ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖

โรงเรียนวัดนิโครธาราม  โรงเรียนดีศรีตำบล 
ตอนที่  ๔  
ผลการประเมินให้โรงเรียนวัดนิโครธาราม   เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล  รุ่นที่  ๓
สาธยายโดย  "คุณครูสมนึก  ธนการ"


คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล  โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ฝ่ายสังฆาธิการ 
พระมหาสุกัน  ปุสฺสญาโณ,พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญินฺโทและพระลิขสิทธิ์  วิสุทฺทสีโล
ฝ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 
นายสมภาพ  นาคพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
นายสมเกียรติ์  มีสิทธิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง
นางศิริพรรณ  เรืองผล  ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ฝ่ายสนับสนุนในภาคชุมชน
นางวัชรี  มีวัฒนะและนางจิตรา  เจนการ  

 

การประเมินผลงานในวันนี้
เพราะทุกอย่างที่ทำทำเพื่อใคร
ครูเคี่ยวเข็ญเย็นเช้าก็เพราะรัก
อยากให้ตั้งใจเรียนเขียนให้ทัน
ได้ก็ได้ไม่ได้คงไม่หวัง
ทำเพื่อเด็กทุกคนใช่เพื่อใคร

 

ได้ก็ดีไม่ได้ผิดมากไหม
คงมิใช่เพราะหวังในรางวัล
เฝ้าฟูมฟักปลอบใจเรียกปลอบขวัญ
ของกำนัลจึงเป็นเช่นยาใจ
เพราะที่ทำทุกอย่างไม่ไปไหน
เล็กหรือใหญ่ดีชั่วตัวคนทำ


หันมาดูปัจจัยตัวชี้วัด
แบ่งเป็นข้อแยกย่อยไว้เลิศล้ำ
ด้านที่หนึ่ง
INPUT ด้านปัจจัย
ด้านที่สอง 
PROCESS  กระบวนการ
ด้านที่สาม  
PROCESS ปลูกฝังจิต
ด้านที่สี่ 
OUTPUT  มิใช่ใคร   

 

แยบยลจัดแบ่งแยกผู้ชี้นำ
มิกลายกล้ำสี่ด้านสี่ประสาน
มอบหมายให้ท่านรองบริหาร
มอบหมายท่านศึกษานิเทศก์ไป
ไม่ต้องคิดพระสงฆ์ต้องโปร่งใส
มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ทำ

คณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 
ที่คอยดูและตลอดเวลาของการประเมิน  "โรงเรียนดีศรีตำบล"
ายสุรพงษ์    นคร,นายจวน  พุทธรักษา
นางกัญญา  ประดิษฐ์การ,นางธันยพร  สมัครกิจ,นางรัตนา  ราบบำเพิง,นางฉันทิศา  บุญฉันท์
นายุพา
  หลักสิน,นางกัญญาวีร์  ประกับสิน,นางกิตติยา  ปั้นทอง

 

กรรมการศึกษามากันเพียบ
บริการถ้วนทั่วพร้อมถ้อยคำ
มิขาดตกบกพร่องแม้สักนิด
มันจะผ่านไม่ผ่านช่างปะไร

 

ใช่นั่งเงียบคอยจัดขนมน้ำ
ช่างหวานล้ำยังจำยังตรึงใจ
มิได้คิดทุกอย่างทางโปร่งใส
มันจะได้ไม่ได้ไม่ขลาดกลัว

ท่านศึกษานิเทศก์สอบถามเด็ก
พูดจากปากฝากไปข้อมูลชัวร์
เห็นท่านยิ้มยั่วเย้าเข้าถึงจิต
ครูไม่ว่าลูกชอบตอบอย่างไร

 

เจ้าตัวเล็กพูดจาหน้ายิ้มหัว
บ้างพูดรัวปากสั่นเพราะหวั่นใจ
ถูกหรือผิดตอบได้ไม่ไปไหน
เนื้อความนัยย่อมรู้คิดดูเอง

พระอาจารย์สอบถามเรื่องวินัย
เรื่องความรู้ความคิดยังคว้างเคว้ง
เห็นรอยยิ้มเด็กชอบตอบสนุก
ถ่ายภาพแล้วรีบเดินจากโดยไว

 

เรื่องนิสัยสังเกตตามเนื้อเพลง
ให้หวั่นเกรงกลัวท่านไม่มั่นใจ
ให้ปลดทุกข์ปลดโศกโลกสดใส
เพราะหวังให้ค้นคว้าหาความจริง

เสียงเจี๊ยวจ๊าวเล่าขานฟังผ่านหู
สิ่งไม่รู้นิ่งเฉยไม่ไหวอิง
สองชั่วโมงที่ผ่านนั้นหลายห้อง
สอบถามเด็กคุณครูถามเรื่อยไป

 

สิ่งที่รู้ตอบโต้ได้ทุกสิ่ง
เห็นเด็กนิ่งแกล้วกล่าวเพื่อเร้าใจ
สอบถามน้องถามพี่ตรงกันไหม
เพื่อหวังให้ตอบโจทย์ดัชนี

ตัวชี้วัดที่ต้องประสงค์ใช้
กระบวนการ 
PROCESS  ทุกอย่างมี
แบบประเมิน”   ที่ท่านนำมาใช้
ไม่เสียเปล่า  เหมือนหิน ขว้างดินเลน

 

หากตอบได้ตรงตรงคงไม่หนี
ตัวบ่งชี้กำหนดไว้ชัดเจน
กำหนดไว้แน่วแน่ไม่โอนเอน
เพราะหลักเกณฑ์เป้าหมายไม่ไกลตัว

หลังประเมินสรุปจุดประสงค์
เห็นหน้านิ่วนิ่งเฉยให้นึกกลัว
ทุกคำถามย่อมมีทุกคำตอบ
หากว่าชอบตอบได้สบายใจ

 

บอกตามตรงเริ่มเครียดไม่ยิ้มหัว
ดีหรือชั่วก็ชั่งหวังอะไร
หากไม่ชอบตามแต่จะผลักไส
หากว่าไม่ตอบผิดค่อยคิดกัน

เมื่อทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นลง
เฝ้าคอยรอคำตอบมาหลายวัน
คำโบราณท่านกล่าวเพื่อสำทับ
วันนี้แหละคงรู้  หัวหรือก้อย

 

จุดประสงค์สำเร็จจริงหรือฝัน
ยังไม่หวั่นเท่านี้ที่รอคอย
การต้อนรับจึงเป็นเรื่องเล็กน้อย
เจอกันบ่อย  นาที  ระทึกใจ

เห็นประธานท่านยิ้มส่งกระแส
ผ่านไม่ผ่านยังหวั่นเพราะฝันไกล
เดินกระสับกระส่ายให้หวั่นจิต
เดี๋ยวก็รู้ก้มดูนาฬิกา

 

จริงหรือแน่อย่าทำเพื่อเฉไฉ
หากว่าไม่คงเศร้าเคล้าน้ำตา
ใยต้องคิดต้องเครียดไม่เข้าท่า
ใกล้เวลาทุกอย่างที่หวังคอย

ให้นักเรียนปอห้ากับปอหก
หากไม่ผ่านงานนี้ก็คงกร่อย
ช่างเงียบเชียบเงียบกริบเสียหนักหนา
ผ่านไม่ผ่านเวลาช้าเกินไป

 

เป็นกระจกมองไปให้เหงาหงอย
ตาละห้อยช่วยลุ้นอบอุ่นใจ
คอยเวลาเสี้ยวหนึ่งแทบตักษัย
เพราะอะไรอยากรู้ดูเวลา

นายสมภาพ  นาคพันธ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี  ศรีตำบล

ท่านประธานเคาะไมล์ดัง  เปาะเปาะ
คนคุมเสียงไม่อยู่ยิ่งประหม่า
นายประวิทย์หรือว่านายโตมี่
จับสายไมล์ถอดออกเสียบเปลี่ยนรู

 

แต่เสียงเคาะไม่ผ่านหวั่นหนักหนา
โตมี่  มา เร็วเร็วช่วยคุณครู
ลุกเร็วรี้ทันทีเสียงเข้าหู
เสียงเงียบอยู่ปรบมือกันกราวเกี่ยว

เสียงหัวเราะปรบมือและรอยยิ้ม
ช่วงเวลาช่างผ่านแค่เดี๋ยวเดียว
ท่านประธานสรุปทีละข้อ
ทั้งจุดเด่นจุดด้วยปล่อยตรงตรง

 

เหมือนน้ำปริ่มเติมใจหายแห้งเหี่ยว
แล้วเศษเสี้ยวความคิดก็ปิดลง
สรุปย่อทุกข้อจุดประสงค์
ยังนั่งปลงความคิด  อนิจจัง

ท่านประธานเสียงดังคนฟังเงียบ
รอเวลานาทีรอรับฟัง
ห้านาทีที่ท่านกล่าวสรุป
ด้วยรอคอยเวลาอย่างห่วงใย

 

หากจะเปรียบทุกคนรอความหวัง
ทุกอย่างยังหยุดนิ่งไม่ทิ้งไกล
ใจมันยุบหลุดโลกไหนต่อไหน
น่าสงสัยมันช้าเวลาคอย

กรรมการศึกษาและคุณครู
เงียบสนิทจิตใจตาละห้อย
ปัจจัยหนึ่ง 
INPUT  บอกว่าผ่าน
กระบวนการปลูกฝังยังหวังไกล
ผลผลิต 
OUTPUT  นั้นสุดยอด

 

นั่งเงียบอยู่มองดูเห็นหงอยหงอย
ถอนใจปล่อยเวลาสาแก่ใจ
กระบวนการ 
PROCESS  ก็สดใส
ด้วยอยากให้เด็กดีมีศีลธรรม
ไร้จุดบอดทุกอย่างจึงเลิศล้ำ

ท่านประธานหยุดนิ่งลงแค่นิด
สรุปผลว่า  ผ่าน  การกระทำ
เสียงไชโย
!  ดังลั่นสนั่นห้อง
สรุปแล้วสมหวังที่ตั้งใจ

 

เหมือนสะกิดตรงใจความชอกช้ำ
ขอตอกย้ำให้เห็นความเป็นไป
หลายคนต้องหลบหน้าน้ำตาไหล
สำเร็จได้เพราะเราชาวนิโครฯ

ทั้งนักเรียนคุณครูกรรมการ
กิจกรรมหลากหลายตั้งไว้โชว์
ท่านผอออ ”สมศักดิ์  ผลากิจ
บอกงานนี้ไม่ผ่านให้เชือดไก่

 

ทั้งหลักฐานภาพถ่ายหลายสิบโหล
มิใช่โม้
!  งานนี้แสนดีใจ
ท่านสะกิดจิ๊บจิ๊บเชื่อหรือไม่
นิโครฯ ได้ผ่านแน่โรงเรียนดี

โรงเรียนดีเป็นศรีของตำบล
ป้ายที่ได้จึงเป็นเครื่องบ่งชี้
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมจิต
หากพลั้งพลาดไปบ้างขออภัย

 

เพราะทุกคนร่วมรักสมศักดิ์ศรี
เวลานี้ก้าวผ่านยิ่งมั่นใจ
ทุกความคิดก้าวผ่านความสดใส
เนื้อความนัยทุกอย่างหวังเดียวกัน

ป้ายโรงเรียนวันนี้มีตราโล่
เว้นที่ไว้ปีกว่าว่าเข้านั่น
เพื่อนเพื่อนล้อหัวร่อมานานนัก
ไม่  BALANCE ไม่เหมาะเพื่อนบอก “ยี้

 

ป้ายใหญ่โตโชว์ไว้ให้นึกขัน
พอถึงวันปิดป้ายได้พอดี
ไม่เข้าหลักออกแบบไม่เข้าที่
ถึงวันนี้ชมเปาะเหมาะจริงจริง (เยี่ยม)

นางกัญญาวีร์  ประกับสิน,นางกิตติยา  ปั้นทอง,นายจวน  พุทธรักษา,นายสมศักดิ์    ผลากิจ
นายสุรพงษ์    นคร,นางยุพา  หลักสิน,นางกัญญา  ประดิษฐ์การนางธันยพร  สมัครกิจ


นายไกรสร  ไชยกุล,นายจวน  พุทธรักษา,นางกิตติยา  ปั้นทอง,นางกัญญาวีร์  ประกับสิน
นางกัญญา  ประดิษฐ์การ,นางธันยพร  สมัครกิจ,นางวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด
นางวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,นางชวานี  ผลากิจ

นายสมศักดิ์  ผลากิจ,นางภิษณี  ณ สงขลา,นางยุพา  หลักสิน,นางพรพิมล  อินทรักษ์
นางอารีย์  สุขสวัสดิ์
,นายสมนึก  ธนการ,นายสุรพงษ์  ณ นคร

โปรดติดตาม
ตอนที่  ๗  โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมในโรงเรีียนวัดนิโครธาราม
ระหว่างวันที่  ๑๓ -  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com

 
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com