ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๔  เสด็จออกผนวช


      พระชายาประสูติพระโอรสแล้ว  พะยะคะ
      อ้อ!  ลูกรักของพ่อ  พ่อกำลังแสวงหาหนทางพ้นทุกข์  เมื่อเจ้าเกิดมา  ก็ยิ่งเหมือนบ่วงพันธนาการจิตใจของพ่อเอาไว้แน่น 
พ่อจะขอตั้งชื่อเจ้าว่า  “ราหุล”  ที่หมายถึง  บ่วงเครื่องพันธนาการพ่อ

      พิมพา  เจ้าเหรอเป็นดั่งดวงใจ  ราหุล  เจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อ 
แต่เราทุกคน  ไม่อาจจะหนี  ความแก่  ความเจ็บ  และความตายได้  “เราจะต้องค้นหาวิธี 
ให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์นี้  ให้จงได้  ไม่ว่าจะต้องลำบากแสนสาหัสเพียงใดก็ตาม”

      ฉันนะ  ฉันนะ  ตื่นเถอะ  ฉันนะ  ตื่น
      โอ้!  เอ้ย!  อะไร  ฮะ!
      เจ้ารีบไปเตรียม  “ม้ากัณฐกะ”  เอาไว้เดี๋ยวนี้เลยนะ  อย่าให้ใครเห็นเจ้าละ  แล้วไปพบเราที่หน้าประตูพระราชวัง  ไปเร็ว
      พะยะคะ
..................................................
      ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะ  จะเสด็จออกจากประตูพระราชวัง  “พญาวัสวดีมาร”  ก็ปรากฏตัวขึ้น  เพราะเกรงว่า  จะไม่สามารถใช้อำนาจควบคุมให้เจ้าชายมัวเมา  หลงใหลในสิ่งต่างๆต่อไป  จึงได้พยายามห้ามปราม  ไม่ให้ออกเดินทาง
      เหอะๆฮะๆๆๆ  เจ้าชายจงกลับเข้าไปในพระราชวังเสียเถอะ  ข้างในนะมีแต่ความงดงาม  ความสุขสบาย  อีก  ๗  วัน  ท่านก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่  อย่าได้ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเลย
      ข้างนอกนะมีแต่ความลำบาก  ต้องทนทุกข์ทรมาณและโดดเดี่ยวเดียวดาย
       เราไม่ปรารถนาจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่  เราไม่ปรารถนาทรัพย์สมบัติหรือความสุขสบาย  เพราะสิ่งเหล่านี้  ไม่อาจทำให้ผู้ครอบครองพ้นทุกข์  และไม่อาจทำให้เราช่วยเหลือทุกคนที่เรารัก  และอาณาประชาชนของเราให้พ้นจากการแก่  การตายไปได้  ท่านจงหลีกทางให้เราไปเสียเถอะ
      เหอะ!  ฮะ!ๆๆๆๆๆ  คิดจะรอดพ้นอำนาจของเรา  ผู้เป็นพญามารไปได้เหรอะ  เราจะคอยหาโอกาสครอบงำท่านด้วยกิเลส  ตัณหา   ความโลภ  โกรธ  หลง  ติดตามท่านไปเหมือนกับเงา  ดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะ  เหอะ!  ๆๆๆๆๆๆ

ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา.
      ถึงริมฝั่ง  “น้ำอโนมา”  แล้ว  หยุดตรงนี้แหละ  ฉันนะ
..............................
        เราขออธิษฐานว่า  ถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมโพธิญาณ  ขอให้เส้นผมจงลอยอยู่ในอากาศ  ถ้าหากไม่สำเร็จ  ก็ขอให้ตกลงไปในพื้นดินแห่งนี้

เมื่อทรงโยนพระเกศา  ปรากฏว่า  พระเกศาลอยอยู่ในอากาศ  ไม่ได้ตกลงมา  พระอินทร์ได้นำเอาผะอบแก้วมารองรับ  แล้วนำไปบรรจุในพระจุฬามณี  ณ  ดาวดึงส์เทวโลก
        ส่วน  “ท้าวฆฏิการะพรหม”   ได้นำเครื่องอัฐบริขารมาถวาย  และพระองค์ทรงมอบพระภูษาผ้าทรงให้  ท้าวฆฏิการะพรหม  จึงนำไปบรรจุใน  “ทุสสเจดีย์”  ในพรหมโลก
       เหงอๆๆๆๆ
      เจ้าอย่าร้องไห้  เศร้าโศกเสียใจไปเลย  ฉันนะ  เราทำอย่างนี้  ก็เพื่อหาทางพ้นทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย  เจ้าจงกลับไปทูลบิดาด้วยว่า  “เราจะไม่กลับไปพระราชวังอีก  จนกว่าเราจะแสวงหาความรู้แจ้งและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้แล้ว
...................................
ฝ่ายม้ากัณฐกะ  เกิดความอาลัยสุดจะทนได้  หัวใจแตกสลาย  ขาดใจตายอยู่ตรงนั้น  ด้วยอานุภาพแห่งความกตัญญู  ส่งผลให้ม้ากัณฐกะจุติไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ภาพ   โอม  รัชเวทย์
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com