ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
มุมอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
Association of South East Asian Nations  (ASEAN)
เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาเซียน  คืออะไรใครรู้บ้าง
อยากรู้ไหมอยากรู้เด็กตอบรับ
อินเทอร์เน็ตคือหนึ่งที่พึ่งได้
ทุกคำถามคำตอบนั้นมีอยู่

 

เด็กตอบอย่างซื่อซื่อไม่ทราบครับ
ให้เธอกลับค้นคว้ามาบอกครู
รู้จักใช้นี่แหละแหล่งเรียนรู้
ถามพี่กู้  
“Google”  แล้วสบาย

 
อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๐๔
โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป

มีคำตอบมากมายหลังค้นคว้า
ได้รู้ลึกรู้กว้างฟังบรรยาย
มีทั่งภาพทั้งเสียงเพียงกด
“Mouse”
ได้เห็นจริงเหมือนอย่างนั่งยืนยัน

 

ได้ศึกษา  “ASEAN” รู้ความหมาย
แล้วขยายเป็นข้อติดต่อกัน
ได้รู้ข่าวเคลื่อนไหวไม่ต้องฝัน
ไม่ต้องหันไปบอก 
ขอลอกที


วันที่   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
ได้มีการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ"  (Bangkok Declaration)
อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น ๕ ประเทศ
(อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ

ได้รู้ว่า อาเซียน  เกิดเมื่อไหร่
ทั้งหลักการเป้าหมายเครื่องบ่งชี้
กว่าจะได้สำเร็จแต่ละขั้น
อุปสรรคที่ขวางทางก้าวไป

 

ประเทศไหนลงนามร่วมสักขี
ทุกอย่างมีให้เห็นความเป็นไป
สิ่งเหล่านั้นสำเร็จแล้วแค่ไหน
นั้นยิ่งใหญ่แกร่งกล้าและท้าทาย

 
สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ  รูปรวงข้าว
สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ำเงิน
รวงข้าว
10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
สีเหลือง
 หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง 
สีแดง
    หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
สีขาว    หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
สีน้ำเงิน· หมายถึง··สันติภาพและความมั่นคง

สัญลักษณ์ อาเซียน รูปรวงข้าว
เขียน 
“asean”  กำกับเพื่อบรรยาย 
มีสิบชาติ อินโดฯ  กัมพูชา
ฟิลิปปินส์  สิงค์โปร์  และบรูไน   
   

 

เหลืองแดงขาวน้ำเงินบอกความหมาย
ไร้ลวดลายทุกสิ่งด้วยจริงใจ
ลาว พม่า เวียดนาม ประเทศไทย
ต่างพร้อมใจร่วมลงปฏิญญา

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) มี  ๑๐   ประเทศ


ประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN Member States

วันที่  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม
ความรู้สึกของเด็กนิโครกับการเข้าสู่อาเชียน
กฎบัตรสมาคมแห่งชาติอาเซียน


สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
Indonesia

วันที่  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ประวัติ Indonesia
เพลงประจำชาติ  Indonesia  Raya

เสน่ห์สาวบาหลีกับหนุ่มตากาล็อกสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Philippine

วันที่  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ประวัติ  Philippines
เพลงประจำชาติฟิลิปปินส์
เที่ยวฟิลิปปินส์

มาเลเซีย
Malaysia

 
مليسيا

วันที่  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ประวัติ Malaysia
เพลงประจำชาติมาเลเซีย
มนต์ขลังแห่งเสน่ห์ที่เย้ายวนใจสาธารณรัฐสิงคโปร์

Singapore

วันที่  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐  
ประวัติ  Singapore
เพลงประจำชาติสิงคโปร์
ตำนานโด่ยเหมย
อลังการงานสร้างและเทคโนโลยี
ราชอาณาจักรไทย
  
Thailand

วันที่  ๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐
ประวัติ Thailand
เพลงประจำชาติไทย
ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรศึกษา
เที่ยวเมืองจำลองของไทย
คำขวัญประจำจังหวัด


รัฐบรูไนดารุสซาลาม

Negara Brunei Darussalam
برني دارالسلام

วันที่  ๘ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๗
ประวัติของ  Brunei
เพลงประจำชาติบรูไนดารุสซาลาม
เนการาบรูในฯ : ดินแดงแห่งจินตนาการ


สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Việt Nam
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๘
ประวัติ Vietnam
เพลงประจำชาติเวียดนาม
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม
เรียนรู้ภาษาเวียดนามกับเด็กนิโคร


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Lao People's Democratic Republic

วันที่  ๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐
ระวัติ  Lao
เพลงประจำชาติลาว
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวในลาว
เรียนรู้ภาษาลาวกับเด็กนิโคร

 


สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
Republic of the Union of Myanmar[

วันที่  ๒๓ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐
ประวัติ  Myanmer
เำพลงประจำชาติพม่า
เรียนรู้ภาษาพม่ากับเด็กนิโคร
แหล่งวัฒนธรรมแห่งสหภาพพม่า

 


ราชอาณาจักรกัมพูชา
Cambodia

วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๒
ประวัติ Cambodia
เพลงประจำชาติกัมพูชา

ดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่เร้นลับ(เขมร)
เรียนรู้ภาษาเขมรกับเด็กนิโคร 

เนื้อความนัยอาเซียนมีหลายหลาก
ดูแผนที่ศึกษาความเป็นมา
บ้างร่ำรวยฟู่ฟ่าเศรษฐกิจ
บ้างลำบากยากจนยิ่งกว่าใคร

 

แม้จะยากอยากให้ได้ศึกษา
จะรู้ว่าแตกต่างห่างกันไกล
บ้างหลงผิดปิดตัวบ้างหวั่นไหว
บ้างตั้งใจช่วยเหลือเพื่อแบ่งปัน


ลองพินิจพิศดูเพื่อนบ้านเขา
มีอะไรสิ่งใดแตกต่างกัน
แล้วค่อยเลือกสิ่งดีมาศึกษา
คงไม่ยากเกินหรอกปรับเปลี่ยนใจ

 

จะรู้เราแล้วเจ้าค่อยคิดฝัน
วิเคราะห์มันให้เห็นเป็นอย่างไร
ทั้งปัญหาสิ่งด้อยมาแก้ไข
พี่น้องไทยผู้กล้าปัญญาชน

เทียวทั่วประเทศไทย  Thailand

 

  . กรุงเทพมหานคร Krug Thep Maha Nakhon
      (Bangkok Metropolis)
  .จังหวัดกระบ ี่ Changwat Krabi
  . จังหวัดกาญจนบุร ี Changwat Kanchanaburi
  . จังหวัดกาฬสินธุ์ Changwat Kalasin
  . จังหวัดกำแพงเพชร Changwat Kamphaeng Phet
   . จังหวัดขอนแก่น Changwat Khon Kaen
  . จังหวัดจันทบุร Changwat Chanthaburi
  . จังหวัดฉะเชิงเทรา Changwat Chachoengsao
  . จังหวัดชลบุร Changwat Chon Buri
๑๐. จังหวัดชัยนาท Changwat Chai Nat
๑๑. จังหวัดชัยภูม ิ Changwat Chaiyaphum
๑๒. จังหวัดชุมพร Changwat Chumphon
๑๓. จังหวัดเชียงราย Changwat Chiang Rai
๑๔. จังหวัดเชียงใหม  Changwat Chiang Mai
๑๕. จังหวัดตรัง Changwat Trang
๑๖. จังหวัดตราด Changwat Trat
๑๗. จังหวัดตาก Changwat Tak
๑๘. จังหวัดนครนายก Changwat Nakhon Nayok
๑๙. จังหวัดนครปฐม Changwat Nakhon Pathom
๒๐. จังหวัดนครพนม Changwat Nakhon Phanom
๒๑. จังหวัดนครราชสีมา Changwat Nakhon Ratchasima
๒๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช Changwat Nakhon Si Thammarat
๒๓. จังหวัดนครสวรรค  Changwat Nakhon Sawan
๒๔. จังหวัดนนทบุร Changwat Nonthaburi
๒๕. จังหวัดนราธิวาส Changwat Narathiwat
๒๖. จังหวัดน่าน Changwat Nan
๒๗. จังหวัดบุรีรัมย  Changwat Buri Ram
๒๘. จังหวัดบึงกาฬ  Changwat Bunkan
๒๙. จังหวัดปทุมธาน Changwat Pathum Thani
๓๐. จังหวัดประจวบคีรีขันธ  Changwat Prachuap Khiri Khan
๓๑. จังหวัดปราจีนบุร ี Changwat Prachin Buri
๓๒. จังหวัดปัตตาน ี Changwat Pattani
๓๓. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       Changwat Phra Nakhon Si Ayutthaya
๓๔. จังหวัดพะเยา Changwat Phayao
๓๕. จังหวัดพังงา Changwat Phangnga
๓๖. จังหวัดพัทลุง Changwat Phatthalung
๓๗. จังหวัดพิจิตร Changwat Phichit
๓๘. จังหวัดพิษณุโลก Changwat Phitsanulok
๓๙. จังหวัดเพชรบุร ี Changwat Phetchaburi
๔๐. จังหวัดเพชรบูรณ  Changwat Petchabun
๔๑. จังหวัดแพร่ Changwat Phrae
๔๒. จังหวัดภูเก็ต Changwat Phuket
๔๓.จังหวัดมหาสารคาม Changwat Maha Sarakham
๔๔. จังหวัดมุกดาหาร Changwat Mukdahan
๔๕. จังหวัดแม่ฮ่องสอน Changwat Mae Hong Son
๔๖. จังหวัดยโสธร Changwat Yasothon
๔๗. จังหวัดยะลา Changwat Yala
๔๘. จังหวัดร้อยเอ็ด Changwat Roi Et
๔๙. จังหวัดระนอง Changwat Ranong
๕๐. จังหวัดระยอง Changwat Rayong
๕๑. จังหวัดราชบุร ี Changwat Ratchaburi
๕๒. จังหวัดลพบุร ี Changwat Lop Buri
๕๓. จังหวัดลำปาง Changwat Lampang
๕๔. จังหวัดลำพูน Changwat Lamphun
๕๕. จังหวัดเลย Changwat Loei
๕๖. จังหวัดศรีสะเกษ Changwat Si Sa Ket
๕๗. จังหวัดสกลนคร Changwat Sakon Nakhon
๕๘. จังหวัดสงขลา Changwat Songkhla
๕๙. จังหวัดสตูล Changwat Satun
๖๐. จังหวัดสมุทรปราการ Changwat Samut Prakan
๖๑. จังหวัดสมุทรสงคราม Changwat Samut Songkhram
๖๒. จังหวัดสมุทรสาคร Changwat Samut Sakhon
๖๓. จังหวัดสระแก้ว Changwat Sa Kaeo
๖๔. จังหวัดสระบุร Changwat Saraburi
๖๕. จังหวัดสิงห์บุร ี Changwat Sing Buri
๖๖. จังหวัดสุโขทัย Changwat Sukhothai
๖๗. จังหวัดสุพรรณบุร ี Changwat Suphan Buri
๖๘. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี Changwat Surat Thani
๖๙.จังหวัดสุรินทร  Changwat Surin
๗๐. จังหวัดหนองคาย Changwat Nong Khai
๗๑.จังหวัดหนองบัวลำภ Changwat Nong Bua Lam Phu
๗๒. จังหวัดอ่างทอง Changwat Ang Thong
๗๓. จังหวัดอุดรธาน ี Changwat Udon Thani
๗๔. จังหวัดอุตรดิตถ  Changwat Uttaradit
๗๕. จังหวัดอุทัยธาน ี Changwat Uthai Thani
๗๖. จังหวัดอุบลราชธาน Changwat Ubon Ratchathani
๗๗. จังหวัดอำนาจเจริญ Changwat Amnat Charoen
คำว่า จังหวัด อาจเขียนเป็น Changwat หรือ Province
คำว่า อำเภอ อาจเขียนเป็น Amphoe หรือ District
คำว่า ตำบล อาจเขียนเป็น Tambon หรือ Sub-district

องค์ความรู้สมาคมอาเชียน
เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com