ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗

 
พิธีการทางลูกเสือ
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ภาพและคำประพันธ์โดย  คุณครูสมนึก  ธนการ 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   กรกฎาคม  
 “ระดับสถานศึกษา

เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  
พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ


คุณครูอารมณ์
  พลายสิน,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
คุณครูจุรีย์
  หนูสุวรรณและคุณครูพรพิมล  อินทรักษ์

ยังรำลึกภาพนี้หลายปีก่อน
จากเด็กน้อยเปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นมา
เหมือนหลักการหลักกูสู่หลักเก่า
ให้ยอมรับหลักการมันหลักใคร

 

 

เมื่อมองย้อนอดีตนานหนักหนา
เราชราแก่งอมย่อมเปลี่ยนไป
หลักใครเล่าดีกว่าทันสมัย
หลักผู้ใหญ่เราพร้อมยอมทำตาม


สืบเนื่องจากการไปร่วมประชุมสัมมนา
การนิเทศติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
 
ระหว่างวันที่ ๕
  ๖  มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต ๒ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

เพื่อทบทวนกล่าวคำปฏิญาณ
เพื่อถวายเทิดไท้ทุกโมงยาม
วันที่หนึ่งกรกฎาคม
ด้วยจงรักภักดีเต็มเนื้อใน

 

 

เพื่อสืบสานหลักการจึงมิถาม
เพื่อก้าวข้ามความคิดมิติดใจ
ขอชื่นชมเทิดทูลมิผลักใส
ด้วยห่วงใยพระองค์ตลอดกาล

มอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินการ 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 ผอ.มังกร  ถิ่นทับปุด
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

 คุณครูสมนึก  ธนการ
พิธีกร

 คุณครูภิษณี  ณ สงขลา
ผู้กำกับลูกเสือ

 คุณครูสุนทร  พลายสิน
ผู้บังคับขบวนสวนสนาม

 คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ

 คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์
ผู้บัญชาการลูกเสือสำรอง

ขั้นตอนการดำเนินการ 
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
กองดุริยางค์,กองลูกเสือสามัญ,กองเนตรนารีสามัญ,กองลูกเสือสำรอง,กองเนตรนารีสำรอง
และผู้กำกับลูกเสือทุกคน
  พร้อมกลางสนาม

แบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบ
หน้าที่หลักประกอบเป็นชิ้นงาน
ให้ฉันทำอะไรอย่างไรบ้าง
ให้ฉันพูดอะไรช่วยยืนยัน

 

 

ร่วมประกอบทุกอย่างต้องประสาน
ก่อนลงลานลงลู่ต้องรู้กัน
เธอจะวางใครไว้ระหว่างฉัน
ขอแบ่งปันความคิดเพื่อทุกคน


เด็กหญิงพิยดา
  ทองกวม (น้องพั้นซ์)
ทำหน้าที่ผู้ถือป้ายโรงเรียนวัดนิโครธาราม
  เดินนำหน้า  กองลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ถึงขั้นตอนของการดำเนินการ
แต่ประธานมาถึงเริ่มยินยล
ลูกเสือตรง”   สั่ง วันทยาวุธ
ตามระเบียบสั่ง  “พักเป็นเสร็จงาน

 

 

หลังแบ่งงานความคิดอย่าสับสน
อย่าร้อนรนเคารพท่านประธาน
เมื่อเดินสุดคอยส่งเสียงประสาน
ปล่อยให้ท่านไปพบกองต่อไป


คุณครูสุนทร
  พลายสิน,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนาและคุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์
พร้อมหน้ากองดุริยางค์

๑.  กองลูกเสือ  เนตรนารี ตั้งแถวในสนาม
     เมื่อประธานมาถึง ประธานจะเดินตรวจแถวเกียรติยศและพบปะ ผู้กำกับ   
    รองผู้กำกับ  ลูกเสือและเนตรนารี 
 ทักทาย  ตามอัธยาศัย   
    
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
     “ทำความเคารพท่านประธาน  กองตรง   วันทยาวุธ   ตามระเบียบพัก
    
 ทำความเคารพท่านประธาน   เพค  ตรง    วันทยหัตถ์   ตามระเบียบพัก
        (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง  ต้องแสดงรหัสเช่นเดียวกับลูกเสือสำรอง  เพื่อแสดงความเป็นพวกเดียวกัน)


ผอ.มังกร
  ถิ่นทับปุด
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ทักทายนักดนตรีวงดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 เด็กหญิงกานต์ณภัทร  แก้วน้อย (น้องเฟิร์น)  ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ดุริยางค์ถือเป็นกองที่หนึ่ง
เครื่องดนตรีแสนหนักหนักเท่าใด
ท่านประธานโปรยยิ้มอิ่มรสหวาน
คอยบอกกล่าวเล่าความตามคารม

 

 

ที่น่าทึ่งทุกคนหน้าสดใส
ยังรับได้เพราะรู้คุณครูชม
คอยขับขานสอบถามยามสุขสม
ปล่อยคำคมหยอกล้อแต่พอควร


คุณครูลัดดา
  ตันติจรูญรักษ์,คุณครูมะลิ  จงไกรจักรและคุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
แสดงความเคารพ
  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม

กองที่สองลูกเสือกองสามัญ
ผู้กำกับลูกเสือมาครบถ้วน
เพื่อเทิดทูลรำลึกความจงรัก
กองลูกเสือนิโครฯ น่ารักยิ่ง

 

 

ดูขยันพร้อมแล้วแปรขบวน
มิเรรวนทุกอย่างตั้งใจจริง
เพื่อปกปักเทิดไท้ในทุกสิ่ง
ยอมยืนนิ่งเคารพท่านประธาน


เด็กชายศรัญณ์ภัทร
  ทัดแก้ว  ผู้ถือธงลูกเสือสามัญ
คุณครูอารีย์
  สุขสวัสดิ์,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูภิษณี  ณ สงขลา,คุณครูมะลิ  จงไกรจักร
คุณครูปราณี
  ฉันทวิชานนท์,คุณครูลัดดา  ตันติจรูญรักษ์
เด็กหญิงชนิสรา
  ใสคำ  ผู้ถือธงกองลูกเสือเนตรนารีสามัญ

กองที่สามลูกเสือเนตรนารี
ดูขึงขังตั้งใจเอาการงาน
โลกสมัยเปลี่ยนไปในวันนี้
ความแข็งแกร่งกลับด้อยน้อยลงไป

 

 

กองสตรีลูกเสือหน้าหวานหวาน
แม้อ่อนหวานแต่ซ่อนความสนใจ
เพราะสตรีผู้นำโลกยุคใหม่
ความสดใสสตรีมีคนชม


คุณครูจุรีย์
  หนูสุวรรณ,เด็กหญิง,เด็กหญิง
คุณครูพรพิมล
  อินทรักษ์,เด็กหญิง

กองที่สี่ลูกเสือเนตรนารี
ตัวเล็กเล็กน่ารักเพิ่มหย่านม
ถึงตัวเล็กแต่หนูสู้ทุกคน
แดดจะร้อนไม่หวั่นให้อับอาย

 

 

น้องของพี่สำรองกองผสม
มิยอมก้มเก่งกล้าพร้อมท้าทาย
ไม่ปริบ่นน้องพี่ดีเหลือหลาย
ขอสู้ตายเทิดไท้องค์ราชันย์ผอ.มังกร  ถิ่นทับปุด
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ขึ้นแท่น
  รอรับการทำความเคารพจากผู้กำกับ  ลูกเสือและเนตรนารี

ท่านประธานยืนเด่นเป็นสง่า
ภาพที่เห็นถ่ายมาเพื่อยืนยัน
เนตรนารีลูกเสือสงบนิ่ง
เพราะเชื่อฟังคำสั่งใช่ดูเบา

 

 

ภาพมายาหรือเป็นเพียงแค่ฝัน
ว่าสวรรค์มีจริงโรงเรียนเรา
คอยฟังสิ่งคำสั่งกำกับเขา
หัวใจเราจึงเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เมื่อประธานตรวจพล  กองลูกเสือและเนตรนารี เสร็จแล้ว  ขึ้นไปยืนที่แท่นรับการเคารพ
    
 พิธีกร   “ลูกเสือ  ตรง   “ ทำความเคารพท่านประธาน   “หน้าระวัง ”  วันทยา  วุธ ”      
     วงดุริยางค์ลูกเสือ  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
     จบเพลง   “ เรียบ  อาวุธ”   


ภาพบรรยากาศ
  กลางสนามฟุตบอล
หน้าต้นจามจุรี
  ต้นไม้ใหญ่อายุกว่า  ๑๐๐  ปี  สัญลักษณ์โรงเรียนวัดนิโครธาราม

พิธีกรรมวันนี้ดูศักดิ์สิทธิ์
กิจการลูกเสือจึงเชื่อมั่น
พระมหาราชาภูมิพลฯ
เหล่าทวยราษฎร์ใต้หล้าร่วมอวยชัย

 

 

เป็นนิมิตหนึ่งหมายได้เสกสรร
ว่ามีวันสืบทอดตลอดไป
พระคุณล้นสูงยิ่งพระยิ่งใหญ่
มอบดวงใจด้วยรักและภักดี

๒.  ประธาน เดินไปที่หน้าโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระประมุขคณะลูกเสือ
      แห่งชาติ   ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์) 
 
      พิธีกร    “ ลูกเสือตรง   หน้าระวัง ”   

พระบรมฉายาทิศลักษณ์
ขอหมอบกราบน้ำเกล้าอัญชลี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม เชิญ

 

 

ขอประจักษ์ฝังตรึงทุกดิถี
ขอภูมิจงทรงพระเจริญ
ขอชนะหมู่มารร่วมสรรเสริญ
ร่วมกันเกริ่นกล่าวนามสดุดี

๓.  ประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ  
      เสร็จแล้วถอยหลัง ๑ ก้าว ถวายความเคารพ   (วันทยหัตถ์) 
     พิธีกร  “ถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  ขอจงพระองค์ทรงพระเจริญ 
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ  วันทยาวุธ 


ผอ.มังกร
  ถิ่นทับปุด  
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ทำวัทยาวุธ
  เพื่อถวายความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

พระยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมเมื่อยล่า
ใครกล่าวล้ำล่วงนามพระภูมี
เศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่าน
ทั้งโครงการ
แกล้งดิน”  ที่ยินยล

 

 

เพื่อประชาพระองค์ได้สุขี
ชาติอัปรีย์ชั่วช้าปัญญาคน
ทรงประทานเพื่อไทยทุกแห่งหน
ใช่แกล้งชนพระองค์ทรงท้าทาย

๔.  วงดุริยางค์ลูกเสือ  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
     จบเพลง
    
 พิธีกร  “ เรียบ  อาวุธ ”    ตามระเบียบ   พัก 
๕.  ประธานขึ้นยืนบนแท่นรับการ กล่าวรายงาน  
     พิธีกร   “เรียนเชิญ  ท่านผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม  กล่าวรายงาน”  


คุณครูภิษณี
  ณ สงขลา
ทำหน้าที่
  “ผู้กำกับลูกเสือ”  กำลังกล่าวรายงาน 
 
ความเป็นมาของวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย

อีกโครงการ แก้มลิงกักเก็บน้ำ
เพราะไม่เชื่อน้ำล้นพังทลาย
ท่านสอนแล้วสั่งแล้วไม่ย้ำคิด
อีกโครงการ
  “หญ้าแฝก”  มากระทำ

 

 

ทรงกระทำทุกอย่างก่อนจะสาย
ชาติสูญหายประชาต้องรับกรรม
กลับหลงผิดพวกมากฝากมาย้ำ
ชาติระส่ำเพราะใครเข้าใจกัน

ผู้กำกับลูกเสือ   “เรียน  ท่านประธานที่เคารพ   
                 วันนี้  กองลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินสวนสนาม   และทบทวนการกล่าวคำปฏิญาณ 
 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  คณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่    กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๕๔  และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  พระผู้ทรงทำนุบำรุงกิจการลูกเสือให้เจริญลุล่วงมาถึงปัจจุบันนี้  
               
 ในการนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือและเนตรนารี 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ร่วมถวายความจงรักภักดี  จำนวน  ๔   กอง  รวมทั้งสิ้น  ๒๗๗  ท่าน  
                บัดนี้  ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธาน  ร่วมชมการเดินสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม และร่วมกล่าวคำปฏิญาณ ต่อไป
 


มือกลอง
  กองดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม  เริ่มกระหึ่มทันที  ที่ได้ยินสิ้นเสียงสั่ง  “หน้าเดิน
แม้ว่ากลองแต่ละชุดจะหนักแสนหนัก
  แต่ลูกเสือทุกคนก็พร้อมจะลุย
 
 เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนวัดนิโครธาราม

สิ้นเสียงสั่ง  “หน้าเดิน”  กลองกระหึ่ม
วัลลดา”  ชื่อนี่คงกระพัน
ชื่อเล่นว่า
  “ครูสาว”  เจ้าความคิด
เสียงจะดังไปหน่อยค่อยทำใจ

 

 

สุดจะปลื้มคนสั่งคนสร้างสรรค์
ขอยืนยันสร้างชื่อระบือไกล
คอยลิขิตสอนสั่งไม่ผลักไส
ทำเพื่อใครก็เพื่อโรงเรียนเรา


คุณครูวัลลดา
  คงสามารถวัฒนา
คุณครูผู้ทุ่มแรงกาย
  แรงใจ  กับการฝึกฝนทักษะทางดนตรี  นาฏศิลป์ 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  อย่างไม่ย่อท้อ

ทั้งชีวิตฝากไว้ซึ่งผลงาน
ทุ่มแรงกายแรงใจเพื่อวัยเยาว์
ทุกเที่ยงวันฉันเห็นเธอฝนฝึก
เพื่อนคู่ซี้เห็นแต่
  “ภิษณี

 

 

เพื่อลูกหลานเด็กน้องมิขลาดเขลา
หลายเพลงเก่าเปลี่ยนใหม่ให้เข้าที
มิได้นึกเดียดฉันท์หรือหลีกหนี
ค่ำคืนมีเด็กรำจำขึ้นใจ

๖.   ผู้บังคับขบวนสวนสนาม   สั่ง  “ลูกเสือ  ตรง  เตรียมสวนสนาม ” 
       “
 ขวา  หัน        “ แบก  อาวุธ  
      ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ท่าบ่าอาวุธ
     ผู้บังคับขบวนสวนสนาม  วิ่งไปอยู่หลังกองดุริยางค์ สั่ง   “ หน้าเดิน ”      

เมโลเดี้ยน” “กลองใหญ่”  “เบลไล่ล่า
มาร์ชชิ่งเบลล์”  เสียงสั่งครั้งคราใด
ทั้ง
กลองเล็ก”  “กลองชุดยังกระหึ่ม
ความรู้นี้ติดตัวเธออย่าทิ้ง
   

 

 

ฉาบยังซ่าสำเนียงเสียงสดใน
ช่างสดใสเสนาะไพเราะจริง
ฟังแล้วปลื้มเด็กน้อยทั้งชายหญิง
เพราะคือสิ่งดีเด่นเหนือใครใคร


เด็กหญิงพิยดา
  ทองกวม (น้องพั้นซ์)
สาวขี้อาย  แต่หน้าทะเล้น
  ถือป้ายโรงเรียนวัดนิโครธาราม

กองดุริยางค์ผ่านไปเป็นกองหนึ่ง
ยังทิ้งท้ายความเก่งน่าสนใจ
ถึงเวลาหรือไม่จะส่งเสริม
ถึงเวลาหรือยังเจรจา
 

 

 

ที่น่าทึ่งเด็กน้องวัยสดใส
ท่านผู้ใหญ่ได้เห็นเช่นพรรณนา
หรือให้เยิ้มเสียก่อนค่อยเรียกหา
วัลลดา”  “ครูสาว”  พร้อมเข้าใจ


คุณครูสุนทร
  พลายสิน
เดินนำกองลูกเสือสามัญ
วันนี้ทำหน้าที่
  “ผู้นำขบวนสวนสนาม”  แข้งแข็ง  เสียงดังฟังชัดมาก

กองลูกเสือสามัญ  มีเก้าหมู่
ท้ายบทนี้แปะไว้ยังไม่ไกล
ดูท่วงท่าแรกเดินก็คึกคัด
ทั้งหยอกล้อพอมองทำเป็นเก้อ

 

 

ถ้าอยากรู้นายหมู่จะใคร
จะรู้ได้เห็นได้ว่าเป็นเธอ
แต่หาหลักไม่เจอยามครูเผลอ
ทั้งคะเยอภาพฟ้องต้องบรรยาย


ด็กหญิงชนิสรา
  ไสคำ
ผู้ถือธงนำหน้า
  กองลูกเสือหญิง  ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖  ให้ชื่อว่า  “เนตรนารี
คุณครูปราณี
  ฉันทวิชานนท์,คุณครูมะลิ  จงไกรจักรและคุณครูลัดดา  ตันติจรูญรักษ์
กับท่าบ่าอาวุธ
  ในฐานะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ดูขึงขังแข้มแข็งน่าศรัทธา

กองลูกเสือผู้หญิง  “เนตรนารี
เรียก
  ”แม่เสือตั้งแต่กำเนิดกาย
เมื่อ
สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า
หลังประกาศตราตั้งหลักสูตรมี

 

 

ล้นเกล้าชี้เอาไว้ขอขยาย
แล้วค่อยกลายไปเป็นเนตรนารี
ประมาณว่าห้าเดือนที่บ่งชี้
ขึ้นทุกทีหลักสูตรการศึกษา


ผู้ถือธรนำขบวนลูกเสือสำรอง  เด็กหญิง  ภู่อมร
ขนาบข้างด้วยเด็กหญิง,เด็กหญิง
คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ,คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ

ทรงทะนุบำรุงกองลูกเสือ
สร้างวินัยเด็กน้อยค่อยละลาย
ทรงสั่งสอนวิชาทำอาหาร
ช่วยคนป่วยทรงสอนด้วยห่วงใย

 

 

ทรงไม่เบื่องานหนักมากเหลือหลาย
อยู่ภายใต้ชื่อว่า
ลูกเสือไทย
ทรงประทานเพาะพันธ์ผลไม้
ทรงสอนให้ปฐมพยาบาล

วางรากฐานหลักสูตร เนตรนารี
ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ประทาน
รู้หน้าที่แม่บ้านและการเรือน
ความสุภาพอ่อนโยนคอยห่วงใย

 

 

สามสิ่งนี้กำหนดทุกสถาน
ให้ก้าวผ่านศักดิ์ศรีสตรีไทย
มิแชเชือนงานบ้านถิ่นอาศัย
รู้ความนัยหน้าที่ความอดทน


ทีมแม่เสือสำรอง”    ต้นฉบับของล้นเกล้ารัชกาลที่  ๖
คุณครูกัลยา
  กะสิรักษ์,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์
คุณครูจุไรรัตน์
  สะดวกกิจ,คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ

เห็น  “แม่เสือ”  ล้นเกล้าเคยกล่าวไว้
เหมือนแม่เสือหวงลูกหวงทุกคน
แม้จะตีจะด่าว่าลูกบ้าง
เฝ้าประคบประหงมไม่เว้นวาย

 

 

คอยห่วงใย ลูกเสือ”  เหนือเหตุผล
เฝ้าพร่ำบ่นสอนสั่งไม่ห่างกาย
แต่ทุกอย่างที่ทำมีความหมาย
เห็นกรีดกรายทุกอย่างตั้งสัจจา


คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง  ทำวันทยาหัส  ๒  นิ้ว  เพื่อบอกให้ทราบว่าเป็น  “แม่เสือสำรอง”

เห็น  “ลูกเสือสำรอง”  น้องลูกเสือ
เกาะบราวน์ซี”  กำเกิดลูกเสือมา
นิทาน
ลอร์ด เบเดน โพเอลล์”  เล่า
ของ
ริดยาร์ด
 คิปลิ่ง”  มาคืนครอง 

 

 

มิน่าเชื่อ ลูกเสือ”  “ลูกหมาป่า
เพิ่งรู้ว่าเป็น
ลูกเสือสำรอง
เป็นเรื่องราวป่าดงคืนสนอง
ให้พี่น้อง
  “ลูกเสือ”  ได้เชื่อฟัง

เมื่อวงดุริยางค์และลูกเสือเดินมาถึงธงเขียว  หน้าแท่นประธานในพิธี
    
 ผู้กำกับขบวนสวนสนาม   ทำความเคารพท่านประธาน  ขวาระวัง
    
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  “ทำความเคารพท่านประธาน  ขวาระวัง”  (เมื่อกองลูกเสือที่ควบคุม
     เดินมาถึงธงเขียว)
     ขณะเมื่อกองดุริยางค์ผ่านประธาน  ประธานทำวันทยหัตถ์ 
 รับการแสดงความ
     เคารพ ตั้งแต่เริ่มผ่าน ตลอดจนสิ้นสุด  (เมื่อกองลูกเสือสำรองผ่าน  ท่านประธานต้องแสดง
    รหัส  สองนิ้วเช่นเดียวกับลูกเสือสำรอง  เพื่อแสดงความเป็นพวกเดียวกัน) 

 

       


คุณครูสมนึก  ธนการ 
วันนี้ทำหน้าที่พิธีกร  เรียนเชิญ
   ท่านผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม  
ท่านผู้กำกับ
  รองผู้กำกับ  ลูกเสือและเนตรนารี  ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ

ผู้บังคับขบวนสวนสนาม
ดุริยางค์บรรเลงเพลงหยุดดัง
พิธีกรรมขบวนสวนสนาม
หนึ่งร้อยสาม”  ปีแล้วยังไม่ไกล   

 

 

สั่งคำราม  “หน้าหยุด”  สุดคำสั่ง
เห็นพลังเลือดเนื้อลูกเสือไทย
เริ่มแตกความกำเนินสู่สมัย
สืบสานไปสืบต่อกิจการ

๗.  ขบวนลูกเสือ-เนตรนารี เดินผ่านประธานแล้วกลับเข้าสู่ ที่ตั้งในสนาม
     ผู้บังคับขบวนสวนสนาม  ลูกเสือระวัง   หน้าหยุด
     เมื่อเห็นว่าลูกเสือหยุดพร้อมกันแล้ว
 
     ผู้บังคับขบวนสวนสนาม  ลูกเสือตรง  ทำความเคารพประธาน  หน้าระวัง   
     “ วันทยา-วุธ ”   “
 เรียบ  อาวุธ    “ตามระเบียบ  พัก 

 

       คุณครูพรพิมล
  อินทรักษ์
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง
  นำกล่าวคำปฏิญาณ

ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ
สั่งลูกเสือสำรอง
  “แพค”   คำผ่าน
ข้าสัญญา”  ผ่านไมล์เสียงชัดแจ๋ว
เสียงลูกเสือกล่าวตามกันทุกคน
      

 

 

พร้อมแล้วเพื่อกล่าวคำปฏิญาณ
แว่วเสียงหวาน
  “คุณครูพรพิมล
ได้ฟังแล้วขอฟังซ้ำอีกหน
ได้ยินยลคุณครูดูจริงจัง

๘.  ผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณ
     พิธีกร  “ขอเรียนเชิญ   ท่านผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม  
                 ท่านผู้กำกับ  รองผู้กำกับ  ลูกเสือและเนตรนารี  ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ”
               
 ขอเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง  นำกล่าวคำปฏิญาณ”       

 

       


คุณครูชาลี
  ประดิษฐ์การ,คุณครูรติกาล  กลับคงและคุณครูอรัญญรัตนฺ  ยมโดย
พานักเรียนอนุบาล
    ขวบ มานั่งดูพี่ๆ ลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ  ทำพิธีคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

จะภักดีต่อชาติศาสน์กษัตริย์
จะยึดมั่นในกฎ”  เป็นพลัง
จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
เสียงลูกเสือสำรองได้ยินไกล

 

 

ถ้อยบัญญัติทุกอย่างยังคงขลัง
คือความหวังเลือดเนื้อลูกเสือไทย
ทุกวันคืน
  “ทุกวัน”  ใช่วันไหน
จริงอยากให้ได้ยินกันทุกคน

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง   “ลูกเสือสำรอง  เพค  ตรง  ยกรหัส”  (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองและประธานต้องแสดงรหัส  สองนิ้วเช่นเดียวกับลูกเสือสำรอง  เพื่อแสดงความเป็นพวกเดียวกัน)
                “โปรดว่าตามข้าพเจ้า  
 ข้าสัญญาว่า
                ข้อ      ข้าฯ จะจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์
                ข้อ     ข้าฯ
 จะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

 

       คุณครูวัลลดา
  คงสามารถวัฒนา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
  กล่าวนำคำปฏิญาณลูกเสือ
  

ยกรหัสสั่งการผ่านคำสั่ง
ต่างกันเพียงถ้อยคำที่ยินยล
ข้อที่หนึ่งเหมือนกันมันไม่ต่าง
คือข้อสองข้อสามที่ผูกพัน

 

 

สิ่งได้ฟังวิเคราะห์ด้วยเหตุผล
ต่างปะปนแท้จริงก็เหมือนกัน
สลับบ้างข้อสองมองผกผัน
มาแยกขั้นแยกข้อตามพอใจ

คุณครูสุนทร  พลายสิน  และลูกเสือสามัญ 
ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ

    พิธีกร     “ขอเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ  นำกล่าวคำปฏิญาณ”  
     ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ   ลูกเสือสามัญ  กองตรง  ยกรหัส”  
             โปรดว่าตามข้าพเจ้า   ด้วยเกียรติของข้าฯ    ข้าสัญญาว่า
                ข้อ      ข้าฯ จะจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์
                ข้อ     ข้าฯ จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ  
                ข้อ     ข้าฯ จะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
  


ผอ.มังกร
  ถิ่นทับปุด
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงรียนวัดนิโครธาม
กล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่ผู้กำกับลูกเสือ
  ลูกเสือและเนตรี

ก่อนปิดเกมปิดกันในวันนี้
ท่านประธานแถลงแจ้งความนัย
เป็นเรื่องเล่ากำเนิดกองลูกเสือ
ผู้กำกับลูกเสือพร้อมยืนยัน

 

 

มีสิ่งที่เติมต่อข้อสงสัย
เล่าเรื่องให้พวกเราเข้าใจกัน
แปลกเหลือเชื่อทุกอย่างเหมือนความฝัน
และเชื่อมั่นลูกเสือสืบเชื้อไกล

 

๙.  ประธานให้โอวาทแก่ผู้กำกับ  ลูกเสือและเนตรนารี   
      พิธีกร     “เรียนเชิญ   ท่านประธานให้โอวาทแก่พี่น้องลูกเสือ  และเนตรนารีต่อไป
      ประธาน   “ท่านผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ทุกท่าน
                    จากรายงานของท่านผู้กำกับลูกเสือ วันนี้ ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่ง   ของกิจการลูกเสือไทย เนื่องจาก  เป็นวันที่  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระมหาธีรราชเจ้า ได้ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย เมื่อวันที่    กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๕๔
                 กิจการลูกเสือ ได้อุบัติขึ้นเป็นแห่งแรกในโลก โดยลอร์ดเบเดน โพเอลล์ หรือ พี.บี. ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ 
 สืบเนื่องจากการรบกับสงครามบัวร์ ที่อัฟริกาใต้ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ พี.บี. ได้ตั้งกองทหารเด็กให้ช่วยสอดแนมการรบ จนได้รับชัยชนะแก่ข้าศึก  
                 เมื่อกลับถึงประเทศอังกฤษ ได้ทดลองนำเด็กชาย  ๒๐ คน ไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี ซึ่งได้ผลดีเกินคาดหมาย ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑  จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึ้น เป็นครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ  และในปีต่อมา  "มาดามแอกเนส เบเดน  โพแอลล์"  น้องสาวของท่านหลอร์ดเบเดน  โพเอลล์  ได้ตั้งกองลูกเสือหญิงขึ้นมา  เพราะเชื่อมั่นว่า  เด็กผู้หญิงน่ารัก  ทำครัวก็ไได้  เป็นพบาบาลก็ได้  ช่วยสอดแนมก็ได้
               ขณะนั้น  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ได้ทรงทราบเรื่องกองทหารเด็กได้ช่วยสอดแนมการรบ จนได้รับชัยชนะแก่ข้าศึก 
 
                เมื่อเสด็จนิวัติกลับประเทศไทย จึงได้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น และได้โปรดเกล้าพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องการรักษาระเบียบวินัย และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และทรงพระราชทานนามลูกเสือผู้หญิงว่า  "เนตรนารี"  เพื่อฝึกหัดด้านงานครัว,งานเกษตรและงานปฐมพยาบาล


คุณครู
 Anna Clark  ,คุณครูมะลิ  จงไกรจักร,คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์,คุณครูจุไรรัตน์  สะดวกกิจ,
คุณครูจุรีย์
  หนูสุวรรณ,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์,คุณครูภิษณี  ณ สงขลา,คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์
คุณครูวัลลดา
  คงสามารถวัฒนา,คุณครูสุนทร  พลายสิน,ผอ.มังกร  ถิ่นทับปุด,คุณครูสมนึก  ธนการ,
คุณครูชูศรี
  สิทธิศิลป์,คุณครูลัดดา  ตันติจรูญรักษ์,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
คุณครูวิไลวรรณ
  ถิ่นทับปุดและคุณครู
 Evie Gray                 

ฝีมือการจัดดอกไม้ของ  คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ

แต่เดี๋ยวนี้มีคนเข้าใจคิด
เพราะลูกเสือเป็นเด็กใช่ผู้ใหญ่
ส่งเด็กน้อยไปฝึกกับทหาร
เรื่องร้องเรียนมากมีให้หวั่นเกรง

 

 

หรือหลงผิดหลักการหวังผลักไส
แล้วทำไมไม่ฝึกนึกเอาเอง
หลักการผ่านแต่ถือว่าข่มเหง
อย่าไปเร่งไปฝึกแค่นึกเอา

            เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ปวงชนชาวไทย  จึงได้ร่วมกันถวายพระราชทินนามพระองค์ว่า “พระมหาธีรราชเจ้า” และได้กำหนดให้วันที่   ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทยและเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  พระผู้ทรงทำนุบำรุงกิจการลูกเสือให้เจริญลุล่วงมาถึงปัจจุบันนี้
           การที่ลูกเสือและเนตรนารี  ได้มาประชุมพร้อมกัน  เพื่อให้คำมั่นสัญญา หรือให้คำยืนยัน โดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความบริสุทธิ์ใจ  เป็นที่ตั้ง ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ต้องปฏิบัติตาม   ก็ขอให้ลูกเสือ เนตรนารี ยึดมั่นและถือปฏิบัติให้ได้ตามคำปฏิญาณของลูกเสือ
            ท้ายที่สุดนี้  ขอให้เจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ ที่พวกเรา ได้ให้คำมั่นสัญญา   ขอยกเอาสิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่พวกเราเคารพนับถือ โดยเฉพาะ  พระบารมี  แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ได้ปกปักรักษา ท่านผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือและเนตรนารี  ของกองลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม ทุกท่าน  ได้ประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  คิดหวังสิ่งใด  ขอให้สมความปรารถนา   จงทุกประการเทอญ
   
      จบคำให้โอวาทผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง ลูกเสือตรง  หน้าระวัง ”    วันทยา  วุธ  
      วงดุริยางค์ลูกเสือ  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
      จบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง  เรียบ  อาวุธ ” 


คุณครู
 Anna Clark  ,คุณครูภิษณี  ณ สงขลา,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์
คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์,คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์,คุณครู
 Evie Gray       
คุณครูลัดดา  ตันติจรูญรักษ์,เด็กชายตะวัน  
          

เรื่องหลักการลูกเสือเรารู้ดี
ลูกเสือตรีมิใช่เป็นเรื่องเล่า
ยังจำได้ตอนอยู่ชั้นประถม
หลักสูตรเก่าเคยเรียนใช่คุยโว

 

 

เพราะเรามีหลักสูตรมิใช่เขา
เป็นเรื่องเก่าลูกเสือเอกและโท
คุณครูชมพูดจริงใช่ยโส
มิใช่โม่ได้รู้ครูสอนเรา

๑๐.  ประธานในพิธีเดินทางกลับ 
        พิธีกร   กล่าวขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้
                     นัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  เรียกลูกเสืออีกครั้งหนึ่ง
                     เพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์  “ กอง   เลิก 

 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
นัดหมายเพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์
 

ที่ได้เขียนได้เล่าได้กล่าวมา
มิได้หวังตอบโต้ฝากกล่อมเกลา
ยามเราอยู่วันนี้มีความหวัง
แต่อาจไม่สมหวังดั่งตั้งใจ

 

 

สื่อภาษาสืบสานผ่านใครเขา
เปรียบเหมือนเงาไม่นานก็ผ่านไป
ยามเรายังทุกอย่างอาจสดใส
ยามจากไกลได้แต่ชะแง้มอง


ลูกเสือ เนตรนารีสามัญเก็บขยะภายนอก  รอบบริเวณโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เทศบาลตำบลทับปุด  มาช่วยพ่นยากำจัดยุง  ป้องกันโรคไข้เลือดออก  รอบๆ บริเวณโรงเรียนวัดนิโครำราม

ภารกิจสำเร็จเก็บขยะ
เที่ยวทิ้งขว้างไม่สนคนแลมอง
กวาดแล้วเก็บลงถังหวังให้สิ้น
จะให้เก็บทุกวันหรืออย่างไร

 

 

ทิ้งแกะกะมากมายคนขายของ
สุดท้ายต้องเป็นหนูทุกทีไป
ทั้งได้ยินยังทิ้งให้สงสัย
ขยะใหม่ทิ้งได้กันทุกวัน


ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง  เก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียนวัดนิโครธาราม
นายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
  
ของกองลูกเสือสามัญ
  โรงเรียนวัดนิโครธารามประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

เด็กหญิงกานต์ณภัทร  แก้วน้อย
นายหมู่
  หมู่ดอกชบา

เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญไทย
นายหมู่
  หมู่กุหลาบ

เด็กหญิงพิยดา  ทองกวม
นายหมู่
  หมู่สายหยุด

เด็กหญิงนันท์ธิรา  คล่องการ
นายหมู่
  หมู่ดาวเรือง

เด็กหญิงธัญญาทิพย์  หอมหวล
นายหมู่
  หมู่จำปา

เด็กหญิงสุภัทราวดี  ภัยพักตร์
นายหมู่
  หมู่พิกุล

เด็กหญิงนิรชา  ธัญรส
นายหมู่
  หมู่เบญจมาศ

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เทพเสฐียร
นายหมู่
  หมู่บานบุรี

เด็กหญิงศิริวรรณ  พูลศิริ
นายหมู่
  หมู่กล้วยไม้

เด็กชายธีรเดช  ถือทอง
นายหมู่
  หมู่ไก้ฟ้า

เด็กชายวรรณฉัตร  นัยคูณ
นายหมู่
  หมู่เหยี่ยว

เด็กชายทศพร  ประสพมิตร
นายหมู่
  หมู่กวาง

เด็กชายจารุทัศน์  แรงกล้า
นายหมู่
  หมู่แรด

เด็กชายธนกฤต  นาวีวงศ์
นายหมู่
  หมู่กระทิง

เด็กชายศรัณญ์ภัทร  ทัดแก้ว 
นายหมู่
  หมู่สิงโต

เด็กชายศุภเลิศ  เพชรดำ
นายหมู่
  หมู่เสือ

เด็กชายนฤธวัช  เชื่อมแก้ว
นายหมู่
  หมู่สุนัขจิ้งจอก

เด็กชายเฉลิมวงศ์  สอนรัตน์
นายหมู่
  หมู่งูเห่า

 

สิ้นสุดลงอีกหนึ่งภารกิจ
ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกัน
อย่าแบกรับหน้าที่พร้อมความทุกข์
ยิ้มเสียบ้างอมทุกข์อมทำไม

 

 

ยังต้องคิดอีกหลายมิใช่ฝัน
คอบแบ่งปันหน้าที่พร้อมน้ำใจ
หาความสุขเพราะโลกยังสดใส
แจกยิ้มให้ด้วยใจที่เบิกบาน

 


เด็กนิโคร

w-nikro.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com