ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาลพระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๑  พระสูติกาล

          ...................................

ท้าวมหาพรหมณ์  ในชั้นสทาวาสทั้ง  ๕  ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า  นับแต่นี้ไปอีกแสนปี 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ 
ต้องรักษาศีลห้าและเจริญเมตตา  ภาวนาเป็นนิจ
มวลมนุษย์และเทวดา  ได้เกิดความสงสัยว่า 
ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลก  เป็นไปถึงหนึ่งแสนปี"
 หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ 

จนกระทั้งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น
  บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลาย  ได้ประชุมใต่ถามกันว่า 
ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ระหว่างนั้นเอง  ต่างก็สังเกตเห็น  ปัญจะบุพนิมิตปรากฏแก่  “สันดุสิตเทพบุตร         
ปัญจะบุพนิมิตที่ปรากฏคือ  ดอกไม้ทิพย์ที่ประดับกาย  เหี่ยวแห้ง  ทิพย์ภูษาที่สวมใส่มีสีเศร้าหมอง 
เหงื่อไหลออกจากรักแร้  มีผิวพรรณเศร้าหมองปรากฏและรู้สึกเบื่อหน่ายในเทวโลก
         
เมื่อเห็นดังนั้น  เหล่าเทพยดาก็พากันเข้าไปอัญเชิญ  ให้จุติจากดุสิตสวรรค์ลงไปเกิดยังโลกมนุษย์
       
สันดุสิตเทพบุตร  ได้พิจารณาถึงปัญจะมหาวิโลกนะ  อันได้แก่
 
กาลเวลา  คือ  สัตว์โลกต้องมีอายุไม่น้อยหรือมากเกินไป  สมควรที่จะบรรลุธรรม
      ทวีป  ต้องเป็นชมพูทวีปเท่านั้น       
ประเทศ  ต้องเป็นมัชชิมาประเทศเท่านั้น
       
ตระกูล  จะต้องเป็น ๒  ตระกูลเท่านั้น  คือตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์ และ
       
มารดา  ต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์และมีบารมี
       
เมื่อพิจารณาเห็นว่า  มีพร้อมมูล  จึงรับคำเชิญ

       ท่านโหราจารย์  พวกท่านเห็นว่าพระสุบินนิมิตของพระมเหสี  เป็นอย่างไร       
พระสุบินนิมิต  ของพระมเหสี   บ่งบอกว่า  “พระองค์จะได้พระโอรส  ที่มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่ 
มีอานุภาพมาก  หาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้
............................       
๑๐  เดือนต่อมา
       
เสด็จพี่เพคะ  ตามธรรมเนียม  หม่อมฉัน  จะต้องเดินทางกลับไปคลอดที่กรุงเทวทหะ
       
เราอนุญาต  ให้เดินทางไปได้

ระหว่างการเดินทาง
      หยุดพักตรงนี้ก่อนเถิด  ท่านอำมาตย์  นี่เราก็เดินทางกันมาได้  ครึ่งทางแล้วนะ 
    ป่าลุมพินีวัน  ช่างร่มรื่นงดงามจริงๆ  พวกเจ้าเดินทางมาครึ่งค่อนวัน คงจะเหน็ดเหนื่อย  จะได้พักผ่อน
       
ถ้าอย่างนั้น  เชิญพระองค์ไปประทับตรงใต้ต้นสาละนั่นเถิดพะยะคะ

เรารู้สึกว่าจะคลอดแล้ว
พวกเราเร็วเข้า  เร็วๆๆๆๆ   จะพระสูติกาลแล้ว     
เมื่อถึงเวลา  มหาบุรุษประสูติจากพระครรภ์  ยังมิทันถึงพื้นปฐพี 
ท้าวสุธาวาส 
มหาพรหม ทั้ง  ๔  ได้นำตาข่ายทองมารองรับพระวรกาย
วันนั้น  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๖  ก่อนพุทธศักราช  ๘๐  ปี

"เราเป็นผู้เลิศในโลก  เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก  เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก 
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย  บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก
"
สาธุ

เด็กนิโคร
w-nikro.com

 

 
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com