ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
วันไหว้ครู ๒๕๕๒

กิจกรรมวันไหว้ครู ๒๕๕๒

โรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
 

ภาพแรกที่ได้ถ่ายในวันไหว้ครู

คุณครูจุไรรัตน์   สะดวกกิจ
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 ห้อง ๑

แต่โบราณนานมาว่าเข้านั้น
จอมพล ป.ประกาศลือให้แซด
วิทยุประกาศราชกิจจา
ด้วยเหตุผลกลใดใคร่ติดตาม
 
เมื่อสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
เสียงออดแอดแซกอยู่ยังรู้ความ
ฟังความว่าวันครูเกิดคำถาม
หรือฤกษ์ยามใดเล่าไม่เข้าใจ.............๑

 
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด
เด็กชายศุภเลิศ เพชรดำ(เจเจมส์) และเด็กหญิงกานต์ภัทธ
 แก้วน้อย (เฟรินร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง ๒

 
 
คุณครูอารมณ์  พลายสิน
เด็หญิงศิริภิญญา ทองพันธ์และเด็กชายณัฐพล ผดุงทรัพย์
ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้ประกาศให้ “วันครู” ของประเทศไทย 
ตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี

ด้วยคุณครูเป็นผู้มีพระคุณ
เปรียบเหมือนแสงสว่างส่องทางไกล
จึงกำหนดให้จดบันทึกไว้
ประกาศให้ลูกศิษย์ร่วมเชิดชู
 
เฝ้าคอยลุ้นฝึกหัดดัดนิสัย
ทูลเทิดไท้เคารพพระคุณครู
ประกาศให้ทุกคนได้รับรู้
ประกาศให้โลกรู้ความจริงใจ.................๒

 
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์และเด็กชายปิยวัฒน์   ผลทวี


วันไหว้ครูนั่นมีแต่โบราณ
ปฏิบัติสืบต่อแต่เมื่อใด
ถามผู้เฒ่าเก้าสิบถือว่าแก่
ทั้งหนังลุงโนราห์หรือตาพราน
 
มิกล่าวขานเอ่ยอ้าง พ.ศ.ไหน
หรือว่าใครต้นคิดผลิตงาน
ถามคุณแม่บอกย่าเคยเล่าขาน
สืบสันดานบอกเล่าก่อนเก่ามา...............๓

ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู

                     ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก ๓
อย่างในการทำพาน 
            ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่
                       ๑. หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ
            ทนต่อการเหยียบย่ำ  ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์
                       ๒. ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม
                       ๓. ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียน
            ที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง 
                       ๔. ข้าวตอก สื่อถึง ความรู้ที่แตกฉาน เหมือนลักษณะของข้าวตอก 

หนังสือเก่าโบราณนั้นจารึก
อีกปู่ทวดกวดขันพร่ำพรรณนา
แทรกซึมมาแต่หัวเท่ากำปั้น
แทรกข้อคิดติดไว้ให้รับรู้
 
ความรู้สึกความคิดปริศนา
ให้หลานย่ารู้ซึ้งพระคุณครู
กว่าถึงวันเติบใหญ่ใช่เพียงครู่
ใช่จู่จู่จะสั่งหวังให้ทำ..........................๔


เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม (กุ๊ก)
ตัวแทนเพื่อนนักเรียนออกมาเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย,กล่าวนำสวดมนต์,กล่าวนำคำไหว้ครู
และกล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักเรียน

บทสวดมนต์
(หัวหน้านักเรียนกล่าวนำ)

               อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา           พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม              ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)   
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ           สังฆัง นะมามิ (กราบ)    
               คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ในพานทองที่ใช้ไหว้คุณครู
ให้สืบสานหว่านต่อข้อกระทำ
กำหนดพานผู้ชายพานผู้หญิง
พานธูปเทียนอีกทั้งพานดอกไม้
 
นั้นมีผู้กำหนดตั้งกฎย้ำ
ยังจดจำฝังตรึงซึ้งในใจ
กำหนดสิ่งเทียบแทนสิ้นสงสัย
กำหนดไว้เป็นสองต้องตำรา..............๕

  
คุณครูจันทิรา จันทวี(เล็ก)
เป็นตัวแทนในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนิโครธาราม


คำกล่าวไหว้ครู

(นำ) ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตฺตรานุสาสกา 
(ความหมาย...ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา)

 
 
 
สวดทำนองสรภัญญะ
(นำ) ข้าขอประณตน้อมสักการ 
(บทพร้อมกัน)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บูรพคณาจารย์ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา
แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ ฯ

(นำ) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง
(ความหมาย...ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเหล่านั้น ผู้ให้โอวาท ผู้ทำให้ปัญญาเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยความเคารพ)

พานธูปเทียนนั้นต้องมีเทียนธูป
พานดอกไม้โชว์ไว้เต็มอัตรา
มีหญ้าแพรกดอกเข็มดอกมะเขือ
แต่ละอย่างต่างแต่เป็นความนัย
 
ส่วนรวยรูปเติมแต่งตามประสา
ยิ่งพรรณนายิ่งซึ้งยิ่งตรึงใจ
เป็นความเชื่อโหราน่าหลงใหล
เปรียบเปรยไว้ลูกศิษย์คิดศรัทธา.........๖
 

คำปฏิญาณของนักเรียน
(หัวหน้านักเรียนกล่าวนำ)

เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เรานักเรียน จะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
เรานักเรียน จะต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น


เด็กหญิงธัญวรัตม์  ภู่อมร(ปัทม์)และเด็กชายภานุเดช งานว่อง(เต้)
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง ๑

การพิธีไหว้ครู ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ จะต้องเตรียมสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
สถานที่
        ๑. โต๊ะหมู่บูชา โดยตั้งไว้ที่สูงบนเวทีชิดด้านหลัง ข้างหน้ามีกระถางดอกไม้และธูปเทียน และ โต๊ะ เพื่อว่างพานดอกไม้และธูปเทียนที่นำมาบูชา
        ๒. หนังสือ เพื่อให้ประธานเจิม โดยเอาหนังสือวางไว้บนพาน บนโต๊ะเล็กหน้าที่บูชา
        ๓. ที่นั่งประธาน และ คณาจารย์ จัดไว้ข้างๆ ที่บูชา
        ๔. ที่นั่งสำหรับนั่งเรียน


เด็กหญิงกานต์ภัทธ แก้วน้อย(เฟรินร์)และเด็กชายศุภเลิศ เพชรดำ (เจเจมส์)
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้อง ๒

เสียงดุด่าเหยียบย้ำต่างคำสอน
ถึงฝนตกแดดออกไม่บอกลา
ดอกมะเขือนั้นเล่ากล่าวไว้เหมาะ
ยังอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อยืนยัน
 
หญ้าแพรกอ่อนโตเร็วทนดินฟ้า
ยังถลาไหลลื่นทุกคืนวัน
จะโขกเคาะอย่างไรไม่ไกลฝัน
ยังเชื่อมั่นคุณครูผู้มีคุณ................๗
 

เด็กหญิงพิยะดา ทองกวม(พั้น)และเด็กชายศรัณย์ภัทร ทัดแก้ว (ขิ้ง)
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๑


สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ครู
 
       ๑. พานดอกไม้ มีดอกไม้ หญ้าแพรก (หมายถึง การเจริญงอกงามของสติปัญญา) ดอกมะเขือ (หมายถึง การอ่อนน้อมถ่อมตน) ดอกเข็ม (หมายถึง เฉลียวฉลาด) จัดให้สวยงาม
       ๒. ธูปเทียน

 

เด็กหญิง(อัน)และเด็กชายพฤณิกร   ประกอบศิลป์ (เก้น)
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๒

ใช้ดอกเข็มเป็นสื่อความฉลาด
คอยสอนเสี้ยมเลี่ยมเหลาเกลาให้กรุ่น
อีก
ข้าวตอกบอกถึงความแตกฉาน
เมื่อเติบโตผ่านกาลและผ่านวัย
 
ความเปลื่องปราชญ์เฉียบแหลมเพราะเลี้ยงขุน
เฝ้าคอยลุ้นคอยให้กำลังใจ
จากการอ่านการเขียนฝึกนิสัย
เปรียบเทียบได้โดดเด่นเช่นต้องการ......๘

 

เด็กหญิงประภัสสร สาลีพรรณ์(หงส์) และเด็กชายภูมินทร์ สมิหลัง(ภู)
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง ๑
พิธีการ

๑. เมื่อประธานมาถึง นักเรียนทั้งหมดยืนขึ้น และ ทำความเคารพ
       ๒. จุดธูปเทียน นมัสการพระพุทธรูปที่แท่นหมู่บูชา
       ๓. เริ่มพิธีโดยการสวดมนต์
       ๔. หลังจากนั้นกล่าวคาถาไหว้ครู และวรรคแรกของคำไหว้ครู
       ๕. เมื่อกล่าวคำไหว้ครูเสร็จแล้ว ให้ว่าคาถาไหว้ครูตอนท้าย
       ๖. ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน
       ๗. ประธานเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล


เด็กหญิงกุลสตรี บุญเชื้อ (น้ำ)และเด็กชายณัฐสิทธิ์   พรหมรัตน์(โจนัท)
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง ๒

แค่สองมือประนมก้มนิดนิด
อยากจะไหว้มิใช่ทรมาณ
ด้วยหลงผิดติดตัวกลัวหม่อนหมอง
เมื่อพบกันไหว้กันในทันใด
 
เพียงแค่คิดก็หน่ายใช่หักหาญ
แต่สันดานเพี้ยนผิดบิดเบือนไป
พี่ไหว้น้องตอบหน่อยจะดีไหม
อย่าเฉไฉลองทำประจำลอง.........๙เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์ (มิ้ง) และเด็กชายปิยวัฒน์ ผลทวี(ภูมิน)
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑

แล้วจะเห็นคุณค่าของการไหว้
ก๋งเต็กเคยสอนไว้ใคร่ยกย่อง
เห็นคุณครูเราไหว้ไหว้คุณครู
เห็นคุณพี่เราไหว้ไม่อายใคร
 
จะช้าใยลองทำใช่ลองของ
อย่าหวังต้องไหว้ตอบนึกชอบใจ
เห็นคุณปู่เราไหว้ไม่ผลักไส
จะช้าใยฝึกทำประจำเลย..........๑๐เด็กหญิงศิริภิญญา ทองพันธ์(ออม)และเด็กชายณัฐพล ผดุงทรัพย์(น๊อต)
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๒

 
 
 เด็กหญิงมนัญชยา มธุรส (ป้องแป้ง)และเด็กชายพุทธินันท์ ผลทวี (ตู่)
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๑

 
 
 คุณครูภิษณี ณ สงขลา
เด็กหญิงสมฤทัย หอมหวน (แนน)และเด็กชายธันวา นาคพันธ์ (ออม)
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๒

 
 
 
 


เด็กชายนัดซี ประกอบสิน (นัดซี)และเด็กหญิงสุทธิดา เอี่ยมศักดิ์ (ปุ๊กกี้)
ตัวแทนเพื่อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑

 
 
 ผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าจ๊ะ คู่นี้ ชักสงสัย
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ คงรักษา (แจน),เด็กหญิงสุทธิดา เอี่ยมศักดิ์ (ปุ๊กกี้)
และเพื่อนๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑

 
 
 เด็กชายภานุมาศ   อ่อนสนิท (ก๊อบ)และเด็กหญิงสายธาร   ท่าดี
ตัวแทนรักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 แสนซาบซึ้ตรึงใจกับภาพที่เห็น

 
 
 


คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เจิมหนังสือเรียน เพื่อเป็นศิริมงคล ในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป


 
 
 

 
คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้ร่วมพิธีไหว้ครู และให้ยึดมั่นในคำขวัญของโรงเรียน

 
 
 


เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พืชชน (น้องนุ่น) นักร้องนำ
เพื่อนๆ นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ร่วมกันร้องเพลง “พระคุณที่สาม”
เพลง : พระคุณที่สาม
คำร้อง/ทำนอง : คุณครูอร่าม ขาวสะอาด

ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้ 
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที 

   ครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้า 
ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น 
   *พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส 
ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง 
   บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดเรายกให้ท่าน 

โรคและภัยอย่ามาแผ้วพานคุณครู
 
อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี 
ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น

ท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้น 
สอนให้รู้จัดเจนเฝ้าแนะเฝ้าเน้นมิได้อำพรางอำพราง
แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง 
มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู

ตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกตัญญู 
ขอกุศลผลบุญค้ำชูให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร

ก่อนจากกัน 
คณะครูขอถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก

   
คุณครูอมร ภู่อมร,คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูชวานี ผลากิจ,คุณครูอารมณ์ พลายสิน
คุณครูมะลิ จงไกรจักร,คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชร,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา,คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์,คุณครูสุพิศ ชูร่วงและคุณครูสุนทร พลายสิน

 
 
 


คุณครูอมร ภู่อมร,คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ,คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ
คุณครูวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด,คุณครูชวานี ผลากิจ,คุณครูอารมณ์ พลายสิน
คุณครูมะลิ จงไกรจักร,คุณครูสุพรรณี อาวุธเพ็ชร,คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา,คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูอารีย์ สุขสวัสดิ์
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์,คุณครูสุพิศ ชูร่วงและคุณครูสุนทร พลายสิน

 
 
 


คู่สร้าง คู่สม คู่ขวัญ หรือคู่ทุกข์ คู่ยาก ของพวกเราชาวนิโครฯ
คุณครูชวานี ผลากิจและคุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
(ภาพแบบนี้หาดูได้ยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)

 
 
 

 

คุณครูวิลาวัลย์ พรหมรัตน์,คุณครูชาลี ประดิษฐ์การ,คุณครูจุไรรัตน์ สดวกกิจ
คุณครูอมร ภู่อมร,คุณครูสุพิศ ชูร่วง,คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญ
คุณครูจีรวรรณ วิเศษและคุณครูพรพิมล อินทรักษ์


 
 
 

 

คู่ซี้
เด็กหญิงพัฒติมา ชูสิทธิ์ (เมย์)และเด็กหญิงดุษฎี   แก้วน้อย (มาร์ย)

 
 
 

 
เด็กหยิงยุพเรศ   ขจรและเพื่อนๆ วัยละอ่อน

ผู้มีรอยยิ้มเป็นเสน่ห์ประจำตัว เธอยิ้มเสมอ แม้ยามที่ภัยมา

 
 
 


ประชันความสาว ความสวย ความหมวย ใครจะอื่มกว่ากัน ตัดสินกันเองนะครับ
คุณครูพรพิมล อินทรักษ์,คุณครูภิษณี ณ สงขลา,คุณครูอารมณ์ พลายสิน
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา,คุณครูมะลิ จงไกรจักรและคุณครูสุพรรณี
  อาวุธเพ็ชร
เด็กนิโครฯ   ไม่กล้าพอ กลัวแสบแก้วหู

แม้ร่างกายเนื้อหนังยังไม่เที่ยง
เครื่องสำอางประทิ่นกลิ่นระรวย
เมื่อผ่านกาลเวลาถึงป่านนี้
เหลือเพียงความดีร้ายให้ติดตาม
 
ยังสุ่มเสี้ยงลุ่มหลงให้คงสวย
ยังเคยช่วยให้งงหลงความงาม
กลับยู่ยี่ยับเยินเกินทักถาม
เมื่อเอ่ยนามถามทักขึ้นครา
 
     
คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
คุณครูชวานี   ผลากิจ
คุณครูสุพิศ   ชูร่วง
     
คุณครูอมร   ภู่อมร
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา
คุณครูสุนทร   พลายสิน
     
คุณครูพรพิมล   อินทรักษ์
คุณครูภิษณี   ณ สงขลา
คุณครูมะลิ จงไกรจักร
     
คุณครูจุไรรัตน์   สดวกกิจ
คุณครูชูศรี   สิทธิศิลป์
คุณครูจันทิรา   จันทวี
     
คุณครูสุพรรณี อวุธเพ็ชร
คุณครูอารมณ์   พลายสิน
คุณครูวิมลรัตน์   แสงขวัญ
     
คุณครูชาลี ประดิษฐ์การ
คุณครูวิลาวัลย์ พรหมรัตน์
นางสาวจีรวรรณ   วิเศษ(เอ๋)
 
วันไหว้ครูปีนี้จบลงแล้ว
อยากให้มีให้เห็นทุกเวลา
 
เสียงแว่วแว่วจากใครใคร่เรียกหา
อย่ารอว่าถึงวันฉันไหว้ครู......สวัสดีนะจ๊ะ 

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com,wnikro@hotmail.com,sntng@thaimail.com

 

 
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com