ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒

โรงเรียนวัดนิโครธาราม  โรงเรียนดีศรีตำบล 
ตอนที่  ๒  เป้าหมาย  ๗ - ๗ - ๗ - ๗  กลเม็ดโรงเรียนดีศรีตำบล
สาธยายโดย  “คุณครูสมนึก  ธนการ”

โรงเรียนวัดนิโครธาราม  หมู่ที่  ๑  ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐
โรงเรียนดีศรีตำบล   รุ่นที่  ๓  ประจำปี   ๒๕๕๕

 
ถนนหน้าโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ขณะนี้กำลังปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ทิศทางสู่เป้าหมาย
บริบทตั้งแยกบอกวิธี
เจ็ด เจ็ด เจ็ด เจ็ดสี่ ยี่สิบแปด

 

มีมากมายชัดเจนตัวบ่งชี้
นำวิถีก้าวเดินเป็นปรัชญา
เลขคู่แฝดเน้นย้ำด้วยภาษา


ถนนหน้าโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ขณะนี้กำลังปรับปรุง

เจ็ดที่หนึ่ง  โรงเรียนต้องนำพา
หนึ่ง  แผนดี  ชัดเจน เข้าใจง่าย
สาม  สะอาด   ด้วยจิตเกิดจากใจ
ห้า  อบอุ่น  สีสันสวยสดใส
เจ็ด  องค์กรท้องถิ่น  ร่วมลงนาม

 

ลองศึกษาอ่านซ้ำย้ำเนื้อใน
สอง “เป้าหมาย  ถูกต้อง  ตรงโปร่งใส 
สี่  จัดได้  ร่มรื่นและสวยงาม
หก  ปลอดภัย  สารเสพ  มิต้องถาม
เจ็ดข้อความเป้าหมายของโรงเรียน


โรงเรียนวัดนิโครธาราม  มองจากถนนใหญ่

“เจ็ดที่สอง”  โรงเรียนก็ต้องจัด
หนึ่ง 
หนังสือ  สื่อใหม่ ต้องแวะเวียน
“ห้องสมุด สามดี”  ที่เคยกล่าว
บรรยากาศ  เหมือนบ้าน  อยู่ร่วมกัน
สอง 
ปรับปรุง ห้องวิทย์ฯ  คอมพิวเตอร์
ห้องภาษาอาเซียนเพิ่มเข้าไป

 

สารพัดสีสันน่าอ่านเขียน
ต้องสับเปลี่ยนแวะผ่านใช่นานวัน
เป็นเรื่องราวเคยอ่านมาสานฝัน
เพิ่มสีสันจำเพาะเหมาะกับวัย
ให้เลิศเลอ  ใช้สื่อเหมาะสมัย

โลกยุคใหม่ใช่อยู่เช่นวันวาร


ป้าย  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  พร้อมประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

สาม  โรงเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้
เรียนรู้เรื่องอาชีพครบทุกด้าน

สี่  โรงเรียน  เป็นศูนย์การกีฬา
กิจกรรมหลากหลายได้แวะเวียน

 

ใช่ของกูของมึงต้องประสาน
สร้างผลงานรายได้ระหว่างเรียน
สร้างรักษาส่งเสริมซ่อมสับเปลี่ยน

ศูนย์สร้างเซียนร่วมใจใฝ่กีฬา


คำขวัญ  โรงเรียนวัดนิโครธาราม
"สิ่งแวดล้อมดี  ดนตรีเด่น  เน้นวิชาการ"

ห้า  สุขา  เพียงพอและสะอาด
หก  ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
เจ็ด  ผู้นำหรือผู้บริหาร
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดที่ยินยล

 

ต้องปัดกวาดดูแลและรักษา
สื่อค้นคว้าทั่วทิศใกล้ไกลตน
ต้องยอมรับหลักการและเหตุผล

ต้องหลุดพ้นหลักกูสู่หลักการ


อาคารเรียนเด็กปฐมวัย,อาคารห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา

เจ็ดที่สาม  มุ่งเน้นฝึกนิสัย
ทั้งบ้าน วัด โรงเรียนร่วมทัดทาน
หนึ่ง  วินัย ระเบียบ ความสะอาด
เรื่องเวลา มั่นคงทรงให้อยู่

 

ให้เป็นไปตามแนวที่ประสาน
อย่าเลยผ่านลูกท่านศิษย์ของครู
อย่าได้ขาด สำนึกฝึกให้รู้
เหนื่อยต้องสู้ สุภาพ ตรงเวลา

สอง  เคารพนบนอบและกราบไหว้
ไหว้คุณครูไหว้พระไหว้ปู่ย่า
สาม  ต้องฝึกที่สุดความอดทน
ทนลำบากยากแค้นทนเจ็บใจ

 

หลักการใช้อย่างไรต้องศึกษา
ด้วยศรัทธาสถูปไหว้ผู้ใหญ่”
ไม่ขี่บ่นขี้โกรธทนเจ็บไข้
หากทนได้เด็กดีศรีตำบล

สี่  นิสัยฝึกผ่านหกมิติ
มิติหนึ่ง  ศีลธรรม” ย้ำยินยล
มิติสอง  ฝึกตนดำรงชีพ
มิติสาม  รอบรู้วิชานำ
มิติสี่  สังคมเยาวชน
มิติห้า  อาชีพ” ใช่เสแสร้ง
มิติหก  สร้างสรรค์” ปันเวลา
ให้รู้วันเวลาที่ก้าวไป

 

ถ้อยดำริหกอย่างหกเหตุผล
ต้องฝึกคนให้มีคุณธรรม
มิใช่บีบหน้าที่วินัยค้ำ
ให้ก้าวล้ำรู้ทันการเปลี่ยนแปลง
บำเพ็ญตนเพื่อคนทุกหนแห่ง
ทุกหลักแหล่งพึ่งตนจึงพ้นภัย
ให้รู้ค่าชีวิตความสดใส
ให้รู้ใจรู้จักรู้รักกัน

ห้า  ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์
เหมือนเป็นภาพลวงตาขึ้นทุกวัน
หก  เชิดชูส่งเสริมคนทำดี
เจ็ด  แบบอย่าง  คุณครูต้องโปร่งใส

 

ที่ประจักษ์สิ่งนี้มีเพียงฝัน
ตอไม้มันจึงมากกว่ารากใบ
ทุกถิ่นที่ทั้งกายวาจาใจ
ปลูกฝังใครด้วยรักประจักษ์จริง


สนามเด็กเล่น

เจ็ดที่สี่  สุดท้ายคล้ายความหวัง
ฉุดกระชากลากถูไม่อยู่นิ่ง
หนึ่ง  ชื่อเสียง  อย่าเพียงนักเรียนเพิ่ม
สอง  ใฝ่เรียน  ผลสอบเด็กทำได้
สาม  ใฝ่รู้  อ่านเขียนคิดเลขคล่อง
สี่  ใฝ่ดี  นิสัยจับทางดู

 

ทุ่มพลังแรงใจทำทุกสิ่ง
ถึงไม่วิ่งแค่กลิ้งก้าวเดินไป
หากประเดิมสิ่งนี้ฉุดไม่ไหว
น่าชื่นใจสัมฤทธิ์ศิษย์มีครู
ประถมสองทำได้ไม่อดสู
อยากจะรู้ว่าเปลี่ยนมากเพียงไหน

ห้า  รู้คิด  อาสารับผิดชอบ
หก  ตัวตนร่างกายและจิตใจ
เจ็ด  ทันโลก ทันคนทันเหตุการณ์
คอมพิวเตอร์
Tablet ได้ฝึกมา

 

ใช่ต้องสอบสังเกตก็เห็นได้
ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลตามเวลา
เมื่อได้ผ่านการฝึกการศึกษา
อีกภาษาอาเซียนเพื่อนบ้านเรา


อาคารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดนิโครธาราม
โปรดติดตาม
ตอนที่  ๓  ล้อเลียนบทร้อยกรอง  โรงเรียนดีศรีตำบล  ของเด็กนิโคร


เด็กนิโคร

wnikro@gmail.coM
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com