ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ประกาศสอบราคา

๑.  ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์  (สพฐ)
๒.  เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ ๑/๒๕๕๓
๓.  แจ้งผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (กรมบบัญชีกลาง)
๔.  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปี ๒๕๕๓
๕.  รายการหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๓
๖.  หนังสือนำส่ง,ประกาศและรายละเอียดเอกสารสอบราคา
๗.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
๘.  ประกาศโรงเรียนวัดนิโครธาราม  เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔
๙.  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ๒๕๕๕
๑๐.  แจ้งผลการสอบราคาซื้อหนังเรียน        
๑๑.  ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนวัดนิโครธาราม  
        ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

๑๒. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
๑๓.

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com