ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก

 
         
 พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๑๖  อุบาสิกาคู่แรกในพุทธศาสนา

พอถึงวันแรม  ๕  ค่ำเดือน  ๘  พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา  อนันตลักขณสูตร  ขันธ์ ๕
 ได้แก่
           รูป คือ ร่างกาย 
(
ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เช่น ผม หนัง กระดูก โลหิต)
            เวทนา คือ ความรู้สึกสุข ความทุกข์ 
(
ความรู้สึกว่า ชอบหรือไม่ชอบ และเฉยๆ)
           สัญญา คือ ความจำมั่นหมาย  (
จำสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้นๆ)
           สังขาร คือ ความคิดปรุงแต่ง 
(
แยกแยะสิ่งที่รับ  รู้สึกและจำได้  เช่น เหงา ดีใจ เสียใจ เศร้า ครึ้มใจ)
           วิญญาณ คือ ความรู้อารมณ์ต่างๆ 
(
ที่ได้รับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น  กายและใจ)
           สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา ไม่ใช่ตัวตนของเรา
ไม่ใช่ตัวตนของเขา สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง  มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็นธรรมดา
           หลังจากฟังพระธรรมเทศนา  ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง  ๕  ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์

เสียงกรน  ละเมอ
            เห้อ
!  นางเหล่านี้  แท้จริงแล้ว  ช่างน่าสังเวชเสียเหลือเกิน  บิดาของเรา  สร้างปราสาท  ๓  ฤดู 
มอบหญิงงามมาขับกล่อมดนตรี  เราเคยเข้าใจว่าอยู่ในท่ามกลางความสุข
แต่ตอนนี้  เรา  “ยสะ”  กลับเบื่อหน่ายการใช้ชีวิตแบบนี้เสียแล้ว
            เราเกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านี้เท่านั้นหรือ  มีเพียงสิ่งเหล่านี้หรือ  ที่ทำให้เรามีความสุข 
แล้วทำไมเราจึงรู้สึกเบื่อหน่าย  รำคาญใจ
...........................
           ที่นี่วุ่นวายหนอ  ที่นี่ขัดข้องหนอ      ที่นี่วุ่นวายหนอ  ที่นี่ขัดข้องหนอ
           ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ  ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอ  มาทางนี้ซี  เราจะแสดงธรรมให้ฟัง
           ทาน  คือ  การอบรมจิตให้รู้จักการให้  ให้รู้จักการสละ
           ศีล  คือ  การอบรมจิต  ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวง
          สวรรค์  คือ  ผลของจิต  ที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรม
          โทษของกามรมณ์  คือ  จิตที่ยังรุ่มร้อน  แสวงหา  เพราะการยึดมั่นอยู่ในขันธ์  ๕
          อนิสงค์ในการออกบวช  คือ  ทุกข์นี้จะดับไป  ทุกข์อื่นจะไม่เกิดขึ้น
          จากนั้นพระพุทธองค์  ก็แสดง  อริยสัจสี่  พอจบพระธรรมเทศนา  ยสะกุลบุตรก็สำเร็จพระโสดาบัน

พ่อของ  ยสะ  กำลังตามหา  ยสะ
            เอ๊ะ!  นี่มันรองเท้าของยสะลูกเรานี่หน่า  พวกเจ้ารอตรงนี้ก่อนนะ  เราจะไปตามหาเอง
            ท่านเศรษฐีมาแล้ว  ถ้าเห็นบุตรชายตอนนี้  ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรม
.............................
พระพุทธองค์กำบังกายของยสะไว้  ไม่ให้เห็น
            ท่านนั่งอยู่แถวนี้  เห็นชายหนุ่มชื่อ  ยสะ  ลูกของข้าพเจ้าบ้างหรือไม่
         ท่านจงนั่งลงและฟังเราแสดงธรรมก่อนเถิด  แล้วท่านจะได้พบบุตรของท่านเอง
         จากนั้น  พระพุทธองค์  ได้ทรงแสดงธรรมที่ได้แสดงกับยสะซ้ำอีกครั้ง
        โอ้!  พระพุทธองค์ทำให้ข้าพระองค์มีดวงตาเห็นธรรม 
ข้าพระองค์ขอแสดงตนเป็นอุบาสกและขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ที่พึ่งตลอดชีวิต

พระพุทธองค์  ให้เห็นยสะ
       ยสะ  รีบกลับบ้านกันเถอะ  แม่ของลูกเอาแต่ร้องห่มร้องไห้ไม่หยุดหย่อน 
เพราะเป็นห่วงเจ้า  ไปกันเถอะลูก
       ยสะ  ได้ฟังธรรม  เป็นครั้งที่  ๒  บัดนี้  ยสะ 
ได้รู้แจ้งธรรม  สำเร็จเป็นพระอรหันต์  ไม่ใช่ผู้จะกลับไปครองเรือนอีก
       ยสะ  เจ้าได้สิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว  เช้าวันนี้  ข้าพระองค์ขออาราทนา  พระพุทธองค์ 
ไปรับอาหารบิณฑบาต  ที่บ้านข้าพระองค์ด้วยเถิด
            มารดาและภรรยาของพระยสะ  ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์  ได้ดวงตาเห็นธรรม 
บรรลุโสดาบันและแสดงตนเป็นอุบาสิกา  ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง  นับเป็นอุบาสิกาคู่แรกในพระพุทธศาสนา

เด็กนิโคร

w-nikro.com

ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com