ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗

โรงเรียนวัดนิโครธาราม  โรงเรียนดีศรีตำบล 
ตอนที่  ๗  โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมในโรงเรีียนวัดนิโครธาราม
ระหว่างวันที่  ๑๓ -  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม

สาธยายโดย  "คุณครูสมนึก  ธนการ"


นายสมศักดิ์  ผลากิจ 
ผู้อำนวยโรงเรียนวัดนิโครธาราม
มอบของขวัญของเด็กนิโครฯให้นายชัยวัฒน์  ชนะศิลป์(น้องชัย)

ขอขอบคุณของขวัญอาจารย์ให้
ขอมอบต่อน้องชัยเป็นรางวัล
ฉันทำเพียงนั่งเฝ้าคอยดูเด็ก
เก็บไว้ดูช่วงว่างต่างเวลา
ตลอดช่วงอบรมคุณธรรม
เช้ากลางวันยันค่ำไม่ซ้ำใคร

 

ฉันมิใช่ตัวจริงจึงมิฝัน
ผู้สร้างสรรค์ผลงานตลอดมา
เดินตกแตกถ่ายภาพปรารถนา
มิอยากซ่าเสงี่ยมเพราะเจียมใจ

ฉันนั่งจำตลอดไม่ไปไหน
ฉันนั่งได้ตลอดจอดประจำ


พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญินฺโท
รองประธานจังหวัดพังงา

ผู้ปลุกกระแส  ให้เกิดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

ถึงกลางคืนนอนเฝ้าเอาใจเด็ก
บ้างปวดหัวตัวร้อนทั้งคืนค่ำ
บ้างปวดท้องร้องไห้เสียงครวญคราง
ต้องรีบตื่นแม้ใจจะรำคาญ
อย่าร้องไห้นะลูกเดี๋ยวก็หาย
เฝ้าคอยหวงห่วงหาด้วยเยื้อใย

 

ตัวยังเล็กป่วยไข้มิใช่ขำ
ปวดฟันซ้ำเจ็บปวดทรมาน
เปิดหน้าต่างประตูฟังเรียกขาน
ถ้อยคำหวานหว่านล้อมประโลมใจ

สาธยายถ้อยคำมิไปไหน
เนื้อความนัยห่วงหาและอาทร


พระนิติ อคฺคธมฺโม
ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ในครั้งนี้
เป็นพระอาจารย์ที่มีบทบาทมาก  คุยเก่ง  คุยสนุก  เด็กๆ ชอบ

คุณธรรมนำพาวิชาการ
ทุกถ้อยคำสอนสั่งดั่งอ้อนวอน
ใช่ชี้นิ้วบอกใบ้ให้ข้อคิด
ท่านชี้บอกแนวทางสว่างใจ
มีแต่เด็กตัวน้อยนัยน์ตาเศร้า
คุณธรรมนำพาถึงคราจน

 

ร่วมประสานเสริมส่งแทนคำสอน
ให้มองย้อนความคิดก่อนผิดไป

ใช่ชี้ผิดชี้ถูกข้อสงสัย
จะมีใครนั่งฟังท่านสักคน
ฉันนั่งเฝ้าแอบมองให้สับสน
ยิ่งดิ้นรนยิ่งติดชิดบ่วงมาร

     

พระมหาลิขสิทธิ์  วิสุทฺธสีโล

ใครทำดีได้ดีพระท่านบอก
ต้องนั่งเฝ้าง่วงหาวอยู่ยาวนาน
ด้วยมิได้นั่งเฉยแต่นั่งคิด
ประสบการณ์ครั้งนี้บอกความนัย
ได้เห็นเพชรช้างเผือกในดงหนาม
ได้เห็นเพื่อนศิษย์เก่ามาร่วมงาน

 

หรือท่านหลอกยิ่งคิดน่าสงสาร
สามวันผ่านได้รู้ความเป็นไป
ผลผลิตเด็กน้อยไม่ไปไหน
ผู้สนใจย่อมได้ฟ้าประทาน
ได้เห็นความสนุกอีกขนาน
พระอาจารย์สอนสั่งท่านตั้งใจ


พระมหาภูมินทร์  ฐานสิทโธ

เห็นเด็กเด็กตั้งใจให้ครุ่นคิด
ใครจะอยู่ไม่อยู่ช่างปะไร
เห็นเด็กน้อยฟุ้งซ่านอาจารย์ทัก
เรื่องพูดคุยมีบ้างเพราะนั่งนาน
คอยสอดส่องจ้องหน้าฝ่ารอยยิ้ม
พระอาจารย์สอนเถอะคอยระหวัง

 

คงไม่ผิดลืมเถอะเรื่องผลักไส
เรื่องเยื่อใยเกิดก่อเป็นสันดาน
ภาพประจักษ์ได้เห็นคอยประสาน
ให้สงสารแค่คิดอนิจจัง
ด้วยเอิบอิ่มเมตตามาฝากฝัง
ด้วยเคยสั่งเคยสอนแต่ก่อนมา


คุณวัชรั  มีวัฒนะ
ครัวสาฯ  ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ

เพชรในดงหนามตัวจริง
เด็กชายเจษฎา  คำวร (พี่เจ) และเด็กชายประวิทย์ กลิ่นเกษร (พี่โตมี่หรือพี่โก้)

พี่มิ้งค์  นางสาวกนกพร  แก่นเมือง

พี่เมย์  นางสาวสุภารัตน์  ทัดแก้ว

พี่มุก  นางสาวศุุภิสรา  แก้วน้อย

พี่แนน  นางสาวสมฤทัย  หอมหวน

พี่แนน  นางสาวศศิประภา  ทองเจิม

พี่อร  นางสาวปอรรัม์  แซ่ตั้ง

พี่อุ้ม  นางสาวจันทร์จิรา  ทองเจิม

พี่มิ้วส์  นางสาวชลธิดา  แสงขวัญ

พี่น้อง  นางสาวหนึ่งฤทัย  สมขันธ์

  นายอุดม  จงไกรจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ

คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์

เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ทองผึ้ง  น้องปิ่น

เด็กชายวงศ์ศัพท์  แสงเหมือนเพชร  น้องเอ็ม

นางแฉล้ม  ชาวกันหา

นางกุหลาบ  ป้าคูดทีมงานพี่เลี้ยง  ที่อาสามาช่วยงาน  ตลอดการฝึกอบรม
นางสาวชลธิดา  แสงขวัญ,นางสาวจันทร์จิรา  ทองเจิม,นางสาวกนกพร  แก่นเมือง,นางสาวศุภิสรา  แก้วน้อย
นางสาวสุภารัตน์  ทัดแก้ว,นางสาวหนึ่งฤทัย  สมขันธ์,นางสาวสโรชา  พลันการ,นางสาวศศิประภา  ทองเจิม
นางสาวสมฤทัย  หอมหวน


พี่เมย์  ล้างให้หมดนะ

พี่แนน  นางสาวศศิประภา  ทองเจิม และพี่มิ้วส์  นางสาวชลธิดา  แวสงขวัญ

86๐
๑๒๓๔๕๖๗๘๙
เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com

 
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com