่า “วันทยหัตถ์”)

          ลูกเสือในวงกลมทั้งหมด รวมทั้งผู้กำกับและรองผู้กำกับอื่น ๆ ทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน

          ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทำวันทยหัตถ์    นิ้ว หมู่บริการนำร้องเพลงชาติ  พอธงชาติขึ้นยอดเสาแล้ว   คนหนึ่งเดินเข้าไปผูกเชือกธง อีกคนหนึ่งคงยืนอยู่ในท่าตรง (ไม่ต้องทำวันทยหัตถ์)

          เมื่อผูกเชือก  เรียบร้อยแล้วให้ถอยหลัง    ก้าว มาหาคนที่กำลังยืนรออยู่ ทั้งสองคนทำ  วันทยหัตถ์ – ลดมือลง

          (ขณะนี้แถวในวงกลมทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยหัตถ์)

          วิ่งกลับไปเข้าที่ของตนแล้วทำวันทยหัตถ์ เหมือนลูกเสือในแถว
          ผู้กำกับสั่งว่า
“มือลง” ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน
          ส่วนผู้กำกับและผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ ให้ลดมือลงพร้อมกับลูกเสือสองคนที่ชักธง (ก่อนวิ่งกลับไปเข้าที่)

 

 

         ชักธงชาติมาดหมายได้เคยฝึก
เห็นลูกเสือมายืนตื่นวัยเยาว์
หญิงยืนซ้ายให้ชายยืนข้างขวา
เด็กหวังครูสอนสั่งอย่างตั้งใจ

แต่ยิ่งนึกยิ่งหวั่นหรือฉันเขลา
จะให้เขายืนห่างหรืออย่างไร
หมายใจว่าถูกต้องคล่องใช่ไหม
ฝึกทำไว้ได้เป็นเช่นตำรา

๓.  สวดมนต์

          พอลดมือลงแล้ว ทุกคนอยู่ในท่าตรง แล้วถอดหมวกเตรียมตัวสวดมนต์  

หมู่บริการนำสวดมนต์
          (รูหมวก  หันไปทางด้านซ้ายมือ)

 

        เมื่อสวดมนต์ให้ดูที่รูหมวก
ด้วยคุณครูท่านสอนแต่ก่อนมา
เลยจดจำทำเป็นเช่นครูสอน
เหมือนครูพักลักจำทำวนเวียน

พูดลวกลวกบอกได้ใช่มหา
เหมือนบัญชา 
“รูซ้าย” ได้ร่ำเรียน
หลายบทตอนจดจำนำมาเขียน
เฝ้าพากเพียรเรียนรู้ดูว่องไว

 

๔.  สงบนิ่ง

          เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่ง

 

 

       สงบนิ่งทิ้งมือถือว่านิ่ง
ทิ้งลงหว่างตั้งขาช้าอยู่ใย

ซ้ายแนบอิงทับขวาอย่าสงสัย
จับหมวกไว้อย่าเบื่อเสือสำรอง

๕.  ตรวจ

         การตรวจในตอนนี้จะตรวจอะไรก็ได้ เช่น เครื่องแบบ เล็บ ฟัน ความสะอาดอื่นๆ

(ผู้กำกับเป็นผู้สั่งก่อนจะให้ตรวจอะไร)
         (แต่การตรวจตอนปิดนั้น ให้ตรวจเครื่องแบบอย่างเดียว)

         เพราะว่าลูกเสือ  เรียนมาเป็นเวลานานแล้ว เครื่องแต่งกายย่อมไม่เรียบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับบ้าน ผ่านที่ชุมนุมชนหลายแห่ง ถ้าไม่เรียบร้อยอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได้

วิธีตรวจ  

        ตามปกติผู้กำกับจะให้รองผู้กำกับเป็นผู้ตรวจ  แต่บางกรณีผู้กำกับไม่อยู่หรือมีน้อย

ผู้กำกับจะให้นายหมู่ตรวจแทนก็ได้       

 

        เรื่องการตรวจกำหนดไว้สองอย่าง
ให้นายหมู่ตรวจตราน่าทดลอง

มิแตกต่างบ้างเลือกหนึ่งหรือสอง
ทุกอย่างต้องฝึกฝนอดทนทำ

 

กรณีรองผู้กำกับตรวจ

       รองผู้กำกับที่จะไปตรวจนั้นต้องทำความเคารพ (วันทยหัตถ์) ผู้กำกับเสียก่อน

แล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอไปถึงหน้าหมู่ลูกเสือที่จะรับตรวจ นายหมู่สั่งลูกเสือในหมู่

ของตนว่า 
       
“หมู่สี…….. ตรง” ลูกเสือทุกคนตรง นายหมู่คนเดียวทำวันทยหัตถ์ แล้วลดมือลง

ก้าวไปข้างหน้า  ๑ ก้าว ทำวันทยหัตถ์แล้วรายงานว่า
       
“หมู่สี…….พร้อมที่จะรับการตรวจ แล้วครับ/ค่ะ”
         เมื่อรายงานจบ ลดมือลงถอยหลังเข้าที่เดิม ผู้ตรวจจะตรวจตัวนายหมู่ก่อน

แล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไป ขณะที่ตรวจลูกหมู่นั้น  ให้นายหมู่เดินตามไปด้วย เพื่อจะได้ทราบถึง ข้อบกพร่องของลูกหมู่ เมื่อตรวจครบทุกคนแล้ว นายหมู่  กลับเข้าที่ ทำวันทยหัตถ์ผู้ตรวจอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนายหมู่จึงสั่งลูกหมู่พัก                     

         รองผู้กำกับที่ไปตรวจจะรายงานผลการตรวจให้ผู้กำกับทราบ คนไหนตรวจเสร็จก่อนก็ให้รายงานก่อน โดยไม่ต้องรอกัน

 

คุณครูจันทิรา  จันทวี
คุณครูที่ใจดีและมุ่งมั่นในทุกกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายของโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
สุดยอดจริงๆ

 

คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์และคุณครูพรพิมล  อินทรักษ์
คุณครูคนสวย ที่สวยไม่สร่างแม้จะต่างสไตล์ แต่จริงใจเสมอ ฮิฮิ!! ของ....โรงเรียนวัดนิโครธาราม 
เห็นรอยยิ้มแล้วอิ่มไปหลายวัน

 

คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนาและคุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ
คุณครูผู้จริงจัง  จริงใจและตั้งใจในทุกกิจกรรมของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ขอชมแบบไม่เกรงใจใคร  กับขวัญใจของเด็กนิโคร

 

คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ
ลูกพี่ใหญ่ของลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้พลิกฟื้นการละเล่นของเด็กไทยในอดีต อย่างหลากหลายมาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน

 

คุณครูมะลิ  จงไกรจักร
กำลังชี้แจกการละเล่นในท้องถิ่น  ที่ถือได้ว่าสนุกทุกยุค  ทุกสมัย
กระรอกชิงโพลง  หรือ  โพลงชิงกระรอกกันจ๊ะ 

 

        ที่เขียนมาเล่ามารำคาญไหม
หรือใครใครก็รู้ครูผู้นำ
ช่วยกันติเพื่อก่อหล่อความคิด
แต่ละทางเจอขวากยากเต็มที

หรือมากไปเยอะไปมันไม่ขำ
หรือที่ย้ำให้เห็นเป็นเรื่องดี
ถูกหรือติดเกิดก่อหล่อวิถี
คนหรือผีที่หลอกไม่บอกกัน

กรณีนายหมู่ตรวจ

        ถ้านายหมู่ตรวจ
        เมื่อได้ยินคำสั่งผู้กำกับสั่งว่า
“นายหมู่ตรวจ”
        “นายหมู่ปฏิบัติ”  นายหมู่ทำวันทยหัตถ์  (เพื่อรับทราบคำสั่งแล้วลดมือลง) แล้วก้าวไปข้างหน้า    ก้าว  (แล้วกลับหลังหัน) ทำหน้าที่เหมือนรองผู้กำกับ
        ให้รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังหมู่ของตนไปยืนแทนที่นายหมู่ และทำหน้าที่เสมือนนายหมู่
        (วิธีตรวจก็เช่นเดียวกับรองผู้กำกับตรวจ)

        และเมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ยืนรออยู่ก่อน จนเห็นว่าทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงวิ่งไปเข้าแถวหน้ากระดานหน้าผู้กำกับ (นายหมู่บริการอยู่หัวแถว) เพื่อรายงานผลการตรวจ
        การรายงานให้รายงานทีละคนจากหัวแถวก่อน คนไหนจะรายงาน ให้ก้าวออกไปข้างหน้า
1 ก้าว พร้อมกับทำวันทยหัตถ์แล้วรายงานผลการตรวจเสร็จลดมือลงถอยเข้าที่จนครบทุกคน แล้วผู้กำกับจึงสั่ง

       "เข้าที่" เมื่อนายหมู่วิ่งมาถึง ให้รองนายหมู่วิ่งอ้อมด้านหลังกลับเข้าที่ตามเดิม

        จากนั้นผู้กำกับอาจจะพูดอะไรอีกเล็กน้อยก็ได้ แล้วสั่งแถวแยก โดยออกคำสั่งว่า
    
  “แพ๊ค - แยก”            

        ให้ลูกเสือทุกคนทำขวาหัน แล้วแยกย้ายกันไป

 

        แต่ละภาพที่ถ่ายมาให้เห็น
ว่าได้ทำทำแล้วขอยืนยัน
แต่ละบทวรรคตอนย้อนให้คิด
อาจเร็วบ้างช้าบ้างต่างกันไป

ฝากไว้เป็นหลักฐานด้านสร้างสรรค์
มิใช่ฝันแล้วว่างอย่างใครใคร
ว่าดวงจิตมุ่งมั่นมิหวั่นไหว
แต่ตั้งใจจริงใจใคร่จะทำ.....จริงๆ นะครับ

 

 

คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์
คุณครูที่ใจดีและแสนสวยของลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนวัดนิโครธาราม 

โปรดติดตามรายละเอียดนะครับ
ตอนที่   
ขนบธรรมเนียมและประเพณีในท้องถิ่น
ประเพณีการแต่งงาน
เด็กนิโคร

wnikro@gmail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com