ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๑๙  โปรดชฎิลสามพี่น้อง

แม่น้ำเนรัญชรา  กรุงราชคฤห์
          อุรุเวลากัสสปะ  นทีกัสสปะ  คยากัสสปะ

          ท่านนักบวช  เหตุใดท่านจึงได้เข้ามาในเขตอาศรมของเรา
          ท่านอุรุเวลากัสสปะ  เราจะมาขอท่านพักอาศัยที่นี่
          เราถือลัทธิบูชาไฟ  ส่วนนักบวชคนนี้  แตกต่างไปจากลัทธิของเรา  เรื่องอะไรจะให้มาพักอาศัยอยู่กับเราละ
          ตอนนี้  ที่นี่ไม่มีสถานที่ว่าง  ให้พักอาศัยหรอก
          ท่านไปพักที่อื่นเถอะ  แต่เราขอเตือนท่าน  ว่าท่านจะต้องเดินทางไกลออกไปมากหน่อย  เพราะตลอดแม่น้ำเนรัญชรา  ย่านนี้  เป็นถิ่นที่อยู่ของพวกเรา 
ชฎิลสามพี่น้อง
           บริเวณนี้  เป็นอาศรมของเรา  อุรุเวลากัสสปะ  มีบริวาร  ๕๐๐  คน  ริมฝั่งคุ้มน้ำถัดไป  เป็นที่อยู่ของน้องคนกลางของเรา  มีชื่อว่า  นทีกัสสปะ

มีบริวาร  ๓๐๐ คน  ถัดไปอีกเป็นน้องสุดท้อง  มีชื่อว่า  คยากัสสปะ  มีบริวาร  ๒๐๐  คน  แต่ละที่ล้วนมีคนอยู่เต็มหมดแล้ว
            แต่เรายังพอเห็นสถานที่ว่างอีกแห่งหนึ่ง
           ที่ไหนเหรอ
           ในโรงไฟของท่าน  ท่านจงอนุญาตให้เราพักที่นั่นด้วยเถิด
           ท่านนักบวช  ถ้าท่านจะพักในโรงบูชาไฟของเรา  เราก็ไม่รังเกียจ  แต่ขอบอกให้รู้ไว้ก่อนนะว่า  ในนั้นนะ  มีพญานาคดุร้าย  แถมยังมีพิษมากชะด้วยซี  เราเกรงว่าท่านจะได้รับอันตราย  เอาชีวิตไปทิ้งเสียเปล่าๆ
            ท่านอุรุเวลกัสสปะ  พญานาคนั่น  คงไม่เบียดเบียนเราหรอก  ขอเพียงท่านอนุญาตให้เราพักอาศัยก็พอแล้ว
            งั้นก็ขอให้ท่านพักผ่อนตามสยายเถิดท่านนักบวช
..................................................
ในโรงไฟ 
           ป่านี้  นักบวชนั่น  คงถูไฟพญานาคมอดไหม้ไปแล้ว
.......................
พญานาคตัวใหญ่  เห็นพระพุทธองค์  โกรธจัด  พ้นไฟใส่
          อ้า
!   นักบวชผู้นี้มีฤทธิ์มากเหมือนกัน  แต่ถึงอย่างไร  ก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกับเราหรอก
...................
เกิดลำแสงบนศาลาโรงไฟ
           นักบวชผู้นี้  มีอนุภาพมากจริงๆ  แม้แต่เทพยดา  ทุกชั้นฟ้า  ยังผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าฟังธรรมกันทุกคืน  แต่ถึงจะมีฤทธิ์มาก  ก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกับเรา
................
ฝนตกหนัก  น้ำท่วม   อุรุเวลกัสสปะ  ให้คนพายเรือมาดูพระพุทธองค์
            ฝนตกหนัก  จนน้ำท่วมไปหมด  นักบวชนั่น  ถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปแล้วละมั่ง
           ท่านอาจารย์  ท่านอาจารย์  ดูโน่นซี  
           นักบวชนี้  มีอานุภาพถึงขนาดนี้เชียงเหรอ  เห้อ!  แต่ถึงอย่างไง  ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเราหรอก
           ชฎิลนี้  ทะนงตัวคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์  ช่างดื้อดึงยิ่งนัก
           อุรุเวลากัสสปะ  ทางปฏิบัติของท่านไม่ใช่ทางแห่งมรรคผล  ทำไมถึงถือตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ 
ท่านหลอกตัวเองแล้ว  ยังหลอกผู้อื่นต่อไปอีก  ถ้าท่านละความถือตัวและปฏิบัติตามคำสอนของเรา  ท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ในไม่ช้า
            โอ!  ข้าพเจ้าสำนึกแล้ว  ขอพระพุทธองค์อนุญาตให้ข้าพระองค์ได้บรรพชาและสั่งสอนธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด
            ท่านเป็นอาจารย์เจ้าสำนักที่ยิ่งใหญ่  มีบริวารมากมาย  ท่านจงไปบอกบริวารของท่านทราบทั่วกันก่อนเถิด
.............................
          เอ!  นี่มันเป็นชุดเครื่องบูชาไฟ  ลอยมาจากต้นแม่น้ำ  พี่อุรุเวลกัสสปะ  กับพี่นทีกัสสปะ  ตั้งอาศรมอยู่เหนือเรานี่หน่า  ต้องเกิดอะไรขึ้นกับพี่ทั้งสองแน่เลย

           พี่อุรุเวล  พี่นที
           น้องคยา  ตอนนี้พี่ทั้งสอง  เห็นหนทางแห่งธรรมแล้ว  เจ้าจงรีบพาบริวารทั้ง  ๒๐๐  คน  มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์  ผู้ชี่ทางสว่างเร็วๆเถอะ
            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของร้อน  เกิดขึ้นจากสัมผัสของตา  หู  จมูก  ลิ้น  กายและใจ  เมื่อสัมผัสเกิด  อารมณ์ต่างๆ ก็เกิด  จะเป็นสุขก็ดี  จะเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่ใช่สุข  ไม่ใช่ทุกข์ก็ดี  เพราะไฟคือราคะ  ไฟคือโทษะ  ไฟคือโมหะ  ร้อนเพราะความเกิด  เพราะความแก่  เพราะความตาย  ร้อนเพราะความโศกเศร้า  เพราะความทุกข์  เพราะความเสียใจ  เพราะความคับแค้นใจ  อริยสาวกผู้ได้สดับและเห็นอยู่อย่างนี้  ย่อมเบื่อหน่ายในความรู้สึกในอารมณ์เหล่านั้น  เมื่อเบื่อหน่าย  ย่อมคลายความยึดติด  เมื่อคลายความยึดติด  จิตก็หยุดพ้น (พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอาทิตตปริยายสูตรโปรดชฎิลสามพี่น้อง)

เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com