ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
บทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ

 แมวเหมียว  แยกเขี้ยวยิงฟัน

แมวเอ๋ย แมวเหมียว 
ร้องเรียก เหมียวเหมียว ประเดี๋ยวก็มา 
รู้จัก เอารัก เข้าต่อตั้ง 
ควรนับว่ามัน กตัญญู 

 

รูปร่าง ประเปรียว เป็นหนักหนา 
เคล้าแข้ง เคล้าขา น่าเอ็นดู 
ค่ำค่ำ ซ้ำนั่ง ระวังหนู 
พอดู อย่างไว้ ใส่ใจเอย

รักเมืองไทย

คนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้อง
คนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจ 
ธงไทยไตรรงค์เป็นธงสามสี
 
แดงคือชาติสีขาวศาสนา
 
เรารักเพื่อนบ้านไม่รุกรานใคร
เรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปัน
 

 

เมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทย 
รักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคี
 
ทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชา
 
น้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทย
 
เมื่อยามมีภัยร่วมใจป้องกัน
ถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแล

ไก่แจ้

ไก่เอ๋ยไก่
โก่งคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียง
ถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึก
ไม่มากนักสักวันละสองครั้ง

 

ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียง
ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดัง
ถึงคุณครูผู้สอนสั่ง
คงตั้งแต่สุขทุกวันเอย

รักษาป่า  

นกเอ๋ยนกน้อยน้อย
 
ขนขาวราวสําลี
 
ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง
 
มีป่าพาสุขใจ
ผู้คนไม่มีโรค

อากาศไร้พิษสาร
คนสัตว์ได้พึ่งป

สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจ

 

บินล่องลอยเป็นสุขศรี 
อากาศดีไม่มีภัย
ฟ้าสีทองอันสดใส
 
มีต้นไม้มีลําธาร
 
นับเป็นโชคสุขสําราญ
 
สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ
มารักษาป่าไม้ไทย
ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน

เด็กน้อย  

เด็กเอ๋ย เด็กน้อย 
เมื่อเติบใหญ่ เราจะได้ มีวิชา
 
ได้ประโยชน์ หลายสถาน เพราะการเรียน
 
ถึงลำบาก ตรากตรำ ก็จำทน
 

 

ความรู้ เรายังด้อย เร่งศึกษา 
เป็นเครื่องหา เลี้ยงชีพ สำหรับตน 
จงพากเพียร ไปเถิด จะเกิดผล 
เกิดเป็นคน ควรหมั่น ขยันเอย

วิชาหนาเจ้า  

เกิดมาเป็นคน
ถ้าแม้นไม่รู้ อดสูอายเขา
บางคนเกิดมา
ไปเป็นข้าเขา เพราะเขาเง่าโง่
 
ถ้ารู้วิชา
จะไปแห่งใด มีคนปราณี

 

หนังสือเป็นต้น วิชาหนาเจ้า 
เพื่อนฝูงเยาะเย้า ว่าเง่าว่าโง่ 
ไม่รู้วิชา เคอะอยู่จนโต 
บ้างเป็นคนโซ เที่ยวขอก็มี 
ประเสริฐหนักหนา ชูหน้าราศี 
ยากไร้ไม่มี สวัสดีมงคล

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา  

ปากเป็นเอกเหมือนเสกมนต์ให้คนเชื่อ
จะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่รำคาญ
เลขเป็นโทโบราณท่านสั่งสอน
การคำนวณควรชำนาญคูณหารเป็น
หนังสือเป็นตรีวิชาปัญญาเลิศ
ยามยากแสนแค้นคับไม่อับจน
ชั่วดีเป็นตราประทับไว้กับโลก
ที่ศูนย์แท้ก็แต่ตัวส่วนชั่วดี

 

ฉลาดเหลือวาจาปรีชาฉาน
เป็นรากฐานเทิดตนพ้นลำเค็ญ
เร่งสังวรเวี่ยไว้ใช่ว่าเล่น
ช่วยให้เด่นดีนักหนารู้ท่าคน
เรียนไปเถิดรู้ไว้ไม่ไร้ผล
ได้เลี้ยงตนด้วยวิชาหาทรัพย์ทวี
ยามวิโยคชีพยับลับร่างหนี
คงเป็นที่ลือทั่วชั่วฟ้าดิน

พฤษภกาสร  

พฤษภกาสร
โททนต์เสน่งคง
นรชาติวางวาย
สถิตทั่วแต่ชั่วดี

 

อีกกุญชรอันปลดปลง
สำคัญหมายในกายมี
มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
ประดับไว้ในโลกา

สยามานุสติ  

ใครรานใครรุกด้าว
ไทยรบจนสุดใจ
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล
เสียชีพไป่เสียสิ้น

หากสยามยังอยู่ยั้ง
เราก็เหมือนอยู่คง
หากสยามพินาศลง
เราก็เหมือนมอดม้วย

 

แดนไทย 
ขาดดิ้น 
ยอมสละ สิ้นแล 
ชื่อก้องเกียรติงาม
ยืนยง 
ชีพด้วย 
ไทยอยู่ ได้ฤๅ 
หมดสิ้นสกุลไทย

ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน

เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง
กสิกิจพณิชยการงานมีเกียรติ
หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม
เอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้า
เอาความเพียรเป็นยานประสานกัน
เงินและทองกองอยู่ประตูหน้าทรัพย์ในดินสินในน้ำออกคล่ำไป

 

อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน
อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่ำ
เชิญเลือกทำตามถนัดอย่าผลัดวัน
เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน
ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย

คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส
แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอย

วิชาเหมือนสินค้า  

วิชาเหมือนสินค้า
ต้องยากลำบากไป
จงตั้งเอากายเจ้า
ความเพียรเป็นโยธา
นิ้วเป็นสายระยาง
ปากเป็นนายงานไป
สติเป็นหางเสือ
ถือไว้อย่าให้เอียง
ปัญญาเป็นกล่องแก้ว

เจ้าจงเอาหูตา
ขี้เกียจคือปลาร้าย
เอาใจเป็นปืนคม
จึงจะได้สินค้ามา
จงหมั่นมั่นหมายใจ

 

อันมีค่าอยู่เมืองไกล
จึงจะได้สินค้ามา
เป็นสำเภาอันโสภา
แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
สองเท้าต่างสมอใหญ่
อัชฌาศัยเป็นสเบียง
ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม
จะทำลายให้เรือจม
ยิงระดมให้จมไป
คือวิชาอันพิสมัย
อย่าได้คร้านการวิชา

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  

มวลมนุษย์ผู้เปรื่อง
เพราะใคร่ศึกษา
รู้กิจผิดชอบหา
นี่แหละบุคคลผู้
มวลผู้ชูปรีชา

ผิดชอบกอบไม่เกิน
ชื่อว่าปรีชาดี
ผู้นั้นจักพลันดล
ควรเราผู้เยาว์วัย

อบรมบ่มวิทยา
ขั้นนี้จักชี้ว่า
ต้องหัดดัดสันดาน

 

ปรีชา  เชี่ยวแฮ
สิ่งรู้
เหตุสอด  ส่องนา
เพียบด้วยความเจริญ
เสาะวิทยาไม่ห่างเหิน
รู้ดำเนินตามเหตุผล
ผิดชอบมีพิจารณ์ยล
พิพัฒน์พ้นจักพรรณนา
จงใฝ่ใจการศึกษา
ปรุงปรีชาให้เชี่ยวชาญ
มีปัญญาไม่สมฐาน
กอบวิจารณ์ใช้ปัญญา 

ผู้ชนะ  

เมื่อทำการสิ่งใดด้วยใจรัก
ด้วยใจรักเป็นแรงที่เร้ารึง
เมื่อทำการสิ่งใดใจบากบั่น
ถึงเหนื่อยยากพากเพียรไม่ละวาง
เมื่อทำการสิ่งใดใจจดจ่อ
ทำด้วยใจเป็นชีวิตคอยติดตาม
เมื่อทำการสิ่งใดใคร่ควรคิด
เห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่าน

ความสำเร็จจะว่าใกล้ก็ใช่ที่
ถ้าจริงจังตั้งใจไม่ยากเย็น

 

ถึงงานหนักก็เบาลงแล้วครึ่งหนึ่ง
ให้มุ่งมั่นฝันถึงซึ่งปลายทาง
ไม่ไหวหวั่นอุปสรรคเป็นขวากขวาง
งานทุกอย่างเสร็จเพราะกล้าพยายาม
คอยเติมต่อตั้งจิตไม่คิดขาม
บังเกิดผลงอกงามตามต้องการ
ใช้สมองตรองตริคิดพิจารณ์
ปรากฏงานก้าวไกลไม่ลำเค็ญ

จะว่าไกลฤาก็มีอยู่ให้เห็น
และจะเป็นผู้ชนะตลอดกาล 

เป็นมนุษย์หรือเป็นคน  

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง
ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน
ใจสะอาด  ใจสว่าง  ใจสงบ
เพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลา
ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า
เพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิง
คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก
ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย 

 

เหมือนนกยูงมีดีที่แววขน
ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา
ถ้ามีครบควรเรียกมนุสสา
เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริง
ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง
แต่ในสิ่งนำตัวกลั้วอบาย
จงรีบยกใจตนรีบขวนขวาย
ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย 

 โคลงโลกนิติ  

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้
เสียศักดิ์สู้ประสงค์
เสียรู้เร่งดำรง
เสียสัตย์อย่าเสียสู้
ความรู้ดูยิ่งล้ำ

คิดค่าควรเมืองนับ
เพราะเหตุจักอยู่กับ
โจรจักเบียนบ่ได้

เว้นวิจารณ์ว่างเว้น

เว้นที่ถามอันยัง
เว้นเล่าลิขิตสัง- 
เว้นดั่งกล่าวว่าผู้

 

วงศ์หงส์
สิ่งรู้
ความสัตย์
  ไว้นา
ชีพม้วยมรณา
   
สินทรัพย์
ยิ่งไซร้
กายอาต-มานา
เร่งรู้เรียนเอา
    
สดับฟัง
ไป่รู้
เกตุว่าง
  เว้นนา
ปราชญ์ได้ฤามี
 

ไทยรวมกำลังตั้งมั่น

ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
ถึงแม้ศัตรูผู้มีแรง
ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ

ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย
ให้นานาภาษาเขานิยม

ช่วยกันบำรุงความรุ่งเรือง
ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง

ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้า

 

จะสามารถป้องกันขันแข็ง
มายุทธ์แย้งก็จะปลาตไป
ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่
จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง
ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง
ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา
บำรุงทั้งชาติศาสนา
วัฒนาเถิดไทย  ไชโย

ท่องบทอาขยาน   ประถม ๑   แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน   ฝนตกแดดออก  รักเมืองไทย  กาดำ  11
                                       ประถม ๒  
ไก่แจ้   รักษาป่า   มาลี  111
                                       ประถม  ๓  
วิชาหนาเจ้า   เด็กน้อย    ไทยรวมกำลังตั้งมั่น   11111
                                       ประถม  ๔  
ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน  สยามมานุสติ  เพลงชาติ    สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน   พฤษภกาสร   
                                       ประถม  ๕ , ๖  
ปากเป็นเอกเลขเป็นโท   ปากเป็นเอกเลขเป็นโท    สยามมานุสติ   พฤษภกาสร  ผู้ชนะ   11
                                                        วิชาเหมือนสินค้า  เป็นมนุษย์หรือเป็นคน   กำเนิดพลายงาม  โครงโลกนินิ
                                                           เด็กนิโครฯ

wnikro@gmail.comCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com