ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร

ภาพตรงข้าม
......................................................................................................................................................................
วันเสาร์ที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ 
วันแห่งความรัก...ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขสมหวังนะครับ
ชุดที่  ๑  คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
(ยังมีอีกเพียบครับ  เดี๋ยวจะหามาเพิ่ม)
ให้  ตีราคา
ภาพไหน  คือสุดของโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ทั่วประเทศ
ภาพไหน  คือที่สุดของเด็กนิโคร
ภาพไหน  คือที่สุดของสาวนิโคร
.....................................................................................................................................................................

wnikro@gmail.com,wnikro@hotmail.com,sntng@thaimail.com

 ๑. นายสมศักดิ์  ผลากิจ ๒.นางจุรีย์  หนูสุวรรณ ๓,๒๐ นางปราณี  ฉันทวิชานนท์ ๔. นางวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด ๕. นางวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
๖. นางภิษณี  ณ สงขลา  ๗. นางชวานี  ผลากิจ ๘,๑๙ นางพรพิมล  อินทรักษ์ ๙. นางวิลาวัลย์  พรหมรัตน์ ๑๐,๑๖ นางจุไรรัตน์  สดวกกิจ
๑๑. นางมะลิ  จงไกรจักร ๑๒. นายอมร ภู่อมร ๑๓. นางอารีย์  สุขสวัสดิ์ ๑๔,๒๕ นางชูศรี  สิทธิศิลป์ ๑๕. นางสุพิศ  ชูร่วง ๑๗,๒๓ อารมณ์  พลายสิน
๑๘. นายสุนทร  พลายสิน ๒๑. นางศุภวรรณ  ไพพงศ์ ๒๒. นางสุพรรณี  อาวุธเพ็ชร ๒๔. นางกัลยา  กะสิรักษ์ ๒๖. นางสาวจีรวรรณ  วิเศษ
๒๗. นางวิมลรัตน์  แสงแก้ว ๒๘. นางสาวอรัญญรัตน์  ยมโดย ๒๙. นางจันทิรา  จันทวี ๓๐.นางสาวเบญจวรรณ  คงรักษา
..........................................................................................................................................................................

นางในจินตลีลา
เทพธิดาตัวน้อยแห่งโรงเรียนวัดนิโครธาราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


๑,๖,๗,๙,๑๖ เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมศักดิ์ (กุ๊กกี้) ๒,๘,๑๐,๑๔ เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คงรักษา (แจน)  ๓,๔ เด็กหญิงผกามาศ  บุญเชื้อ (รุ้ง)
๕,๑๑  เด็กหญิงปรียาภรณ์  สงวนทรัพย์ (กุ้งกิ้ง)
๑๒,๑๓  เด็กหญิงอาทิตยา  ทองนิ่ม (กุ๊ก) ๑๕,๑๙  เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์สวัสดิ์ (มิ้น) ๑๗,๑๘ เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทองสุก (อุ๋มอิ๋ม)
๒๐. เด็กหญิงสุวพัชร  อาวุธเพชร (ปิ่น) ๒๑. เด็กหญิงจรรยมลฑน์  อินทรักษ์ (ดิว)
 ..........................................................................................................................................................................


เด็กนิโครCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com