ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
บุคคลสำคัญที่นักเรียนควรรู้จัก

บุคคลสำคัญที่นักเรียนควรรู้จัก

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
บดินทรเทพยวรางกูร

พระมหากษัตริย์ไทย

 


 

 


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

 


พลเอก  ประยุทธิ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี  


นายธีรเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นายบุญรักษ์
  ยอดเพชร
เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางกันตวรรณ  ตันเถึยร
สมาชิกภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพังงา


นาย

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพังงา


นายบำรุง  ปิยนามวานิช

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา


นายศิริพัฒ  พัฒกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา


นายสมรักษ์  ถวาย

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา


นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ประถมศึกษาพังงา


นายจักรพงศ์   พันธุ์เพ็ง

นายอำเภอทับปุด


พ.ต.อ.สุวัฒน์
  แก้วพรหม
ผู้กำกับ สถานี
ตำรวจภูธรทับปุด


นายแพทย์พิสิฐ
  ยงยุทธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับปุด


นายพงษ์นุรักษ์  บุญรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด


นายภานุพันธ์
  สงวนพันธ์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับปุด
 


นายเมานะ  สงวนพันธ์

กำนันตำบลทับปุด


พระครูใบฎีกากฤตภพ  กนฺตาโภ
     เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม  อำเภอทับปุด


นายสุรพงษ์
    นคร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑
  ตำบลทับปุด


นายสิทธิชัย  ทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม


นายสุรพงษ์    นคร
ประธานกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดนิโครธาราม


นางเฉลิมศรี  แก้วน้อย
ประธานกรรมการภาคี
    ฝ่าย
โรงเรียนวัดนิโครธาราม


เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ช่วยหวัง
 ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทเรียนภาษาไทย ของคุณครูสมนึก ธนการ
แบบทดสอบภาษาไทย โดยคุณครูสมนึก ธนการ
ค่ายเยาวชนน้ำตกดาดฟ้า จังหวัดสุราษฎรธานี article
ลำนำทางความคิด ของคนที่ไม่มีหัวคิด article
ห้องสมุด ตอนที่ ๑ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๒ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๓ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๔ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๕ article
รายงานยอดสมาชิก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
ความรู้รอบตัว
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รางวัลแห่งความภูมิใจที่ได้รับ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com