ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม




ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖

 ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน  นักศึกษา  จังหวัดพังงา  ประจำปี  ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๑๒  -  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา



 

ตัดสินใจในเสี้ยววินาที
เรียกนักเรียนขึ้นรถรีบบึ่งไป
มิรู้เป็นเช่นไรในความคิด
เสียงเพื่อนพ้องน้องพี่เขาร้องคราง

 

พร้อมยินดีรับกรรมหากทำได้
เพียงอึดใจก็ถึงซึ่งปลายทาง
ถูกหรือผิดทุกอย่างพร้อมสะสาง
ว่ายังว่างไม่มีเงินสักแดง

ข่าวท่านรอง  “สมโภชน์”  เบิกจ่ายช้า
งบประมาณบานปลายต้องชี้แจง
โทรศัพท์ก็ปิดเหมือนคิดหนี
ทั้งประเภทแข่งขันยังต้องคลำ

 

ข่าวเขาว่าโครงการมันแสลง
ดูเหมือนแกล้งวางเฉยไม่เอ่ยคำ
เป็นลูกพี่คิดไปให้ใจช้ำ
ช่างมืดดำไร้สิ้นความยินดี

ภาพอดีตเคยเป็นเช่นไรหรือ
มอบหมายงานเชื่องช้าอยู่ทุกปี
เคยเอ่ยคำย้ำไว้ในหนังสือ
ปล่อยเวลาปล่อยวางให้พ้นผ่าน

 

ก็ยังถือว่าแย่ถึงเดี๋ยวนี้
เหมือนไม่มีเคยพบประสบการณ์
ถ่ายทอดสื่อเว็บไซต์เหมือนหักหาญ
คิดว่าท่านจะเปลี่ยนเพี้ยนหนักไป


ทีมงานผู้บริหารที่คอยดูแลและให้การสนับสนุนตลอดการฝึกซ้อมและการแข่งขัน


คุณครูอดิศักดิ์  ขจิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร


คุณครูสุธน  คงยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔


คุณครูจรุง  ศุภพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสวย

 


คุณครูสิทธิชัย  ทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนุก

 

 

งบประมาณให้มาแสนน้อยนิด
ร้อยหกสิบสี่คนฝืนตัดไป
ค่าเสื้อผ้าค่าข้าวน้ำมันนวด
สวัสดิการเหล่านี้ที่พร่ำบ่น

 

ยังหวังคิดหัวคิวมันไม่ไหว
เหลือเท่าไหร่เพียงพอต่อรายคน
ยังเจ็บปวดนำพาค่ารถขน
สุดจะทนเบิกจ่าย  “ไม่มีตังค์”


ทีมงานคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา  ทีมอำเภอทับปุด
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน  นักศึกษา  จังหวัดพังงา  ประจำปี  ๒๕๕๖


คุณครูสมนึก  ธนการ

โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผู้ประสานงานการฝึกซ้อม


คุณครูวิชัยรัตน์   หีมปอง
โรงเรียนวัดโคกสวย
ผู้ฝึกซ้อม  รุ่น  ๑๐  ปี  หญิง


คุณครูพรอนันต์  ศรีแก้ว (อุ้ม)
โรงเรียนบ้านท่าสนุก
ผู้ฝึกซ้อม  รุ่น  ๑๐  ปี  หญิง


คุณครูนิวัติ  ไถนาเพรียว (หยับ)
โรงเรียนบ้านบ่อแสน
ผู้ฝึกซ้อม  รุ่น  ๑๐  ปี  ชาย


คุณครูปิยลักษณ์  สมัครการ (แป้น)

โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง
ผู้ฝึกซ้อม  รุ่น  ๑๐  ปี  ชาย


คุณครูจุติ  ณ  รังษี
โรงเรียนบ้านท่าสนุก
ผู้ฝึกซ้อม  รุ่น  ๑๒  ปี  หญิง


คุณครูณัฐวรา  วัฒนะ (ตุ้ม)
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
ผู้ฝึกซ้อม  รุ่น  ๑๒  ปี  หญิง


คุณครูเสวก  ใจกล้า
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ผู้ฝึกซ้อม  รุ่น  ๑๒  ปี  ชาย


คุณครูจรัส  กลิ่นเกสร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๕๔
ผู้ฝึกซ้อม  รุ่น  ๑๒  ปี  ชาย


คุณครูภักดี  ผลมาตร์
โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
ผู้ฝึกซ้อม  ประเภทลาน


คุณครูองอาจ  เจียรนัย
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
ผู้ฝึกซ้อม  ประเภทลาน


คุณครูสัมฤทธิ์  ภาษีธรรม
โรงเรียนทับปุด
ผู้ฝึกซ้อม  รุ่น  ๑๔ และ  ๑๖  ปี

 

หันมาดูเรื่องงานการฝึกซ้อม
ทั้งสิบปี  สิบสอง  พร้อมรองรัง
วิชัยรัตน์  หีมปอง”  น้องขยัน
ทั้งน้องหยับ  “นิวัต  ไถนาเพรียว

 

ทุกอย่างพร้อมเต็มที่มีความหวัง
ฝึกกันจังเช้าเย็นเห็นผลเชียว
พรอนันต์  ศรีแก้ว”  สุดเฉลียว
คอยข้องเกี่ยว “สัมฤทธิ์  ภาษีธรรม

ณัฐวรา  (น้องตุ้ม)  วัฒนะ
ครูภักดี  ผลมาตร์”  เฝ้าตอกย้ำ
 “ครูเสวก  ใจกล้า”  คนรอบจัด
อดิศักดิ์  ขจิตร์”  อนาทร

 

ไม่เคยผละทุกอย่างต้องคมขำ
คมลึกล้ำ  “จุติ  ณ  รังสี
ข้อมูลชัด  “จรัส  กลิ่นเกสร
เฝ้าเด็กก่อน  “สมนึก  ธนการ


ทีมงานครูฝึก  ถ่ายภาพร่วมกัน
คุณครูวิชัยรัตน์  หีมปอง,คุณครูณัฐวรา  วัฒนะ,คุณครูปิยลักษณ์  สมัครการ,คุณครูสัมฤทธิ์  ภาษีธรรม
คุณครูสมนึก  ธนการ,คุณครูภักดี  ผลมาตร์,คุณครูเสวก  ใจกล้า,คุณครูอาอาจ  เจียรนัย,คุณครูนิวัติ  ไถนาเพรียว,คุณครูจุติ  ณ รังษี
ช่างภาพ  คุณครูพรอนันต์  ศรีแก้ว

คนสุขุม  “องอาจ  เจียรนัย
ครูสุธน  คงยศ”   งบประมาณ
ปิยลักษณ์  (ครูแป้น)  สมัครการ
สิบหก”  ท่านที่กล่าวร่วมสำนึก

 

สิทธิชัย  ทองคง”  คอยประสาน
มอบหมายงาน”จรุง  ศุภพฤกษ์
“เจ็บพ้นผ่านใหญ่คง”  ร่วมซ้อมฝึก
ความรู้สึก  “สมนึก  ธนการ


นักกรีฑานักเรียน  ทีมอำเภอทับปุด  รุ่น  ๑๐  ปี  ชาย


เด็กชายณัฐนันท์  ประดิษฐ์การ
  (อ๊บ)


เด็กชายภาสกร  ศรีทรัพย์ (กาย)


เด็กชายธีรเดช  คงแก้ว (ก๊อฟ)


เด็กชายธีระยุทธ  สุมเมนทร์ (วีซ่า)


เด็กชายอธิพงศ์  ธัญญาพักตร์
  (ซัน)


เด็กชายราเชนทร์  ทองประพันธ์ (เชน)


เด็กชายภูริทัทร  มาลา (อาดีม)


เด็กชายสุชาติ  สาระการ (ด้น)


เด็กชายทศพร  ทองอร่าม (กาย)


เด็กชายอดิวิศร์  ประกอบทรัพย์
  (นาย)




เด็กชายสมพร  ช่อไฟ (ซีดิก)

 
กำลังลุ้น
เด็กหญิงอาทิตตยา  ศรีมั่น,เด็กหญิงทอขวัญ  ไร่ใหม่,เด๋็กหญิงศิริรัตน์  กาหรีมการ
คุณครูสมนึก  ธนการ,เด็กชายเจษฎา  ปั้นทอง,เด็กชายภานุเดช  งานว่องและเด็กชายศุภเชษฐ์  สวัสดิเมือง

ทั้งเหนื่อยเหน็ดเข็ดเมื่อยเนือยหนักหนา
ต้องร่วมแรงร่วมใจประจัญบาน
แม้แดดร้อนอ่อนล้าระอาจิต
มีเพียงเราเท่านี้ที่เข้าใจ

 

ใช้แค่ว่าทุกอย่างต้องประสาน
เพื่อให้งานสำเร็จเสร็จสิ้นไป
ยอมหยุดคิดเร่งทำไม่ไปไหน
หาผู้ใดข้องเกี่ยวมาเหลียวแล


คำขวัญอำเภอทับปุด
เมืองประตูสู่พังงา  อ้อมกอดแม่ย่าหงส์  ดงขิงขมิ้น  ถิ่นกำเนิดหลวงปูแช่ม
สวยแจ่มน้ำตกเต่าทอง  เนืองนองกุ้งหอยปูปลาโคกไคร  เจดีย์สูงใหญ่วัดบางเหรียง


นักกรีฑานักเรียน  ทีมอำเภอทับปุด  รุ่น  ๑๐  ปี  หญิง


เด็กหญิงณิชารีย์  โบบทอง (มุนา)


เด็กหญิงจีรนันท์  เนื้ออ่อน
  (ไอซ์)


เด็กหญิงรัตติกาล  กะสิรักษ์
  (วา)


เด็กหญิงขนิษฐา  โสมทัต
  (ขวัญ)


เด็กหญิงนพมาศ  ดวงเกลี้ยง
  (น้ำ)


เด็กหญิงสวิมลณัฐ  ศิริสวัสดิ์
  (นำหวาน)


เด็กหญิงณัฐธิชา  ภูมิคอนสาร
  (นัท)


เด็กหญิงพรกนก  ไชยมา
  (มายด์)


เด็กหญิงทิพาวรรณ  คงแก้ว
  (ว่าน)




เด็กหญิงรัฏฐวรรณ  นวลจริง  (เอิร์น)



 

มีเพียงเราเท่านี้ที่มองเห็น
มีเพียงเราเท่านี้ที่คอยแค
มิใช่ลูกก็เห็นเป็นเหมือนลูก
คอยตอกย้ำซ้ำเติมด้วยห่วงใย

 

คำสั่งเป็นเพียงชื่อในร่างแห
คอยตอแยสอนสั่งอย่างตั้งใจ
ความพันผูกห่วงหาพาหวั่นไหว
พร้อมจะให้หมดสิ้นทุกวิชา


นักกรีฑานักเรียน  ทีมอำเภอทับปุด  รุ่น  ๑๒  ปี  ชาย


เด็กชายศุภเชฎฐ์  สวัสดิเมือง
  (หมู)


เด็กชายบุญญนัด  เยียมสุวรรณ
  (เบ็ด)


เด็กชายเกียรติศักดิ์  วิชัยธวัช (ปาย)


เด็กชายสรศักดิ์  สุขแสง
  (เล็ก)


เด็กชายเสกสรร  ปากประโคน (ปาล์ม)


เด็กชายธรรมนันท์  แสวงธัญญะ
  แบ้งค์)


เด็กชายบรรพต  ฮั่นทอง
  (ต่อ)


เด็กชายภานุเดช  งานว่อง
  (เต้)


เด็กชายเจษฎากร  คาวิจิตร (ชิ)


เด็กชายอภิสิทธิ์  สุมาลี
  (อีม)


เด็กชายอรุณ  สังข์การ
  (หนูนา)


เด็กชายเจษฎา  ปั้นทอง (เจษ))




เด็กชายณัฐธาดา  สุมาลี  (วันดารุด)



 

ผิวที่คล้ำแดดคลำคล้ำลงอีก
ความตั้งใจเปี่ยมล้นเกินพรรณนา
ยามฝนตกโคลนตมระทมทุกข์
ยืนตากฝนทนหนาวถูกลอยแพ

 

ไม่ยอมหลีกไม่พรั่นหวั่นผวา
ทั้งรู้ว่าทำไปไร้คนแล
ต้องลุยบุกน้ำซ่ากระเซ็นแซ่
ทิ้งคนแก่ลอยคว้างเหมือนตั้งใจ


นักกรีฑานักเรียน  ทีมอำเภอทับปุด  รุ่น  ๑๒  ปี  หญิง


เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปากลาว
  (ใบเฟิรน์)


เด็กหญิงกรกนก  อ่าวลึกน้อย
  (จ๋า)


เด็กหญิงพรศิริ  จำรูญสิน
  (นุ่น)


เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองกอบ
  (หยาด)


เด็กหญิงปิษฎา  เจริญชมน์
  (ตุ๊กติ๊ก)


เด็กหญิงจริยาวดี  ทองเจิม
  (จิ๊บ)


เด็กหญิงเมริษา  ประมวลศิลป์
  (มารียะห์)


เด็กหญิงสโรชา  ดวงจิตย์
  (บีม)


เด็กหญิงปรียาภรณ์  นราคม (ออย)


เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองกวม
  (โบว์)


เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทนู
  (แบม)


เด็กหญิงรังสิมา  ผดุงผล
  (ติน)


เด็กหญิงมัสสิกา  ส่อสืบ
  (ซันนี่)




เด็กหญิงแพรไหม  ประสพมิตร
  (แพร)

 

เห็นเด็กยิ้มเริงร่ากลางห่าฝน
เสียงโหวกเหวกบอกสั่งต้องว่องไว
เด็กหลายคนทำนิ่งไม่วิ่งเสีย
ต้องตะล่อมใกล้ชิดเฝ้าติดตาม

 

ครูก็ทนหนาวสั่นไม่หวั่นไหน
จ้ำจี้ให้วิ่งไปอย่างรำคาญ
ทำเป็นเพลียเหนื่อยหน่ายไม่หาบหาม
คอยสอบถามซัดใส่ไม่เหลียวแล


นักกรีฑานักเรียน  ทีมอำเภอทับปุด  รุ่น  ๑๔  ปี  ชาย


เด็กชายสุทธินันท์  บุญเกิด (อ้ำ)


เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรเติม (ซีน)


เด็กชายสิทธิชัย  เหมพิทักษ์ (ซน)

 
คุณครูมังกร  ถิ่นทับปุด

ต้องเชือดไก่ให้ลิงชิงดูบ้าง
ต้องใกล้ชิดติดตามทำตอแย
กว่าจะปราบเด็กได้ให้สิ้นฤทธิ์
เด็กต่างคนต่างโรงต่างชั้นชน

 

ต้องชิมลางตอกย้ำตามกระแส
กว่ารู้แน่ได้ใจคลายกังวน
ต้องลองผิดลองถูกอย่างสับสน
ต้องอดทนจนกว่าผ่ากลางใจ


นักกรีฑานักเรียน  ทีมอำเภอทับปุด  รุ่น  ๑๔  ปี  หญิง


เด็กหญิงศิริรัตน์  กาหรีมการ (โฉม)


เด็กหญิงอาทิตตยา  ศรีมั่น (สาว)


เด็กหญิงพรรแสง  แก้วประชุม (ปาล์ม)


เด็กหญิงณัสรินทร์  รายกูล (แรม)

 


เด็กหญิงทอขวัญ  ไร่ใหม่ (เมย์)



นักกีฬารุ่นพี่  จากโรงเรียนทับปุดวิทยา  มาคอยให้กำลังใจ

หรือมาล้อเลียนกันจ๊ะ

เมื่อเด็กเริ่มรักเราเริ่มเข้าชิด
ทุ่มกำลังแรงกายจากภายใน
เริ่มเห็นลางเห็นเค้าเฝ้าตามติด
บอกให้ทำก็ทำรำตามเพลง

 

แค่สะกิดก็ทำไม่หวั่นไหว
ทุ่มออกไปสุดตัวไม่กลัวเกรง
ความใกล้ชิดเป็นผลใช่ข่มเหง
ความกันเองสยบพบความจริง


นักกรีฑานักเรียน  ทีมอำเภอทับปุด  รุ่น  ๑๖  ปี  ชาย


เด็กชายชรินทร์  คำนึงการ (ชริน)


เด็กชายภูวนาถ  ทองดี (ผึง)

 
ขอบใจพี่ๆ ที่ไปเยี่ยม      ถึงที่พักนักกีฬา

เรามีเพียง “เจ็ดวัน” การฝึกซ้อม
เป็นหลักสูตรเร่งรัดเสียทุกสิ่ง
เริ่มต้นดีปลายแผ่วแล้วก็หยุด
เอาแต่สั่ง  “วิ่ง  วิ่ง วิ่งให้ไว

 

กว่าเด็กยอมทำตามใช่ทำนิ่ง
ฝึกการวิ่ง  “สตาร์ท”  ถึงเส้นชัย
สั่งเป็นชุดเด็กรับปรับไม่ไหว
เหนื่อยรู้ไหมคุณครูรู้บ้างซี


นักกรีฑานักเรียน  ทีมอำเภอทับปุด  รุ่น  ๑๖  ปี  หญิง

 


นางสาวยุวดี  เหมพิทักษ์ (ปราง)

 

 

หนูคนวิ่งครูสั่งอย่าหวังมาก
เรื่องเหรียญเงิน  เหรียญทองจะต้องมี
จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็เหลือยาก
กล้ามเนื้อตึงเมื่อยล้ากันทุกคน

 

เจ็ดวัน” ฝากข้อความคอยตามจี้
เจ็ดวัน”  ที่ฝึกซ้อมต้องยอมทน
หนึ่งเดือน”  ฝากให้เห็นจะเป็นผล
ปวดเมื่อยจนอ่อนล้าทั้งขาแขน

น้ำมันนวดผ้าพันกันไม่ไหว
เดินกระโผลกกะเผลกหาคนแทน
ต้องส่งชื่อวันนี้ยังไม่คัด
เอาสี่คน  ห้าคนวิ่งตามแนว

 

กล้ามเนื้อในกระดูกเจ็บเหลือแสน
ยินอกแอ่นหาไม่ไร้วี่แวว
เอ้า
รีบจัดนักเรียนลงเข้าแถว
ปล่อยตัวแล้วแรงจัดจับเวลา

ทำอะไรลวกลวกกันแบบนี้
วิเคราะห์งานฝึกค้นก่อนจะมา
เพราะเงินสั่งงานตามลามทั่วทิศ
เงินไม่มากีฬาก็ไม่ไป

 

ทำทุกปีบอกเลยไม่เข้าท่า
จริงหรือว่าทุกอย่างไม่ตั้งใจ
การกีฬาพาณิชย์หรือไฉน
เงินเป็นใหญ่เป็นนายของทุกคน

สนามหญ้าฝ่าโคลนสู่คอนกรีต
มีปลาสเตอร์ปิดเท้ายังไม่ทน
เห็นอำเภอเขาอื่นช่างชื่นสุข
สีเขียวบ้างเหลืองบ้างล้วนของดี

 

ผิวเท้าซีดเลือดซึมแสบไม่สน
ทับปุดจนรองเท้าจึงไม่มี
คลายความทุกข์เพราะเท้ามีราศี
อยากร้องยี่ทับปุดเงินไม่พอ

เรื่องฝีเท้าทับปุดเคยเล่าขาน
เคยกวาดเหรียญหมดแผงใช่แกล้งยอ
สปอนเซอร์เดี๋ยวนี้มีน้อยนัก
เห็นครูฝึกรุ่นเก่าเหงื่อไหลเยิ้ม

 

แต่นมนานรุ่นปู่พ่อของพ่อ
เปลี่ยนพอศอเปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนเดิม
ทุกอย่างพักไร้สิ้นซึ่งแรงเสริม
ไร้คนเติมพลังสร้างแรงใจ

ความอดอยากยากแค้นถึงวิกฤติ
คนรุ่นเก่าล้มหายตายลงไป
กรรมการกีฬาสนามกลาง
แม้แรงใจจะยังหวังเต็มอยู่

 

คงสิ้นฤทธิ์ไม่นานคงตักษัย
คนรุ่นใหม่น้อยนิดลองคิดดู
เริ่มเบาบางแรงกายจะต่อสู้
ได้แต่ขู่เสียงดังหวังอะไร



"ครูถุย"  คุณครูภักดี  ผลมาตร์  กำลังทำรายการส่งตัวนักกีฬา
มีคนชมว่า  "ขนาด  ครูถุยเขียนหวัด  ยังสวยกว่านักเรียนคัดเสียอีก"   จริงหรือเปล่า



  สถิติการแข่งขันกรีฑานักเรียน  นักศึกษา  จังหวัดพังงา  ประจำปี  ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่  ๑๒  -  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา
สถิติการแข่งขัน  วิ่ง  ๖๐  เมตร

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่ง  ๖๐  เมตร

รุ่น ๑๐ ปี ชาย
รุ่น ๑๐  ปี หญิง

เด็กชายพนภพ  แก้วเรือง
เด็กหญิงสุชานาถ   คงเปี่ยม

ตะกั่วป่า
ตะกั่วทุ่ง

๐๘.๙๕  วินาที
๐๙.๒๘  วินาที




สถิติการแข่งขันวิ่ง  ๘๐  เมตร

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่ง  ๘๐  เมตร

รุ่น ๑๐ ปี ชาย
รุ่น ๑๐  ปี หญิง
รุ่น ๑๒ ปี ชาย
รุ่น ๑๒  ปี หญิง

เด็กชายพนภพ  แก้วเรือง
เด็กหญิงรจนา  บุญเพ็ง

เด็กชายณัฐภัทร  เพชรฤทธิ์
เด็กหญิงฤดีวรรณ  ยุดเซ็น

ตะกั่วป่า
ตะกั่วป่า
ท้ายเหมือง
กะปง

๑๑.๖๕  วินาที
๑๒.๒๙  วินาที
๑๐.๔๐  วินาที
๑๑.๓๑  วินาที




สถิติการแข่งขันวิ่ง  ๑๐๐  เมตร

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่ง  ๑๐๐  เมตร

รุ่น ๑๐ ปี ชาย
รุ่น ๑๐  ปี หญิง
รุ่น ๑๒ ปี ชาย
รุ่น ๑๒  ปี หญิง
รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

เด็กชายพนภพ  แก้วเรือง
เด็กหญิงดวงฤดี  รอดทอง
เด็กชายณัฐภัทร  เพชรฤทธิ์
เด็กหญิงฤดีวรรณ  ยุดเซ็น
เด็กชายอนุสรณ์  ท่าดี
เด็กหญิงสมิตตา  แก่นคำ
นายอัมวา  เอมโอช
นางสาวหทัยรัตน์  ปาละพันธ์
นายกิตติเดช  บุญเชื้อ
นางสาวจินตนา  รักพร

ตะกั่วป่า
เมือง
ตะกั่วทุ่ง
กะปง
ทับปุด
ตะกั่วป่า
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า
เมือง
เมือง

๑๔.๗๙  วินาที
๑๕.๐๔  วินาที
๑๒.๙๖  วินาที
๑๔.๓๘  วินาที
๑๒.๖๑  วินาที
๑๔.๓๙  วินาที
๑๒.๔๗  วินาที
๑๓.๕๔  วินาที
๑๑.๙๒  วินาที
๑๒.๙๖  วินาที




สถิติการแข่งขันวิ่ง  ๒๐๐  เมตร

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่ง  ๒๐๐  เมตร

รุ่น ๑๒ ปี ชาย
รุ่น ๑๒  ปี หญิง
รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

เด็กชายณัฐภัทร  เพชรฤทธิ์
เด็กหญิงฤดีวรรณ  ยุดเซ็น
เด็กชายอนุสรณ์  ท่าดี
เด็กหญิงกนกพร  เกี๊ยะเพชรดี
นายวิภูรัฐ  สุวรรณโชติ
นางสาวหทัยรัตน์  ปาละพันธ์
นายชัยวัฒน์  สว่างวงศ์
นางสาวจินตนา  รักพร

ท้ายเหมือง
กะปง
ทับปุด
เมือง
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า
ทับปุด
เมือง

๒๖.๙๒  วินาที
๒๙.๙๐  วินาที
๒๕.๘๔  วินาที
๒๙.๘๙  วินาที
๒๕.๑๒  วินาที
๒๘.๖๘  วินาที
๒๕.๑๒  วินาที
๒๗.๙๑  วินาที




สถิติการแข่งขัน  วิ่ง  ๔๐๐  เมตร


 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่ง  ๔๐๐  เมตร

รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

เด็กชายอนุสรณ์  ท่าดี
เด็กหญิงกนกพร  เกี๊ยะเพชรดี
นายธีรพงศ์  สมบัติกล้า
นางสาวลลิตา  มีแก้ว
นายกันตภณ  ทองประสาร
นางสาวจินตนา  รักพร

ทับปุด
เมือง
ท้ายเหมือง
กะปง
ทับปุด
เมือง

๐๐.๕๙.๙๙  นาที
๐๑.๑๐.๔๕  นาที
๐๕.๕๖.๑๓  นาที
๐๑.๐๙.๖๗  นาที
๐๐.๕๖.๖๙  นาที
๐๑.๐๗.๐๘  นาที




สถิติการแข่งขัน  วิ่ง  ๘๐๐  เมตร

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่ง  ๘๐๐    เมตร

รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

เด็กชายสหัสศวรรษ  ชูสงค์
เด็กหญิงกนกพร  เกี๊ยะเพชรดี
นายธนพล  เอกศรีวิชัย
นางสาวศุภลักษณ์  มงคลบุตร
นายสนธยา  อุนาสิทธิ์
นางสาวจินตนา  รักพร

คุระบุรี
เมือง
คุระบุรี
เมือง
เมือง
เมือง

๐๒.๓๒.๑๕  นาที
๐๒.๕๓.๔๒  นาที
๐๒.๒๒.๐๙  นาที
๐๓.๒๑.๘๑  นาที
๐๒.๒๔.๓๒  นาที
๐๒.๕๓.๓๘
   นาที




สถิติการแข่งขัน  วิ่ง  ๑,๕๐๐  เมตร

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่ง  ๑,๕๐๐  เมตร

รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

เด็กชายปานนท์  ทิพยอดศรี
เด็กหญิงกนกพร  เกี๊ยะเพชรดี
นางมงคล  ยอดแก้ว
นางสาวศุภลักษณ์  มงคลบุตร
นายสิทธิศักดิ์  ธนะยอด
นางสาวจินตนา  รักพร

คุระบุรี
เมือง
ตะกั่วทุ่ง
เมือง
เมือง
เมือง

๐๕.๑๔.๙๓  นาที
๐๖.๐๖.๙๐  นาที
๐๕.๒๐.๙๘  นาที
๐๖.๔๓.๐๖  นาที
๐๕.๐๒.๑๔  นาที
๐๖.๓๖.๑๕  นาที




สถิติการแข่งขัน  วิ่ง  ๓,๐๐๐  เมตร


 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่ง  ๓,๐๐๐  เมตร

รุ่น ๑๘  ปี หญิง

นางสาวจินตนา  รักพร
เมือง
๑๔.๕๔.๐๐  นาที



สถิติารแข่งขัน  วิ่ง  ๕,๐๐๐  เมตร

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่ง  ๕,๐๐๐  เมตร

รุ่น ๑๘ ปี ชาย
นายสิทธิศักดิ์  ธนะยอด
เมือง
๒๐.๓๓.๐๙  นาที



สถิติการแข่งขัน  วิ่งผลัด  ๘  x  ๕๐  เมตร

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่งผลัด  ๘ x  ๕๐ เมตร

รุ่น ๑๐ ปี ชาย
รุ่น ๑๐  ปี หญิง
รุ่น ๑๒ ปี ชาย
รุ่น ๑๒  ปี หญิง

ทีมตะกั่วทุ่ง
ทีมตะกั่วป่า
ทีมตะกั่วป่า
ทีมตะกั่วทุ่ง

ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า

ตะกั่วป่า
ตะกั่วทุ่ง

๐๑.๐๑.๐๔  นาที
๐๑.๐๒.๘๖  นาที
๐๐.๕๗.๖๖  นาที
๐๑.๐๐.๔๑  นาที




สถิติการแข่งขัน  วิ่ง  ๔  x  ๑๐๐  เมตร

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ
วิ่งผลัด  ๔ x ๑๐๐  เมตร 

รุ่น ๑๐ ปี ชาย
รุ่น ๑๐  ปี หญิง
รุ่น ๑๒ ปี ชาย
รุ่น ๑๒  ปี หญิง
รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

ทีมท้ายเหมือง
ทีมตะกั่วป่า
ทีมเมือง
ทีมคุระบุรี
ทีมตะกั่วป่า
ทีมตะกั่วป่า
ทีมตะกั่วทุ่ง
ทีมตะกั่วป่า
ทีมทับปุด
ทีมเมือง

ท้ายเหมือง
ตะกั่วป่า
เมือง
คุระบุรี
ตะกั่วป่า
ตะกั่วป่า
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า
ทับปุด
เมือง

๐๑.๐๑.๐๙  นาที
๐๑.๐๑.๘๗  นาที
๐๐.๕๕.๙๓  นาที
๐๐.๕๘.๘๕  นาที
๐๐.๕๐.๕๗  นาที
๐๐.๕๙.๐๓  นาที
๐๐.๔๘.๒๒  นาที
๐๐.๕๕.๙๓  นาที
๐๐.๔๘.๖๕  นาที
๐๐.๕๗.๔๖  นาที




สถิติการแข่งขัน  วิ่งผลัด  ๔ x  ๔๐๐  เมตร

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ

วิ่งผลัด  ๔  x  ๔๐๐ เมตร 

รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

ทีมทับปุด
ทีมคุระบุรี
ทีมคุระบุรี
ทีมตะกั่วป่า
ทีมทับปุด
ทีมเมือง

ทับปุด
คุระบุรี
คุระบุรี
ตะกั่วป่า
ทับปุด
เมือง

๐๔.๐๙.๔๐  นาที
๐๕.๑๗.๐๘  นาที
๐๔.๐๓.๑๙  นาที
๐๔.๕๕.๐๔  นาที
๐๓.๕๙.๒๗  นาที
๐๕.๑๖.๐๖  นาที




สถิติการแข่งขัน  ทุ่มน้ำหนัก


 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ
ทุ่มน้ำหนัก

รุ่น ๑๐ ปี ชาย
รุ่น ๑๐  ปี หญิง
รุ่น ๑๒ ปี ชาย
รุ่น ๑๒  ปี หญิง
รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

เด็กชายชัยสิน  จันทร์พุ่ม
เด็กหญิงสุภาวดี  เสถียรจิตร์
เด็กชายคเชนทร์  อาจนาเสียว
เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิบุตร
เด็กชายไกรภพ  ท่าภิรมย์
เด็กหญิงณัฐติยา  ศรีฟ้า
นางสาวบุษบา  นาวารักษ์
นายสุริยา  สมศักดิ์
นายอภิชาต  ทองมี
นางสาวจินตนา  รักพร

ท้ายเหมือง
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า
เมือง
ท้ายเหมือง
ตะกั่วป่า
เมือง
เมือง

๐๕.๓๙  เมตร
๐๔.๘๓  เมตร
๐๘.๙๑  เมตร
๐๗.๑๗  เมตร
๑๐.๗๐  เมตร
๐๖.๐๕  เมตร
๐๗.๔๖  เมตร
๑๑.๖๔  เมตร
๑๐.๗๐  เมตร
๐๗.๐๐  เมตร




สถิติการแข่งขัน  กระโดดไกล


 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ
กระโดดไกล

รุ่น ๑๐ ปี ชาย
รุ่น ๑๐  ปี หญิง
รุ่น ๑๒ ปี ชาย
รุ่น ๑๒  ปี หญิง
รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

เด็กชายภัคพล  สงวนนาม
เด็กหญิงโยษิตา  แซ่หลี
เด็กชายจักรี  สรรเสริญ
เด็กหญิงมุกขธิดา  โมจินดา
เด็กชายศุภชัย  คมกล้า
เด็กหญิงกนกพร  เกี๊ยะเพชรดี
นายปรีชาพงษ์  สาขะยาน
นางสาวสุกัญญา  หาญจิตร
นายชัยวัฒน์  สว่างวงศ์
นางสาวจินตนา  รักพร

เมือง
ตะกั่วป่า
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า
กะปง
เมือง
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วทุ่ง
ทับปุด
เมือง

๐๓.๗๓  เมตร
๐๓.๕๐  เมตร
๐๔.๕๒  เมตร
๓.๖๑  เมตร
๐๕.๐๔  เมตร
๐๓.๙๙  เมตร
๐๕.๕๐  เมตร
๐๔.๐๒  เมตร
๐๕.๖๓  เมตร
๐๔.๗๕  เมตร




สถิติการแข่งขัน  เขย่งก้าวกระโดด

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ
เขย่งก้าวกระโดด

รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

นายปรีชาพงษ์  สาขะยาน
นางสาวมุจนานันท์  มนต์แก้ว
นายภานุวัฒน์  ภักดีประชุม

นางสาวจินตนา  รักพร 

ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า
คุระบุรี

เมือง

๑๑.๓๐  เมตร
๐๘.๕๗  เมตร
๐๙.๑๙  เมตร
๑๐.๘๓  เมตร




สถิติการแข่งขัน  กระโดดสูง
 
 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ
กระโดดสูง

รุ่น ๑๒ ปี ชาย
รุ่น ๑๒  ปี หญิง
รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

เด็กชายธนกฤต  แพงโคตร
เด็กหญิงพรศิริ  จำรูญสิน
เด็กชายนันทกรณ์  สุวรรณชะนะ
เด็กหญิงกนกพร  เกี๊ยะเพชรดี
นายสุรวุฒิ  ปั้นทอง
นางสาวมุจนานันท์  มนต์แก้ว
นายมานพ  หิรัญ
นางสาวจินตนา  รักพร

เมือง
ทับปุด
คุระบุรี
เมือง
ทับปุด
ตะกั่วป่า
เมือง
เมือง

๐๑.๒๒  เมตร
๐๑.๑๑  เมตร
๐๑.๔๔  เมตร
๐๑.๒๙  เมตร
๑.๖๑  เมตร
๐๑.๒๙  เมตร
๐๑.๕๙  เมตร
๐๑.๓๕  เมตร




เด็กหญิงอัจจิมา  ล้ำถาวรวงศ์  (อ้อน)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  โรงเรียนวัดนิโครธาราม

สถิติการแข่งขัน  ขว้างจักร


 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ
ขว้างจักร

รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

เด็กชายไกรภพ  ท่าภิรมย์
เด็กหญิงณัฏฐนิช  สาแรก
นายอภิวิชญ์  ทิวะกะริน
นางสาวบุษบา  นาวารักษ์
นายอรรถนนท์  สีขาว
นางสาวอารียา  สาโหด

ตะกั่วป่า
ตะกั่วป่า
ตะกั่วทุ่ง
ท้ายเหมือง
เมือง
ตะกั่วทุ่ง

๒๕.๙๔  เมตร
๑๔.๕๘  เมตร
๓๒.๐๑ เมตร
๑๙.๘๓  เมตร
๒๗.๒๘  เมตร

๑๘.๒๗  เมตร




สถิติการแข่งขัน  พุ่งแหลน

 
ประเภท
 
อายุ
 
ผู้ทำสถิติ
 
อำเภอ
สถิติ
พุ่งแหลน

รุ่น ๑๔ ปี ชาย
รุ่น ๑๔  ปี หญิง
รุ่น ๑๖ ปี ชาย
รุ่น ๑๖  ปี หญิง
รุ่น ๑๘ ปี ชาย
รุ่น ๑๘  ปี หญิง

เด็กชายไกรภพ  ท่าภิรมย์
เด็กหญิงมาลินี  ชลเขตต์
นายเมธีชัย  กุลแก้ว
นางสาวทิพย์สุดา  หนูนิล
นายธนัญชนต์  เดชไชยศรี
นางสาวจินตนา  รักพร
 

ตะกั่วป่าตะกั่วทุ่ง
ทับปุด
คุระบุรี
ทับปุด
เมือง

๓๐.๖๖  เมตร
๑๗.๙๖  เมตร
๓๕.๒๗  เมตร
๑๗.๙๐  เมตร
๓๑.๘๕  เมตร
๒๒.๔๙  เมตร



สูจิบัตรรายการแข่งวันนี้
ทุ่มน้ำหนักพุ่งแหลนก็ชิงชัย
เขย่งก้าวกระโดด  หกสิบเมตร
ห้าหมื่นเมตร  ขว้างจักร ก็มีอยู่

 

ของเรามีหรือเปล่ารายการไหน
กระโดดไกลแปดร้อยต้องคอยดู
หวังทีเด็ดปราบเซียนคู่ต่อสู้
เธออย่าอู้นวดกันน้ำมันมี



"ครูอุ้ม"  คุณครูพรอนันต์  ศรีแก้ว  ครูหนุ่มสุดหล่อ  ยิ้มเท่ห์  เสียแต่ที่ชอบอมยิ้ม
พยาบาลประจำทีม  อำเภอทับปุด  เด็กๆ เขาชมว่า  "ครูอุ้มหล่อจัง"  ได้ยินมาอย่างนี้  จริงๆ นะ

  

กระโดดสูง  วิ่งผลัด  แปดคูณห้า
วิ่งร้อยเมตร แปดสิบยังสูสี
สถิติที่ฉันนั้นได้มา
ใครอยากได้เลือกใช้เลือกอ้างอิง

 

เหนื่อยแทบบ้าต้องวิ่ง  สี่คูณสี่
เห็นตอนจี้คัดเลือกเข้ารอบชัย
เห็นเข้าท่าบันทึกไว้ทุกสิ่ง
จากของจริงไม่หวงห่วงเพื่อใคร

 

ขอขอบคุณ  “สำเร็จ  เมฆประสิทธิ์”
สถิติสำเร็จเสร็จเพราะใคร
หากประเมินทุกฝ่ายที่ได้พบ
บ้างนั่งนิ่งสบายไร้กังวล

 

ทีมงานคิดช่วยเหลือตามวิสัย
ขอขอบใจขอบคุณทุกทุกคน
ยังประสบปัญหาความสับสน
บ้างลุกลนรีบเร่งเจรจา

เสียงโหวกเหวกเจี๊ยวจ้าวฉาวไปทั่ว
บางคนผละเดินหนีมินำพา
ฝ่ายทะเบียนฝ่ายรับรายงานตัว
ทำทุกปีควรมีประสบการณ์

 

บางคนกลัวนั่งนิ่งไม่ต่อว่า
บางคนด่าขึ้นเสียงเพียงประจาน
ดูจะมั่วทุกอย่างไม่ประสาน
เท่าพบพานยังมั่วเพราะเหตุใด

การรบทัพจับศึกต้องนึกบ้าง
การส่งตัวจึงช้าทุกคราไป
ฝ่ายปล่อยตัวฝ่ายดีดูจะจ้าน
“เสียงระวัง”  ไม่ชัดเลยครับลุง

 

จับคนวางหน้าที่ตรงจุดไหน
ไม่ว่องไวอย่างนี้ต้องปรับปรุง
ชำนาญงานแข็งแกร่งล้วนหมายมุ่ง
ไม่อยากยุ่งติบ้างหวังเปลี่ยนแปลง



ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจงกระเบน
สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คล้ายเสื้อ
พระราชทานของไทย

ฝ่ายเส้นชัยฟอร์มจัดถนัดงาน
ใช้กล้องจับเส้นชัยมาแสดง
ผู้ประกาศประจำการแข่งขัน
คำประกาศทุกถ้อยภาษาไทย

 

ถือว่าผ่านงานนี้เพิ่มสีแสง
แต่เหมือนแกล่งภาพเด็กเล็กเกินไป
สิ่งวาดฝันภาษาต้องสดใส
ทุกคำไซร้ต้องชัดถนัดคำ

ชุดประจำชาติมาเลเซียของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาว
และกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย
ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาว และกระโปรงยาว

น่าเสียใจคนไทยพูดไทยผิด
เสียง “ร”   “ล”  พูดสับสลับคำ
เสียงโฆษกประกาศผ่านลำโพง 
ชนะเริด”....ประกาศใครสอนมา

 

เพียงแค่คิดย่ำแย่เกินจะขำ
“ฬ”  พูดย้ำเป็น  “ร”  “นาริกา
โทรโข่งพูดผิดฉันไม่ว่า
ไม่เข้าท่าอายฟ้าอายนักเรียน



สิงคโปร์ไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก ๆ ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย
และชาวยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เช่น ผู้หญิงมลายูในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า (Kebaya) 
ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ หากเป็นชาวจีน ก็จะสวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผ้าหน้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว
โดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพรจีนก็ได้

คุณประไพ  พวงแก้ว”   อย่าผลุนผลัน   
พูดไม่ชัดปัดทิ้งอย่าแวะเวียน
“และ”  เป็น  “แระ”   “พุ่งแหรน”  “นักกีรา
อย่าง  “คุละ..บุลี”  สุดจะเน้น

 

ไปเลือกสรรมาใหม่ฟังแล้วเลี่ยน
ไปฝึกเขียนให้ผ่านอ่านให้เป็น
ไม่เข้าท่าหาใหม่ไม่อยากเห็น
แท้ทำเล่นเพี้ยนผิดภาษาไทย



ชุดประจำชาติของกัมพูชาคือ ซัมปอต (Sampot) หรือผ้านุ่งกัมพูชา ทอด้วยมือ มีทั้งแบบหลวมและแบบพอดี
คาดทับเสื้อบริเวณเอว ผ้าที่ใช้มักทำจากไหมหรือฝ้าย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซัมปอต
สำหรับผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาวและไทย ทั้งนี้ ซัมปอดมีหลายแบบซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนชั้น
ทางสังคมของชาวกัมพูชา ถ้าใช้ในชีวิตประจำวันจะใช้วัสดุราคาไม่สูง ซึ่งจะส่งมาจากประเทศญี่ปุ่น
นิยมทำลวดลายตามขวาง ถ้าเป็นชนิดหรูหราจะทอด้า
ยเงินและด้ายทอ

การแข่งขันกรีฑาของนักเรียน
ภาษาอื่นพูดผิดฉันทำใจ 
พิธีเปิด...แล้วปิดอลังการ
เพราะนายใหญ่ไม่ว่างงานทั้งปี

 

ท่านพูดเพี้ยนเด็กจำทำไฉน
ไปเลือกใหม่ปีหน้าอย่าให้มี
เพิ่งพบพานได้เห็นในปีนี้
คำบ่งชี้ผู้ว่าน่าเคืองใจ



ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกว่า บารอง ตากาล็อก (barong Tagalog) ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใยสัปปะรด มีบ่า คอตั้ง แขนยาว
ที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือจะปักลวดลาย ส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว ใส่เสื้อสีครีมแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีก

รวมวันเปิดวันปิดในวันนี้
ดุริยางค์พาเหรดขบวนใหญ่
ทราบข่าวว่าดอกผลบานสะพรั่ง
ค่าใช้จ่ายมากมีที่เรรวน

 

พังงามีที่อื่นหาทำไม่
ล้วนแปลกใหม่อำเภอละขบวน
แค่ได้ฟัง  “สามล้าน”  ยังผันพวน
ไม่อยากกวนรายงานหว่านออกไป



สำหรับชุดประจำชาติอย่างเป็นทางการของไทย รู้จักกันในนามว่า "ชุดไทยพระราชนิยม" 
โดยชุดประจำชาติสำหรับสุภาพบุรุษ จะเรียกว่า "เสื้อพระราชทาน"
          สำหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า
มีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกันหรือ
จะมีผ้าสไบห่มต่างหากก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่เห็นสมควร
ความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปทรงของผู้ที่สวม ใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน
โดยชุดไทยพระราชนิยม แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้
1. ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์  ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี
6. ชุดไทยจักรพรรดิ  ชุดไทยดุสิต  ชุดไทยศิวาลัย

การกีฬานำพาให้ข้อคิด
การศึกษานำพาให้ก้าวไกล
ขอติติงสักนิดติดใจไหม
ถ้าให้ดีเดินผ่านท่านประธาน

 

นำพาจิตปลอดโปร่งโล่งสดใส
จึงอยากให้ส่งเสริมกระบวนการ
ความยิ่งใหญ่ยากยิ่งจะหักหาญ
เพราะเนิ่นนานจะได้แต่งสวยที

อ่าวหญ่าย (Ao dai) เป็นชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวมทับกางเกงขายาว
ซึ่งเป็นชุดที่มักสวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสำคัญของประเทศ มีลักษณะคล้ายชุดกี่เพ้าของจีน ในปัจจุบันเป็นชุดที่
ได้รับความนิยมจากผู้หญิงเวียดนาม ส่วนผู้ชายเวียดนามจะสวมใส่ชุดอ่าวหญ่ายในพิธีแต่งงาน หรือพิธีศพ


ต้องใช้เงินไม่น้อยตบแต่งผิว
คนอีกฟากสนามล้วนมากมี
พูดได้ว่าไม่คุ้มได้แต่งสวย
วีดีโอกล้องถ่ายได้ภาพคน

 

ล้วนแพงลิ่วเสื้อผ้าเสริมศักดิ์ศรี
ร่วมยินดีนั่งรอหวังได้ชม
โฆษกช่วยประกาศคงสุขสม
มิใช่ล้มภาพพังดัง  “เชลียร์

ชุดประจำชาติของชาวพม่าเรียกว่า ลองยี (Longyi) เป็นผ้าโสร่งที่นุ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิง ในวาระพิเศษต่าง ๆ
ผู้ชายจะใส่เสื้อเชิ้ตคอปกจีนแมนดารินและเสื้อคลุมไม่มีปก บางครั้งจะใส่ผ้าโพกศีรษะที่เรียกว่า กอง บอง (Guang Baung) ด้วย
ส่วนผู้หญิงพม่าจะใส่เสื้อติดกระดุมหน้าเรียกว่า ยินซี (Yinzi) หรือเสื้อติดกระดุมข้างเรียกว่า ยินบอน (Yinbon) และใส่ผ้าคลุมไหล่ทับ

เพียงอยากให้เห็นใจใครคนหนึ่ง
ตั้งมุมกล้องเคลื่อนย้ายยังไม่เคลียร์
หันไปเห็นชุดใหม่  “เกบาย่า”

สิงคโปร์”  “โด่ยเหมย” เมืองไม่ใหญ่

 

ที่หวังพึ่งภาพถ่ายจะไม่เสีย
ถูกคนเกลี่ยแสนเศร้าปวดเร้าใจ
กับหน้าตานางแบบทันสมัย
แต่เชื่อได้เศรษฐกิจผิดกับเมือง


เกบาย่า (Kebaya) เป็นชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียสำหรับผู้หญิง มีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาว ผ่าหน้า กลัดกระดุม
ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ ส่วนผ้าถุงที่ใช้จะเป็นผ้าถุงแบบบาติก ส่วนการแต่งกายของผู้ชายมัก
จะสวมใส่เสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขายาวหรือเตลุก เบสคาพ (Teluk Beskap) ซึ่งเป็นการแต่งกายแบบผสมผสาน
ระหว่างเสื้อคลุมสั้นแบบชวาและโสร่ง และนุ่งโสร่งเมื่ออยู่บ้านหรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด


“สาวบาหลี”  แห่งเมือง “ตากาล็อก”
สำเภาใหญ่ค้าขายไม่ฝืดเคือง
ชุด  “ลองยี”  ยินบอน”  ชุด  “อ่าวหญ่าย”
ชุด  “ซัมปอด”  ผ้าไหมใช้มือทำ

 

ชุดตลก  “อีเหนา”  เคยฟูเฟื่อง
อยากรู้เรื่องต้องอ่านวรรณกรรม
มิแหนงหน่าย  “บาจู”  สุดลึกล้ำ
เห็นประจำ  “ชุดไทย”  ใคร่เหลียวมอง

ชุดประจำชาติของบรูไนคล้ายกับชุดประจำชาติของผู้ชายประเทศมาเลเซีย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) 
ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) แต่ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส
โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า
นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยม เพราะบรูไนเป็นประเทศมุสสิม
จึงต้องแต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย

ส่วน  “คนลาว”  ชุดใส่คล้ายไทยมาก
โอกาสหน้าถ้ามีจะจับจ้อง
หันไปเห็น  “น้องบิ๋ง  แต่งตัวสวย
เด็กขาวสวยหมวยอึ่มครูตัวดำ

 

ก่อนจะจากขอบคุณน้องทั้งสอง
ถามชื่อน้องอ้างได้ไม่ลืมคำ
อยากถ่ายด้วยภาพนี้คงนึกขำ
คิดแล้วช้ำแก่ฮักผลักออกไป


"น้องบิ๋ง"  เด็กหญิงปนัสยา  ชูเวชะ  
คฑากรมือหนึ่งของโรงเรียนวัดนิโครธาราม

 

แต่อยากขออีกนิดในเบื้องหน้า
การกีฬาต่ำต้อยถอยเพราะใคร
ลองวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อบ่งชี้
การศึกษาผลักดันทุกฟันเฟือง

 

การศึกษาตกต่ำระยำใหญ่
เป็นโยงใยสลักนักการเมือง
หาวิธีฟื้นฟูเพื่อสืบเนื่อง
ใช่หาเรื่องที่กล่าวเล่าชี้แจง

เรื่องการอ่านการเขียนเด็กสมัย
ภาษาใหม่วัยรุ่นศัพท์แสลง
อีกหลายร้อยพันคำทำให้คิด
“คอ...นกรีด”  คอนกรีตคนเหนือคน

 

ภาษาไทยเริ่มเป็นของแสลง
ถ้อยเสียงแปร่ง  “จร้า...”  มายินยล
วิปริตบ้านเมืองใครจะสน
ได้แต่ทนนั่งแล....แค่หวังคอย




เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com




กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com