ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
คำโวหาร

                               ลำนำคำโวหาร
                                                    คุณครูสมนึก ธนการ
บรรยายโวหาร
          บรรยายโวหาร หมายถึง โวหารที่ใช้ในการอธิบาย เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด แจ่มแจ้ง การเรียบเรียง และการใช้ถ้อยคำ จึงมักเลือกใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมาย ตรงไปตรงมา กะทัดรัด ชัดเจน  
         บรรยายโวหาร เล่าเหตุการณ์เรื่องราว เล่าเรื่องก่อนเก่า เล่าความเป็นไป ประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องชาติไทย นิทาน นิยาย พงศาวดาร  เล่าเรื่องความคิด เล่าเรื่องปริศนา เล่าความเป็นมา เล่าความเป็นไป

บรรยายโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่า
ประวัติศาสตร์ นิทาน นิยาย
ขั้นตอนวิธีแนวคิดศึกษา
ความหมายของฉันเรื่องสั้นเรื่องยาว
 
เรื่องใหม่เรื่องเก่านำมาขยาย
ก่อนจะสูญหายบรรยายเรื่องราว
เรียงร้อยภาษาเพื่อจะสืบสาว
เขียนหรือบอกกล่าวให้เข้าใจกัน
พรรณนาโวหาร
          พรรณนาโวหาร คือ โวหารที่กล่าวถึงความงามของธรรมชาติ สถานที่ หรือ ความรู้สึกนึกคิดอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้ง และเกิดอารมณ์ความรู้สึก คล้อยตาม โดยใช้ถ้อยคำที่มีความไพเราะ และความหมายที่ลึกซึ้ง น่าสนใจ ให้ผู้อ่าน ประทับใจ
          พรรณนาโวหาร นั้นก็เรื่องเล่า ความรู้สึกก่อนเก่า สอดแทรกความนัย   อารมณ์ซาบซึ้งถึงความในใจ ถ่ายทอดออกไป เพื่อระบายอารมณ์ พรรณนาให้เห็น ภาพเป็นอย่างไร น้ำตารินไหล อกใจขื่นขม 
พรรณนาโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่า
สุดแสนซาบซึ้งสุดแสนตื้นตัน
เรื่องที่เศร้าโศกสลดหดหู่
เรื่องที่แสนเศร้าปวดเร้าใจจัง
 
สอดแทรกเรื่องเก่าสนุกสุขสันต์
เรื่องที่มันมันเล่าสู่กันฟัง
เรื่องที่แอบรู้มาแต่หนหลัง
ไร้ซึ่งความหวังมานั่งขอพร
สาธกโวหาร
         สาธกโวหาร คือ โวหารที่ยกตัวอย่างมาประกอบข้อความ เรื่องราวให้เข้าใจ แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น อาจเป็นการกล่าวอ้างถึงเรื่องจริง นิทานที่เป็นที่รู้จักกันดีมาประกอบก็ได้ เช่น เมื่อจะกล่าวถึงการตามใจลูก จนเสียคน ก็จะนำนิทานเรื่องสอนลูกให้เป็นโจรมาประกอบ
         สาธกโวหาร นั้นก็เรื่องเล่า อ้างอิงเรื่องเก่า  เป็นอุทาหรณ์ เหตุที่ขาหัก เพราะลักรถไปซื่ง   เขาติดคุกจริงๆ เพราะไม่เชื่อฟังคำใคร
สาธกโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่า
สอนแล้วไม่จำมาทำอาวรณ์
สมแล้วขาหักลักรถไปชิ่ง
 “
เป็นเด็กเลี้ยงแกะเลยไปกันใหญ่
 
อ้างอิงเรื่องเก่าเป็นอุทาหรณ์
เหตุเกิดครั้งก่อนน่าจะฝังใจ
มันเป็นเรื่องจริงไม่ต้องสงสัย
ปากกล้ามือไว โธ่! ไม่น่าเลย
อุปมาโวหาร
        อุปมาโวหาร คือ การใช้โวหารเปรียบเทียบ ประกอบข้อความ เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้เข้าใจเรื่องราวได้แจ่มแจ้ง การใช้อุปมาโวหารนี้มีลักษณะการใช้หลายลักษณะ
             ก. เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันสองสิ่ง มักมีคำว่า เหมือน ดุจ คล้าย เปรียบอย่าง ดัง ฯลฯ เป็นตัวเชื่อมคำอุปมาอุปไมยให้สอดคล้องกัน (อุปไมย แปลว่า ที่กล่าวก่อน อุปมา แปลว่า ที่กล่าวเปรียบ) เช่น ดีใจเหมือนได้แก้ว
, เล่าปี่ดีใจเหมือนปลาได้น้ำ
           ข. เปรียบเทียบโดยการโยงความคิดจากสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งหนึ่ง เป็นการเปรียบโดยนัย ต้องอาศัยการตีความประกอบ ครูเหมือนเรือจ้าง, ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังไทยทั้งชาติ
           ค. เปรียบเทียบโดยการซ้ำคำ
จะมารักเหากว่าผม จะมารักลมกว่าน้ำ จะมารักถ้ำกว่าเรือน จะมารักเดือนยิ่งกว่าตะวัน จะมารักตัวออกเฒ่ายิ่งกว่าตัวเองเล่า
           ง. เปรียบเทียบโดยการยกตัวอย่างประกอบ เช่น พระราชา ๑ หญิง ๑ ไม้เลื้อย ๑ ย่อมรักผู้คนและสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ
           จ. เปรียบความขัดแย้งหรือเปรียบสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม คือ การนำสิ่งที่ตรงกันข้าม มาเปรียบกัน เช่น เปรียบน้ำกับไฟ ดินกับไฟ อิเหนากับจรกา รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ
ฉ. เปรียบเทียบโดยใช้ชื่อเทียบเคียง เช่น ปากกามีอำนาจกว่าคมดาบ, จากเปลไปถึงหลุมฝังศพ
          อุปมาโวหาร นั้นก็เรื่องเล่า   สุภาษิต สำนวนเก่าเอามาเปรียบเปรย ว่าดุจ ว่าคล้าย ว่าได้ ว่าเหมือน เปรียบเทียบเพื่อเตือนมิใช่เฉลย วัวสันหลังหวะ   เดี๋ยวจะท้องป่อง สำนวนสอดคล้องสิ่งที่เราคุ้นเคย
อุปมาโวหารเป็นการเล่า
สุภาษิตคำคมมาเปรียบเปรย
ว่า
รักยาวให้บั่น สั้นให้ต่อ
น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพงไพร
 
แล้วหยิบเอาสำนวนมาเฉลย
แล้วเอื้อนเอ่ยกล่าวอ้างหวังเตือนใจ
เด็กเหลือขอใครหรืออยากปราศรัย
เหมือนลูกไม้ยามหล่นไม่พ้นกอ
เทศนาโวหาร
         เทศนาโวหาร เป็นโวหารที่แสดงการสั่งสอน หรือชักจูงให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม ชี้แนะคุณและโทษสิ่งที่ควรปฏิบัติ หรือแสดงทัศนะในข้อสังเกต ในการเขียนผู้เขียนต้องใช้ เหตุผลมาประกอบให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อมั่น เกิดความรู้สึกด้วยตนเอง  
         เทศนาโวหาร นั้นคือคำสอน ดีด้อย จุดอ่อนเอามาเปิดเผย คำดุ คำด่า คำว่าเปรียบเปรย ยกมาเอื้อนเอ่ยมิให้เสียคน แม่ดุ ครูว่า แต่เพื่อนด่าไม่ใช่   ขาดความจริงใจเพราะสอดใส่อารมณ์ 
เทศนาโวหารการสั่งสอน
ยกเหตุผลมาพร่ำย้ำให้พอ
ชี้ถูกผิดให้คิดให้วิเคราะห์
คอยเข้มงวดกวดขันถึงเฆี่ยนตี
 
ชี้แนะก่อนมิใช่ให้เหลือขอ
อย่านะพ่อลูกอย่าด้วยปราณี
เพื่อบ่มเพาะให้หยิ่งเรื่องศักดิ์ศรี
ให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวตน
เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com

คำควบกล้ำ
คำในภาษาไทย
อักษรนำ
สรุปสาระสำคัญ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com