ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก

“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้า
 ประเทศชาติจะพัฒนาก้าวทันอารยประเทศได้
จะต้องเริ่มที่เด็กและครอบครัวเป็นเบื้องต้น
 

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
 

คุณครูสมนึก ธนการ
ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ทำหน้าที่พิธีกร
ได้ให้ข้อคิด
: ทางสามแพร่ง : ปัญหาและความต้องการของคนสามวัย
วัยรุ่น : วัยกลางคน : วัยชรา

คาราวานเสริมสร้างเด็กนั้นหรือ
คาราวานเปิดท้ายขายอะไร
งบหนึ่งแสนสตางค์ที่หลวงให้
ค่าเก้าอี้เช่ามายังไม่เคลียร์
 
เพียงยินชื่อให้เกิดข้อสงสัย
โครงการใหญ่เปิดท้ายขายไอเดีย.....เจ๋ง
ค่าใช้จ่ายบอกเลยมีได้เสีย
ดีว่าเสี่ยมีจ่ายสบายไป.......เสี่ยแต๋ว

 
“โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก” แก้ปัญหาเกี่ยวกับสติปัญญาของเด็กไทยอย่างเป็นระบบครบวงจร
นับเป็นการบูรณาการที่พัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ.
 
ทั้งคุณพ่อคุณแม่และปู่ย่า
คาราวานเสริมสร้างเด็กอย่างไร
แก้ปัญหาสติปัญญาเด็ก
เจียรนัยให้ฟังมาตั้งนาน
 
ทั้งยายตามาฟังยังสงสัย
ความเป็นไปเป็นมาหาหลักการ
ใช่เรื่องเล็กเรื่องนี้มีคูณหาร
ความหมายบานสับสนปนแปลกใจ


คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด คาราวานเสริมสร้างเด็ก โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 
บอกว่าแก้ปัญหาทั้งระบบ
หลักการดีโครงการบานตะไท
ปัญหาเด็กครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่
เริ่มที่เด็กเริ่มได้ทุกโมงยาม
 
บอกว่าครบวงจรยังสงสัย
เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องลองติดตาม
ข้อสงสัยเหล่านี้ที่ต้องถาม
ใครคนจามฟาดฟัดสะบัดใบ

 
“โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก”
คือ การบูรณาการให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและครอบครัวเพื่อให้เกิดเวทีการเรียนรู้ของเด็กตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีความรู้คู่คุณธรรม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
 
รัฐหยิบยกเรื่องนี้เป็นประเด็น
คนทำร้ายมิใช่เป็นคนไกล
เป็นผู้เริ่มผู้ก่อเปิดประเด็น
ถือทิฐิความเห็นเป็นตัวตน
 
ด้วยเล็งเห็นหรือเป็นข้อสงสัย
ผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านท่านทุกคน
ถือว่าเป็นผู้สร้างไร้เหตุผล
เอาแต่บ่นต่อว่าด่าประจาน


“โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก”
           เป็นโครงการพัฒนาคนและสังคม อย่างมีคุณภาพ 
            ๑. เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับสติปัญญาของเด็กไทยอย่างเป็นระบบครบวงจร 
            ๒. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สังคมได้รับรู้และตื่นตัวต่อความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
           ๓. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรมตั้งแต่แรกเกิด 
           ๔. ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุ่น
           ๕. ปลูกฝังความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

 
ไม่รับฟังเหตุผลแห่งปัญหา
วางกฎเกณฑ์ทุกอย่างตามต้องการ
ยิ่งนานวันทับถมเป็นเนืองนิจ
ใช้อารมณ์รุนแรงแกล้งใครใคร
 
โกรธขึ้นมาไม่พูดไม่ประสาน
ชอบแต่พานไม่ช่วยไม่สนใจ
ทุกคนผิดอวดอ้างเก้งก้างใหญ่
ตอบได้ไหมใครกันยิ่งหวั่นทรวง


เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ

เด็กเก่ง ดี มีสุข ต้องได้รับ การพัฒนาเต็มตามศักยภาพตั้งแต่แรกเกิด
โดยพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม
พัฒนาให้ครบทุกด้าน ทุกมิติ
ทั้ง กาย ใจ จิต อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม คุณธรรมหรือจิตวิญญาณ
ไปพร้อม ๆ กัน
 
เอากฎหมายมาวางกางให้เห็น
กำหนดโทษให้สูงแค่กลลวง
ความสำนึกลึกลึกใครคนสร้าง
ชอบแหกกฏคดเคี้ยวอวิชชา
 
เน้นให้เด่นด้วยสีที่แหนหวง
สิ่งทั้งปวงทำได้ในตำรา
แล้วแบบอย่างที่เห็นคนหรือหมา
ชอบแต่หาประโยชน์มาใส่ตนแล้วจะให้เด็กเด็กเชื่อใครเล่า
เห็นคนดีทำดีมีแต่จน
ศิลธรรมจรรยาให้ตัดทิ้ง
ประวัติศาสตร์ตีแผ่น่าอับอาย
 
เมื่อผู้เฒ่าผู้ใหญ่ไร้เหตุผล
บาปไม่สนเรื่องเล่าเขาบรรยาย
จริงไม่จริงเรื่องเก่ามาขยาย
ดีแต่ปลายต้นคดสลดใจ
 
   
คุณครูสุพิศ ชูร่วง (คุณครูแต๋ว)
ครูชำนาญการ ผู้รับนโยบายมาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
 
คุณครูแต๋วแจ้งเหตุแห่งที่มา
แค่แผ่นป้ายก็หมดเหลือครึ่งใบ
อาหารว่างเครื่องดื่มพร้อมขนม
คุณครูแต๋วบอกพร้อมยอมสู้ตาย
 
ยอมรับว่างบน้อยไม่ค่อยไหว
ไม่เป็นไรตั้งใจนโยบาย
ลูกย่อมย่อมพร้อมน้ำแก้กระหาย
ขอถวายเพื่อชาติชีพอาจพลี


นางสาวธิดารัตน์ ภู่ทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลทับปุด 
ผู้บรรยายรับเชิญ : เรื่องพัฒนาการของเด็ก ตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ ปี
 
ธิดารัตน์เล่าพลางบ้างกระซิบ
พูดเสียงชัดแคล้วคล่องเตรียมตัวดี
ทั้งลูกล่อลูกชนปนลูกเล่น
บ้างหัวเราะลืมตัวหัวคะมำ
 
เห็นเธอหยิบชิ้นงานโชว์โน่นนี่
หลากวิธีเธองัดสะบัดคำ
ถือว่าเด่นงานนี้ลูกพี่ขำ
ความทรงจำภาพหนึ่งที่ตรึงใจ


นางสาวธิดารัตน์ ภู่ทอง
เล่าว่า 
“สมองจะพัฒนาดี ฉลาด อารมณ์ดี ขึ้นอยู่กับ พันธุกรรม อาหารและการเลี้ยงดู”  
ผู้ปกครองสามารถสังเกตได้จาก
การใช้กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของเด็ก
การสื่อความหมายหรือการใช้ภาษาของเด็ก
อารมณ์ การเรียนรู้และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก
 
เรียกเด็กเด็กมาป้อนย้อมคำถาม
เผยความกล้าให้เห็นทำได้ไง
เรื่องคุมเด็กให้อยู่ดูว่าง่าย
ธิดารัตน์ทำได้เห็นกับตา
 
เธอคงย่ามรอยยิ้มปริ่มวัยใส
งานน้อยใหญ่เธอทำประจำมา
ใครทำได้ข้อคิดปริศนา
ยอมรับว่าเธอผ่านงานชุมชน......พูดจริงๆ


กรมสุขภาพจิต ได้จัดเสวนาเป็นการเปิดเวทีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทย
รักลูกให้สัมผัสกอดรัดกันทุกวัน,ขยันถามอยู่เป็นนิจ ช่วยคิดหาคำตอบ
ครอบครัวรักอ่าน รอบบ้านมีหนังสือ,หมั่นซื้อนมให้ลูก ปลูกนิสัยออกกำลังกาย
เสริมปัญญาลูก ท้าทายด้วยเกมวางแผน
 
เธอสรุปทิ้งท้ายให้ข้อคิด
ลองอ่านซ้ำถ้าทำทั่วทุกคน
เพราะทิฐิจึงปิดมิดทางแก้
ลองหวนนึกความหลังครั้งเคยมี
 
มิได้ปิดที่มาจึงน่าสน
จะมิจนหนทางต่างวิธี
รักว่าแน่กลับห่างต่างหลีกหนี
เคยเซ้าซี้ถามอยู่มิรู้วาย......ทำไมเดี่ยวนี้?
 


แยกย้ายกันไปปฏิบัติภารกิจตามฐานต่างๆ

ขอพักรบจบเรื่องน่าปวดหัว
ภารกิจห้าอย่างตั้งเรียงราย
คาราวานงานนี้มีคนช่วย
บ้างจูงมือชักลากจากกันกรู
 
คิดแล้วมั่วลืมบ้างให้ห่างหาย
ยิ่งกระหายอยากถามตามไปดู
ของกล้วยกล้วยก้าวผ่านงานหมูหมู
เพียงแค่ครู่ถึงฐานมิหวั่นใคร

ฐานที่ ๑ อาหารบำรุงสมอง 
คุณครูจันทิรา จันทวี,คุณครูจุไรรัตน์ สะดวกกิจ,คุณครูพรพิมล อินทรักษ์

ฐานที่หนึ่งอาหารทำง่ายง่าย
ทั้งลูกเล็กเด็กแดงต่างร่วมใจ
บ้างติดไฟต้มน้ำบ้างปอกไข่
ทำบัวลอยไข่หวานกันซิเกลอ
 
ทั้งหญิงชายช่วยกันไม่หวั่นไหว
นั่นลูกใหญ่ของฉันนั่งของเธอ
ต่างร่วมใจร่วมด้วยช่วยเสนอ
สุขเสมอร่วมด้วยต่างช่วยกัน

 
ฐานที่ ๒ การละเล่นพื้นบ้าน 
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ,คุณครูอมร ภู่อมร,คุณครูปราณี ฉันทวิชานนท์
ทีมพี่เลี้ยง 
: เด็กหญิงเพ็ญประภา ทองสุข,เด็กหญิงพัชรี วงศ์แฝด,เด็กหญิงสายธาร ท่าดี
เด็กหญิงขวัญจิต ก่อสุข,เด็กหญิงปานตะวัน ขยันจริง

การละเล่นพื้นบ้านฉันเคยเห็น
พ่อแม่ลูกต่างช่วยพันละวัน
พ่อแม่ลูกตั้งเค้าเอาละหวา
ไม่เคยรู้เคยเห็นก็ต้องเป็น
 
แต่ว่าเป็นในหนังดูแล้วขัน
เอาให้ทันโสร่งกระโจงเบน
วันนี้มาแข่งขันลูกฉันเด่น
เก่งไม่เน้นแต่งสวยช่วยกันดูเอาละหวานาทีนี้ระทึก
ม้าก้านกล้วยเพิ่งเห็นนะคุณครู
หนึ่งสองสามชิงชัยไปกันแล้ว
แซงเลยลูกแซงเลยวิ่งวิ่งวิ่ง
 
เพียงแค่นึกหวั่นหวั่นมันลากถู
แต่ที่รู้สนุกสุขจริงจริง
บ้างแตกแถววิ่งพล่านนั่งหนุงหนิง
พ่อแม่ซิ่งเชียร์ลูกต่างถูกใจจับเอวกันต่อกันเป็นแถวแถว
ความสุขหรือทุกอย่างมิวางไกล
หากหน้าบูดใส่กันมันไม่เห็น
ถือว่ามีดีบ้างต่างลำพอง
 
เริ่มเห็นแววความสุขความสดใส
อยู่ที่ใครจะคว้ามาครอบครอง
ด้วยเหตุเช่นต่างคนต่างจองหอง
เห็นพี่น้องฆ่าฟันกันถึงตาย
ฐานที่ ๓ ศิลปะและการสื่อสาร 
คุณครูสุพิศ ชูร่วงและคุณครูจีรวรรณ วิเศษ
ฐานที่สามสื่อสารศิลปะ
เธอวาดอย่างฉันอย่างต่างปละปราย
ฉันวาดบ้านดอกไม้ปลูกใกล้บ้าน
ความคิดลูกน้องพี่ร่วมแบ่งปัน
 
หวังเพียงจะร่วมด้วยช่วยขยาย
เรามาขายความคิดผูกจิตกัน
อย่างเพ่งต้านเห็นด้วยช่วยขายฝัน
ขอยืนยันบ้านน้อยค่อยเปรมปรีด์

ฐานที่ ๔ ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมอง 
คุณครูวิมลรัตน์ แสงขวัญและคุณครูอรัญรัตน์ ยมโดย
ทีมพี่เลี้ยง : เด็กหญิงเจนจิรา เพชรพันธ์,เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พืชเกิด,เด็กหญิงศุภิสรา บุญมี
เด็กหญิงสมฤทัย งานว่อง,เด็กหญิงเกศรา หาการ


ฐานที่สี่บ่อยไปฉันได้เห็น
แอโรบิกยามเช้าเข้าท่าดี
ด้วยหวังให้พ่อแม่และลูกลูก
ใช่ต่างคนต่างทำแล้วจากไป
 
ที่โดดเด่นร่วมกันฉันท์น้องพี่
หลายแห่งที่จัดแข่งแย่งชิงชัย
คอยพันผูกร่วมนึกฝึกนิสัย
ไร้เยื่อใยผูกผันด้านไมตรี

 
ฐานที่ ๕ นิทานสำหรับเด็กเพื่อกระตุ้นสมอง 
คุณครูศุภวรรณ ไพพงศ์และคุณครูวิลาวัลย์ พรหมรัตน์

 
ฐานที่ห้านิทานอ่านสนุก
พ่อแม่ลูกร่วมอ่านนิทานมี
กติการ่วมด้วยช่วยกันอ่าน
เอาความรักเป็นยาทาที่ใจ
 
เพิ่มความสุขสุขสันต์มันสุขี
นิทานดีคุณค่าหาที่ใด
เปรียบนิทานเป็นสื่อความสดใส
โลกทั้งใบเป้าหมายได้ครอบครอง
ต้นเหตุแห่งปัญหา
กินคนหน นอนคนแหง ถามไม่แหลง ไปไหนไม่บอก

เด็กนิโคร

wnikro@gmail.com,wnikro@hotmail.com,sntng@thaimail.comกิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com